Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z 07.10.2014 ING Bank Śląski jest obecnie jedynym uprawnionym do reprezentowania funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO.
Informacje dla klientów Inventum TFI można znaleźć, klikając tutaj.

Zmiana domeny bankowości internetowej ING BankOnLine

3 wrz 2012

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z dniem 3 września 2012r. zmienia się adres dla systemu bankowości internetowej ING BankOnLine oraz wersji lajt dedykowanej dla telefonów komórkowych.

Logowanie do systemu ING BankOnLine jest dostępne na stronie:

https://online.ingbank.pl/bskonl/login.html
oraz do wersji lajt
https://online.ingbank.pl/mobi/login.html

Zmiana adresów dotyczy całego systemu.

Poprzedni adres do systemu ING BankOnLine https://ssl.bsk.com.pl/bskonl/login.html będzie dalej aktywny.

Zmianie ulega również sposób prezentowania informacji na stronie do logowania.

Nowa strona do logowania do ING BankOnLine:

Zachęcamy, aby przechodzić do strony logowania ze strony ING Banku Śląskiego (www.ingbank.pl lub www.ing.pl) klikając umieszczony tam (w prawym górnym rogu) przycisk ING BankOnLine – zaloguj, a jeśli zapisali Państwo poprzedni adres w zakładkach (ulubione) swojej przeglądarki internetowej  - zaktualizować go na nowy adres.

Celem zmiany domeny jest uproszczenie adresu dla klientów, przez zintegrowanie w ramach domeny  ingbank.pl strony informacyjnej i strony systemu transakcyjnego.

Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa:

  • Przed logowaniem do systemu ING BankOnLine należy sprawdzić, czy:
    • adres strony dla podawania  Identyfikatora Użytkownika to: https://online.ingbank.pl/bskonl/login.html
    • adres strony dla podania  hasła do systemu to: https://online.ingbank.pl/bskonl/login-pass.html                
  • Zweryfikować, czy strona jest zabezpieczona ważnym certyfikatem wystawionym przez firmę VeriSign
  • Czytać uważnie pojawiające się w przeglądarce komunikaty o alertach bezpieczeństwa
  • Nigdy nie ignorować ostrzeżeń przeglądarki o błędnym certyfikacie
  • Kończyć pracę przez użyciu opcji "Wyloguj"

Zobacz także