Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z 07.10.2014 ING Bank Śląski jest obecnie jedynym uprawnionym do reprezentowania funduszy Inventum Parasol FIO oraz Inventum Premium SFIO.
Informacje dla klientów Inventum TFI można znaleźć, klikając tutaj.

Przelewy natychmiastowe Express ELIXIR w ING Banku Śląskim

3 wrz 2012

ING Bank Śląski udostępnił swoim klientom system rozliczeń płatności natychmiastowych Express ELIXIR. Nowe rozwiązanie pozwala na realizację przelewów w złotych już po kilku sekundach od momentu złożenia zlecenia. Express ELIXIR to pierwszy w Polsce profesjonalny system rozliczeń płatności natychmiastowych realizowanych bezpośrednio. Operatorem systemu jest Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Usługa Express ELIXIR wprowadzona przez ING Bank Śląski umożliwia realizację przelewów krajowych w złotych w trybie natychmiastowym bez ograniczeń czasowych - przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit pojedynczej transakcji wynosi 100 tys. zł. Z nowego rozwiązania mogą korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy.

Dyspozycję przelewu Express ELIXIR można złożyć w systemie bankowości elektronicznej ING BankOnLine. Koszt przelewu dla klientów indywidualnych to 5 zł, natomiast opłata dla przedsiębiorców wynosi 10 zł. W ramach nowej usługi realizowane są przelewy na rachunki w innych bankach krajowych, które przystąpiły do systemu Express ELIXIR za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej - obecnie są to Bank Millenium, Meritum Bank oraz BRE Bank. Usługa nie obejmuje przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Poszerzając wachlarz usług oferowanych naszym klientom kierujemy się analizą ich potrzeb i preferencji - dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu Express ELIXIR, który gwarantuje natychmiastowe uznawanie rachunku odbiorcy z tytułu realizacji przelewu środków podobnie jak w przypadku przelewów pomiędzy rachunkami ING Banku Śląskiego, które są realizowane w czasie rzeczywistym bez ograniczeń czasowych – mówi Marcin Giżycki, dyrektor banku odpowiadający za produkty i procesy w ING Banku Śląskim. Za pośrednictwem systemu Express ELIXIR przelewy realizowane są bezpośrednio z rachunku płatnika, na rachunek odbiorcy, bez wykorzystania rachunków firm pośredniczących i przekazywania środków poza system bankowy – dodaje Marcin Giżycki.

Express ELIXIR jest pierwszym w Polsce i drugim na świecie, po Wielkiej Brytanii, profesjonalnym systemem rozliczeniowym, umożliwiającym bezpośrednią realizację przelewów natychmiastowych. Środki zgromadzone dla potrzeb rozliczania między bankami płatności wymienianych w systemie Express ELIXIR są zdeponowane w Narodowym Banku Polskim, a do prowadzenia rozliczeń w tym systemie nie są wykorzystywane rachunki pozabankowych podmiotów pośredniczących.

- Express ELIXIR to rozwiązanie dla osób i firm, którym zależy na natychmiastowym księgowaniu pieniędzy na rachunku odbiorcy. System może być wykorzystywany m.in. do regulowania należności, których termin spłaty właśnie mija, a więc opłat za usługi: telefon, gaz, prąd czy czynsz, a także do spłaty rat kredytu czy kart kredytowych. W przypadku firm, Express ELIXIR umożliwia lepsze zarządzanie płynnością finansową - wyjaśnia Tomasz Jończyk, dyrektor linii biznesowej rozliczenia
z Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. 

ING Bank Śląski S.A. należy do czołówki banków, które wdrożyły system rozliczeń płatności natychmiastowych, opracowany i uruchomiony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Dostępny od czerwca 2012 r. system Express ELIXIR uruchomiły, oprócz ING Banku Śląskiego, 3 inne banki. Wkrótce do grona użytkowników systemu dołączą klienci kolejnych banków. Dotychczas umowy wdrożeniowe podpisało łącznie 11 banków, w tym 9 z piętnastki największych w Polsce.

ING Bank Śląski S.A.
ING Bank Śląski jest jednym z największych banków w Polsce, który obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze. Rozbudowana sieć 437 placówek, ponad 770 bankomatów i 630 wpłatomatów, szeroka oferta kart płatniczych oraz internetowy dostęp do kont osobistych i firmowych stanowi nowoczesna ofertę banku.

Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta. Czynnikami wspierającymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z Grupą ING, stosowanie nowoczesnej technologii, rozbudowa kanałów dystrybucji i świadczenie wysokiej jakości usług. Strategia rozwoju bankowości detalicznej zakłada świadczenie zintegrowanych usług finansowych, doskonalenie sprzedaży wiązanej i konserwatywne podejście do ryzyka. Klienci ING Banku Śląskiego mają dostęp do usług Banku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Krajowa Izba Rozliczeniowa
Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. swoje usługi kieruje przede wszystkim do banków, instytucji finansowych, przedsiębiorstw, administracji publicznej, firm, działających w obszarze e-commerce oraz ich klientów. KIR S.A., za pośrednictwem systemów ELIXIR® i EuroELIXIR, przetwarza rocznie blisko 1,5 mld bezgotówkowych transacji płatniczych. W celu usprawnienia komunikacji pomiędzy uczestnikami systemów rozliczeniowych a podmiotami współpracującymi z bankami, Izba wdrożyła usługę elektronicznej wymiany informacji OGNIVO, z której korzystają banki, ZUS, Poczta Polska, komornicy sądowi oraz przedsiębiorcy. Izba, jako pierwsza firma w Polsce i jedna z pierwszych w Europie, zaoferowała usługi podpisu elektronicznego.

KIR S.A. wprowadziła na polski rynek również wiele innowacyjnych produktów i usług, wspierających rozwój rynku płatności bezgotówkowych w Polsce. Należy do nich m.in. usługa PayByNet - pierwszy w Polsce  system do realizacji bezpośrednich i gwarantowanych płatności internetowych oraz usługa invoobill - umożliwiająca eliminację faktur papierowych, dzięki ektronicznej prezentacji i płatności rachunków, w oparciu o kanały bankowości elektronicznej. KIR S.A. oferuje również, w ramach systemu eArchiwum, usługi zarządzania dokumentami papierowymi i elektronicznymi, a także odczytu optycznego. Jako SWIFT Service Bureau, Izba oferuje dostęp do sieci SWIFTNet.

W 2011 r. KIR S.A. została nominowana do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii Innowacyjność. KIR S.A. jest  także Rynkowym Liderem Innowacji 2012.

Dowiedz się więcej o przelewie Express ELIXIR

Zobacz także