Centrum pomocy

Masz problem lub pytanie?

Zadzwoń!

801 601 607

Infolinia Bankowości internetowej
czynna całą dobę 7 dni w tygodniu

Koszt połączenia wg stawek operatora.

Jak aktywować dostęp?

Przed pierwszym logowaniem bankowości ING BankOnLine należy aktywować dostęp do systemu.

Aktywuj dostęp

Jak odblokować dostęp?

Jeśli świadomie lub nieświadomie zablokujesz dostęp do ING BankOnLine, zawsze możesz go odblokować.

Odblokuj dostęp do systemu

 
 
Jak zalogować się do systemu ING BankOnLine?

Wpisz w przeglądarkę internetową adres http://www.ingbank.pl. Następnie wybierz opcję Zaloguj znajdującą się w prawym górnym rogu strony. Na następnej stronie wpisz Identyfikator Użytkownika (login) nadany podczas udostępnienia systemu ING BankOnLine. Identyfikator Użytkownika (login) wpisz bez odstępów, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Kolejne okno służy do podawania hasła dostępu do systemu. Podczas logowania podaje się tylko część hasła, tzn. pięć wskazanych przez system znaków.

Przykład:
Nasze hasło to CzerwonyKapturek.
W trakcie logowania w ponumerowane pola od 1 do 32 wprowadzamy tylko pięć wskazanych znaków (jaśniejsze, niewypełnione pola). Ponieważ nasze hasło składa się z 16 znaków, a system wskazuje przykładowo pola o numerach 1, 3, 4, 7, 9, wprowadzamy następujące znaki:

C - e r - - n - K - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hasło możesz wprowadzić także za pomocą klawiatury ekranowej. Użycie klawiatury ekranowej do wprowadzania hasła jest bezpieczniejsze niż korzystanie z klawiatury standardowej. Przy wprowadzaniu hasła dostępu do systemu możesz używać równocześnie klawiatury ekranowej i standardowej.

Korzystając z klawiatury ekranowej możesz używać następujących klawiszy funkcyjnych:

 • SHIFT – wybranie tego przycisku spowoduje przejście do trybu znaków specjalnych oraz dużych liter. Przykładowo w miejscu przycisku „1” pojawi się „!”, a w miejscu przycisku „q” pojawi się „Q”. Po kliknięciu któregokolwiek przycisku na klawiaturze nastąpi przejście do normalnego trybu wprowadzania (przycisk SHIFT powróci do stanu normalnego).
 • CAPS LOCK – wybranie tego przycisku spowoduje przejście do trybu dużych liter. W trybie dużych liter wszystkie znaki prezentowane będą jako wielkie litery. Tryb ten pozostanie aktywny aż do kolejnego kliknięcia na przycisk CAPS LOCK.
 • ALT - wybranie tego przycisku spowoduje przełączenie w tryb wprowadzania polskich znaków. Na ekranie klawiatury w odpowiednich miejscach pojawią się polskie znaki (np. w miejscu klawisza „O” pojawi się klawisz „Ó”), przycisk ten zostanie w stanie wciśniętym. Po kliknięciu któregokolwiek znaku na klawiaturze nastąpi przejście do normalnego trybu wprowadzania (przycisk ALT powróci do stanu normalnego).
 • BACKSPACE – wybranie tego przycisku spowoduje wyczyszczenie ostatniego pola formularza i przejście do pola poprzedniego.
 • ENTER – wybranie tego przycisku spowoduje wysłanie wprowadzonego hasła do Banku (klawisz ten ma taką samą funkcjonalność jak przycisk „OK” znajdujący się pod klawiaturą ekranową).

Po wprowadzeniu pięciu wskazanych przez system znaków hasła dostępu, kliknij Dalej.

Co zrobić, gdy pojawiają się problemy z zalogowaniem do systemu

Zaloguj się ponownie, zwracając uwagę, czy nie wpisałeś błędnie Identyfikatora Użytkownika(loginu) lub hasła dostępu.

Identyfikator Użytkownika (login) znajduje się:

 • na umowie o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej oraz aneksach do tej umowy,
 • lub w formie elektronicznej w tytule zwrotnego przelewu, jaki otrzymałeś na Twój rachunek w innym banku, jeżeli założyłeś konto w złotych dla Klientów indywidualnych z opcją autoryzacji procesu przelewem z Twojego rachunku w innym banku.

Dodatkowo:

 • przy haśle dostępowym zwróć uwagę na wielkość liter (klawisz Caps Lock),
 • jeżeli korzystasz z innego komputera niż zwykle, sprawdź, czy ustawienie układu klawiatury (polska, polska programisty) nie powoduje zmiany położenia liter y i z.

Zachęcamy do logowania za pomocą klawiatury ekranowej, co pozwoli na wyeliminowanie tego typu problemów.

Ważne! Pięciokrotne wprowadzenie błędnego hasła dostępowego spowoduje zablokowanie systemu.
W sytuacji, gdy nie możesz zalogować się do systemu z innych powodów (np. technicznych), skontaktuj się z pracownikiem Banku dzwoniąc pod numer 801 601 607 (z telefonów stacjonarnych) lub (32) 357 00 10 (z telefonów stacjonarnych lub komórkowych).
Numery te dostępne są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 

Czym jest i gdzie znajduje się Identyfikator Użytkownika?

Identyfikator Użytkownika (login) to indywidualny dla każdego użytkownika systemu ING BankOnLine ciąg 10 znaków, zwykle składający się z 3 liter imienia, 3 liter nazwiska oraz 4 losowo wybranych cyfr.

Identyfikator Użytkownika (login) znajduje się:

 • Na umowie o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej oraz aneksach do tej umowy
 • Lub w formie elektronicznej w tytule zwrotnego przelewu, jaki otrzymałeś na Twój rachunek w innym banku, jeżeli założyłeś konto w złotych dla Klientów indywidualnych z opcją autoryzacji procesu przelewem z Twojego rachunku w innym banku
 • Mógł też zostać przekazany podczas etapu składania wniosku o udostępnienie systemu ING BankOnLine na stronie banku,
 • Ponadto, Twój Identyfikator Użytkownika możesz także sprawdzić w Oddziale Banku (po przeprowadzeniu przez pracownika oddziału weryfikacji Klienta).
   
Czy można zmienić swój Identyfikator Użytkownika (login)?

Swój Identyfikator Użytkownika (login) możesz zmienić jedynie w oddziale Banku.

Po weryfikacji Klienta zostanie skasowany Twój dotychczasowy Identyfikator Użytkownika i nadany nowy.

Pamiętaj: w tym przypadku utracone zostaną dane przypisane do dotychczasowego użytkownika: przelewy wzorcowe, nazwa własna dla rachunków, lista zdefiniowanych odbiorców przelewu oraz dane w Notatniku.

Znajdź najbliższy oddział

Jakie musi być hasło dostępu do systemu ING BankOnLine?

Hasło musi składać się z co najmniej jednej dużej, jednej małej litery i cyfry oraz powinno być inne niż wcześniejsze hasło w systemie. Całe hasło musi liczyć od 10 do 32 znaków.

W momencie logowania podajesz tylko część hasła, tzn. pięć wskazanych przez system znaków (tzw. hasło maskowane). Hasło powinno być trudne do odgadnięcia.

Zobacz jak stworzyć bezpieczne hasło

Co dzieje się w przypadku wprowadzenia błędnego hasła dostępu do systemu?

Jeśli po podaniu hasła dostępu otrzymujesz komunikat o błędnym haśle Podano niepoprawną parę: nazwa użytkownika / hasło, powinieneś przed kolejną próbą wprowadzenia hasła sprawdzić, co może być przyczyną problemu. Najczęstszą przyczyną tego typu błędów jest włączony klawisz Caps Lock, używanie w haśle polskich znaków lub znaków specjalnych typu: „/” „?” „+”.

Ważne: Wprowadzenie pięciokrotnie z rzędu błędnego hasła dostępu powoduje automatyczną blokadę dostępu do systemu.
 

Jak aktywować dostęp do systemu ING BankOnLine?

Jeżeli otrzymałeś kopertę z kodem aktywacyjnym:

1. w Oddziale Banku lub kurierem wraz z umową:

 • Aktywuj konto przez Internet – wybierz poniższy przycisk i postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych krokach 

Aktywuj dostęp 

2. listem pocztowym:

 • Zadzwoń pod numer 801 601 607 (z telefonów stacjonarnych) lub (32) 357 00 10 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych) i wybierz opcję numer 1
 • Po zakończeniu rozmowy z konsultantem dokończ aktywację dostępu przez Internet – wybierz poniższy przcisk i postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych krokach.

Dokończ aktywację 

Ważne! Nie zmieniaj kolejności ww. kroków

Pamiętaj: Jednorazowy kod aktywacyjny ważny jest przez 30 dni od daty złożenia dyspozycji. Po upływie tego terminu jeżeli nie aktywujesz dostępu do systemu ING BankOnLine musisz uzyskać nowy kod aktywacyjny.


Jeżeli nie otrzymałeś koperty z kodem aktywacyjnym, bo założyłeś konto w PLN dla Klientów Indywidualnych z opcją autoryzacji procesu przelewem z Twojego rachunku w innym banku:

 • Aktywuj konto przez Internet - wybierz poniższy przycisk i postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych krokach.

Aktywuj dostęp 

 • Na koniec procesu zostaniesz poproszony o podanie kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz w wiadomości SMS na numer podany podczas wypełniania wniosku o otwarcie konta.


Jeżeli nie udało ci się rozwiązać problemu z aktywacją dostępu do ING BankOnLine skontaktuj się z Help Line:

 • 801 601 607 - z telefonów stacjonarnych,
 • (32) 357 00 10 - z telefonów stacjonarnych i komórkowych.

Numery te dostępne są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jaki jest termin ważności kodu aktywacyjnego?

Jednorazowy kod aktywacyjny ważny jest przez 30 dni od daty złożenia dyspozycji. Po upływie tego terminu jeżeli nie aktywujesz dostępu do systemu ING BankOnLine musisz uzyskać nowy kod.

Ile kosztuje korzystanie z systemu ING BankOnLine?

Udostępnienie ING BankOnLine dla wszystkich Klientów jest bezpłatne.

Użytkowanie ING BankOnLine:

 • dla Klientów indywidualnych - bezpłatne,
 • dla przedsiębiorców – w zależności od rodzaju posiadanego rachunku bankowego opłata może być wliczona w koszt prowadzenia rachunku lub naliczana miesięcznie zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji.

Odpłaty za transakcje wykonywane w systemie ING BankOnLine zależne są od rodzaju posiadanego rachunku bankowego, przy czym zawsze transakcje te są tańsze niż wykonywane tradycyjnie w oddziale. Szczegółowe informacje znajdują się w Tabeli Opłat i Prowizji.
 

Zobacz Tabelę Opłat i Prowizji dla Klientów indywidualnych
format: PDF, rozmiar: 350 KB

Zobacz Tabelę Opłat i Prowizji dla Przedsiębiorców
format: PDF, rozmiar: 210 KB

Jak odblokować dostęp do systemu ING BankOnLine?

Jeśli świadomie (poprzez opcję systemu, Help-Line, oddział Banku) lub nieświadomie (5 błędnych logowań) zablokujesz dostęp do ING BankOnLine, zawsze możesz go odblokować. Możesz to zrobić:

 • przez internet

Jeżeli jesteś Klientem indywidualnym lub przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, możesz wypełnić wniosek o odblokowanie systemu ING BankOnLine przez internet.

Otrzymasz z Banku jednorazowy kod autoryzacyjny w formie wiadomości SMS lub poprzez usługę HaloŚląski (zgodnie z wybraną metodą autoryzacji). W przypadku gdyby odblokowanie nie było możliwe w ten sposób, otrzymasz przesyłkę zawierającą kopertę z jednorazowym kodem aktywacyjnym.

Odblokuj dostęp do ING BankOnLine 

UWAGA! Po otrzymaniu przesyłki z jednorazowym kodem aktywacyjnym zadzwoń pod numer 801 601 607 (z telefonów stacjonarnych) lub (32) 357 00 10 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych) i wybierz opcję numer 1.

 • w oddziale Banku

Odwiedź najbliższy oddział Banku, aby otrzymać kopertę z kodem aktywacyjnym. Po otrzymaniu koperty aktywuj dostęp do systemu.

UWAGA! Koperta z jednorazowym kodem aktywacyjnym ważna jest przez 30 dni od daty złożenia dyspozycji.

Znajdź najbliższy oddział ING Banku Śląskiego

Aktywuj dostęp do ING BankOnLine 

Jak zablokować dostęp do systemu?

Z uwagi na bezpieczeństwo możesz zablokować dostęp do systemu ING BankOnLine, co uniemożliwi zalogowanie się do usługi za pomocą dotychczasowego hasła.

Możesz zablokować dostęp w systemie ING BankOnLine, przechodząc do zakładkiProfil (w prawym górnym rogu ekranu), a następnie wybierając opcję Blokada dostępu. Innym sposobem jest wprowadzenie pięciokrotnie błędnego hasła podczas logowania.

Serwis można również zablokować w dowolnym oddziale banku lub kontaktując się telefonicznie pod numer 801 601 607 (z telefonów stacjonarnych) lub (32) 357 00 10 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych).
 

Czy istnieją ograniczenia czasowe w dostępie do systemu ING BankOnLine?

System ING BankOnLine dostępny jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Oznacza to, że każdą dyspozycję możesz złożyć w dowolnym momencie. Dyspozycje złożone za pośrednictwem ING BankOnLine realizowane są w ustalonych terminach – zależnie od typu dyspozycji oraz dnia i godziny jej złożenia.

Zobacz tryb realizacji zleceń

Zdarzają się również sytuacje losowe, kiedy system wymaga czasowego wyłączenia. Na stronie internetowej pojawia się wtedy informacja o czasowej niedostępności ING BankOnLine.

Jak zacząć korzystać z systemu ING BankOnLine, będąc zagranicą?

Jeżeli już masz konto w ING Banku Śląskim i jesteś Klientem indywidualnym lub Przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, możesz uzyskać dostęp do systemu ING BankOnLine przez stronę internetową Banku.

Należy w tym celu wypełnić formularz na stronie www.ingbank.pl/udostepnienie, gdzie po wypełnieniu poprawnie danych otrzymasz identyfikator użytkownika, a kopertę z jednorazowym kodem aktywacyjnym wyślemy w formie listu na adres korespondencyjny.

Ważne: Jeżeli założyłeś konto w PLN dla Klientów Indywidualnych z opcją autoryzacji procesu przelewem z Twojego rachunku w innym banku:

 • Aktywuj konto przez Internet - wybierz poniższy przycisk i postępuj zgodnie z instrukcjami w kolejnych krokach.

Aktywuj dostęp do ING BankOnLine 

 • Na koniec procesu zostaniesz poproszony o podanie kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz w wiadomości SMS na numer podany podczas wypełniania wniosku o otwarcie konta.
Chcę zacząć korzystać z systemu ING BankOnLine - jak to zrobić?

Jeśli nie masz jeszcze konta osobistego w ING Banku Śląskim:
Dostęp do systemu ING BankOnLine możesz uzyskać, otwierając konto:

Jeśli masz już konto osobiste w ING Banku Śląskim:

 • Wypełnij wniosek o udostępnienie systemu ING BankOnLine, a następnie aktywuj system.

Zamów dostęp do ING BankOnLine 

 • Jeżeli otrzymałeś kod aktywacyjny w oddziale Banku lub kurierem, wypełnij wniosek przez Internet.

Aktywuj dostęp do ING BankOnLine 

 • Jeżeli otrzymałeś kod aktywacyjny przesyłką pocztową, zadzwoń pod numer 801 601 607 (z telefonów stacjonarnych) lub (32) 357 00 10 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych) i wybierz opcję numer 1. Po zakończeniu rozmowy z konsultantem wypełnij wniosek przez Internet.

Aktywuj dostęp do ING BankOnLine 

Ważne! Nie zmieniaj kolejności ww. kroków.
Jednorazowy kod aktywacyjny to unikalny ciąg liter i cyfr generowany przez system informatyczny Banku służący do jednorazowej autoryzacji Użytkownika podczas aktywowania lub odblokowania dostępu do systemu. Koperta z jednorazowym kodem aktywacyjnym ważna jest przez 30 dni od daty złożenia dyspozycji.

 • Jeżeli założyłeś konto w PLN dla Klientów Indywidualnych z opcją autoryzacji procesu przelewem z Twojego rachunku w innym banku, wypełnij wniosek przez Internet.
  Na koniec procesu zostaniesz poproszony o podanie kodu autoryzacyjnego, który otrzymasz w wiadomości SMS na numer podany podczas wypełniania wniosku o otwarcie konta.

Aktywuj dostęp do ING BankOnLine 

Czy mogę zalogować się do systemu ING BankOnLine z innego komputera niż mój?

Tak. System bankowości internetowej ING BankOnLine funkcjonuje na każdym komputerze, który ma dostęp do internetu. Możliwe zatem będzie dokonywanie wszelkich dyspozycji z dowolnego, innego komputera spełniającego wymagania techniczne określone przez Bank.

W przypadku braku dostępu do jakiegokolwiek komputera możesz skorzystać z wersji mobilnej ING BankOnLine lub dysponować rachunkami bankowymi w sposób tradycyjny, tzn. składając papierowe dyspozycje w oddziale lub telefonicznie przez serwis HaloŚląski.
 

Jaki jest czas trwania sesji użytkownika w systemie ING BankOnLine?

Czas trwania sesji użytkownika, liczony od momentu zalogowania się do systemu ING BankOnLine, wynosi:

 • 15 minut – w przypadku braku aktywności użytkownika (jeżeli użytkownik będzie chciał nadal korzystać z systemu ING BankOnLine, to po upływie tego czasu system wymusi ponowne podanie hasła dostępu),
 • 30 minut – w przypadku ciągłej pracy użytkownika w systemie ING BankOnLine (po upływie tego czasu użytkownik zostanie poproszony o ponowne podanie hasła dostępu).
Kto może korzystać z systemu ING BankOnLine?

Aby stać się użytkownikiem ING BankOnLine, musisz posiadać przynajmniej jeden z rachunków znajdujących się na poniższej liście rachunków* uprawniających do korzystania z systemu:

 • Konto osobiste w złotych lub konto osobiste w walutach wymienialnych - w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych.
   
 • Otwarte Konto Oszczędnościowe (OKO) w złotych lub w walutach wymienialnych – w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych.
   
 • Konto z Lwem dla przedsiębiorców w złotych lub w walutach wymienialnych – w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych.
   
 • Otwarte Konto Oszczędnościowe dla przedsiębiorców w złotych lub w walutach wymienialnych - w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych.

* Bank udostępnia ING BankOnLine bez rachunku opłat dla klientów posiadających wyłącznie kartę kredytową.

Znajdź najbliższy oddział ING Banku Śląskiego

Czy do korzystania z systemu ING BankOnLine potrzebuję specjalnego oprogramowania?

Aby korzystać z bankowości internetowej ING BankOnLine, nie musisz posiadać żadnego specjalnego oprogramowania.

Wystarczy komputer z dostępem do internetu i przeglądarka internetowa lub telefon komórkowy, palmtop bądź inne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową – w przypadku wersji mobilnej ING BankOnLine.

Zalecane systemy i przeglądarki

Do obsługi ING BankOnLine zalecamy następujące systemy i przeglądarki:

Platforma

Przeglądarka

Wersja

MS Vista MS Internet Explorer 7 i 8
Firefox 3.6 lub wyższa
MS Windows XP MS Internet Explorer 7 i 8
Firefox 3.6 lub wyższa
ING BankOnLine jest również dostępny na systemach operacyjnych Mac OS i Linux dla popularnych przeglądarek (np. Mozilla Firefox, Google Chrome).


Zobacz jak skonfigurować przeglądarkę Internet Explorer 7.0
Zobacz jak skonfigurować przeglądarkę Mozilla Firefox

W trakcie pracy z systemem ING BankOnLine mogą pojawić się komunikaty mające związek z nieprawidłową konfiguracją przeglądarki Internetowej. Prezentujemy najczęstsze komunikaty błędów, ich przyczyny i podpowiadamy jak rozwiązać problem.

Internet Explorer
Mozilla Firefox

Jak szybko sprawdzić stan konta (saldo rachunku)?

Najedź i przytrzymaj kursor na opcji Rachunki na stronie głównej, aby zobaczyć saldo Twoich dwóch pierwszych rachunków. Kliknij ikonę Rachunki -  aby otrzymać szczegółowe informacje.

W ten sam sposób możesz również sprawdzić stan swoich oszczędności - najeżdżając na ikonę Oszczędności i lokaty.

Dlaczego saldo dostępne może być mniejsze niż bieżące?
 • Saldo dostępne to środki klienta, z których może on korzystać (plus ewentualnie posiadany limit zadłużenia) pomniejszone o blokady np. z tytułu nierozliczonej transakcji dokonanej kartą płatniczą w punkcie handlowo-usługowym.

   
 • Saldo bieżące zawiera również kwoty transakcji kartowych do rozliczenia, dlatego może ono być wyższe od salda dostępnego, dopóki transakcje nie zostaną rozliczone (transakcje te rozliczane są z bankiem do 11 dni kalendarzowych). 
Czy system umożliwia jednocześnie dostęp do kont firmowego i osobistego?

Jeżeli posiadasz konto firmowe prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie posiadasz konto bankowe jako osoba fizyczna lub posiadasz pełnomocnictwo ogólne do rachunku bankowego innej osoby fizycznej, Bank nada Ci jeden Identyfikator Użytkownika (login) oraz jeden Numer Klienta do usługi Halo Śląski. Wymaga to zawarcia aneksu do umowy o wspólny identyfikator w dowolnej placówce.

Jeżeli prowadzisz inną firmę (nie jednoosobową działalność gospodarczą) konieczne będzie posługiwanie się odrębnym Identyfikatorem Użytkownika (loginem).

Jak aktywować kartę i nadać jej PIN w systemie?

Przejdź do zakładki Karty, a następnie:

 • wybierz z lewego menu opcję Aktywacja karty,
 • kliknij w link Aktywacja karty pod sekcją Karty płatnicze,
 • lub kliknij w Opcje w wierszu nieaktywnej karty, a następnie w link Aktywacja karty.

PIN do karty będziesz mógł nadać w trakcie procesu jej aktywacji.

Jak zastrzec zgubioną lub skradzioną kartę?

Zgubioną lub skradzioną kartę płatniczą, przedpłaconą lub kredytową możesz zastrzec w systemie ING BankOnLine. Wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Karty, a następnie w lewym menu wybierzesz opcję Zastrzeżenie karty.

Zastrzeżenia karty możesz również dokonać drogą telefoniczną, dzwoniąc pod całodobowy numer (32) 357 00 12 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych) lub w oddziale Banku.

Jak sprawdzić ilość punktów w programie Bankujesz-kupujesz?

Najedź i przytrzymaj kursor na opcji Rachunki na stronie głównej, aby w szybki sposób zobaczyć ilość punktów zgromadzonych w programie bankujesz-kupujesz.

Możesz również kliknąć w ikonę Bankujesz-Kupujesz, aby otrzymać szczegółowe informacje.
 

Gdzie znaleźć informacje o usłudze Serwis SMS?

Informacje o posiadanym pakiecie uzyskasz, przechodząc do zakładki Profil w prawym górnym rogu, następnie wybierając opcję Serwis SMS z lewego menu.

W zakładce Serwis SMS znajdziesz następujące zakładki:

 • Szczegóły – gdzie uzyskasz informacje dotyczące posiadanego pakietu,
 • Udostępnianie – gdzie możesz uruchomić serwis SMS (wymagane jest posiadanie usługi HaloŚląski),
 • Zmiana pakietu – raz w miesiącu możesz dokonać zmiany posiadanego pakietu,
 • Zmiana numeru telefonu,
 • Rezygnacja.

Ważne! W celu korzystania z serwisu SMS niezbędne jest posiadanie dostępu do usługi Halo Śląski.
 

Jak ustawić skróty do najczęściej używanych funkcji systemu?

Skróty do najczęściej używanych funkcji systemu możesz ustawić w zakładce Ulubione.

Wystarczy, że klikniesz w link Ulubione w prawym górnym rogu ekranu lub przejdziesz do Profilu, a następnie klikniesz w opcję Ulubione w lewym menu.
Możesz ustawić 3 skróty. Po ich wybraniu wystarczy, że najedziesz kursorem na link Ulubione w prawym górnym rogu ekranu, aby móc z nich korzystać.

Ustawione skróty możesz także edytować ponownie, wchodząc w opcję Ulubione w Profilu.
 

W jakim czasie realizowane są dyspozycje składane przez ING BankOnLine ?

Godziny realizacji poleceń przelewu oraz innych dyspozycji za pośrednictwem systemu ING BankOnLine określone są na stronie internetowej Banku – zobacz tryb realizacji zleceń

Jak wprowadzać numery rachunków, robiąc przelew?

Na formularzu przelewu w PLN należy wprowadzić numery rachunków w formacie NRB, czyli 26-cyfrowe numery rachunków bez znaków rozdzielających typu myślnik, kropka itp.

Struktura numeru rachunku w formacie NRB jest następująca:
CCAAAAAAAABBBBBBBBBBBBBBBB, gdzie:

 • CC to 2-cyfrowa liczba kontrolna,
 • AAAAAAAA to 8-cyfrowy numer rozliczeniowy banku,
 • BBBBBBBBBBBBBBBB to 16-cyfrowy numer rachunku klienta.

W przypadku przelewów europejskiego i walutowego, wysyłanego do kraju Unii Europejskiej lub kraju znajdującego się w Europejskim Obszarze Gospodarczym, numer rachunku na formularzu przelewu należy wprowadzić w formacie IBAN, czyli międzynarodowym standardzie numeracji rachunków. Numer rachunku w formacie IBAN poprzedzony jest kodem kraju, np. PL.
Sprawdź kody krajów stosujących numer rachunku w formacie IBAN

Dlaczego podczas wykonywania przelewu pojawia się komunikat Data nie może być wcześniejsza niż dzisiejsza?

Powodem może być różna dzisiejsza data z datą w systemie komputerowym. W celu sprawdzenia tego:

 • W systemie Microsoft Windows kliknij dwukrotnie na godzinę wyświetlaną w prawym dolnym rogu ekranu.
 •  W systemie Mac OS kliknij prawym klawiszem na godzinę w prawym górnym rogu ekranu lub zmień Datę w Preferencjach Systemowych,
 • Jeżeli ustawiona data jest błędna, wprowadź właściwą - to pozwoli na wysłanie przelewu.
Co zrobić gdy w trakcie wykonywania przelewu zostanie zerwane połączenie internetowe?

W takiej sytuacji ponownie uruchom przeglądarkę internetową i zaloguj się do systemu.

Następnie sprawdź stan realizacji wcześniej złożonej dyspozycji. Możesz to zrobić w zakładce Profil  w opcji Rejestr ostatnich operacji. Przelew został poprawnie przyjęty do realizacji, jeśli widnieje w tym miejscu komunikat Przekazany do realizacji / zaksięgowany. Status przelewu możesz również sprawdzić w zakładce Historia, w opcji historia operacji lub transakcje oczekujące.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją transakcji za pomocą systemu ING BankOnLine, prosimy o kontakt z Help-Line. Doradcy Help-Line są do dyspozycji Klientów przez 24 godziny na dobę pod numerem telefonu:

 • 801 601 607 (z telefonów stacjonarnych)
 • lub (32) 357 00 10 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych).
   
Czy można anulować przelew?

W systemie ING BankOnLine anulować można jedynie przelewy z odroczoną datą płatności.

Przelewy z datą bieżącą lub przelewy przyjęte jako bieżące, lecz w trybie off-line (tj. od 20:00 do 8:00 od poniedziałku do piątku, w soboty po 15:00, w niedziele i święta) nie mogą być anulowane.

Co to jest przelew Express ELIXIR i jakie banki go obsługują?

Przelew Express ELIXIR to przelew natychmiastowy, który umożliwia błyskawiczne uregulowanie należności lub ekspresowe wysłanie przelewu.

Przelew Express ELIXIR możesz wysłać, wchodząc w formularz przelewu w PLN, gdzie powinieneś zaznaczyć opcję Express ELIXIR jako typ przelewu.

Warunkiem realizacji przelewu Express ELIXIR jest jego dostępność zarówno w banku nadawcy, jak i odbiorcy przelewu.
Listę banków, które obecnie udostępniają tą usługę, znajdziesz tutaj.

Dowiedz się więcej o przelewie Express ELIXIR
 

Co to są Przelewy wzorcowe?

W systemie możesz zapisać dane do przelewów, które regularnie wysyłasz. Masz też możliwość zapisania odbiorcy.
Przelew wzorcowy możesz zapisać po wypełnieniu formularza przelewu, klikając w link Zapisz przelew na dole ekranu. Podczas zapisywania przelewu nadajesz mu nazwę, aby następnym razem łatwiej go wyszukać.
Przelew możesz również zapisać po jego wysłaniu – wystarczy, że na potwierdzeniu realizacji przelewu klikniesz w link Zapisz przelew.

Od tego momentu polecenie przelewu zostaje umieszczone na liście przelewów wzorcowych, a w razie potrzeby możesz go modyfikować lub usunąć.
Dodatkowo dla cyklicznych przelewów możesz ustalić płatności stałe, tzw. stałe zlecenia, które są systematycznie regulowane przez Bank. Do tego celu służy opcja Stałe zlecenia dostępna w zakładce Przelewy.
 

Czym różni się przelew walutowy od europejskiego?
 • Przelew walutowy to wygodny sposób na przesyłanie walutowych zleceń płatniczych za pomocą systemu bankowości internetowej do krajów Unii Europejskiej oraz krajów spoza Unii Europejskiej.
  Zobacz jak wykonać przelew walutowy
Co to są kody SWIFT i BIC?

Kod SWIFT to 8-znakowy kod, używany do transakcji międzynarodowych (przelewów europejskich i przelewów walutowych), który służy do zidentyfikowania banku.

Zagranicą ten sam kod nazywany jest kodem BIC.

Kod SWIFT możesz znaleźć na stronie: https://www2.swift.com/directories/ .
 

Jak działa funkcja Import z pliku w opcji Paczki przelewów?

Funkcja Import z pliku umożliwia pobranie z programów zainstalowanych na komputerze użytkownika (np. z Microsoft Money, Skarbnik.) i wczytywanie do aplikacji ING BankOnLine wcześniej przygotowanych plików przelewów w formacie zgodnym ze standardem Elixir-O. Funkcja ta dostępna jest w opcji Przelewy → Paczki przelewów → Import z pliku.
Pliki przelewów wczytywane do ING BankOnLine mogą zostać pobrane z systemów finansowo-księgowych.

Jak ustawić skróty do najczęściej używanych funkcji systemu?

Skróty do najczęściej używanych funkcji systemu możesz ustawić w zakładce Ulubione.

Wystarczy, że klikniesz w link Ulubione w prawym górnym rogu ekranu lub przejdziesz do Profilu, a następnie klikniesz w opcję Ulubione w lewym menu.
Możesz ustawić 3 skróty. Po ich wybraniu wystarczy, że najedziesz kursorem na link Ulubione w prawym górnym rogu ekranu, aby móc z nich korzystać.

Ustawione skróty możesz także edytować ponownie, wchodząc w opcję Ulubione w Profilu.
 

Za jaki okres w systemie dostępne są wyciągi oraz historia operacji?

W systemie ING BankOnLine wyciągi oraz historia operacji na rachunkach dostępne są od 1.02.2003 r. Istnieje możliwość pobrania i zapisania wyciągu w formie pliku PDF.

Czym różnią się opcje Historia rachunku i Wyciągi?

Historia operacji zawiera wszystkie informacje o operacjach wykonanych na rachunkach, z bieżącymi włącznie. Historia dostępna jest w systemie ING BankOnLine za okres od 1.02.2003 r.

Wyciągi udostępniane są po zakończeniu konkretnego okresu, za jaki dane są generowane (dzień, miesiąc). Wyciąg zawiera informacje o sumach uznań i obciążeń w danym okresie, o limicie zadłużenia, itp.

Jak wyszukiwać w historii operacji konkretne transakcje?

W historii  możesz przeszukiwać transakcje za okres od 1.02.2003 r. W tym celu przejdź do zakładki Historia i kliknij w link Wyszukiwanie zaawansowane.

Masz możliwość przeszukiwania transakcji w historii operacji wg typu transakcji, zakresu dat, kwoty transakcji, po nazwie odbiorcy lub tytule.

Możesz też przeszukiwać historię operacji, klikając w linki Wcześniejsze transakcje lub Późniejsze transakcje na dole ekranu.

Jak otrzymać wersję papierową wyciągów lub potwierdzenie realizacji polecenia przelewu?

W każdej chwili możesz wydrukować z systemu bezpłatne potwierdzenie realizacji polecenia przelewu. W tym celu skorzystaj z opcji Wyciągi lub Historia operacji i tam przy konkretnej operacji wybierz Pobierz do PDF.

Możesz również odebrać wyciąg do rachunku w formie papierowej lub potwierdzenie realizacji polecenia przelewu w oddziale Banku.
 

Czy mogę pobrać potwierdzenie transakcji do pliku PDF, korzystając z przeglądarki Internet Explorer?

Tak.

Należy jednak sprawdzić ustawienia przeglądarki Internet Explorer wybierając: Narzędzia / Opcje internetowe / zakładka Zaawansowane. W sekcji Zabezpieczenia opcja Nie zapisuj zaszyfrowanych stron na dysku powinna być odznaczona (jak na poniższym obrazku).

Czym jest funkcja Eksport Wyciągów?

Funkcja Eksport wyciągów umożliwia pobranie z systemu ING BankOnLine i zapisanie wyciągów bankowych w standardzie Active Statements OFX 1.02 lub opartym o SWIFT standardzie MT940. Funkcja ta dostępna jest w detalach poszczególnych wyciągów. Eksportowane wyciągi można następnie wczytać do innych aplikacji off-line (np. do Microsoft Money) i przeglądać bez konieczności połączenia z internetem.

Eksportowane wyciągi mogą zostać wczytane do systemów finansowo-księgowych.

Jak wygląda wiadomość SMS z kodem autoryzacyjnym?

Kod SMS zawiera w swojej treści informację na temat wykonywanej dyspozycji, kod jednorazowy, datę i czas.

Przykładowa treść SMS-a:

ING Bank. Sprawdz KWOTE i RACHUNEK. Kod autoryzacyjny dla przelewu z rachunku 79 XXX 981 na kwote 533,00 to: 12345678**RRRR.MM.DD**gg:mm:ss.

 

UWAGA! Kod należy wpisać bez gwiazdek.
Standardowo kod SMS wysyłany jest przez Bank z numeru z tzw. nadpisem alfanumerycznym czyli "ING".W przypadku operatorów zagranicznej sieci telefonii komórkowej, którzy nie mają możliwości technicznych przekazywania SMS z nadpisem alfanumerycznym (czyli „ING”) lub traktują takie SMS-y jak SPAM - Bank wysyła kod SMS z numeru bez nadpisu +48 661 001 206 lub +48 503 498 127.
Także w sytuacjach awaryjnych kod SMS wysyłany z Banku na numer polskiego operatora telefonii komórkowej -  może być wysłany z numeru bez nadpisu, czyli +48 661 001 206 lub +48 503 498 127.
 
Pamiętaj, aby dokładnie porównać czy dane otrzymane wraz z kodem autoryzacyjnym są zgodne z wykonywaną dyspozycją (w przypadku przelewu – numer rachunku, kwota).

W przypadku dyspozycji związanych z numerem rachunku (np. zapisanie przelewu wzorcowego) lub z kartami (np. aktywacja karty) w treści SMS-a nie zostanie podany pełny numer rachunku ani karty. Prezentacja numeru rachunku: 12 XXX 123.
Prezentacja numeru karty: 1234 XXXX XXXX 1234.

Jak wygląda ekran służący do wpisania kodu autoryzacyjnego?

Ekran wygląda następująco:

Uwaga! Jeżeli Bank zakwalifikuje transakcję jako „niestandardową”, może wymagać podania drugiego kodu autoryzacyjnego (do tej samej transakcji).

Co oznacza komunikat "Nieprawidłowy kod autoryzacyjny"?

Jeżeli podasz błędny  kod autoryzacji transakcji, otrzymasz komunikat „Nieprawidłowy kod autoryzacyjny”. Sprawdź wtedy dokładnie poprawność wpisywanego  kodu.

W przypadku gdy nie wpiszesz kodu autoryzacyjnego, pojawiać się będzie komunikat „Podaj kod autoryzacyjny” do momentu wprowadzenia kodu autoryzacyjnego.

Jak mogę autoryzować transakcje, jeżeli nie mam przy sobie telefonu komórkowego lub przestał on działać?

W takim przypadku transakcję możesz zautoryzować za pośrednictwem serwisu HaloŚląski, pod warunkiem, że został wcześniej zdefiniowany aktywny numer Klienta HaloŚląski do pozyskiwania kodów jednorazowych.

Jak autoryzować transakcje, będąc za granicą?

Autoryzacja dyspozycji jest niezależna od miejsca pobytu. Możesz otrzymać kod autoryzacyjny korzystając z telefonu komórkowego polskiego lub zagranicznego operatora bądź też dzwoniąc na numer serwisu HaloŚląski: 48 (32) 205 44 43.

Co się stanie, jeśli ktoś ukradnie mi telefon? Czy nie przejmie wysłanego przez Bank kodu autoryzacyjnego?

Próby wyłudzenia pieniędzy z kont Klientów są realizowane zdalnie. Przestępca internetowy nie ma bezpośredniego kontaktu z poszkodowanym. Często znajduje się w zupełnie innym mieście, a nawet kraju. Ryzyko jednoczesnego przejęcia hasła dostępu i włączonego telefonu komórkowego jest niewielkie. W przypadku kradzieży telefonu powinieneś zgłosić ten fakt do Banku, dzwoniąc na infolinię lub udając się do oddziału Banku w celu zablokowania dostępu do usługi.

Dlaczego Bank korzysta z metody autoryzacji w formie jednorazowego kodu wysyłanego SMS-em?

Metoda autoryzacji transakcji za pomocą jednorazowego kodu wysyłanego SMS-em jest lepsza od metody opartej na haśle do klucza oraz metody opartej na podawaniu haseł z listy kodów jednorazowych (papierowych lub zdrapek). Jej przewaga wynika z poniższych faktów:

 • Użycie kodów autoryzacyjnych zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji internetowych.
 • Kodem autoryzacyjnym można potwierdzić wyłącznie konkretną, zleconą dyspozycję.
 • Dla każdej dyspozycji, która wymaga autoryzacji, Bank generuje nowy kod autoryzacyjny.
 • Decyzja czy dyspozycja wymaga potwierdzenia kodem SMS jest poprzedzona analizą każdej realizowanej dyspozycji. Tylko dyspozycje małego ryzyka nie wymagają kodów. Wszystkie pozostałe wymagają potwierdzeń
 • Dostarczony przez Bank kod autoryzacyjny zawiera informację jakiej dyspozycji dotyczy, co umożliwia Ci sprawdzenie jaka dyspozycja zostanie wykonana po jej zatwierdzeniu kodem autoryzacyjnym.

Pamiętaj: Zawsze sprawdzaj czy dostarczony kod autoryzacyjny dotyczy danej, zleconej przez Ciebie dyspozycji.

 • Kod autoryzacyjny jest ważny przez krótki czas. Czas ten wystarczy jednak do odebrania kodu i zatwierdzenia dyspozycji (30 minut liczonych od momentu udostępnienia kodu autoryzacyjnego przez Bank).
 • Systemy oparte o hasła jednorazowe są bardziej odporne na nowe zagrożenia bankowości internetowej niż systemy oparte o hasła stałe.
 • Wprowadzenie nowej metody poprzedziła szczegółowa analiza zagrożeń usług bankowości internetowej, mechanizmów zabezpieczeń oraz ich odporności na te zagrożenia.  
   
Jakie dyspozycje wymagają potwierdzenia jednorazowym kodem autoryzacyjnym?

O tym, czy dyspozycja wymaga autoryzacji kodem, decyduje Bank. Moduł oceny poziomu ryzyka składanej dyspozycji klasyfikuje każdą transakcję. Ze względu na bezpieczeństwo transakcji internetowych realizowanych przez ING BankOnLine, pełny algorytm, według którego Bank decyduje czy dana dyspozycja wymaga autoryzacji, jest poufny. Niepodawanie algorytmu wybierania transakcji do autoryzacji jest dodatkową zaletą rozwiązania.

W związku z powyższym powinieneś być zawsze przygotowany do autoryzacji dyspozycji za pomocą kodu autoryzacyjnego (możesz otrzymać kod w formie SMS na wskazany wcześniej przez Ciebie numer telefonu komórkowego lub za pośrednictwem serwisu telefonicznego HaloŚląski).

W jaki sposób następuje identyfikacja użytkownika podczas logowania do systemu?

W systemie ING BankOnLine przyjęto metodę weryfikacji użytkownika poprzez Identyfikator Użytkownika oraz maskowane hasło dostępu do systemu.

Czy hasło maskowane zabezpiecza przed podejrzeniem go przez osoby trzecie?

Pomimo bardzo dobrego zabezpieczenia, jakim jest hasło maskowane, powinieneś zachować szczególną ostrożność podczas logowania do systemu w miejscach publicznych. W praktyce hasło maskowane nie zabezpiecza przed podejrzeniem wprowadzanych znaków, jednak nie pozwala osobom niepowołanym na poznanie pełnego hasła.
Zobacz, jak powinno wyglądać bezpieczne hasło

Czy istnieje możliwość powtórnego wylosowania do uzupełnienia tych samych pól hasła dostępu do systemu?

Liczba możliwych losowań elementów maski uzależniona jest od długości hasła. Powtórzenie się identycznej maski hasła ma charakter losowy. Prawdopodobieństwo trafienia tej samej maski zmniejsza się wraz ze wzrostem długości hasła. Nie wyklucza to jednak możliwości kolejnego powtórzenia się identycznej maski nawet przy haśle o długości 30 znaków. Przy haśle o długości 10 znaków identyczna maska może pojawiać się stosunkowo często, statystycznie po niespełna 300 próbach.

Poza tym, jeżeli przy próbie logowania do ING BankOnLine podasz błędne hasło dostępu do systemu, przy kolejnej próbie logowania maska pozostanie taka sama, aż do wprowadzenia poprawnego hasła.

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa systemu (algorytmy, szyfrowanie transmisji, itp.)?

Dostęp do systemu uzyskujesz po podaniu Identyfikatora Użytkownika oraz hasła dostępu (w formie maskowanej). Komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a serwerem Banku szyfrowana jest protokołem SSL o długości klucza 128 bitów. Gwarantuje to w pełni bezpieczne szyfrowanie danych, zabezpiecza je przed zmianami dokonywanymi z zewnątrz oraz uwierzytelnia komputery komunikujące się ze sobą. Dzięki certyfikatom wydanym przez amerykańską korporację VeriSign masz pewność, że nawiązałeś w pełni bezpieczne połączenie z serwerem Banku.

Aktualnie w ING BankOnLine dyspozycje autoryzowane są przy pomocy kodów autoryzacyjnych. Metoda umożliwia autoryzację dyspozycji składanych przez ING BankOnLine za pomocą kodu jednorazowego otrzymywanego na zdefiniowany podczas aktywacji usługi numer telefonu komórkowego (polskiego lub zagranicznego operatora) i/lub Numer Klienta HaloŚląski. Jeżeli Bank uzna, że dyspozycja wymaga autoryzacji, dostarczy Ci kod w formie wiadomości SMS lub za pośrednictwem serwisu telefonicznego HaloŚląski (serwis automatyczny).

Dowiedz się więcej o metodzie autoryzacji transakcji kodem jednorazowym

Rejestr ostatnich operacji umożliwia Ci sprawdzenie, czy nie nastąpiła próba logowania do systemu przez osoby nieuprawnione. Innym zabezpieczeniem jest blokowanie dostępu do systemu w przypadku pięciokrotnego podania właściwego identyfikatora, lecz błędnego hasła. Dla zwiększenia Twojego bezpieczeństwa zostały wprowadzone parametry czasowe odpowiadające za czas trwania aktywnej sesji użytkownika. Serwer www zamyka sesję automatycznie w przypadku bezczynności systemu ING BankOnLine. Oznacza to, że w przypadku, gdy jesteś zalogowany do systemu i przez dłuższy czas nie wykonujesz żadnej operacji, po pewnym czasie serwer www zamknie Twoją aktywną sesję i zostaniesz ponownie poproszony o zalogowanie się do systemu.

Pamiętaj, że Ty także możesz przyczynić się do bezpiecznego dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie. W tym celu przestrzegaj następujących zaleceń:

 • bezpiecznie używaj hasła dostępu do systemu,
 • kontroluj datę ostatniego logowania do systemu,
 • kontroluj rejestr ostatnich operacji,
 • korzystaj z funkcji Wyloguj po zakończeniu pracy z ING BankOnLinie,
 • zanim odejdziesz od komputera pamiętaj, aby zamknąć wszystkie okna przeglądarki po wylogowaniu z ING BankOnline,
 • systematycznie wdrażaj poprawki publikowane przez dostawcę systemu operacyjnego oraz oprogramowania,
 • zainstaluj program antywirusowy i aktualizuj bazy wirusów,
 • zainstaluj osobistą zaporę ogniową (ang. personal firewall), dzięki której będzie możliwe odrzucanie wszystkich niestandardowych połączeń z/do Twojego komputera,
 • zachowaj ostrożność podczas pobierania plików z internetu oraz otwierania załączników do wiadomości e-mail otrzymanych lub pobranych z niezaufanych źródeł,
 • nie korzystaj z bankowości elektronicznej w miejscach publicznych (np. kawiarenki internetowe) - stanowiska te mogą mieć zainstalowane niebezpieczne programy do przechwytywania Twoich danych,
 • nie odpowiadaj na wiadomości e-mail, których nadawcy proszą o ujawnienie czy zweryfikowanie danych osobowych oraz poufnych informacji, takich jak login, hasło dostępu do systemu ING BankOnLine, hasło jednorazowe czy numer konta. ING Bank Śląski nigdy nie wysyła tego typu wiadomości. Po otrzymaniu takiego maila należy go zignorować oraz powiadomić o tym Bank.
Czy Bank wymaga ode mnie dodatkowych zabezpieczeń komputera?

Tak. Bank wymaga dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ nie kontroluje Twojego środowiska komputerowego, jak i dostępu do różnych usług internetowych. Sam musisz się upewnić czy Twój komputer jest bezpieczny.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach komputera

Zapoznaj się z materiałem informacyjnym dla użytkowników bankowości internetowej – „Bezpieczeństwo komputera - podręcznik”

Czy Bank udostępnia informacje na temat bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej?

Tak. Bank zamieszcza wszystkie te informacje w swoim serwisie www i wymaga od swoich Klientów stosowania się do nich. Informacje na ten temat znajdziesz w sekcji Bezpieczeństwo

Czy istnieje możliwość wglądu do przesyłanych danych przez osoby niepowołane?

Nie. Służące do szyfrowania danych technologie SSL zapewniają praktycznie całkowitą poufność przesyłanych treści. Nikt postronny nie ma możliwości dysponowania rachunkiem ani podglądania jego zawartości.

Skąd mam wiedzieć, że nawiązałem szyfrowane połączenie?

Transmisja danych w systemie ING BankOnLine odbywa się w protokole https.
Jest on odmianą protokołu http stworzoną w celu wymiany informacji, które wymagają specjalnej ochrony ze względu na ich charakter (np. informacje finansowe). Charakterystyczne dla https jest kodowanie całej transmisji przy pomocy specjalnych kluczy kodowych, co praktycznie uniemożliwia przechwycenie danych przez osoby postronne.

Za pomocą tego protokołu realizowane są wszelkie usługi finansowe w internecie, jak np. usługi bankowe czy płatności w sklepach internetowych. Gdy korzystasz z usług bazujących na protokole https, tworzony jest na czas połączenia tzw. wirtualny szyfrowany kanał, który łączy Cię z serwerem usługi. Można przez niego bezpiecznie przekazywać dane bez ryzyka ich wypłynięcia na zewnątrz.

W momencie nawiązania połączenia szyfrowanego przeglądarka, w miejscu adresu, zamiast protokołu http, pokaże https. Dodatkowo najczęściej na pasku stanu (dolna listwa przeglądarki) pokazuje się mała kłódka. Klikając w nią, możesz zapoznać się z opisem certyfikatu serwera.

Jak sprawdzić, czy nieuprawnione osoby próbowały się zalogować do systemu ING BankOnLine?

Możesz to sprawdzić w opcji Rejestr ostatnich operacji. Są tam m.in. informacje na temat adresów IP, z których nastąpiły poprawne i niepoprawne logowania do systemu. Adres IP to unikatowy numer przyporządkowany każdemu komputerowi z dostępem do Internetu. Dodatkowo na ekranie Strona główna, obok informacji o ostatnich logowaniach, wyświetli się również adres IP komputera.

Prezentacja adresów IP umożliwia weryfikację miejsc, z których logowałeś się do systemu ING BankOnLine. Adres IP przyporządkowuje dostawca usług internetowych. Stosownie do umowy z dostawcą możesz korzystać ze stałego adresu IP lub przydzielonego adresu dynamicznego. W tym drugim przypadku, podczas połączenia z Internetem, komputerowi każdorazowo zostaje przydzielane IP z puli adresów, jaką dysponuje dostawca usług internetowych.

Aby dowiedzieć się jaki adres IP został przydzielony Twojemu komputerowi, musisz wykonać odpowiednią komendę systemową. Na podstawie aktualnie przypisanego IP ustalany jest zakres adresów, które mogą zostać Ci przydzielone. Adresy te mogą być ustalone na witrynach internetowych (np. www.ripe.net). Jeżeli za każdym razem logujesz się do systemu ING BankOnLine z tego samego miejsca, to IP w historii logowań musi zawierać się w puli adresów oferowanych przez dostawcę Internetu dla tej lokalizacji.

 

Czy Bank ponosi odpowiedzialność za zaistniałe straty Klienta?

Bank odpowiada wyłącznie za rzeczywiste i udowodnione straty Klienta spowodowane nieprawidłową lub nieterminową realizacją przez Bank zleceń złożonych za pośrednictwem systemu ING BankOnLine.

Jaki jest czas trwania sesji użytkownika w systemie ING BankOnLine?

Czas trwania sesji użytkownika, liczony od momentu zalogowania się do systemu ING BankOnLine, wynosi:

 • 15 minut – w przypadku braku aktywności użytkownika (jeżeli użytkownik będzie chciał nadal korzystać z systemu ING BankOnLine, to po upływie tego czasu system wymusi ponowne podanie hasła dostępu),
 • 30 minut – w przypadku ciągłej pracy użytkownika w systemie ING BankOnLine (po upływie tego czasu użytkownik zostanie poproszony o ponowne podanie hasła dostępu).
Czy kod PIN nadany w aplikacji na tablety jest taki sam jak w aplikacji na smartfony?

Tak, kod PIN jest identyczny dla obu aplikacji.

Co mam zrobić, jeśli nie wylogowałem się z aplikacji?

Sesja wygasa po 15 minutach - po tym czasie aplikacja wyloguje Cię automatycznie. Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wylogowanie się po każdym korzystaniu z aplikacji za pomocą funkcji Wyloguj, umieszczonej w prawym górnym rogu aplikacji.

Co oznaczają wartości Min i Max na wskaźniku rachunku?

Min i Max oznaczają ustalone przez samego użytkownika ilości środków dostępnych dla danego rachunku.

Wskaźnik Min oznacza, że stan konta osiągnął ustaloną wartość minimalną, z kolei Max – że na rachunku znalazła się maksymalna ustalona ilość środków.

Co to jest kod PIN do aplikacji?

Kod PIN jest to czterocyfrowy kod dostępu do aplikacji.

Musi zostać nadany przy pierwszym logowaniu i służy do każdego kolejnego logowania.

Czy wiesz, czego nie powinien zawierać Twój kod PIN?

 • roku lub części daty Twojego urodzenia
 • części cyfrowej Twojego Identyfikatora użytkownika (loginu)
 • szeregu identycznych cyfr np. 1111 lub 2222
 • następujących po sobie cyfr, ustawionych w zwykłej lub odwrotnej kolejności, np.1234 lub 4321
 • początku lub końca Twojego numeru PESEL
Co to jest wskaźnik stanu rachunku?

Wskaźnik stanu rachunku służy do prezentacji ilości środków posiadanych na rachunku bez konieczności logowania.
Np. użytkownik zarabia 1 000 złotych miesięcznie i uważa tą wartość za maksymalną dla swojego konta. W tym przypadku wpisuje 1 000 w polu Max. Gdy stan konta wyniesie 500 zł, wskaźnik rachunku będzie wskazywał 50%.

Co zrobić, gdy zapomnę kodu PIN do aplikacji?

Podczas każdego logowania można nadać nowy PIN. Do zdefiniowania PINu potrzebne jest hasło maskowane z systemu ING BankOnLine.

Co zrobić, gdy zgubię telefon?

W ING BankOnLine jest możliwość zresetowania kodu PIN dla bankowości mobilnej.

Czy Bank wymaga ode mnie dodatkowych zabezpieczeń?

Tak. Bank wymaga dodatkowych zabezpieczeń, ponieważ nie kontroluje środowiska Twojego telefonu, jak i dostępu do różnych usług internetowych. Sam musisz się upewnić czy Twój telefon jest bezpieczny. Aby podnieść bezpieczeństwo danych Twojego urządzenia nadaj np. dodatkowy kod blokady. 

Czy do aplikacji loguję się za pomocą takiego samego identyfikatora klienta jak w ING BankOnLine?

Tak. Niezależnie od kanału dostępu, zawsze logujesz się za pomocą tego samego identyfikatora klienta.

Czy jeśli wpiszę błędny PIN do aplikacji, to dostęp do ING BankOnLine zostanie zablokowany?

Trzykrotne wpisanie błędnego PINu spowoduje jego zablokowanie, natomiast nie zablokuje dostępu do ING BankOnLine. W takiej sytuacji PIN można zdefiniować przy użyciu hasła maskowanego. Uwaga: 5-krotne błędne wpisanie hasła maskowanego spowoduje zablokowanie dostępu do ING BankOnLine.

Czy mogę wykonać dowolny przelew?

W aplikacji ING BankMobile możliwe jest wykonanie przelewów na dowolne rachunki łącznie na kwotę 2000 PLN w ciągu jednego dnia.

Czy mogę wysłać mój numer rachunku za pomocą SMSa?

Tak. W tym celu musisz kliknąć w ikonę Wyślij numer, dostępną w prawym górnym rogu na ekranie historii dowolnego rachunku.

Po kliknięciu otrzymasz zapytanie, czy chcesz wysłać numer rachunku poprzez SMS lub email. Koszt wysłania SMSa liczony jest według cennika operatora. 

Opcja jest dostępna w telefonach z systemem iOS, Android i Windows Phone 8.

Czy mogę zablokować możliwość wykonywania przelewów dowolnych w aplikacji?

Tak.

Masz możliwość zablokowania funkcji przelewów dowolnych w aplikacji z poziomu ING BankOnLine. Wystarczy, że zalogujesz się do pełnej wersji systemu, następnie wejdziesz do Profilu i tam wybierzesz z lewego menu zakładkę ING BankMobile. W opcji Blokada przelewów dowolnych możesz wyłączyć tę funkcję.


 

Czy mogę zalogować się do aplikacji na cudzym telefonie?

Tak, możesz zalogować się do swojego konta na każdym telefonie, pod warunkiem że jest to model wspierany przez naszą aplikację.

Czy mogę zastrzec kartę w aplikacji?

Tak. W tym celu kliknij w Kontakt -> Zastrzeż kartę. Aplikacja połączy Cię z odpowiednim numerem w banku, gdzie będziesz miał możliwość zastrzeżenia karty. Opłata za połączenie liczona jest według cennika operatora.

Czy mogę zmienić mój kod PIN do aplikacji?

Tak, PIN może zostać zmieniony podczas każdego logowania. Aby go zmienić, wybierz opcję „Nadaj PIN” podczas logowania. Do zmiany PINu potrzebne jest hasło maskowane z systemu ING BankOnLine.

Czy mogę zmienić nazwę rachunku?

W aplikacji ING BankMobile nie jest to możliwe, ale można tego dokonać w ING BankOnLine.

Czy moje rachunki nazywają się tak samo w ING BankOnLine i w aplikacji?

Tak, nazwy rachunków w obu kanałach dostępu są identyczne.

Czy robiąc przelew wzorcowy transakcja jest realizowana z całym tytułem przelewu?

Tak. Użytkownik także ma możliwość zmiany zapisanego tytułu.

Czy w aplikacji mam podgląd do rachunków, które posiadam i do których posiadam pełnomocnictwo?

Tak. W aplikacji masz możliwość podglądu rachunków, których jesteś posiadaczem lub pełnomocnikiem.

Czy w aplikacji można wykonywać przelewy typu SORBNET?

Nie.

W aplikacji mobilnej ING Banku Śląskiego nie ma możliwości zlecenia przelewu typu SORBNET. Jeśli chcesz wykonać taki przelew, skorzystaj z systemu bankowości internetowej ING BankOnLine

Czy w historii transakcji mogę sortować transakcje wg daty?

Tak. Transakcje możesz sortować wg daty księgowania oraz wg kwoty transakcji.

Dlaczego nie wczytuje mi się wskaźnik stanu rachunku po dokonaniu aktualizacji?

Aby wskaźnik stanu rachunku pokazywał zdefiniowany stan rachunku, po dokonaniu aktualizacji apliakcji należy go ponownie ustawić (opcja Ustawienia w Strefie klienta).

Na jakich systemach pracuje aplikacja ING BankMobile?

Aplikacja pracuje na telefonach z systemem:

 • Windows Phone 8.0,
 • Android 2.0 i nowszych
 • iPhone 3GS i nowszych (system operacyjny iOS 5 lub nowszy)
 • oraz telefonach z systemem BlackBerry 10 (modele telefonów BlackBerry Z10 i BlackBerry Z30).

Warunkiem pełnego korzystania z ING BankMobile jest posiadanie dostępu do systemu ING BankOnLine. ING BankMobile dostępny jest dla klientów indywidualnych oraz klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Sprawdź, jak zacząć bankować mobilnie

Ile urządzeń mogę dodać do listy zaufanych?

Liczba urządzeń, które możesz dodać do listy zaufanych, jest nieograniczona.

Pamiętaj: możesz również przypisać klika identyfikatorów do jednego urządzenia. 

Czy mogę dodać urządzenie do zaufanych, gdy nie posiadam numeru PESEL?

Tak, osoby niebędące rezydentami Polski mogą posłużyć się nazwiskiem rodowym matki.

Czy mogę usunąć urządzenie z listy zaufanych?

Tak, zawsze.

Wystarczy wybrać Ustawienia w aplikacji, następnie opcję Zaufane urządzenia mobilne. Usuń wybrane urządzenie z listy zaufanych. 

Zawsze możesz dodać lub usunąć urządzenie z listy zaufanych.

Pamiętaj, zawsze możesz też ponownie dodać urządzenie do listy zaufanych. 

Co oznacza tryb podglądu aplikacji?

Wraz z kolejną aktualizacją ING BankMobile użytkownicy aplikacji, którzy nie dodadzą jeszcze swojego urządzenia do zaufanych, będą mogli przejść w tryb podglądu aplikacji.

Dodaj urządzenie do zaufanych, aby cieszyć się aplikacją mobilną ING BankMobile.
Ze względów bezpieczeństwa tryb ten umożliwia jedynie podgląd stanu rachunku i przejrzenie historii transakcji. 

Dodaj urządzenie mobilne do listy zaufanych, jeśli chcesz korzystać ze wszystkich możliwości aplikacji mobilnej.Aby dokonywać transakcji w aplikacji mobilnej ING BankMobile, dodaj urządzenie do zaufanych.