Serwis SMS

Korzystaj z wygodnej opcji powiadomień o transakcjach na Twoim koncie w formie wiadomości SMS.

Serwis SMS dostępny jest w ramach 3 Pakietów:

 • Pakiet Darmowy
 • Pakiet Abonamentowy
 • Pakiet Bezabonamentowy

Udostępnienie i zarządzanie Serwisem SMS odbywa się przez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Usługa dostępna jest dla użytkowników serwisu HaloŚląski. Pakiet Darmowy oraz Pakiet Abonamentowy możesz zamówić także w oddziale Banku lub za pośrednictwem serwisu operatorskiego HaloŚląski .

Pakiet Darmowy

 • 0 zł za użytkowanie Pakietu.
 • 3 bezpłatne SMS-y w Pakiecie w miesiącu rozliczeniowym.*
 • Funkcjonalność obejmuje powiadomienia o uznaniach i obciążeniach na rachunku pod warunkiem, że kwota jednostkowej transakcji wyniesie powyżej 300 zł lub 300 jednostek waluty, w której transakcja była wykonana.

Po wykorzystaniu 3 SMS-ów otrzymasz jeszcze jednego informującego o wyczerpaniu się puli bezpłatnych powiadomień SMS. Nie ma możliwości otrzymywania kolejnych SMS-ów, a niewykorzystane nie przechodzą na następny miesiąc rozliczeniowy.

Pakiet Abonamentowy

 • 0 zł za użytkowanie Pakietu dla Konta Komfort i VIP, 5 zł miesięcznie za użytkowanie Pakietu dla Konta Direct, Student i Klasycznego.
 • 25 bezpłatnych SMS-ów w Pakiecie w miesiącu rozliczeniowym.*
 • Funkcjonalność obejmuje powiadomienia o uznaniach i/lub obciążeniach na rachunku, dokonaniu transakcji kartą debetową oraz niezrealizowaniu stałego zlecenia niezależnie od kwoty transakcji.
 • 0,25 zł za każde kolejne powiadomienie SMS wysłane na życzenie bez względu na rodzaj konta.

Po wykorzystaniu 25 SMS-ów otrzymasz jeszcze jednego informującego o wyczerpaniu się puli bezpłatnych powiadomień SMS w ramach abonamentu. Dyspozycję otrzymywania kolejnych płatnych SMS-ów możesz złożyć w dowolnym momencie. Niewykorzystane SMS-y nie przechodzą na kolejny miesiąc rozliczeniowy.

Pakiet Bezabonamentowy

 • 0 zł za użytkowanie Pakietu.
 • 0,25 zł za każde powiadomienie SMS.
 • Funkcjonalność obejmuje powiadomienia o uznaniach i/lub obciążeniach na rachunku, dokonaniu transakcji kartą debetową oraz niezrealizowaniu stałego zlecenia niezależnie od kwoty transakcji.

*Miesiąc rozliczeniowy obejmuje okres od 29 dnia miesiąca do 28 dnia miesiąca następnego.

 

Jak skorzystać?

Najszybciej możesz to zrobić przez ING BankOnLine.

Usługa Serwis SMS dostępna jest w zakładce Profil UżytkownikaSerwis SMSUdostępnienie.

Zaloguj się do ING BankOnLine 

Dodatkowo Pakiet Darmowy oraz Pakiet Abonamentowy możesz zamówić w oddziale Banku lub za pośrednictwem serwisu operatorskiego HaloŚląski.
Znajdź najbliższy oddział ING Banku Śląskiego

 

Pytania i odpowiedzi

 
Czy Bank poinformuje mnie o wyczerpaniu puli SMS-ów gwarantowanych przez dany Pakiet?

Tak. Po wyczerpaniu puli darmowych (Pakiet Darmowy) lub opłaconych abonamentem (Pakiet Abonamentowy) powiadomień SMS Bank wyśle dodatkowego darmowego SMS-a z taką informacją.

Czy po wyczerpaniu 3 darmowych SMS-ów w Pakiecie Darmowym lub 25 SMS-ów w ramach Pakietu Abonamentowego będę otrzymywał dodatkowe powiadomienia SMS?

W przypadku Pakietu Darmowego, po wyczerpaniu się 3 darmowych SMS-ów w danym okresie rozliczeniowym, nie ma możliwości otrzymywania dodatkowych SMS-ów. Nie ma również możliwości dokupienia SMS-ów.

W przypadku Pakietu Abonamentowego możesz złożyć w ING Bank OnLine dyspozycję otrzymywania kolejnych, płatnych już SMS-ów. Koszt każdego kolejnego powiadomienie SMS, ponad pulę 25 SMS-ów, wynosi 0,25 zł.

Czy niewykorzystane SMS-y z Pakietu Darmowego i Pakietu Abonamentowego przechodzą na kolejny miesiąc?

Nie. Niewykorzystane SMS-y nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. Dlatego dajemy możliwość wyboru abonamentu odpowiedniego do potrzeb.

Czy Pakiet SMS można włączyć na numer telefonu zagranicznego?

Nie.

Czy Pakiety SMS będzie można założyć także do rachunków walutowych?

Nie.

Czy usługa SMS działa również za granicą?

Tak, pod warunkiem, że włączysz roaming. O szczegóły pytaj operatora swojej sieci komórkowej.

Czy w przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego muszę zamawiać nowy Pakiet SMS?

Nie. Wystarczy, że poinformujesz Bank o zmianie numeru telefonu. Możesz to zrobić: 

 • poprzez system ING BankOnLine w zakładce Usługa Serwis SMS -> Szczegóły Serwisu SMS,
 • poprzez serwis operatorski HaloŚląski (0 800 10 20 30 – z telefonów stacjonarnych, (032) 205 44 43 – z telefonów stacjonarnych i komórkowych).
W wyniku zmiany oferty moja dotychczasowa usługa została zamieniona na nowy Pakiet SMS. Czy mogę dokonać zmiany Pakietu?

Tak. Możesz zmienić Pakiet na inny z nowej oferty Serwisu SMS. Zmiany możesz dokonać w:

Zmiany takiej możesz dokonywać wielokrotnie, przy czym maksymalnie raz w miesiącu rozliczeniowym.

Gdzie jeszcze – oprócz strony www – mogę uzyskać informacje na temat poszczególnych Pakietów?
Gdzie mogę dokonać zmiany parametrów powiadomień oraz zmiany opcji wysyłki dodatkowych SMS-ów?

Zmian parametrów powiadomień (nie ma zastosowania dla Pakietu Darmowego) oraz opcji wysyłki dodatkowych SMS-ów (wyłącznie dla Pakietu Abonamentowego) możesz dokonać w ING BankOnLine.

Jakie powiadomienia w Pakiecie SMS mogę wybrać?

W przypadku Pakietu Darmowego powiadomienia dotyczą:

 • uznań na rachunku,
 • obciążeń na rachunku.

Dla Pakietu Abonamentowego i Pakietu Bezabonamentowego powiadomienia SMS możesz zdefiniować dla wybranych operacji na rachunku:

 • uznania na rachunku,
 • obciążenia na rachunku,
 • niezrealizowane stałe zlecenia,
 • transakcje kartą płatniczą wydaną do rachunku bieżącego.
Kiedy Bank wysyła powiadomienia SMS w ramach usługi Serwis SMS?

Bank wysyła powiadomienia w godzinach od 7.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku, w sobotę od 7.00 do 15.00, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. Wyjątek stanowią powiadomienia dotyczące transakcji kartowych, które wysyłane są całą dobę, 7 dni w tygodniu niezwłocznie po dokonaniu transakcji.

Wskazane godziny są orientacyjne i mogą wystąpić niewielkie odchylenia wynikające z funkcjonowania systemów informatycznych Banku, w tym także krótkie przerwy techniczne niezbędne dla przeprowadzania okresowej konserwacji (w weekendy w godzinach znikomej aktywności użytkowników).

Kiedy zostanę obciążony opłatą za korzystanie z Pakietu SMS?

Opłata za abonament oraz dodatkowe SMS-y wysyłane poza abonamentem pobierana jest w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, tj. 28 dnia danego miesiąca. W przypadku klientów segmentu przedsiębiorcy opłata pobierana jest w ostatnim dniu danego miesiąca.

Z jakiego rachunku Bank pobierze mi opłatę za Pakiet SMS?

Podczas uruchomienia Pakietu SMS samodzielnie wskazujesz, z którego rachunku Bank ma pobierać opłatę.

Możesz wskazać następujące rachunki:

 • Direct
 • Student
 • Klasyczne
 • Komfort
 • VIP
 • OKO w PLN
 • OKO DIRECT w PLN

Z oferty dla przedsiębiorców:

 • Direct Zysk
 • Zysk
 • Zysk +

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić wskazany rachunek dokonując modyfikacji parametrów usługi.