• Przelewy

    Systemy


    System transakcyjny
    ING BankOnLine


    Aplikacja
    ING BankMobile


    Aplikacja
    ING BankMobile HD


    ING BankOnLine
    w wersji lajt

    Przelewy na rachunki własne oraz do dowolnego odbiorcy

    dostępne

    dostępne

    ze względów bezpieczeństwa, dziennie możesz wykonać przelewy dowolne, do zapisanych odbiorców na łączną kwotę 4000 PLN

    dostępne

    ze względów bezpieczeństwa, dziennie możesz wykonać przelewy dowolne, do zapisanych odbiorców na łączną kwotę 4000 PLN

    dostępne

    Przelewy dowolne w trybie realizacji standardowym, Express ELIXIR lub SORBNET

    dostępne

    dostępne

    przelewy w trybie standardowym

    dostępne

    przelewy w trybie standardowym

    dostępne

    przelewy w trybie standardowym

    Przelewy na rachunki ZUS i US

    dostępne

    dostępne

    ze względów bezpieczeństwa, dziennie możesz wykonać przelewy  do ZUS/US na łączną kwotę 20 000 PLN

    dostępne

    ze względów bezpieczeństwa, dziennie możesz wykonać przelewy  do ZUS/US na łączną kwotę 20 000 PLN

    dostępne

    Przelewy walutowe oraz europejskie

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Przelewy na rachunek ING Securities

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Przelewy zapisujesz i wysyłasz przelewy wzorcowe oraz do zdefiniowanych odbiorców

    dostępne

    dostępne

    możliwość tylko wysłania

    dostępne

    możliwość tylko wysłania

    dostępne

    możliwość tylko wysłania

    Doładowujesz telefon komórkowy

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    Tworzysz i wysyłasz paczki przelewów

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Zakładasz i zarządzasz stałymi zleceniami

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Płacisz faktury, korzystając z Polecenia zapłaty oraz usługi Moje faktury

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Płatności przez internet przy wykorzystaniu 3D Secure

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Płatność przez internet za pomocą usługi Płać z ING

    dostępne

    brak

    brak

    brak

  • Rachunki

    Systemy


    System transakcyjny
    ING BankOnLine


    Aplikacja
    ING BankMobile


    Aplikacja
    ING BankMobile HD


    ING BankOnLine
    w wersji lajt

    Internetowy dostęp do Twoich rachunków

    dostępne

     

    dostępne

     

    dostępne

     

    dostępne

     

    Informacje o saldzie na rachunkach

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    Podgląd historii transakcji, transakcji oczekujących oraz blokad na rachunku

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    Generowanie wyciągów do rachunku

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Zakładanie nowych rachunków

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Zarządzanie rachunkami – nadawanie im nazw, zmiana ustawień

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Przelewy i inne operacje punktowane w Programie bankujesz-zyskujesz

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    Możliwość wysłania nr rachunku

    brak

    dostępne

    sms-em i mailem, za wyjątkiem telefonów z systemem BlackBerry 10

    dostępne

    mailem

    brak

    Podgląd i analiza wydatków i przychodów dzięki systemowi Finansometr

    dostępne

    brak

    dostępne

    tylko wydatki

    brak

  • Historia

    Systemy


    System transakcyjny
    ING BankOnLine


    Aplikacja
    ING BankMobile


    Aplikacja
    ING BankMobile HD


    ING BankOnLine
    w wersji lajt

    Podgląd historii transakcji, transakcji oczekujących oraz blokad na rachunku

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    Przegląd historii transakcji w formie kalendarza

    brak

    brak

    dostępne

    brak

    Podgląd i analiza wydatków i przychodów dzięki systemowi Finansometr

    dostępne

    brak

    dostępne

    tylko wydatki

    brak

    Powiadomienia SMS w ramach usługi Serwis SMS

    dostępne

    zarządzanie

    brak

    brak

    brak

    Dla wybranych transakcji możliwość zapisania odbiorcy, wykonania ponownie przelewu, zmiany kategorii transakcji lub założenia stałego zlecenia prosto z historii

    dostępne

    dostępne

    wykonanie ponownie przelewu

    dostępne

    wykonanie ponownie przelewu, zmiana kategorii transakcji

    brak

    Generowanie wyciągów

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Potwierdzenia transakcji do pobrania w formacie PDF

    dostępne

    dostępne

    za wyjątkiem telefonów z systemem BlackBerry 10

    dostępne

    brak

  • Doładowanie

    Systemy


    System transakcyjny
    ING BankOnLine


    Aplikacja
    ING BankMobile


    Aplikacja
    ING BankMobile HD


    ING BankOnLine
    w wersji lajt

    Zlecanie i zarządzanie stałymi doładowaniami telefonów

    dostępne

    brak

    brak

    brak

  • Karty

    Systemy


    System transakcyjny
    ING BankOnLine


    Aplikacja
    ING BankMobile


    Aplikacja
    ING BankMobile HD


    ING BankOnLine
    w wersji lajt

    Dostęp do kart płatniczych, kart kredytowych oraz kart przedpłaconych

    dostępne

    dostępne

    dostęp do kart kredytowych

    dostępne

    dostępne

    do kart kredytowych

    Zakładanie nowych kart (płatniczych, kredytowych oraz przedpłaconych)

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Zamawianie Mojej Karty ING z własnym wizerunkiem

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Realizacja transakcji punktowanych w Programie bankujesz-zyskujesz

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    Przelew z karty kredytowej

    dostępne

    brak

    dostępne

    brak

    Spłata zadłużenia karty kredytowej

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    Płatności przez internet z wykorzystaniem 3D Secure

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Zmiana limitów dla transakcji kartami

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Zlecenie lub rezygnacja z usługi automatycznej spłaty karty

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Nadanie PIN i aktywacja karty

    dostępne

    brak

    dostępne

    brak

    Zastrzeżenie karty w przypadku jej kradzieży lub zgubienia

    dostępne

    brak

    dostępne

    brak

    Ubezpieczenia do kart

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Podgląd informacji o karcie kredytowej (wykonane transakcje oraz szczegóły cyklu rozliczeniowego)

    dostępne

    dostępne

    historia transakcji z ostatnich 3 miesiący oraz szczegóły ostatniego cyklu rozliczeniowego

    dostępne

    dostępne

    transakcje bieżące oraz szczegóły cyklu rozliczeniowego

  • Oszczędności

    Systemy


    System transakcyjny
    ING BankOnLine


    Aplikacja
    ING BankMobile


    Aplikacja
    ING BankMobile HD


    ING BankOnLine
    w wersji lajt

    Internetowy dostęp do oszczędności i lokat

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    dostępe

    za wyjątkiem lokat

    Podgląd historii transakcji, transakcji oczekujących oraz blokad na rachunku

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    Przelewy i inne operacje punktowane w Programie bankujesz-zyskujesz

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    Zarządzanie rachunkami oszczędnościowymi, lokatami i programami oszczędnościowymi (założenie, nadawanie nazwy lub zmiana ustawień)

    dostępne

    dostępne

    tylko założenie OKO

    dostępne

    tylko założenie OKO

    brak

    Podgląd i analiza wydatków i przychodów dzięki systemowi Finansometr

    dostępne

    brak

    brak

    brak

  • Inwestycje

    Systemy


    System transakcyjny
    ING BankOnLine


    Aplikacja
    ING BankMobile


    Aplikacja
    ING BankMobile HD


    ING BankOnLine
    w wersji lajt

    Internetowy dostęp do produktów inwestycyjnych

    dostępne

    brak

    dostępne

    tylko podgląd

    brak

    Kupno i zarządzanie inwestycjami

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Badanie profilu inwestycyjnego

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Przelewy do ING Securities

    dostępne

    brak

    brak

    brak

  • Kredyty

    Systemy


    System transakcyjny
    ING BankOnLine


    Aplikacja
    ING BankMobile


    Aplikacja
    ING BankMobile HD


    ING BankOnLine
    w wersji lajt

    Internetowy dostęp do kredytów i pożyczek

    dostępne

    dostępne

    dostępne

    brak

    Wzięcie pożyczki, karty kredytowej i limitu zadłużenia w koncie przez internet lub kontakt w sprawie kredytu

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Podgląd historii transakcji oraz harmonogramu spłat

    dostępne

    brak

    dostępne

    brak

    Realizacja spłaty lub nadpłaty pożyczki/kredytu

    dostępne

    brak

    dostępne

    brak

    Podgląd i analiza wydatków dzięki systemowi Finansometr

    dostępne

    brak

    brak

    brak

  • Produkty bankowe

    Systemy


    System transakcyjny
    ING BankOnLine


    Aplikacja
    ING BankMobile


    Aplikacja
    ING BankMobile HD


    ING BankOnLine
    w wersji lajt

    Kupno produktów banku  w zakładce „Oferta na klik

    dostępne

    dostępne

    tylko OKO - w zakładce Oferta

    dostępne

    tylko OKO - w zakładce Oferta

    brak

    Zarządzanie produktami (nadawanie lub zmiana nazw, zmiana ustawień produktów)

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Podgląd i analiza wydatków dzięki systemowi Finansometr

    dostępne

    brak

    dostępne

    rachunki bieżące

    brak

  • Ustawienia

    Systemy


    System transakcyjny
    ING BankOnLine


    Aplikacja
    ING BankMobile


    Aplikacja
    ING BankMobile HD


    ING BankOnLine
    w wersji lajt

    Ustawienie 12 ikon na stronie głównej w dogodnej konfiguracji

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Wybór preferowanych skrótów do najczęściej używanych funkcji dzięki opcji Ulubione

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Podgląd i wysyłanie wiadomości do Banku

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Zarządzanie usługą Serwis SMS

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Zakładanie usługi Serwis SMS

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Zmiana pakietu SMS

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Ustawienia powiadomień SMS o realizacji transakcji

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Możliwość zablokowania dostępu do systemu ING BankOnLine lub podglądu wybranych rachunków w systemie

    dostępne

    brak

    brak

    dostępne

    możliwość zablokowania dostępu do systemu

    Zmiana danych użytkownika oraz podgląd rejestru ostatnich operacji

    dostępne

    brak

    brak

    dostępne

    Sprawdzić ostatnie udane i nieudane logowanie do systemu oraz adresy IP, z jakich było wykonane, klikając w Twój Identyfikator Użytkownika.

    Możliwość wybrania pierwszego ekranu w aplikacji

    brak

    brak

    dostępne

    brak

    Ustawienia graficznego paska stanu rachunku

    brak

    dostępne

    dostępne

    brak

    Zmiana ustawień Finansometru lub aplikacji ING BankMobile zgodnie z potrzebami użytkownika

    dostępne

    brak

    brak

    brak

  • Finansometr

    Systemy


    System transakcyjny
    ING BankOnLine


    Aplikacja
    ING BankMobile


    Aplikacja
    ING BankMobile HD


    ING BankOnLine
    w wersji lajt

    Podgląd i analiza wydatków i przychodów

    dostępne

    brak

    dostępne

    Analiza wydatków

    brak

    Możliwość wybrania produktów bankowych do podglądu i analizy

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Możliwość ustawienia własnych kategorii wydatków i przychodów

    dostępne

    brak

    brak

    brak

    Raporty i podsumowania transakcji na rachunkach

    dostępne

    brak

    brak

    brak

Zobacz także