Możliwości i funkcje

Przelewy na rachunki własne oraz do dowolnego odbiorcy

dostępne

 

dostępne

ze względów bezpieczeństwa, dziennie możesz wykonać przelewy dowolne, do zapisanych odbiorców i do ZUS/US na łączną kwotę 2000 PLN

dostępne

ze względów bezpieczeństwa, dziennie możesz wykonać przelewy dowolne i do zapisanych odbiorców na łączną kwotę 2000 PLN

dostępne

Przelewy dowolne w trybie realizacji standardowym, Express ELIXIR lub SORBNET

dostępne

dostępne

przelewy w trybie standardowym

dostępne

przelewy w trybie standardowym

dostępne

przelewy w trybie standardowym

Przelewy na rachunki ZUS i US

dostępne

dostępne

dostępne

dostępne

Przelewy walutowe oraz europejskie

dostępne

brak

brak

brak

Przelewy na rachunek ING Securities

dostępne

brak

brak

brak

Przelewy zapisujesz i wysyłasz przelewy wzorcowe oraz do zdefiniowanych odbiorców

dostępne

dostępne

możliwość tylko wysłania

dostępne

możliwość tylko wysłania

dostępne

możliwość tylko wysłania

Doładowujesz telefon komórkowy

dostępne

dostępne

dostępne

dostępne

Tworzysz i wysyłasz paczki przelewów

dostępne

brak

brak

brak

Zakładasz i zarządzasz stałymi zleceniami

dostępne

brak

brak

brak

Płacisz faktury, korzystając z Polecenia zapłaty oraz usługi Moje faktury

dostępne

brak

brak

brak

Płatności przez internet przy wykorzystaniu 3D Secure

dostępne

brak

brak

brak

Płatność przez internet za pomocą usługi Płać z ING

dostępne

brak

brak

brak

Rachunki

Internetowy dostęp do Twoich rachunków

dostępne

 

dostępne

 

dostępne

 

dostępne

 

Informacje o saldzie na rachunkach

dostępne

dostępne

dostępne

dostępne

Podgląd historii transakcji, transakcji oczekujących oraz blokad na rachunku

dostępne

dostępne

dostępne

dostępne

Generowanie wyciągów do rachunku

dostępne

brak

brak

brak

Zakładanie nowych rachunków

dostępne

brak

brak

brak

Zarządzanie rachunkami – nadawanie im nazw, zmiana ustawień

dostępne

brak

brak

brak

Przelewy i inne operacje punktowane w Programie bankujesz-zyskujesz

dostępne

dostępne

dostępne

dostępne

Możliwość wysłania nr rachunku

brak

dostępne

sms-em i mailem, za wyjątkiem telefonów z systemem BlackBerry 10

dostępne

mailem

brak

Podgląd i analiza wydatków i przychodów dzięki systemowi Finansometr

dostępne

brak

dostępne

tylko wydatki

brak

Historia

Podgląd historii transakcji, transakcji oczekujących oraz blokad na rachunku

dostępne

dostępne

dostępne

dostępne

Przegląd historii transakcji w formie kalendarza

brak

brak

dostępne

brak

Podgląd i analiza wydatków i przychodów dzięki systemowi Finansometr

dostępne

brak

dostępne

tylko wydatki

brak

Powiadomienia SMS w ramach usługi Serwis SMS

dostępne

zarządzanie

brak

brak

brak

Dla wybranych transakcji możliwość zapisania odbiorcy, wykonania ponownie przelewu, zmiany kategorii transakcji lub założenia stałego zlecenia prosto z historii

dostępne

dostępne

wykonanie ponownie przelewu

dostępne

wykonanie ponownie przelewu, zmiana kategorii transakcji

brak

Generowanie wyciągów

dostępne

brak

brak

brak

Potwierdzenia transakcji do pobrania w formacie PDF

dostępne

dostępne

za wyjątkiem telefonów z systemem BlackBerry 10

dostępne

brak

Doładowanie

Zlecanie i zarządzanie stałymi doładowaniami telefonów

dostępne

brak

brak

brak

Karty

Dostęp do kart płatniczych, kart kredytowych oraz kart przedpłaconych

dostępne

dostępne

dostęp do kart kredytowych

dostępne

dostępne

do kart kredytowych

Zakładanie nowych kart (płatniczych, kredytowych oraz przedpłaconych)

dostępne

brak

brak

brak

Zamawianie Mojej Karty ING z własnym wizerunkiem

dostępne

brak

brak

brak

Realizacja transakcji punktowanych w Programie bankujesz-zyskujesz

dostępne

dostępne

dostępne

dostępne

Przelew z karty kredytowej

dostępne

brak

dostępne

brak

Spłata zadłużenia karty kredytowej

dostępne

dostępne

dostępne

dostępne

Płatności przez internet z wykorzystaniem 3D Secure

dostępne

brak

brak

brak

Zmiana limitów dla transakcji kartami

dostępne

brak

brak

brak

Zlecenie lub rezygnacja z usługi automatycznej spłaty karty

dostępne

brak

brak

brak

Nadanie PIN i aktywacja karty

dostępne

brak

dostępne

brak

Zastrzeżenie karty w przypadku jej kradzieży lub zgubienia

dostępne

brak

dostępne

brak

Ubezpieczenia do kart

dostępne

brak

brak

brak

Podgląd informacji o karcie kredytowej (wykonane transakcje oraz szczegóły cyklu rozliczeniowego)

dostępne

dostępne

historia transakcji z ostatnich 3 miesiący oraz szczegóły ostatniego cyklu rozliczeniowego

dostępne

dostępne

transakcje bieżące oraz szczegóły cyklu rozliczeniowego

Oszczędności

Internetowy dostęp do oszczędności i lokat

dostępne

dostępne

dostępne

dostępe

za wyjątkiem lokat

Podgląd historii transakcji, transakcji oczekujących oraz blokad na rachunku

dostępne

dostępne

dostępne

dostępne

Przelewy i inne operacje punktowane w Programie bankujesz-zyskujesz

dostępne

dostępne

dostępne

dostępne

Zarządzanie rachunkami oszczędnościowymi, lokatami i programami oszczędnościowymi (założenie, nadawanie nazwy lub zmiana ustawień)

dostępne

dostępne

tylko założenie OKO

dostępne

tylko założenie OKO

brak

Podgląd i analiza wydatków i przychodów dzięki systemowi Finansometr

dostępne

brak

brak

brak

Inwestycje

Internetowy dostęp do produktów inwestycyjnych

dostępne

brak

dostępne

tylko podgląd

brak

Kupno i zarządzanie inwestycjami

dostępne

brak

brak

brak

Badanie profilu inwestycyjnego

dostępne

brak

brak

brak

Przelewy do ING Securities

dostępne

brak

brak

brak

Kredyty

Internetowy dostęp do kredytów i pożyczek

dostępne

dostępne

dostępne

brak

Wzięcie pożyczki, karty kredytowej i limitu zadłużenia w koncie przez internet lub kontakt w sprawie kredytu

dostępne

brak

brak

brak

Podgląd historii transakcji oraz harmonogramu spłat

dostępne

brak

dostępne

brak

Realizacja spłaty lub nadpłaty pożyczki/kredytu

dostępne

brak

dostępne

brak

Podgląd i analiza wydatków dzięki systemowi Finansometr

dostępne

brak

brak

brak

Produkty bankowe

Kupno produktów banku  w zakładce „Oferta na klik

dostępne

dostępne

tylko OKO - w zakładce Oferta

dostępne

tylko OKO - w zakładce Oferta

brak

Zarządzanie produktami (nadawanie lub zmiana nazw, zmiana ustawień produktów)

dostępne

brak

brak

brak

Podgląd i analiza wydatków dzięki systemowi Finansometr

dostępne

brak

dostępne

rachunki bieżące

brak

Ustawienia

Ustawienie 12 ikon na stronie głównej w dogodnej konfiguracji

dostępne

brak

brak

brak

Wybór preferowanych skrótów do najczęściej używanych funkcji dzięki opcji Ulubione

dostępne

brak

brak

brak

Podgląd i wysyłanie wiadomości do Banku

dostępne

brak

brak

brak

Zarządzanie usługą Serwis SMS

dostępne

brak

brak

brak

Zakładanie usługi Serwis SMS

dostępne

brak

brak

brak

Zmiana pakietu SMS

dostępne

brak

brak

brak

Ustawienia powiadomień SMS o realizacji transakcji

dostępne

brak

brak

brak

Możliwość zablokowania dostępu do systemu ING BankOnLine lub podglądu wybranych rachunków w systemie

dostępne

brak

brak

dostępne

możliwość zablokowania dostępu do systemu

Zmiana danych użytkownika oraz podgląd rejestru ostatnich operacji

dostępne

brak

brak

dostępne

Sprawdzić ostatnie udane i nieudane logowanie do systemu oraz adresy IP, z jakich było wykonane, klikając w Twój Identyfikator Użytkownika.

Możliwość wybrania pierwszego ekranu w aplikacji

brak

brak

dostępne

brak

Ustawienia graficznego paska stanu rachunku

brak

dostępne

dostępne

brak

Zmiana ustawień Finansometru lub aplikacji ING BankMobile zgodnie z potrzebami użytkownika

dostępne

brak

brak

brak

Finansometr

Podgląd i analiza wydatków i przychodów

dostępne

brak

dostępne

Analiza wydatków

brak

Możliwość wybrania produktów bankowych do podglądu i analizy

dostępne

brak

brak

brak

Możliwość ustawienia własnych kategorii wydatków i przychodów

dostępne

brak

brak

brak

Raporty i podsumowania transakcji na rachunkach

dostępne

brak

brak

brak