Jeżeli dokonałeś zapłaty kartą płatniczą za usługi lub zakupy, które nie zostały zrealizowane (np. odwołaną wycieczkę, koncert czy towar niezgodny z zamówieniem), możesz skontaktować się z bankiem, który przeprowadzi w Twoim imieniu postępowanie chargebackowe.

 

Chargeback, to swoisty parasol ochronny rozpięty nad użytkownikami kart, umożliwiający odzyskanie środków z tytułu reklamowanej transakcji, w przypadku braku możliwości dochodzenia swoich praw bezpośrednio u usługodawcy. Reklamacji podlegają transakcje dokonane w bankomatach oraz terminalach, przeprowadzone zarówno z fizycznym użyciem karty, jak i na odległość.

Jeżeli z jakichś powodów niemożliwe jest odzyskanie środków bezpośrednio od usługodawcy, należy zwróć się do banku - wystawcy karty, który w Twoim imieniu przeprowadzi postępowanie reklamacyjne w stosunku do właściciela terminala, w którym dokonano transakcji. Z uwagi na to, że bank zwraca się o zwrot środków do innego podmiotu czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, o czym bank informuje klienta.

Jak złożyć reklamację?

Jeżeli płaciłeś kartą, a usługodawca nie wywiązał się z zawartej z Tobą umowy, skontaktuj się z nami.

Złożenie reklamacji i przeprowadzenie przez Bank postępowania w ramach usługi chargeback jest darmowe dla wszystkich klientów Banku, posługujących się kartami z logo VISA i MasterCard, zarówno kredytowymi, jak i debetowymi oraz przedpłaconymi.

Co możesz zareklamować?

  • brak otrzymania zamówionego towaru/usługi (bankructwo linii lotniczych/biura podróży, nieuczciwy kontrahent);
  • zamówiony towar, który jest uszkodzony lub niezgodny z opisem;
  • brak otrzymania gotówki w bankomacie, części lub całości;
  • podwójne obciążenie rachunku;
  • brak otrzymania zwrotu środków w przypadku zwrotu towaru/odwołania usługi;
  • obciążenie karty, w sytuacji, której zapłaciłeś za towar gotówką lub w inny sposób.