Pożyczka gotówkowa

Satysfakcja klientów     4,6/5 więcej   92%Klientów jest zadowolonych z podjęcia pożyczki gotówkowej w ING, wynika z badań satysfakcji Klientów. Co więcej - aż 96% Klientów zgodziłoby się polecić nasz bank na podstawie tego doświadczenia. Dziękujemy! (Badania zrealizowano techniką ankiet internetowych na reprezentatywnej próbie Klientów, którzy podjęli pożyczkę gotówkową w naszym banku w I kw. br.)

 

Mówisz „kupiłbym, wyremontowałbym, pojechałbym”, a potem natrafiasz na przeciwności? Jeżeli jedyną przeszkodą są pieniądze – sprawa jest prosta! Weź pożyczkę i zrealizuj, to co od dawna chodzi Ci po głowie. Szybko i bez zbędnych formalności, aż do 160 000 złotych.

Pożycz i dopnij swego!

 • Na dowolny cel przy minimum formalności, bez poręczycieli i konieczności zabezpieczenia
 • Swobodny wybór dnia spłatysamodzielnie decydujesz o dogodnym dla Ciebie terminie spłaty raty
 • Pożyczka nawet w 15 minut   pożyczkę możesz otrzymać podczas jednej wizyty w banku - znajdź najbliższy oddział
 • Dostępna przez ING BankOnLine pożyczkę uzyskasz logując się do systemu bankowości internetowej - przejdź do wniosku
 • Możliwość ubezpieczenia spłaty pożyczkibank może zaoferować Ci program ubezpieczeniowy
  Bezpieczna Pożyczka
 • Konsolidacja - obniż swoją ratę pożyczki zastąp raty pożyczek z innych banków jedną pożyczką w ING Banku Śląskim bez konieczności dostarczania dokumentów dotyczących konsolidowanego zadłużenia

Weź pożyczkę online lubSkontaktuj się z doradcą


1. Ranking kredytów i pożyczek gotówkowych dla klienta wewnętrznego zrealizowany i opublikowany przez portal Totalmoney.pl w lutym 2014. Więcej o rankingu

2. Ranking kredytów gotówkowych online zrealizowany i opublikowany przez portal Totalmoney.pl w lutym 2014. Czynnikiem, od którego zależała pozycja banku w rankingu była całkowita kwota do zapłaty. Wyróżniono najtańsze kredyty gotówkowe dostępne w bankach. Więcej o rankingu

 

Sprawdź swoją ratę

Ile pieniędzy chcesz pożyczyć?
Na jak długo?
 

Jak otrzymać?

Jesteś zainteresowany pożyczką gotówkową?

Zostaw numer, oddzwonimy 

lub odwiedź najbliższy oddział Banku

Masz już konto z dostępem
do ING BankOnLine?Przejdź do wniosku logując się do
systemu i weź pożyczkę internetową.

ING BankOnLine

 

Nie musisz dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających dochód, jeżeli od minimum 3 miesięcy na Twoje Konto w ING Banku Śląskim regularnie wpływają dochody z któregoś z następujących źródeł:

 • umowa o pracę, stosunek służbowy, służby mundurowe, zatrudnienie na podstawie wyboru i powołania / mianowania, zasiłek macierzyński.
 • emerytura, renta, zasiłek / świadczenie przedemerytalne (w przypadku renty / emerytury zagranicznej wymagane są wpływy dochodu od min. 6 miesięcy)
 • kontrakt menedżerski, sportowy, żołnierski

Jeżeli nie spełniasz wymienionego powyżej warunku, prosimy o dostarczenie do Oddziału Banku dokumentów potwierdzających dochód w zależności od jego źródła:

 
Umowa o pracę (czas określony i nieokreślony), Stosunek służbowy, Służby mundurowe, Zatrudnienie na podstawie wyboru i powołania / mianowania
 • PIT 11 lub PIT40 w okresie od 1 stycznia do 31 maja lub
 • Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz) lub
 • Wyciągi z obcego banku potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu za ostatnie 3 miesiące
Emerytura, Renta, Zasiłek/Świadczenie przedemerytalne (w tym emerytura i renta zagraniczna - tylko w przypadku, gdy świadczenia te wpływają regularnie na rachunek w ING Banku Śląskim S.A. od minimum 6 miesięcy lub na rachunek w innym banku na terytorium RP i zostaną potwierdzone 6-miesięcznymi wyciągami z tego rachunku)
 • Dokument potwierdzający prawo do świadczenia – np. decyzja o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego (w przypadku renty wskazująca również okres przyznania świadczenia) oraz dokument potwierdzający wypłatę świadczenia -ostatni odcinek renty lub emerytury, zasiłku/świadczenia przedemerytalnego lub
 • Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości wypłacanego świadczenia zawierające imię,  nazwisko, adres, kwotę, ewentualne tytuły wykonawcze (w przypadku renty wskazujące również okres przyznania świadczenia) lub
 • Wyciągi z obcego banku potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu
   
Kontrakt menedżerski
 • PIT 11 lub PIT40 w okresie od 1 stycznia do 31 maja lub
 • Umowa/kontrakt oraz Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz), jeżeli z wpływów na rachunek lub ww. dokumentu nie wynika  wysokość dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Kontrakt marynarski (w tym kontrakt zagraniczny - tylko w przypadku, gdy dochody z tego tytułu wpływają regularnie na rachunek w ING Banku Śląskiem S.A od minimum 6 miesięcy lub na rachunek w innym banku na terytorium RP, i zostaną potwierdzone 6- miesięcznymi wyciągami z tego rachunku).
 • Książeczka żeglarska - kopie stron z danymi osobowymi oraz wpisanymi datami zamustrowania i wymustrowania z okresu ostatnich 24  miesięcy oraz Umowa o pracę (kontrakty) z ostatnich 24 miesięcy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (jeżeli dokument nie jest w języku polskim) lub inny dokument potwierdzający wysokość uzyskiwania dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 6 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu
   
Kontrakt za wyjątkiem menedżerskiego i marynarskiego np.: sportowy, żołnierski
 • Umowa/kontrakt – np. umowa o kontrakt sportowy, kontrakt na pełnienie służby terminowej, umowa o zarządzanie oraz  Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz), jeżeli z wpływów na rachunek lub ww. dokumentu nie wynika  wysokość dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Działalność wykonywana osobiście - niewymagająca prowadzenia działalności gospodarczej (umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, artyści, itp.)
 • Deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok podatkowy oraz wystawione przez Zleceniodawcę Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz) lub inne dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów w roku bieżącym (np. umowa, z której wynika okres jej obowiązywania wraz z dowodem otrzymywania wynagrodzenia np. ostatni wyciąg z rachunku, na który wpływa ww. wynagrodzenie) lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 12 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Najem, dzierżawa
 • Deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok podatkowy oraz aktualne umowy najmu/dzierżawy wraz z aneksami
Duchowni
 • Zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy wystawione przez bezpośredniego przełożonego - Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz).

Opłaty i prowizje

Udzielenie pożyczki pieniężnejUwaga! Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy co najmniej 50% wnioskowanej kwoty pożyczki, nie mniej niż 4 000 zł, przeznaczone będzie na konsolidację zaangażowań z obcych banków. - Stali Klienci od 0% do 3% kwoty udzielonej pożyczki,zgodnie z zawartą umową
- Pozostali Klienci od 0% do 5% kwoty udzielonej pożyczki, zgodnie z zawartą umową
Udostępnienie ubezpieczenia w ramach Programu ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka

0,27%x Liczba rat xKwota netto udzielonej pożyczki

Miesięczna opłata z tytułu udostępnienia ubezpieczenia w ramach Programu ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver lub Bezpieczna Pożyczka Gold

kwota netto udzielonej pożyczki x0,27%

Tabela opłat i prowizji

 
 

Oprocentowanie

 
Pożyczka pieniężna "Pożyczka Superszybka" 1 Stopa stała
(do 36 miesięcznych rat)
Stopa zmienna
(od 37 do 96 miesięcznych rat)
oferta z ubezpieczeniem dla stałych Klientów 13,00% stopa referencyjna NBP + marża 10,50% na dzień 30 września br. – 13,00%
dla pozostałych Klientów 14,00% stopa referencyjna NBP + marża 11,50% na dzień 30 września br. – 14,00%

oferta bez ubezpieczenia
dla stałych Klientów 15,00% stopa referencyjna NBP + marża 12,50% na dzień 30 września br. – 15,00%
dla pozostałych Klientów 16,00% stopa referencyjna NBP + marża 13,50% na dzień 30 września br. – 16,00%
Pożyczka pieniężna dostępna w systemie bankowości internetowej ING BankOnLine2 Stopa stała
(do 36 miesięcznych rat)
Stopa zmienna
(od 37 do 96 miesięcznych rat)
oferta z ubezpieczeniem dla stałych / pozostałych Klientów 12,00% stopa referencyjna NBP + marża 9,50% na dzień 30 września br. – 12,00%
oferta bez ubezpieczenia dla stałych / pozostałych Klientów 14,00% stopa referencyjna NBP + marża 11,50% na dzień 30 września br. – 14,00%
Pożyczka pieniężna3 Stopa stała
(do 36 miesięcznych rat)
Stopa zmienna
(od 37 do 96 miesięcznych rat)
oferta z ubezpieczeniem dla stałych Klientów 14,00% stopa referencyjna NBP + marża 11,50% na dzień 30 września br. – 14,00%
dla pozostałych Klientów 15,00% stopa referencyjna NBP + marża 12,50% na dzień 30 września br. – 15,00%
oferta bez ubezpieczenia dla stałych / pozostałych Klientów 16,00% stopa referencyjna NBP + marża 13,50% na dzień 30 września br. – 16,00%
oferta "0%  prowizji" z ubezpieczeniem z zabezpieczeniem finansowym dla stałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,00% na dzień 30 września br. – 10,50%
dla pozostałych Klientów 11,50% stopa referencyjna NBP + marża 9,00% na dzień 30 września br. – 11,50%
oferta "0%  prowizji" bez ubezpieczenia z zabezpieczeniem finansowym dla stałych Klientów 11,50% stopa referencyjna NBP + marża 9,00% na dzień 30 września br. – 11,50%
dla pozostałych Klientów 12,50% stopa referencyjna NBP + marża 10,00% na dzień 30 września br. – 12,50%
MEGApożyczka w ofercie "0% prowizji"
(z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia)4
Stopa stała
(do 36 miesięcznych rat)
Stopa zmienna
(od 37 do 96 miesięcznych rat)
oferta "0% prowizji"
z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia
do 50 000 PLN 11,80% stopa referencyjna NBP + marża 9,80% na dzień 30 września br. – 12,30%
powyżej 50 000 PLN 9,80% stopa referencyjna NBP + marża 8,30% na dzień 30 września br. – 10,80%
Pożyczka Premium
(z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia)5
Stopa stała
(do 36 miesięcznych rat)
Stopa zmienna
(od 37 do 96 miesięcznych rat)
oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia od 50 000 PLN
do 99 999 PLN
9,30% stopa referencyjna NBP + marża 6,80% na dzień 03 marca  br. – 9,30%
od 100 000 PLN
do 149 999 PLN
8,80% stopa referencyjna NBP + marża 6,30% na dzień 03 marca br. – 8,80%
od 150 000 PLN
do 160 000 PLN
8,30% stopa referencyjna NBP + marża 5,80% na dzień 03 marca  br. – 8,30%
 
 
 

1. Dla reprezentatywnego przykładu oferty pożyczki pieniężnej „Pożyczka Superszybka” dla Klienta Stałego RRSO, na dzień 20.12.2013 r. wynosi 19,99%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 11 257 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2013 r. na okres 44 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 13,00% w stosunku rocznym, 43 raty równe w wysokości 323,01 zł oraz ostatnia 44 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 323,18 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 4 292,77 zł składają się: odsetki w wysokości 2 955,61 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł oraz miesięczna opłata z tytułu przystąpienia do Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver/Bezpieczna Pożyczka Gold w wysokości 30,39 zł (łącznie 1 337,16 zł w całym okresie kredytowania) zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 15 549,77 zł.

2. Dla reprezentatywnego przykładu oferty Pożyczki Pieniężnej dostępnej w systemie bankowości internetowej ING Bank Online RRSO, na dzień 20.12.2013 r. wynosi 19,04%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości  5726 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2013r. na okres 34 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości 12,00% w stosunku rocznym, 33 raty równe w wysokości 199,49zł oraz ostatnia 34 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 199,57 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1582,38 zł składają się: odsetki w wysokości 1056,74 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł oraz miesięczna opłata z tytułu przystąpienia do Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver/Bezpieczna Pożyczka Gold w wysokości 15,46 zł (łącznie 525,64 zł w całym okresie kredytowania) zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 7 308,38 zł.

3. Dla reprezentatywnego przykładu oferty Standardowej pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego RRSO, na dzień 20.12.2013 r. wynosi 26,13%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 2 650 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2013r. na okres 20 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości 14,00% w stosunku rocznym, 19 rat równych w wysokości 149,31 zł oraz ostatnia 20 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 149,34 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 558,93 zł składają się: odsetki w wysokości 336,23 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 79,50 zł oraz miesięczna opłata z tytułu przystąpienia do Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver/Bezpieczna Pożyczka Gold w wysokości 7,16 zł (łącznie 143,20 zł w całym okresie kredytowania) zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 3 208,93 zł.
Dla reprezentatywnego przykładu oferty Pożyczki pieniężnej  z zabezpieczeniem dla Klienta Stałego RRSO, na dzień 20.12.2013 r. wynosi 12,13%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 58 000 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2013 r. na okres 36 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości 11,50% w stosunku rocznym, 36 rat równych w wysokości 1 912,63zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 10 854,68 zł składają się: odsetki w wysokości 10 854,68 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 68 854,68 zł.

4. Dla reprezentatywnego przykładu oferty MEGApożyczki RRSO, na dzień 20.12.2013 r. wynosi 13,02%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 38 758 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2013r. na okres 66 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 12,30% w stosunku rocznym, 65 rat równych w wysokości 811,08 zł oraz ostatnia 66 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 811,11 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 14 773,31 zł składają się: odsetki w wysokości 14 773,31zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 53 531,31 zł.

5. Dla reprezentatywnego przykładu oferty Premium RRSO, na dzień 03.03.2014 r. wynosi 9,71%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 90 721 zł, umowę zawartą w dniu 03.03.2014r. na okres 78 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,30% w stosunku rocznym, 77 rat równych w wysokości 1 554,14 zł oraz ostatnia 78 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 1 554,33 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 30 502,11 zł składają się: odsetki w wysokości 30 502,11 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 121 223,11 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:
1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),
2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.