Weź pożyczkę gotówkową i wydaj ją na co chcesz. Dostępna szybko i bez zbędnych formalności przez system bankowości internetowej ING BankOnLine lub w czasie jednej wizyty w oddziale. Dobre pomysły nie lubią czekać na lepsze czasy. Zachęcamy do działania!

 • Pieniądze na dowolny cel od 1 000 zł nawet do 160 000 zł przy minimum formalności, bez poręczycieli i zabezpieczeń majątkowych
 • Sam decydujeszwybierasz dogodny dla Ciebie dzień spłaty raty i okres kredytowania - nawet do 8 lat
 • Pożyczka nawet w 15 minutpożyczkę możesz otrzymać podczas jednej wizyty w banku - znajdź oddział
 • Dostępna przez internet pożyczkę uzyskasz w systemie bankowości internetowej ING BankOnLine - złóż wniosek online
 • Obniż ratę swoich obecnych pożyczekraty pożyczek w innych bankach zamień na jedną w ING Banku Śląskim, bez dodatkowych formalności i dokumentów dotyczących kredytów
 • Możliwość ubezpieczenia spłaty pożyczki nie musisz się martwić o spłatę na wypadek choroby czy utraty pracy dzięki programowi ubezpieczeniowemu Bezpieczna Pożyczka Pożyczkę z ubezpieczeniem możesz otrzymać do 100 000 zł
 • Oferta dla Klienta PremiumDla korzystających z oferty Premium, Private Banking oraz Wealth Managment aż do 250 000 zł na specjalnych warunkach cenowych

Oblicz ratę kredytu

Ile chcesz pożyczyć?
Na jak długo?
 
RATA MIESIĘCZNA: 1
Miesięczna składka ubezpieczeniowa:
 
Oprocentowanie:
Prowizja: lub dla stałych klientów2
Weź przez ING BankOnLine
W ING BankOnLine można złożyć wniosek o maksymalną kwotę 60 000 zł.
lub
 • Oprocentowanie

  Oprocentowanie wynosi od 8,80% do 10,00%.

  Do 36 miesięcznych rat obowiązuje oprocentowanie stałe - jego wysokość nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania.

  Powyżej 37 miesięcznych rat obowiązuje oprocentowanie zmienne, które może się zmienić w okresie kredytowania.

  Rozwiń szczegóły

 • Opłaty i prowizje

  Stali Klienci - od 0% do 4% kwoty udzielonej pożyczki.

  Pozostali Klienci - od 0% do 5% kwoty udzielonej pożyczki.

  Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy co najmniej 50% wnioskowanej kwoty pożyczki, nie mniej niż 4 000 zł, przeznaczone będzie na konsolidację zaangażowań z obcych banków.

  Rozwiń szczegóły

 • Wymagane dokumenty

  Akceptujemy różne źródła dochodów.

  Nie musisz dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających dochód, jeżeli od minimum 3 miesięcy na Twoje Konto w ING Banku Śląskim regularnie wpływają dochody.

  Jeżeli nie spełniasz wymienionego powyżej warunku, prosimy o dostarczenie do Oddziału Banku dokumentów potwierdzających dochód w zależności od jego źródła.

  Rozwiń szczegóły

 

Kwota pożyczki od 1 000 zł
do 20 000 zł
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
powyżej 100 000 zł
do 160 000 zł
Stopa stała i zmienna 10,00% 9,60% 9,30% 8,80%

 

Prowizja

Kwota pożyczki od 1 000 zł
do 20 000 zł
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
powyżej 100 000 zł
do 160 000 zł
Pożyczka bez ubezpieczenia
Klient pozostały
wniosek poza ING BankOnLine
5% 2% 0% 0%


Pożyczka z ubezpieczeniem
Klient pozostały
wniosek poza ING BankOnLine

4% 1% 0% 0%
Pożyczka bez ubezpieczenia
Klient stały lub
wniosek w ING BankOnLine
4% 1% 0% 0%
Pożyczka z ubezpieczeniem
Klient stały lub
wniosek w ING BankOnLine
3% 0% 0% 0%

Udostępnienie ubezpieczenia w ramach Programu ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka

Miesięczna opłata z tytułu udostępnienia ubezpieczenia w ramach Programu ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver lub Bezpieczna Pożyczka Gold
kwota netto udzielonej pożyczki x 0,27%

Osoby, które otrzymają pożyczkę 30 000 zł i więcej i wybiorą ubezpieczenie w wersji Bezpieczna Pożyczka Silver lub Gold, skorzystają z promocji "Więcej za mniej". W promocji miesięczna opłata za ubezpieczenie jest niższa i wynosi 0,22% kwoty pożyczki. Promocja trwa do 31 marca 2015 r., a promocyjna stawka nie zmieni się do końca trwania umowy o pożyczkę.

Sprawdź regulamin promocji
 

 

Umowa o pracę (czas określony i nieokreślony), Stosunek służbowy, Służby mundurowe, Zatrudnienie na podstawie wyboru i powołania / mianowania
 • PIT 11 lub PIT40 w okresie od 1 stycznia do 31 maja lub
 • Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz) lub
 • Wyciągi z obcego banku potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu za ostatnie 3 miesiące
Emerytura, Renta, Zasiłek/Świadczenie przedemerytalne (w tym emerytura i renta zagraniczna - tylko w przypadku, gdy świadczenia te wpływają regularnie na rachunek w ING Banku Śląskim S.A. od minimum 6 miesięcy lub na rachunek w innym banku na terytorium RP i zostaną potwierdzone 6-miesięcznymi wyciągami z tego rachunku)
 • Dokument potwierdzający prawo do świadczenia – np. decyzja o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego (w przypadku renty wskazująca również okres przyznania świadczenia) oraz dokument potwierdzający wypłatę świadczenia -ostatni odcinek renty lub emerytury, zasiłku/świadczenia przedemerytalnego lub
 • Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości wypłacanego świadczenia zawierające imię,  nazwisko, adres, kwotę, ewentualne tytuły wykonawcze (w przypadku renty wskazujące również okres przyznania świadczenia) lub
 • Wyciągi z obcego banku potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu
Kontrakt menedżerski
 • PIT 11 lub PIT40 w okresie od 1 stycznia do 31 maja lub
 • Umowa/kontrakt oraz Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz), jeżeli z wpływów na rachunek lub ww. dokumentu nie wynika  wysokość dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Kontrakt marynarski (w tym kontrakt zagraniczny - tylko w przypadku, gdy dochody z tego tytułu wpływają regularnie na rachunek w ING Banku Śląskiem S.A od minimum 6 miesięcy lub na rachunek w innym banku na terytorium RP, i zostaną potwierdzone 6- miesięcznymi wyciągami z tego rachunku).
 • Książeczka żeglarska - kopie stron z danymi osobowymi oraz wpisanymi datami zamustrowania i wymustrowania z okresu ostatnich 24  miesięcy oraz Umowa o pracę (kontrakty) z ostatnich 24 miesięcy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (jeżeli dokument nie jest w języku polskim) lub inny dokument potwierdzający wysokość uzyskiwania dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 6 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu
Kontrakt za wyjątkiem menedżerskiego i marynarskiego np.: sportowy, żołnierski
 • Umowa/kontrakt – np. umowa o kontrakt sportowy, kontrakt na pełnienie służby terminowej, umowa o zarządzanie oraz  Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz), jeżeli z wpływów na rachunek lub ww. dokumentu nie wynika  wysokość dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Działalność wykonywana osobiście - niewymagająca prowadzenia działalności gospodarczej (umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, artyści, itp.)
 • Deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok podatkowy oraz wystawione przez Zleceniodawcę Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz) lub inne dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów w roku bieżącym (np. umowa, z której wynika okres jej obowiązywania wraz z dowodem otrzymywania wynagrodzenia np. ostatni wyciąg z rachunku, na który wpływa ww. wynagrodzenie) lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 12 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Najem, dzierżawa
 • Deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok podatkowy oraz aktualne umowy najmu/dzierżawy wraz z aneksami.
Duchowni
 • Zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy wystawione przez bezpośredniego przełożonego - Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz).
Potrzebujesz pożyczki?Skontaktuj sięOddzwonimy, doradzimy.

Poradniki kredytowe

1. RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP), na dzień 09.03.2015 r. wynosi 19,16%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 10 360 zł, umowę zawartą w dniu 09.03.2015 r. na okres 38 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,00% w stosunku rocznym, 37 rat równych w wysokości 319,34zł oraz ostatnia 38 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 319,48 zł, płatnych każdego 09-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 3148,72 zł składają się: odsetki w wysokości  1775,06 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 310,80 zł oraz miesięczna opłata z tytułu przystąpienia do Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver/Bezpieczna Pożyczka Gold w wysokości 27,97 zł (łącznie 1062,86 zł w całym okresie kredytowania) zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 13 508,72 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),
2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

2. Klient Stały - Klient terminowo regulujący wszelkie dotychczasowe zobowiązania wobec ING Banku Śląskiego, którego rachunki nie są obciążone tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi oraz posiadający w ING Banku Śląskim: KONTO VIP lub od minimum 3 miesięcy inny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy pod warunkiem, że na rachunek regularnie od 3 miesięcy wpływają środki z tytułu uzyskiwanego dochodu.