Weź pożyczkę gotówkową i wydaj ją na co tylko chcesz. Szybko i bez zbędnych formalności, aż do 160 000 złotych. Dostępna nawet w ciągu jednej wizyty w banku.

 • Na dowolny cel przy minimum formalności, bez poręczycieli i konieczności zabezpieczenia
 • Swobodny wybór dnia spłaty samodzielnie decydujesz o dogodnym dla Ciebie terminie spłaty raty
 • Pożyczka nawet w 15 minut  pożyczkę możesz otrzymać podczas jednej wizyty w banku - znajdź najbliższy oddział
 • Dostępna przez ING BankOnLine pożyczkę uzyskasz logując się do systemu bankowości internetowej - przejdź do wniosku
 • Oferta PremiumNawet do 160 000 zł z atrakcyjnym oprocentowaniem. Dla korzystających z oferty Premium, Private Banking oraz Wealth Managment aż do 250 000 zł na specjalnych warunkach cenowych
 • Konsolidacja - obniż swoją ratę pożyczki zastąp raty pożyczek z innych banków jedną pożyczką w ING Banku Śląskim bez konieczności dostarczania dokumentów dotyczących konsolidowanego zadłużenia
 • Możliwość ubezpieczenia spłaty pożyczki program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka

Sprawdź swoją ratę

Ile pieniędzy chcesz pożyczyć?
Na jak długo?
Rata już od
446,75
Szczegółowa oferta

Jak otrzymać?

Jesteś zainteresowany pożyczką gotówkową?

Zostaw numer, oddzwonimy

lub odwiedź najbliższy oddział Banku

Masz już konto z dostępem
do ING BankOnLine?

Przejdź do wniosku logując się do
systemu i weź pożyczkę internetową.

ING BankOnLine

Nie musisz dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających dochód, jeżeli od minimum 3 miesięcy na Twoje Konto w ING Banku Śląskim regularnie wpływają dochody z któregoś z następujących źródeł:

 • umowa o pracę, stosunek służbowy, służby mundurowe, zatrudnienie na podstawie wyboru i powołania / mianowania, zasiłek macierzyński.
 • emerytura, renta, zasiłek / świadczenie przedemerytalne (w przypadku renty / emerytury zagranicznej wymagane są wpływy dochodu od min. 6 miesięcy)
 • kontrakt menedżerski, sportowy, żołnierski

Jeżeli nie spełniasz wymienionego powyżej warunku, prosimy o dostarczenie do Oddziału Banku dokumentów potwierdzających dochód w zależności od jego źródła:

Umowa o pracę (czas określony i nieokreślony), Stosunek służbowy, Służby mundurowe, Zatrudnienie na podstawie wyboru i powołania / mianowania
 • PIT 11 lub PIT40 w okresie od 1 stycznia do 31 maja lub
 • Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz) lub
 • Wyciągi z obcego banku potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu za ostatnie 3 miesiące
Emerytura, Renta, Zasiłek/Świadczenie przedemerytalne (w tym emerytura i renta zagraniczna - tylko w przypadku, gdy świadczenia te wpływają regularnie na rachunek w ING Banku Śląskim S.A. od minimum 6 miesięcy lub na rachunek w innym banku na terytorium RP i zostaną potwierdzone 6-miesięcznymi wyciągami z tego rachunku)
 • Dokument potwierdzający prawo do świadczenia – np. decyzja o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego (w przypadku renty wskazująca również okres przyznania świadczenia) oraz dokument potwierdzający wypłatę świadczenia -ostatni odcinek renty lub emerytury, zasiłku/świadczenia przedemerytalnego lub
 • Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości wypłacanego świadczenia zawierające imię,  nazwisko, adres, kwotę, ewentualne tytuły wykonawcze (w przypadku renty wskazujące również okres przyznania świadczenia) lub
 • Wyciągi z obcego banku potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu
Kontrakt menedżerski
 • PIT 11 lub PIT40 w okresie od 1 stycznia do 31 maja lub
 • Umowa/kontrakt oraz Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz), jeżeli z wpływów na rachunek lub ww. dokumentu nie wynika  wysokość dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Kontrakt marynarski (w tym kontrakt zagraniczny - tylko w przypadku, gdy dochody z tego tytułu wpływają regularnie na rachunek w ING Banku Śląskiem S.A od minimum 6 miesięcy lub na rachunek w innym banku na terytorium RP, i zostaną potwierdzone 6- miesięcznymi wyciągami z tego rachunku).
 • Książeczka żeglarska - kopie stron z danymi osobowymi oraz wpisanymi datami zamustrowania i wymustrowania z okresu ostatnich 24  miesięcy oraz Umowa o pracę (kontrakty) z ostatnich 24 miesięcy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (jeżeli dokument nie jest w języku polskim) lub inny dokument potwierdzający wysokość uzyskiwania dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 6 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu
Kontrakt za wyjątkiem menedżerskiego i marynarskiego np.: sportowy, żołnierski
 • Umowa/kontrakt – np. umowa o kontrakt sportowy, kontrakt na pełnienie służby terminowej, umowa o zarządzanie oraz  Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz), jeżeli z wpływów na rachunek lub ww. dokumentu nie wynika  wysokość dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Działalność wykonywana osobiście - niewymagająca prowadzenia działalności gospodarczej (umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, artyści, itp.)
 • Wystawione przez Zleceniodawcę Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz) lub inne dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów w roku bieżącym (np. umowa, z której wynika okres jej obowiązywania wraz z dowodem otrzymywania wynagrodzenia np. ostatni wyciąg z rachunku, na który wpływa ww. wynagrodzenie) lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 12 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Najem, dzierżawa
 • Deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok podatkowy oraz aktualne umowy najmu/dzierżawy wraz z aneksami.
Duchowni
 • Zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy wystawione przez bezpośredniego przełożonego - Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz).

Opłaty i prowizje

Udzielenie pożyczki pieniężnej

Uwaga! Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy co najmniej 50% wnioskowanej kwoty pożyczki, nie mniej niż 4 000 zł, przeznaczone będzie na konsolidację zaangażowań z obcych banków.

 • Stali Klienci od 0% do 6% kwoty udzielonej pożyczki,zgodnie z zawartą umową
 • Pozostali Klienci od 0% do 8% kwoty udzielonej pożyczki, zgodnie z zawartą umową
Udostępnienie ubezpieczenia w ramach Programu ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka
0,27% x Liczba rat x Kwota netto udzielonej pożyczki
Miesięczna opłata z tytułu udostępnienia ubezpieczenia w ramach Programu ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver lub Bezpieczna Pożyczka Gold

kwota netto udzielonej pożyczki x 0,27%

Osoby, które otrzymają pożyczkę 30 000 zł i więcej i wybiorą ubezpieczenie w wersji Bezpieczna Pożyczka Silver lub Gold, skorzystają z promocji "Więcej za mniej". W promocji miesięczna opłata za ubezpieczenie jest niższa i wynosi 0,22% kwoty pożyczki. Promocja trwa do 28 lutego 2015 r., a promocyjna stawka nie zmieni się do końca trwania umowy o pożyczkę.

Sprawdź regulamin promocji

Tabela opłat i prowizji

Oprocentowanie

 • Pożyczka pieniężna "Pożyczka Superszybka"

    Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
  oferta z ubezpieczeniem dla stałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
  oferta z ubezpieczeniem dla pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
  oferta bez ubezpieczenia dla stałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
  oferta bez ubezpieczenia dla pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
 • Pożyczka pieniężna dostępna w systemie bankowości internetowej ING BankOnLine

    Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
  oferta z ubezpieczeniem dla stałych / pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
  oferta bez ubezpieczeniadla  stałych / pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
 • Pożyczka pieniężna

    Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
  oferta z ubezpieczeniem dla stałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
  oferta z ubezpieczeniem dla pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
  oferta bez ubezpieczenia dla stałych / pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
  oferta z ubezpieczeniem z zabezpieczeniem finansowymdla stałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
  oferta z ubezpieczeniem z zabezpieczeniem finansowymdla pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
  oferta bez ubezpieczenia z zabezpieczeniem finansowymdla stałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
  oferta bez ubezpieczenia z zabezpieczeniem finansowymdla pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
 • MEGApożyczka

    Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
  oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczeniado 50 000 zł 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r.: 10,50%
  oferta "0% prowizji" z ubezpieczeniem i bez ubezpieczeniapowyżej 50 000 zł 9,90% stopa referencyjna NBP + marża 7,90% na dzień 17 listopada 2014r.: 9,90%
 • Pożyczka Premium

    Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
  oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczeniaod 50 000 zł
  do 99 999 zł
  9,30% stopa referencyjna NBP + marża 6,80% na dzień 09 października 2014r.: 8,80%
  oferta bez ubezpieczeniaod 100 000 zł
  do 149 999 zł
  8,80% stopa referencyjna NBP + marża 6,30% na dzień 09 października 2014r.: 8,30%
  oferta bez ubezpieczeniaod 150 000 zł
  do 160 000 zł
  8,30% stopa referencyjna NBP + marża 5,80% na dzień 09 października 2014r.: 7,80%

  Uwaga: Klienci banku korzystający z Ofert: Premium , Private Banking oraz Wealth Management mogą wnioskować o Pożyczkę Premium do 250 000 zł, na specjalnych warunkach cenowych.

RozwińZwiń

Potrzebujesz pożyczki?Skontaktuj sięOddzwonimy, doradzimy.

Poradniki kredytowe

1. Dla reprezentatywnego przykładu oferty pożyczki pieniężnej „Pożyczka Superszybka” dla Klienta Stałego(wg definicji Tabeli Opłat i Prowizji)  RRSO, na dzień 20.12.2014 r. wynosi 18,63%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 10 798 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014 r. na okres 44 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,50% w stosunku rocznym, 43 raty równe w wysokości 296,77zł oraz ostatnia 44 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 296,62 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 3758,29 zł składają się: odsetki w wysokości  2259,73 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 215,96 zł oraz miesięczna opłata z tytułu przystąpienia do Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver/Bezpieczna Pożyczka Gold w wysokości 29,15 zł (łącznie 1282,60 zł w całym okresie kredytowania) zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 14 556,29 zł.

2. Dla reprezentatywnego przykładu oferty Pożyczki Pieniężnej dostępnej w systemie bankowości internetowej ING Bank Online RRSO, na dzień 20.12.2014 r. wynosi 18,98%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 5480 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014r. na okres 37 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,50% w stosunku rocznym, 36 rat równych w wysokości 174,04 zł oraz ostatnia 37 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 173,83 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1 616,47 zł składają się: odsetki w wysokości 959,27 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 109,60 zł oraz miesięczna opłata z tytułu przystąpienia do Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver/Bezpieczna Pożyczka Gold w wysokości 14,80 zł (łącznie 547,60 zł w całym okresie kredytowania) zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 7 096,47 zł.

3. Dla reprezentatywnego przykładu oferty Standardowej pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji Tabeli Opłat i Prowizji)  RRSO na dzień 20.12.2014 r. wynosi 23,46%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 2 526 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014 r. na okres 20 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości 10,50% w stosunku rocznym, 19 rat równych w wysokości 138,22 zł oraz ostatnia 20 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 138,31 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 475,93 zł składają się: odsetki w wysokości 238,49 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 101,04 zł oraz miesięczna opłata z tytułu przystąpienia do Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver/Bezpieczna Pożyczka Gold w wysokości 6,82 zł (łącznie 136,40 zł w całym okresie kredytowania) zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 3 001,93 zł.

Dla reprezentatywnego przykładu oferty Pożyczki pieniężnej z zabezpieczeniem dla Klienta Stałego (wg definicji Tabeli Opłat i Prowizji)  RRSO, na dzień 20.12.2014 r. wynosi 11,80%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 58 000 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014 na okres 36 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości 10,50% w stosunku rocznym, 35 rat równych w wysokości 1 885,34 zł oraz ostatnia 36 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 1 885,21 zł,, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 10 452,11 zł składają się: odsetki w wysokości 9872,11 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 580 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 68 452,11 zł.

4. Dla reprezentatywnego przykładu oferty MEGApożyczki RRSO, na dzień 20.12.2014 r. wynosi 11,90%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 35 232 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014r. na okres 68 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,50% w stosunku rocznym, 67 rat równych w wysokości 689,77 zł oraz ostatnia 68 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 689,45 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 12 376,68 zł składają się: odsetki w wysokości 11 672,04 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 704,64 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 47 608,68 zł.

5. Dla reprezentatywnego przykładu Pożyczki Premium dla Klienta Indywidualnego RRSO, na dzień 20.12.2014 r. wynosi 9,17%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 76 469 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014 r. na okres 77 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,80% w stosunku rocznym, 76 rat równych w wysokości 1 303,50 zł oraz ostatnia 77 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 1 303,85 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 23 900,85 zł składają się: odsetki w wysokości 23 900,85 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 100 369,85 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),
2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.