Smart Saver

Sprytny sposób na oszczędzanie. Bez wysiłku, przy okazji, na atrakcyjny procent!
Jak to możliwe? Gdy płacisz kartą lub robisz przelew, drobne kwoty automatycznie odkładają się z Twojego konta osobistego na atrakcyjnie oprocentowanym rachunku oszczędnościowym Smart Saver! Zgromadzone w ten sposób oszczędności (do określonej kwoty) są oprocentowane wyżej niż na standardowym rachunku!

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • Atrakcyjne oprocentowanieaż 3,00% do kwoty 5 000 zł, a dla kwot powyżej 5 000 zł: 1,70%
 • Dowolny moment wypłatz oszczędności na rachunku Smart Saver możesz korzystać w każdej chwili bez utraty odsetek
 • Już od pierwszej złotówkiodsetki naliczane już od pierwszej wpłaty i dopisywane do rachunku co miesiąc
 • Bezpłatne przelewyprzez Internet z rachunku Smart Saver na Twój rachunek w ING
 • Kiedy tylko chceszmożliwość zmiany sposobu oszczędzania w dowolnym momencie w ING BankOnLine

Smart Saver

Jak założyć?

Konto przeznaczone jest dla posiadaczy konta osobistego w PLN.

Nie jesteś Klientem banku?

Załóż konto osobiste przez Internet

Otwórz konto

Więcej o kontach osobistych

Po aktywacji dostępu do ING BankOnLine załóż Smart Saver.

Jesteś już Klientem banku?

Załóż Smart Saver przez ING BankOnLine

ING BankOnLine

Nie aktywowałeś dostępu do ING BankOnLine?
Aktywuj teraz

Smart Saver możesz założyć także w najbliższym oddziale banku – znajdź najbliższy oddział.

Oprocentowanie


 • PLN

PLN

do 5 000 3,00 %
powyżej 5 000 zł 1,70 %

 

Jak to działa?

Za każdym razem, gdy płacisz, pieniądze przekazywane są - zgodnie z wybranym przez
Ciebie sposobem oszczędzania - z Twojego konta osobistego na rachunek Smart Saver.
Możesz wybrać jeden z dwóch sposobów oszczędzania:

Zaokrąglenie kwoty transakcji

do 5 zł albo 10 zł

1

Np. wybierasz zaokrąglenie kwoty transakcji

do 5 zł

2

Kupujesz pomarańcze

za 13,00 zł płacąc kartą

3

Oszczędzasz 2 zł

Po zaksięgowaniu transakcji na kwotę 13 zł z Twojego konta osobistego zostanie przekazana na Smart Saver kwota 2 zł.

Procent od kwoty transakcji

od 1% do 10%

1

Np. wybierasz sposób "procent od kwoty transakcji"

i ustawiasz 10%

2

Kupujesz pomarańcze

za 13,00 zł płacąc kartą

3

Oszczędzasz 1,30 zł

Po zaksięgowaniu transakcji na kwotę 13 zł z Twojego konta osobistego zostanie przekazana na Smart Saver kwota 1,30 zł (10% z kwoty transakcji).

Opłaty i prowizje

Otwarcie i prowadzenie konta  

0 zł

Wpłata środków  

0 zł

Pierwsza wypłata środków

zrealizowana w danym miesiącu rozliczeniowym (niezależnie od tego czy jest to wypłata gotówki czy polecenie przelewu na Twoje rachunki w ING Banku Śląskim czy poza naszym bankiem)

0 zł
Kolejne wypłaty środków

dokonywane przez system ING BankOnLine na Twoje rachunki w ING Banku Śląskim oraz realizowane w oddziale w formie polecenia przelewu na Twoje rachunki lokat, w tym rachunki Inwestycyjnej Lokaty Terminowej

0 zł
 

inne wypłaty w formie polecenia przelewu na Twoje rachunki w ING Banku Śląskim lub poza naszym Bankiem oraz kolejne wypłaty gotówki są płatne:

 
 
 • dla posiadaczy konta osobistego w ING
6 zł
ING BankOnLine

udostępnienie

0 zł
  użytkowanie 0 zł
Serwis HaloŚląski

udostępnienie

0 zł
 

użytkowanie

0 zł
Serwis SMS

udostępnienie Pakietu SMS

0 zł
 

Pakiet Darmowy:

 
 
 • użytkowanie
0 zł
 
 • opłata za SMS-a w ramach Pakietu
0 zł
  Pakiet Abonamentowy:  
 
 • użytkowanie
5 zł
 
 • opłata za SMS-a w ramach Pakietu
0 zł
 
 • opłata za SMS-a po wykorzystaniu limitu SMS-ów w ramach Pakietu
0,25 zł
 

Pakiet Bezabonamentowy:

 
 
 
 • użytkowanie
0zł
 
 • opłata za każdego SMS-a
0,25 zł
Zdefiniowanie polecenia przelewu dla automatycznego serwisu HaloŚląski

w oddziale

0 zł
 

w operatorskim serwisie HaloŚląski:

 
 
 • pierwszy rachunek
0 zł
 
 • każdy kolejny rachunek
1 zł
Wyciąg miesięczny

w oddziale lub ING BankOnLine

0 zł

Zobacz pełną tabelę opłat i prowizji

Najczęściej zadawane pytania

 
 • Jak założyć Smart Saver w systemie bankowści internetowej ING BankOnLine?

  1. Zaloguj się do systemu bankowości internetowej ING BankOnLine.

  2. Przejdź do sekcji Oszczędności

  3. Z bocznego menu wybierz pozycję Załóż Smart Saver, a następnie:

  • wybierz sposób w jaki chcesz oszczędzać - Zaokrąglenie kwoty transakcji albo Procent od kwoty transakcji.
  • wybierz konto z którego będą odkładane pieniądze na Twoje konto Smart Saver,
  • zaznacz pole Oświadczenia, 
  • kliknij Załóż

   

   

  Teraz możesz zacząć oszczędzać bez wysiłku na wysokooprocentowanym rachunku Smart Saver.

 • Jakie warunki muszę spełnić, aby założyć Smart Savera?

  Aby założyć Smart Saver musisz być pełnoletnim posiadaczem konta osobistego w PLN w ING Banku Śląskim i użytkownikiem systemu bankowości internetowej ING BankOnLine.

 • Czy mogę zmieniać sposób oszczędzania (procentowy lub kwotowy) i parametry w ramach wybranego sposobu?

  Tak, możesz zrobić to za darmo, w dowolnym momencie, bezpośrednio w ING BankOnLine.

 • Co się dzieje, jeśli na moim koncie osobistym nie ma wystarczających środków na przekazanie ich na Smart Saver?

  Przelew taki nie zostanie zrealizowany. Na rachunek Smart Saver odkładane są środki jedynie wówczas, gdy pozwala na to saldo Twojego konta osobistego (wliczając w to również przyznany limit zadłużenia w koncie), który wskazałeś do obciążeń.

 • Czy mogę samodzielnie przelewać pieniądze na rachunek Smart Saver?

  Nie.

  Zasada działania programu Smart Saver polega na automatycznym odkładaniu środków wskutek realizacji transakcji źródłowych (przelewów w PLN w ING BankOnLine na rachunki osób trzecich i płatności kartami wydanymi do Twojego konta osobistego w PLN). Nie ma możliwości "ręcznego" zasilania Smart Savera.

 • Jaka kwota zostanie pobrana z mojego konta osobistego na Smart Saver w przypadku poszczególnych sposobów oszczędzania?

  Poniższa tabela i zawarte w niej przykłady ilustrują sposoby oszczędzania:

  Kwota transakcji

  Sposób oszczędzania

  Procent od kwoty transakcji - przykładowo:

  Zaokrąglenie kwoty transakcji:

  3%

  5%

  10%

  do 5 zł

  do 10 zł

  62,90 zł

  1,89 zł

  3,15 zł

  6,29 zł

  2,10 zł

  7,10 zł

  25,30 zł

  0,76 zł

  1,27 zł

  2,53 zł

  4,70 zł

  4,70 zł

  75,00 zł

  2,25 zł

  3,75 zł

  7,50 zł

  5 zł

  5 zł

 • Jak naliczane jest oprocentowanie środków w Smart Saver?

  Odsetki naliczane są już od pierwszej wpłaty i dopisywane co miesiąc do rachunku Smart Saver.

  Oprocentowanie rachunku Smart Saver w w skali roku wynosi:

  • do 5 000 zł: 3,00%
  • powyżej 5 000 zł: 1,70%


  Przykładowo, jeśli kwota na Twoim rachunku Smart Saver wynosi 4 000 zł, jej oprocentowanie to 3,00%.
  Jeśli na Twoim koncie Smart Saver posiadasz 7 000 zł to oprocentowanie będzie wynosiło odpowiednio:

  • dla kwoty 5 000 zł - 3,00%,
  • dla kwoty 2 000 zł - 1,70%
 • Jakiego rodzaju transakcje powodują odkładanie środków na Smart Saver?

  To tak zwane transakcje źródłowe programu Smart Saver:

  • płatność kartą debetową wydaną do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PLN (z wyłączeniem płatności w Urzędzie Pocztowym),
  • przelew wewnętrzny w PLN z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego realizowany w systemie bankowości internetowej ING BankOnLine na rachunki osób trzecich (niezależnie od użytkownika ING BankOnLine uprawnionego do tego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego),
  • przelew zewnętrzny w PLN z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego realizowany w systemie bankowości internetowej ING BankOnLine (niezależnie od użytkownika uprawnionego do tego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego), z wyłączeniem doładowań telefonu, przelewów na rzecz ZUS, US.
 • Czy mogę tymczasowo wyłączyć Smart Saver - np. dla wybranej transakcji lub dla danego okresu czasu?

  Nie ma możliwości zawieszenia działania Smart Savera dla wybranej transakcji lub określonego czasu.

  Masz jednak możliwość zmiany parametrów sposobu oszczędzania (w ramach wybranej metody: procent od kwoty transakcji lub zaokrąglenie kwoty transakcji) - np. zmniejszenia do 1% lub 5 zł zaokrąglenia. Zmiany tej możesz dokonać bezpłatnie w ING BankOnLine.

  W każdym momencie możesz zamknąć konto Smart Saver, wówczas zgromadzone środki zostaną przekazane na wskazany przez Ciebie rachunek. W dowolnym momencie możesz ponownie otworzyć Smart Saver i zacząć sprytnie oszczędzać!

 • Co dzieje się ze zgromadzonymi środkami po złożeniu dyspozycji zamknięcia rachunku Smart Saver?

  Po złożeniu dyspozycji zamknięcia rachunku Smart Saver wszystkie zgromadzone na nim środki zostaną przekazane na wskazany przez Ciebie rachunek. Ponadto od momentu złożenia dyspozycji zamknięcia przestaną być realizowane automatyczne przelewy wykonywane dotychczas w konsekwencji transakcji źródłowej.

 • Czy transakcje realizowane przez pełnomocnika/współposiadacza konta osobistego również skutkują odkładaniem się środków na Smart Saver?

  Tak. Przelewy w PLN z konta osobistego realizowane w systemie ING BankOnLine przez pełnomocnika/współposiadacza tego konta oraz płatności kartą wydaną do konta osobistego dla pełnomocnika/współposiadacza będą również skutkowały odkładaniem się środków na Smart Saver - zgodnie z zasadą wybraną przez posiadacza konta osobistego, zakładającego Smart Saver.

Jak założyć?

Konto przeznaczone jest dla posiadaczy konta osobistego w PLN.

Nie jesteś Klientem banku?

Załóż konto osobiste przez Internet

Otwórz konto

Więcej o kontach osobistych

Po aktywacji dostępu do ING BankOnLine załóż Smart Saver.

Jesteś już Klientem banku?

Załóż Smart Saver przez ING BankOnLine

ING BankOnLine

Nie aktywowałeś dostępu do ING BankOnLine?
Aktywuj teraz

Smart Saver możesz założyć także w najbliższym oddziale banku – znajdź najbliższy oddział.

Wszystkie podane na stronie stopy procentowe prezentowane są w skali roku (p. a.).