Oprocentowanie

Prezentowane stopy procentowe obowiązują w stosunku rocznym (p.a.)

 

Oprocentowanie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Banku prezentujemy poniżej. 
Rachunki oszczędnościowe w PLN
  
Lokaty w PLN     
Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych
     
Lokaty w walutach obcych

Sprawdź oprocentowanie produktów wycofanych z oferty Banku

Rachunki oszczędnościowe w PLN
Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus o zmiennej stopie procentowej w PLN
dla nowych środków, objętych ofertą specjalną zgodnie
z Regulaminem oferty specjalnej „Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus”
3,00%
dla pozostałych środków, niespełniających warunków
Regulaminu oferty specjalnej „Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus”
1,70%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w PLN
Oprocentowanie w ramach oferty "Bonus na start"
(dotyczy kont otwartych od 1.01.2014 do 30.06.2014)
poniżej 100 000 zł

3,00%
(1,70%+ dodatkowe 1,30%)

od 100 000 zł do 500 000 zł 3,00%
(1,90%+ dodatkowe 1,10%)
Oprocentowanie w ramach oferty "Bonus na start"
(dotyczy kont otwartych od 2.12.2013 do 31.12.2013)
poniżej 100 000 zł

3,00%
(1,70%+ dodatkowe 1,30%)

od 100 000 zł do 500 000 zł 3,20%
(1,90%+ dodatkowe 1,30%)
Oprocentowanie w ramach oferty "Bonus na start"
(dotyczy kont otwartych od 2.09.2013 do 1.12.2013)
poniżej 100 000 zł

3,00%
(2,00%+ dodatkowy 1,00%)

od 100 000 zł do 500 000 zł 3,20%
(2,20%+ dodatkowy 1,00%)
Oprocentowanie standardowe poniżej 100 000 zł 1.70%
od 100 000 zł 1,90%
Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium o zmiennej stopie procentowej w PLN
poniżej 100 000 zł 1,00%
od 100 000 do 199 999,99 zł 2,25%
od 200 000 do 299 999,99 zł 2,35%
od 300 000 do 499 999,99 zł 2,45%
od 500 000 zł do 999 999,99 zł 2,55%
od 1 000 000 zł 2,75%
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w PLN
dla kwot poniżej 100 000 zł 1,70%
dla kwot od 100 000 zł 1,90%
Smart Saver o zmiennej stopie procentowej w PLN  
do 5 000 zł 3,00%
powyżej 5 000 zł 1,70%
Dream Saver o zmiennej stopie procentowej w PLN  
poniżej 100 000 zł 1,70%
od 100 000 zł 1,90%
Oprocentowanie podwyższone obowiązuje do 30.06.2014 r. 0,25%
Systematycznie Oszczędzające Konto o zmiennej stopie procentowej w PLN
Oprocentowanie podstawowe 0,75%
Ewentualne oprocentowanie podwyższone (dodatkowe - kapitalizacja miesięczna) 0,95%
Lokaty w PLN
eLokata o stałej stopie procentowej dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN
3 miesiące od 1 000 zł 1,75%
6 miesięcy od 1 000 zł 2,25%
12 miesięcy od 1 000 zł 2,50%
Lokaty Ekstra Premia o stałej stopie procentowej dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN
3 miesiące od 1 000 zł do 500 000 zł 1,75%
6 miesięcy od 1 000 zł do 500 000 zł 2,25%
12 miesięcy od 1 000 zł do 500 000 zł 2,50%
Lokaty standardowe o stałej stopie procentowej w PLN
6 miesięcy od 1 000 zł 1,50%
12 miesięcy od 1 000 zł 2,00%
24 miesięcy od 1 000 zł 2,50%
Lokata w ramach Pakietu Fundusz z Lokatą o stałej stopie procentowej w PLN
Lokata w Pakiecie Fundusz z Lokatą 3m 4,50%
Lokata w Pakiecie Fundusz z Lokatą 3m VIP 5,00%

 

Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w EUR 0,25%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w USD 0,25%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w GBP 0,25%
Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium o zmiennej stopie procentowej w EUR
poniżej 25 000 EUR 0,10%
od 25 000 EUR 0,30%
Lokaty w walutach obcych
Lokaty standardowe o stałej stopie procentowej w EUR
12 miesięcy od 500 EUR 0,40%
24 miesiące od 500 EUR 0,50%
Lokaty standardowe o stałej stopie procentowej w USD
12 miesięcy od 500 USD 0,50%
24 miesiące od 500 USD 0,60%
Lokaty Ekstra Premia o stałej stopie procentowej dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w EUR lub Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium w EUR
12 miesięcy od 2 500 EUR 0,60%

 

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych (lokaty standardowe, lokaty niestandardowe) wypłacanych przed upływem okresu umownego
dla lokat prowadzonych w PLN 0,00%
dla lokat prowadzonych w EUR 0,00%
dla lokat prowadzonych w USD 0,00%
 
Kredyty / Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych
Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych od dnia 4 marca 2013r.
Złota karta kredytowa VISA

Stopa referencyjna NBP + marża 15,25%
Maksymalnie 4x stopa lombardowa NBP
- na dzień 4 lipca 2013r. - 16,00%
RRSO: 17,64%

Przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 18 011zł zostanie uruchomiony w dniu 20 grudnia 2013 poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 16 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, a najpóz zaokrągleń, w wysokości 811,11 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 14 773,31 zł składają się: odsetki w wysokości 14 773,31zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 53 531,31 zł.źniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, Klient poniesie koszt opłaty za użytkowanie karty kredytowej w kwocie 100 złoty doliczony do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 20 490,78 zł.

Karta kredytowa MasterCard

Stopa referencyjna NBP + marża 17,25%
Maksymalnie 4x stopa lombardowa NBP
- na dzień 4 lipca 2013r. - 16,00%
RRSO: 17,16%

Przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 7 441 zł zostanie uruchomiony w dniu 20 grudnia 2013 poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 26 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, Klient poniesie koszt opłaty za użytkowanie karty kredytowej w kwocie 50 złoty doliczony do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 8 401,79 zł.

Karta kredytowa Visa

Stopa referencyjna NBP + marża 17,25%
Maksymalnie 4x stopa lombardowa NBP
- na dzień 4 lipca 2013r.  - 16,00%
RRSO: 17,19%

Przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 4 527 zł zostanie uruchomiony w dniu 20 grudnia 2013 poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 26 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, Klient poniesie koszt opłaty za użytkowanie karty kredytowej w kwocie 35 złoty doliczony do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 5 144,95 zł.

Platynowa karta kredytowa

Stopa referencyjna NBP + marża 9,25%
Maksymalnie 4x stopa lombardowa NBP
- na dzień 4 lipca 2013r. - 11,75%
RRSO: 13,15%

Przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 61 600 zł zostanie uruchomiony w dniu 20 grudnia 2013 poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 26 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, Klient poniesie koszt opłaty za użytkowanie karty kredytowej w kwocie 650 złoty doliczony do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 67 707,30 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:
1. Umowa o kartę będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia 4 lipca 2013r., obie strony umowy wypełnią w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania,
2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i  wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do  dwóch miejsc po przecinku,
4. Bank naliczy odsetki od niespłaconej transakcji bezgotówkowej od dnia rozliczenia transakcji do dnia całkowitej spłaty kredytu,
5. Klient nie zamówi karty dodatkowej w procesie kredytowym, a karta będzie dostarczona do klienta przesyłką pocztową,
6. Klient nie ponosi kosztów ubezpieczeń,
7. Stopa oprocentowania limitu do karty oraz opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy.
Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych do dnia 3 marca 2013r.
Złota karta kredytowa VISA 16,00%
Karta kredytowa MasterCard 16,00%
Karta kredytowa VISA 16,00%
Karta kredytowa Visa Classic 16,00%
Platynowa karta kredytowa 11,75%
Limit zadłużenia dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych od dnia 4 marca 2013r.
Limit zadłużenia w KONCIE RRSO 1: 17,71%
RRSO 2: 15,52 %
poniżej 1500 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 13,50% -
na dzień 4 lipca 2013r. – 16,00%
od 1500 PLN do 4 999 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 13,25% -
na dzień 4 lipca  2013r.  – 15,75%
od 5000 PLN do 49 999 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 11,75% -
na dzień 4 lipca  2013r. – 14,25%
od 50 000 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 8,25% -
na dzień 4 lipca  2013r. – 10,75%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym Stopa referencyjna NBP + marża 7,5% -
na dzień 4 lipca  2013r. – 10,00%

RRSO: 18,11% - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct w wysokości 1 803 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 15,75%, umowa zawarta w dniu 20.12.2013 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 20-go dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 301,20 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 283,20 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania w wysokości 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 9 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 9 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 2104,20 zł.

Limit zadłużenia  w KONCIE dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych do dnia 3 marca 2013r.
do 4 999 PLN 16%
od 5000 PLN do 49 999 PLN 15,5%
od 50 000 PLN 12%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym 11,25%
Pożyczka pieniężna "Pożyczka Superszybka"  Stopa stała
(do 36 miesięcznych rat)
Stopa zmienna
(od 37 do 96 miesięcznych rat)
oferta z ubezpieczeniem dla stałych Klientów 13,00% stopa referencyjna NBP + marża 10,50% na dzień 30 września br. – 13,00%
dla pozostałych Klientów 14,00% stopa referencyjna NBP + marża 11,50% na dzień 30 września br. – 14,00%

oferta bez ubezpieczenia
dla stałych Klientów 15,00% stopa referencyjna NBP + marża 12,50% na dzień 30 września br. – 15,00%
dla pozostałych Klientów 16,00% stopa referencyjna NBP + marża 13,50% na dzień 30 września br. – 16,00%

Dla reprezentatywnego przykładu oferty pożyczki pieniężnej „Pożyczka Superszybka” dla Klienta Stałego RRSO, na dzień 20.12.2013 r. wynosi 19,99%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 11 257 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2013 r. na okres 44 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 13,00% w stosunku rocznym, 43 raty równe w wysokości 323,01 zł oraz ostatnia 44 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 323,18 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 4 292,77 zł składają się: odsetki w wysokości
2 955,61 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł oraz miesięczna opłata z tytułu przystąpienia do Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver/Bezpieczna Pożyczka Gold w wysokości 30,39 zł (łącznie 1 337,16 zł w całym okresie kredytowania) zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 15 549,77 zł.

Pożyczka pieniężna dostępna w systemie bankowości internetowej ING BankOnLine Stopa stała
(do 36 miesięcznych rat)
Stopa zmienna
(od 37 do 96 miesięcznych rat)
oferta z ubezpieczeniem dla stałych / pozostałych Klientów 12,00% stopa referencyjna NBP + marża 9,50% na dzień 30 września br. – 12,00%
oferta bez ubezpieczenia dla stałych / pozostałych Klientów 14,00% stopa referencyjna NBP + marża 11,50% na dzień 30 września br. – 14,00%

Dla reprezentatywnego przykładu oferty Pożyczki Pieniężnej dostępnej w systemie bankowości internetowej ING Bank Online RRSO, na dzień 20.12.2013 r. wynosi 19,04%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości  5726 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2013r. na okres 34 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości 12,00% w stosunku rocznym, 33 raty równe w wysokości 199,49zł oraz ostatnia 34 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 199,57 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1582,38 zł składają się: odsetki w wysokości 1056,74 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł oraz miesięczna opłata z tytułu przystąpienia do Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver/Bezpieczna Pożyczka Gold w wysokości 15,46 zł (łącznie 525,64 zł w całym okresie kredytowania) zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 7 308,38 zł.

Pożyczka pieniężna Stopa stała
(do 36 miesięcznych rat)
Stopa zmienna
(od 37 do 96 miesięcznych rat)
oferta z ubezpieczeniem dla stałych Klientów 14,00% stopa referencyjna NBP + marża 11,50% na dzień 30 września br. – 14,00%
dla pozostałych Klientów 15,00% stopa referencyjna NBP + marża 12,50% na dzień 30 września br. – 15,00%
oferta bez ubezpieczenia dla stałych / pozostałych Klientów 16,00% stopa referencyjna NBP + marża 13,50% na dzień 30 września br. – 16,00%
oferta "0%  prowizji" z ubezpieczeniem z zabezpieczeniem finansowym dla stałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,00% na dzień 30 września br. – 10,50%
dla pozostałych Klientów 11,50% stopa referencyjna NBP + marża 9,00% na dzień 30 września br. – 11,50%
oferta "0%  prowizji" bez ubezpieczenia z zabezpieczeniem finansowym dla stałych Klientów 11,50% stopa referencyjna NBP + marża 9,00% na dzień 30 września br. – 11,50%
dla pozostałych Klientów 12,50% stopa referencyjna NBP + marża 10,00% na dzień 30 września br. – 12,50%

Dla reprezentatywnego przykładu oferty Standardowej pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego RRSO, na dzień 20.12.2013 r. wynosi 26,13%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 2 650 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2013r. na okres 20 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości 14,00% w stosunku rocznym, 19 rat równych w wysokości 149,31 zł oraz ostatnia 20 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 149,34 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 558,93 zł składają się: odsetki w wysokości 336,23 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 79,50 zł oraz miesięczna opłata z tytułu przystąpienia do Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver/Bezpieczna Pożyczka Gold w wysokości 7,16 zł (łącznie 143,20 zł w całym okresie kredytowania) zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 3 208,93 zł.
Dla reprezentatywnego przykładu oferty Pożyczki pieniężnej  z zabezpieczeniem dla Klienta Stałego RRSO, na dzień 20.12.2013 r. wynosi 12,13%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 58 000 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2013 r. na okres 36 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości 11,50% w stosunku rocznym, 36 rat równych w wysokości 1 912,63zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 10 854,68 zł składają się: odsetki w wysokości 10 854,68 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 68 854,68 zł.

MEGApożyczka w ofercie "0% prowizji" (z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia) Stopa stała
(do 36 miesięcznych rat)
Stopa zmienna
(od 37 do 96 miesięcznych rat)
oferta "0% prowizji"
z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia
do 50 000 PLN 11,80% stopa referencyjna NBP + marża 9,80% na dzień 30 września br. – 12,30%
powyżej 50 000 PLN 9,80% stopa referencyjna NBP + marża 8,30% na dzień 30 września br. – 10,80%

Dla reprezentatywnego przykładu oferty MEGApożyczki RRSO, na dzień 20.12.2013 r. wynosi 13,02%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 38 758 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2013r. na okres 66 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 12,30% w stosunku rocznym, 65 rat równych w wysokości 811,08 zł oraz ostatnia
66 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 811,11 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 14 773,31 zł składają się: odsetki w wysokości 14 773,31zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 53 531,31 zł.

Pożyczka Premium
Pożyczka Premium dla Klienta Indywidualnego. Stopa stała
(do 36 miesięcznych rat)
Stopa zmienna
(od 37 do 96 miesięcznych rat)
Oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia. Od 50 000 PLN do 99 999 PLN 9,30% stopa referencyjna NBP + marża 6,80% na dzień 03 marca br. – 9,30%
Od 100 000 PLN do 149 000 PLN 8,80% stopa referencyjna NBP + marża 6,30% na dzień 03 marca br. – 8,80%
Od 150 000 PLN do 160 000 PLN 8,30% stopa referencyjna NBP + marża 5,80% na dzień 03 marca br. – 8,30%
Pożyczka Premium dla Klienta Personal Banking. Stopa stała
(do 36 miesięcznych rat)
Stopa zmienna
(od 37 do 96 miesięcznych rat)
Oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia. Od 50 000 PLN do 99 999 PLN 9,00% stopa referencyjna NBP + marża 6,50% na dzień 03 marca br. – 9,00%
Od 100 000 PLN do 149 000 PLN 8,50% stopa referencyjna NBP + marża 6,00% na dzień 03 marca br. – 8,50%
Od 150 000 PLN do 250 000 PLN 8,00% stopa referencyjna NBP + marża 5,50% na dzień 03 marca br. – 8,00%
Pożyczka Premium dla Klienta Private Banking oraz Wealth Management. Stopa stała
(do 36 miesięcznych rat)
Stopa zmienna
(od 37 do 96 miesięcznych rat)
Oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia. Od 50 000 PLN do 99 999 PLN 8,55% stopa referencyjna NBP + marża 6,05% na dzień 03 marca br. – 8,55%
Od 100 000 PLN do 149 000 PLN 8,05% stopa referencyjna NBP + marża 5,55% na dzień 03 marca br. – 8,05%
Od 150 000 PLN do 250 000 PLN 7,55% stopa referencyjna NBP + marża 5,05% na dzień 03 marca br. – 7,55%

Dla reprezentatywnego przykładu oferty Premium RRSO, na dzień 03.03.2014 r. wynosi 9,71%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 90 721 zł, umowę zawartą w dniu 03.03.2014r. na okres 78 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,30% w stosunku rocznym, 77 rat równych w wysokości 1 554,14 zł oraz ostatnia 78 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 1 554,33 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 30 502,11 zł składają się: odsetki w wysokości 30 502,11 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 121 223,11 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.
Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujace założenia:

  1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w niniejszej Umowie),
  2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
  3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
  4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.
Kredyt w rachunku brokerskim
Kredyt w rachunku brokerskim Stopa referencyjna NBP + marża
7,75% -
na dzień 4 lipca 2013r. – 10,25%
RRSO : 11,25%*

*RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w rachunku brokerskim w wysokości 633 930 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,25%, umowa zawarta w dniu 20.12.2013 r. na okres do 30.11.2014r., kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne miesięcznie,każdego ostatniego dnia miesiąca, jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 61 104,74 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 58 569,02 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 2 535,72 zł zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 695 034,74zł. Kredyt w podanej kwocie nie jest kredytem konsumenckim w rozumieniu ustawy z 12.05.2011r. o kredycie konsumenckim.

Pożyczka pieniężna Private Banking
Kwota pożyczki (w PLN) PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI,
dla którego stroną umowy są podmioty Grupy ING w Polsce.
PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI,
dla którego stroną umowy są podmioty nie należące Grupy ING w Polsce.
300 000 - 499 000 WIBOR 3M + marża 4,3% WIBOR 3M + marża 5,3%
500 000 - 1 499 999 WIBOR 3M + marża 4,0% WIBOR 3M + marża 5,0%
1 500 000 - 2 999 999 WIBOR 3M + marża 3,5% WIBOR 3M + marża 4,5%
Powyżej 3 000 000 WIBOR 3M + marża 2,8% WIBOR 3M + marża 3,8%
Kredyt hipoteczny

Oprocentowanie zmienne PLN: oferta standardowa

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie kredytu 2,20% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 4400 zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 300 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie podwyższone o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki w formie podwyższonej marży; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania z opłatą roczną wg oferty dostępnej w Banku - 228,80 zł; okres spłaty: 30 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości).

4,79%
RRSO: 5,48%

Oprocentowanie zmienne PLN: oferta 0% prowizji

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie kredytu: 0zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 300 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie podwyższone o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki w formie podwyższonej marży; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania z opłatą roczną wg oferty dostępnej w Banku - 228,80 zł; okres spłaty: 30 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości). Oferty „0% prowizji” oraz „Obniżona marża” skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 12zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek. 
* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP

4,79%
RRSO: 5,26%

Oprocentowanie zmienne PLN: oferta obniżona marża

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie kredytu 2,20% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 4400 zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 300 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie podwyższone o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki w formie podwyższonej marży; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania z opłatą roczną wg oferty dostępnej w Banku - 228,80 zł; okres spłaty: 30 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości). Oferty „0% prowizji” oraz „Obniżona marża” skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 12zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek.
* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP

4,39%
RRSO: 5,04%
Pożyczka hipoteczna

Oprocentowanie zmienne PLN: oferta standardowa

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie kredytu 2,20% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 4400 zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 300 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie podwyższone o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki w formie podwyższonej marży; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania z opłatą roczną wg oferty dostępnej w Banku - 228,80 zł; okres spłaty: 25 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości).

6,29%
RRSO: 7,13%

Oprocentowanie zmienne PLN: oferta 0% prowizji

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie kredytu: 0zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 300 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie podwyższone o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki w formie podwyższonej marży; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania z opłatą roczną wg oferty dostępnej w Banku - 228,80 zł; okres spłaty: 25 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości). Oferty „0% prowizji” oraz „Obniżona marża” skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 12zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek. 
* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP

6,29%
RRSO: 6,86%

Oprocentowanie zmienne PLN: oferta obniżona marża

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie kredytu 2,20% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 4400 zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 300 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie podwyższone o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki w formie podwyższonej marży; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania z opłatą roczną wg oferty dostępnej w Banku - 228,80 zł; okres spłaty: 25 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości). Oferty „0% prowizji” oraz „Obniżona marża” skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 12zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek.
* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP

5,89%
RRSO: 6,69%
Kredyt konsolidacyjny

Oprocentowanie zmienne PLN: oferta standardowa

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie kredytu 2,20% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 4400 zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 300 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie podwyższone o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki w formie podwyższonej marży; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania z opłatą roczną wg oferty dostępnej w Banku - 228,80 zł; okres spłaty: 30 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości).

6,29%
RRSO: 7,12%

Oprocentowanie zmienne PLN: oferta 0% prowizji

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie kredytu: 0zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 300 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie podwyższone o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki w formie podwyższonej marży; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania z opłatą roczną wg oferty dostępnej w Banku - 228,80 zł; okres spłaty: 30 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości). Oferty „0% prowizji” oraz „Obniżona marża” skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 12zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek. 
* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP

6,29%
RRSO: 6,88%

Oprocentowanie zmienne PLN: oferta obniżona marża

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie kredytu 2,20% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 4400 zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 300 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie podwyższone o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia hipoteki w formie podwyższonej marży; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania z opłatą roczną wg oferty dostępnej w Banku - 228,80 zł; okres spłaty: 30 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości). Oferty „0% prowizji” oraz „Obniżona marża” skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 12zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek.
* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP

5,89%
RRSO: 6,68%
 
 
 

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

ING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezesa Zarządu Banku nr Fin/24/2006 z dnia 15 lutego 2006 r., odsetki podwyższone od zadłużenia przeterminowanego ustalane i naliczane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, stanowiącej czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP).

W przypadku zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP wysokość stopy procentowej odsetek podwyższonych ulega automatycznej zmianie tak, iż zawsze wynosi czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP.

Stopa lombardowa jest stopa referencyjną ogłaszaną w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.

Informacja o wysokości odsetek podwyższonych

W związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o zmiany stopy kredytu lombardowego zmieniła się wysokość odsetek podwyższonych - pobieranych przez Bank od zadłużenia przeterminowanego.
Z  dniem 4 lipca 2013 odsetki podwyższone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wynoszą 16%.

Pobierz w wersji PDF
 
 
 
 
 
 

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Informacja o zmianie wysokości stopy referencyjnej

ING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężne z dnia 3.07.2013r. wysokość stopy referencyjnej uległa obniżeniu o 0,25 pp i  na dzień 4 lipca 2013 r. wynosi 2,50% w skali rocznej.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami Aneksów do umów  o pożyczkę oraz Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie/ o wydanie karty kredytowej  zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A. od dnia 4 marca 2013r., które przewidują zmianę wysokości oprocentowania wskutek zmiany stopy referencyjnej obniżeniu ulega wysokość zmiennej stopy procentowej o 0,25 pp, tj. o wysokość, o którą zmieniła się stopa referencyjna.

Pobierz w wersji PDF
 
 
 
Rachunki osobiste
Rachunek osobisty w PLN
Konto z Lwem (Direct, Klasyczne, Komfort, Student) 0,00%
Rachunek osobisty w EUR 0,00%
Rachunek osobisty w USD 0,00%