Prezentowane stopy procentowe obowiązują w stosunku rocznym (p.a.)
 • Rachunki oszczędnościowe i lokaty

 • Kredyty, Karty kredytowe, Pożyczki

 • Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

 • Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

 • Rachunki osobiste

Rachunki oszczędnościowe i lokaty

Oprocentowanie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Banku prezentujemy poniżej.

Rachunki oszczędnościowe w PLN
Lokaty w PLN
Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych
Lokaty w walutach obcych

Sprawdź oprocentowanie produktów wycofanych z oferty Banku

Rachunki oszczędnościowe w PLN

 

Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus w PLN

 
dla nowych środków, objętych ofertą specjalną zgodnie
Regulaminem oferty specjalnej "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus"
  3,00%
dla pozostałych środków, niespełniających warunków Regulaminu oferty specjalnej "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus"   1,50%

Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN

 
Oprocentowanie w ramach oferty "Bonus na start"  poniżej 100 000 zł 3,00%
Oprocentowanie standardowe poniżej 100 000 zł 1,50%
  od 100 000 zł 1,60%

Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN

 
poniżej 100 000 zł   1,00%
od 100 000 do 199 999,99 zł   1,60%
od 200 000 do 499 999,99 zł   1,80%
od 500 000 zł do 999 999,99 zł   1,90%
od 1 000 000 zł   2,00%

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w PLN

 
dla kwot poniżej 100 000 zł   1,50%
dla kwot od 100 000 zł   1,60%

Smart Saver o zmiennej stopie procentowej w PLN

 
do 5 000 zł   3,00%
powyżej 5 000 zł   1,50%

Dream Saver o zmiennej stopie procentowej w PLN

 
poniżej 100 000 zł   1,50%
od 100 000 zł   1,60%
Oprocentowanie podwyższone obowiązuje do 30.06.2014 r. zgodnie z Regulaminem oferty specjalnej rachunku Dream Saver w PLN   0,25%

Lokaty w PLN

 
eLokata o stałej stopie procentowej dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN  
3 miesiące od 1 000 zł 1,00%
6 miesięcy od 1 000 zł 1,50%
12 miesięcy od 1 000 zł 1,75%
Lokaty Ekstra Premia o stałej stopie procentowej dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN  
3 miesiące od 1 000 zł do 500 000 zł 1,00%
6 miesięcy od 1 000 zł do 500 000 zł 1,50%
12 miesięcy od 1 000 zł do 500 000 zł 1,75%
Lokaty standardowe o stałej stopie procentowej w PLN  
6 miesięcy od 1 000 zł 1,00%
12 miesięcy od 1 000 zł 1,50%
24 miesiące od 1 000 zł 1,75%
Lokata w ramach Pakietu Fundusz z Lokatą o stałej stopie procentowej w PLN  
Lokata w Pakiecie Fundusz z Lokatą 3m   4,50%
Lokata w Pakiecie Fundusz z Lokatą 3m VIP   5,00%

Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych

 
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w EUR   0,20%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w USD   0,25%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w GBP   0,25%
Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium o zmiennej stopie procentowej w EUR  
poniżej 25 000 EUR   0,10%
od 25 000 EUR   0,25%

Lokaty w walutach obcych

 

Lokaty standardowe o stałej stopie procentowej w EUR

 
12 miesięcy od 500 EUR 0,25%
24 miesiące od 500 EUR 0,35%

Lokaty standardowe o stałej stopie procentowej w USD

 
12 miesięcy od 500 USD 0,35%
24 miesiące od 500 USD 0,45%

Lokaty Ekstra Premia o stałej stopie procentowej dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w EUR lub Otwartego Konta Oszczędnościowego Premium w EUR

12 miesięcy od 2 500 EUR 0,35%

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych

(lokaty standardowe, lokaty niestandardowe) wypłacanych przed upływem okresu umownego
 
dla lokat prowadzonych w PLN   0,00%
dla lokat prowadzonych w EUR   0,00%
dla lokat prowadzonych w USD   0,00%

Kredyty, Karty kredytowe, Pożyczki

Kredyty / Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych od dnia 4 marca 2013r.

Złota karta kredytowa VISA Stopa referencyjna NBP + marża 10,00%
Maksymalnie 4x stopa lombardowa NBP
- na dzień 20 grudnia 2014r. - 12,00%
RRSO: 13,17%

Przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 20 849 zł zostanie uruchomiony w dniu 20 grudnia 2014 poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 16 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, Klient poniesie koszt opłaty za użytkowanie karty kredytowej w kwocie 100 złoty doliczony do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 23 000,27 zł.

Karta kredytowa MasterCard Stopa referencyjna NBP + marża 10,00%
Maksymalnie 4x stopa lombardowa NBP
- na dzień 20 grudnia 2014r. - 12,00%
RRSO: 12,97 %

Przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 6 892 zł zostanie uruchomiony w dniu 20 grudnia 2014 poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 26 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, Klient poniesie koszt opłaty za użytkowanie karty kredytowej w kwocie 50 złoty doliczony do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 7 570,99 zł.

Karta kredytowa Visa Stopa referencyjna NBP + marża 10,00 %
Maksymalnie 4x stopa lombardowa NBP
- na dzień 20 grudnia 2014r  - 12,00%
RRSO: 12,93%

Przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 4 618 zł zostanie uruchomiony w dniu 20 grudnia 2014 poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 26 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, Klient poniesie koszt opłaty za użytkowanie karty kredytowej w kwocie 35 złoty doliczony do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 5 096,10 zł.

Platynowa karta kredytowa Stopa referencyjna NBP + marża 9,25%
Maksymalnie 4x stopa lombardowa NBP
- na dzień 20 grudnia 2014r. - 11,25%
RRSO: 13,77%

Przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 33 534 zł zostanie uruchomiony w dniu 20 grudnia 2014 poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 26 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy, Klient poniesie koszt opłaty za użytkowanie karty kredytowej w kwocie 650 złoty doliczony do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 37 045,70 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

 1. Umowa o kartę będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia 20 grudnia 2014r., obie strony umowy wypełnią w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania,
 2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. Bank naliczy odsetki od niespłaconej transakcji bezgotówkowej od dnia rozliczenia transakcji do dnia całkowitej spłaty kredytu,
 5. Klient nie zamówi karty dodatkowej w procesie kredytowym, a karta będzie dostarczona do klienta przesyłką pocztową,
 6. Klient nie ponosi kosztów ubezpieczeń,
 7. Stopa oprocentowania limitu do karty oraz opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy.

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych do dnia 3 marca 2013r.

Złota karta kredytowa VISA 12,00%
Karta kredytowa MasterCard 12,00%
Karta kredytowa VISA 12,00%
Karta kredytowa Visa Classic 12,00%
Platynowa karta kredytowa 12,00%

Limit zadłużenia dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych od dnia 4 marca 2013r.

Limit zadłużenia w koncie RRSO: 13,27%
poniżej 1500 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 10% - na dzień 9 października 2014r. – 12,00%
od 1500 PLN do 4 999 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 10% - na dzień 9 października 2014r. – 12,00%
od 5000 PLN do 49 999 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 10 % - na dzień 9 października 2014r. – 12,00%
od 50 000 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 8,25% - na dzień 9 października 2014r. – 10,25%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym Stopa referencyjna NBP + marża 7,50% - na dzień 9 października 2014r .– 9,50%

Limit zadłużenia w koncie Premium

Limit zadłużenia w koncie Premium dla Klienta Personal Banking.

od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP + marża 8,00% - na dzień 9 października 2014r. – 10,00%

Limit zadłużenia w koncie Premium dla Klienta Private Banking

 od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP + marża 7,50% - na dzień 9 października 2014r. – 9,50%

Limit zadłużenia w koncie Premium dla Klienta Wealth Management.

Oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP + marża 7,00% - na dzień 9 października 2014r .– 9,00%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 13,27% - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct w wysokości 3 478 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 12,00%, umowa zawarta w dniu 20.12.2014 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 20-go dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 434,23 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 416,23 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania w wysokości 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 9 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 9 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 3 912,23zł.

Limit zadłużenia w KONCIE dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych do dnia 3 marca 2013r.

do 4 999 PLN 12%
od 5000 PLN do 49 999 PLN 12%
od 50 000 PLN 12%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym 11,25%

Pożyczka pieniężna "Pożyczka Superszybka" - RRSO 18,63%

  Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
oferta z ubezpieczeniem dla stalych klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r .– 10,50%
oferta z ubezpieczeniem dla pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r .– 10,50%
oferta bez ubezpieczenia dla stałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r .– 10,50%
oferta bez ubezpieczenia dla pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r .– 10,50%

Dla reprezentatywnego przykładu oferty pożyczki pieniężnej „Pożyczka Superszybka” dla Klienta Stałego (wg definicji Tabeli Opłat i Prowizji) RRSO, na dzień 20.12.2014 r. wynosi 18,63%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 10 798 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014 r. na okres 44 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,50% w stosunku rocznym, 43 raty równe w wysokości 296,77zł oraz ostatnia 44 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 296,62 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 3758,29 zł składają się: odsetki w wysokości  2259,73 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 215,96 zł oraz miesięczna opłata z tytułu przystąpienia do Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver/Bezpieczna Pożyczka Gold w wysokości 29,15 zł (łącznie 1282,60 zł w całym okresie kredytowania) zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 14 556,29 zł.

Pożyczka pieniężna dostępna w systemie bankowości internetowej ING BankOnLine - RRSO 18,98%

  Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
oferta z ubezpieczeniem dla stałych / pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r. – 10,50%
oferta bez ubezpieczenia dla stałych / pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r. – 10,50%

Dla reprezentatywnego przykładu oferty Pożyczki Pieniężnej dostępnej w systemie bankowości internetowej ING Bank Online RRSO, na dzień 20.12.2014 r. wynosi 18,98%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 5480 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014r. na okres 37 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,50% w stosunku rocznym, 36 rat równych w wysokości 174,04 zł oraz ostatnia 37 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 173,83 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 1 616,47 zł składają się: odsetki w wysokości 959,27 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 109,60 zł oraz miesięczna opłata z tytułu przystąpienia do Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver/Bezpieczna Pożyczka Gold w wysokości 14,80 zł (łącznie 547,60 zł w całym okresie kredytowania) zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 7 096,47 zł.

Pożyczka pieniężna - RRSO 1: 23,46%, RRSO 2: 11,80%

  Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
oferta z ubezpieczeniem dla stałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r. – 10,50%
oferta z ubezpieczeniem dla pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r. – 10,50%
oferta bez ubezpieczenia dla stałych / pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r. – 10,50%
oferta z ubezpieczeniem z zabezpieczeniem finansowym dla stałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r. – 10,50%
oferta z ubezpieczeniem z zabezpieczeniem finansowym dla pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r. – 10,50%
oferta bez ubezpieczenia z zabezpieczeniem finansowym dla stałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r. – 10,50%
oferta bez ubezpieczenia z zabezpieczeniem finansowym dla pozostałych Klientów 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r. – 10,50%

1.Dla reprezentatywnego przykładu oferty Standardowej pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg. definicji Tabeli Opłat i Prowizji) RRSO na dzień 20.12.2014 r. wynosi 23,46%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 2 526 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014 r. na okres 20 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości 10,50% w stosunku rocznym, 19 rat równych w wysokości 138,22 zł oraz ostatnia 20 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 138,31 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 475,93 zł składają się: odsetki w wysokości 238,49 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 101,04 zł oraz miesięczna opłata z tytułu przystąpienia do Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver/Bezpieczna Pożyczka Gold w wysokości 6,82 zł (łącznie 136,40 zł w całym okresie kredytowania) zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 3 001,93 zł.
2.Dla reprezentatywnego przykładu oferty Pożyczki pieniężnej z zabezpieczeniem dla Klienta Stałego (wg. definicji Tabeli Opłat i Prowizji) RRSO, na dzień 20.12.2014 r. wynosi 11,80%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 58 000 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014 na okres 36 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości 10,50% w stosunku rocznym, 35 rat równych w wysokości 1 885,34 zł oraz ostatnia 36 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 1 885,21 zł,, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 10 452,11 zł składają się: odsetki w wysokości 9872,11 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 580 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 68 452,11 zł.

MEGApożyczka - RRSO 11,90%

  Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia do 50 000 PLN 10,50% stopa referencyjna NBP + marża 8,50% na dzień 17 listopada 2014r. – 10,50%
oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia powyżej 50 000 PLN 9,90% stopa referencyjna NBP + marża 7,90% na dzień 17 listopada 2014r. –  9,90%

Dla reprezentatywnego przykładu oferty MEGApożyczki RRSO, na dzień 20.12.2014 r. wynosi 11,90%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 35 232 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014r. na okres 68 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,50% w stosunku rocznym, 67 rat równych w wysokości 689,77 zł oraz ostatnia 68 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 689,45 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 12 376,68 zł składają się: odsetki w wysokości 11 672,04 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 704,64 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 47 608,68 zł.

Pożyczka Premium dla Klienta Indywidualnego - RRSO: 9,17%

  Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
Oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia od 50 000 PLN do 99 999 PLN 9,30% stopa referencyjna NBP + marża 6,80% na dzień 9 października 2014r. – 8,80%
Oferta bez ubezpieczenia od 100 000 PLN do 149 999 PLN 8,80% stopa referencyjna NBP + marża 6,30% na dzień 9 października 2014r. – 8,30%
Oferta bez ubezpieczenia od 150 000 PLN do 160 000 PLN 8,30% stopa referencyjna NBP + marża 5,80% na dzień 9 października 2014r. – 7,80%

Dla reprezentatywnego przykładu Pożyczki Premium dla Klienta Indywidualnego RRSO, na dzień 20.12.2014 r. wynosi 9,17%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 76 469 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014r.. na okres 77 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,80% w stosunku rocznym, 76 rat równych w wysokości 1 303,50 zł oraz ostatnia 77 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 1 303,85 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 23 900,85 zł składają się: odsetki w wysokości 23 900,85 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 100 369,85zł.

Pożyczka Premium dla Klienta Personal Banking - RRSO: 8,31%

  Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
Oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia od 50 000 PLN do 99 999 PLN 9,00% stopa referencyjna NBP + marża 6,50% na dzień 9 października 2014r. – 8,50%
Oferta bez ubezpieczenia od 100 000 PLN do 149 999 PLN 8,50% stopa referencyjna NBP + marża 6,00% na dzień 9 października 2014r. – 8,00%
Oferta bez ubezpieczenia od 150 000 PLN do 250 000 PLN 8,00% stopa referencyjna NBP + marża 5,50% na dzień 9 października 2014r. – 7,50%

Dla reprezentatywnego przykładu Pożyczki Premium dla Klienta segmentu Personal Banking RRSO, na dzień 20.12.2014 r. wynosi 8,31%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 108 072 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014r. na okres 74 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,00% w stosunku rocznym, 73 raty równe w wysokości 1 855,23,03 zł oraz ostatnia 74 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 1 854,89 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 29 214,68 zł składają się: odsetki w wysokości 29 214,68 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 137 286,68 zł.

Pożyczka Premium dla Klienta Private Banking - RRSO: 7,45%

  Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
Oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia od 50 000 PLN do 99 999 PLN 8,70% stopa referencyjna NBP + marża 6,20% na dzień 9 października 2014r. – 8,20%
Oferta bez ubezpieczenia od 100 000 PLN do 149 999 PLN 8,20% stopa referencyjna NBP + marża 5,70% na dzień 9 października 2014r. – 7,70%
Oferta bez ubezpieczenia od 150 000 PLN do 250 000 PLN 7,70% stopa referencyjna NBP + marża 5,20% na dzień 9 października 2014r. – 7,20%

Dla reprezentatywnego przykładu Pożyczki Premium dla Klienta segmentu Private Banking RRSO, na dzień 20.12.2014 r. wynosi 7,45%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 153 000 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014r.. na okres 75 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,20% w stosunku rocznym, 74 raty równe w wysokości 2 539,68 zł oraz ostatnia 75 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 2 539,75 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 37 476,07 zł składają się: odsetki w wysokości 37 476,07 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 190 476,07 zł.

Pożyczka Premium dla Klienta Wealth Management - RRSO: 8,62%

  Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
Oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia od 50 000 PLN do 99 999 PLN 8,30% stopa referencyjna NBP + marża 5,80% na dzień 9 października 2014r. – 7,80%
Oferta bez ubezpieczenia od 100 000 PLN do 149 999 PLN 7,80% stopa referencyjna NBP + marża 5,30% na dzień 9 października 2014r. – 7,30%
Oferta bez ubezpieczenia od 150 000 PLN do 250 000 PLN 7,30% stopa referencyjna NBP + marża 4,80% na dzień 9 października 2014r. – 6,80%

Dla reprezentatywnego przykładu Pożyczki Premium dla Klienta segmentu Wealth Management RRSO, na dzień 20.12.2014 r. wynosi 8,62%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 90 000 zł, umowę zawartą w dniu 20.12.2014r. na okres 6 miesięcznych rat, oprocentowanie stałe w wysokości 8,30% w stosunku rocznym, 5 rat równych w wysokości 15 364,22 zł oraz ostatnia 6 rata wyrównawcza, wynikająca z zaokrągleń, w wysokości 15 364,22 zł, płatne każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt kredytu w wysokości 2 185,32 zł składają się: odsetki w wysokości 2 185,32 zł oraz prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 92 185,32 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujace założenia:

 1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w niniejszej Umowie),
 2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

Kredyt w rachunku brokerskim

Kredyt w rachunku brokerskim Stopa referencyjna NBP + marża 7,75% - na dzień 9 października 2014r. – 9,75% RRSO : 10,68%*

*RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w rachunku brokerskim w wysokości 641 615 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,75%, umowa zawarta w dniu 20.12.2014 r. na okres do 19.12.2015 r., kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne miesięcznie, każdego ostatniego dnia miesiąca, jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 62 210,30 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 59 643,84 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 2 566,46 zł zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 703 825,30 zł.

Pożyczka pieniężna Private Banking

  PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty Grupy ING w Polsce. PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty nie należące Grupy ING w Polsce.
Kwota pożyczki (w PLN) 300 000 - 499 000 WIBOR 3M + marża 4,3% WIBOR 3M + marża 5,3%
Kwota pożyczki (w PLN) 500 000 - 1 499 999 WIBOR 3M + marża 4,0% WIBOR 3M + marża 5,0%
Kwota pożyczki (w PLN) 1 500 000 - 2 999 999 WIBOR 3M + marża 3,5% WIBOR 3M + marża 4,5%
Kwota pożyczki (w PLN) powyżej 3 000 000 WIBOR 3M + marża 2,8% WIBOR 3M + marża 3,8%

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta standardowa

Kredyt hipoteczny 3,85%
RRSO: 4,43%
Kredyt konsolidacyjny 4,85%
RRSO: 5,50%
Pożyczka hipoteczna 5,35%
RSO: 6,05%

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie: 1,80% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 3600 zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 300 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania z opłatą roczną wg oferty dostępnej w Banku - 228,80 zł; okres spłaty: 30 lat (dla pożyczki hipotecznej 25 lat), spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości).

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "0% prowizji"

Kredyt hipoteczny 3,85%
RRSO: 4,26%
Kredyt konsolidacyjny 4,85%
RRSO: 5,32%
Pożyczka hipoteczna 5,35%
RRSO: 5,85%

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie: 0zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 300 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania z opłatą roczną wg oferty dostępnej w Banku - 228,80 zł; okres spłaty: 30 lat (dla pożyczki hipotecznej 25 lat), spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości). Oferty „0% prowizji” oraz „Obniżona marża” skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 12zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek. * inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Obniżona marża"

Kredyt hipoteczny 3,45%
RRSO: 4,00%
Kredyt konsolidacyjny 4,45%
RRSO: 5,07%
Pożyczka hipoteczna 4,95%
RRSO: 4,62%

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie: 1,80% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 3600 zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 300 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania z opłatą roczną wg oferty dostępnej w Banku - 228,80 zł; okres spłaty: 25 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości). Oferty „0% prowizji” oraz „Obniżona marża” skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 12zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek. * inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Mieszkaj bez kompromisów"

Kredyt hipoteczny 3,45%
RRSO: 4,16%

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie: 2,20% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 4400 zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 300 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania z opłatą roczną wg oferty dostępnej w Banku - 228,80 zł; okres spłaty: 30 lat (dla pożyczki hipotecznej 25 lat), spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości). Oferty „0% prowizji” oraz „Obniżona marża” skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 12zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek.
* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

ING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezesa Zarządu Banku nr Fin/24/2006 z dnia 15 lutego 2006 r., odsetki podwyższone od zadłużenia przeterminowanego ustalane i naliczane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, stanowiącej czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP).

W przypadku zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP wysokość stopy procentowej odsetek podwyższonych ulega automatycznej zmianie tak, iż zawsze wynosi czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP.

Stopa lombardowa jest stopa referencyjną ogłaszaną w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.

Informacja o wysokości odsetek podwyższonychW związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o zmiany stopy kredytu lombardowego zmieniła się wysokość odsetek podwyższonych - pobieranych przez Bank od zadłużenia przeterminowanego. 
Z dniem 9 października 2014 odsetki podwyższone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wynoszą 12%.

 

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Informacja o zmianie wysokości stopy referencyjnejING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężne z dnia 8.10.2014r. wysokość stopy referencyjnej uległa obniżeniu o 0,50 pp. i na dzień 9 października 2014r. wynosi 2,00% w skali rocznej.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami Umów oraz Aneksów do umów o pożyczkę / Umów oraz Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie/ Umów oraz Aneksów do umów o wydanie karty kredytowej zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A., które przewidują zmianę wysokości oprocentowania wskutek zmiany stopy referencyjnej obniżeniu ulega wysokość zmiennej stopy procentowej o 0,50 pp., tj. o wysokość, o którą zmieniła się stopa referencyjna.

 

Rachunki osobiste

Rachunki osobiste
Rachunek osobisty w PLN
Konto z Lwem (Direct, Klasyczne, Komfort, Student) 0,00%
Rachunek osobisty w EUR 0,00%
Rachunek osobisty w USD 0,00%