Prezentowane stopy procentowe obowiązują w stosunku rocznym (p.a.)

 • Rachunki oszczędnościowe i lokaty

 • Kredyty, Karty kredytowe, Pożyczki

 • Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

 • Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

 • Rachunki osobiste

Rachunki oszczędnościowe i lokaty

Oprocentowanie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Banku prezentujemy poniżej.

Rachunki oszczędnościowe w PLN
Lokaty w PLN
Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych
Lokaty w walutach obcych

Sprawdź oprocentowanie produktów wycofanych z oferty Banku

Rachunki oszczędnościowe w PLN

 

Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus w PLN

 
dla nowych środków, objętych ofertą specjalną zgodnie
Regulaminem oferty specjalnej "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus"
  2,00%
dla pozostałych środków, niespełniających warunków Regulaminu oferty specjalnej "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus"   1,00%

Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN

 
Oprocentowanie w ramach oferty "Bonus na start"  poniżej 100 000 zł 2,00%
Oprocentowanie standardowe poniżej 100 000 zł 1,00%
  od 100 000 zł 1,05%

Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN

 
poniżej 100 000 zł   0,70%
od 100 000 do 199 999,99 zł   1,05%
od 200 000 do 499 999,99 zł   1,15%
od 500 000 zł do 999 999,99 zł   1,25%
od 1 000 000 zł   1,35%

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w PLN

 
dla kwot poniżej 100 000 zł   1,00%
dla kwot od 100 000 zł   1,05%

Smart Saver o zmiennej stopie procentowej w PLN

 
do 5 000 zł   2,00%
powyżej 5 000 zł   1,00%

Dream Saver o zmiennej stopie procentowej w PLN

 
poniżej 100 000 zł   1,00%
od 100 000 zł   1,05%

Lokaty w PLN

 
Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego  
3 miesiące od 1 000 zł 0,75%
6 miesięcy od 1 000 zł 1,00%
12 miesięcy od 1 000 zł 1,25%
24 miesięce od 1 000 zł 1,25%
Lokata w ramach Pakietu Fundusz z Lokatą o stałej stopie procentowej w PLN  
Lokata w Pakiecie Fundusz z Lokatą 3m   3,50%
Lokata w Pakiecie Fundusz z Lokatą 3m VIP   4,00%

Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych

 
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w EUR   0,10%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w USD   0,25%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w GBP   0,25%
Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium o zmiennej stopie procentowej w EUR  
poniżej 25 000 EUR   0,05%
od 25 000 EUR   0,15%

Lokaty w walutach obcych

 

Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej w EUR

 
12 miesięcy od 500 EUR 0,15%
24 miesiące od 500 EUR 0,20%

Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej w USD

 
12 miesięcy od 500 USD 0,35%
24 miesiące od 500 USD 0,45%
 

 

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych

(lokaty standardowe, lokaty niestandardowe) wypłacanych przed upływem okresu umownego
 
dla lokat prowadzonych w PLN   0,00%
dla lokat prowadzonych w EUR   0,00%
dla lokat prowadzonych w USD   0,00%

Kredyty, Karty kredytowe, Pożyczki

Kredyty / Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych od dnia 4 marca 2013r.

Złota karta kredytowa VISA Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015 roku -10,00%
RRSO: 10,67%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu zostało wyliczone przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 19 960 zł zostanie uruchomiony w dniu 26 luty 2016r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 6 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 10,00%.   Na całkowity koszt kredytu równy 1 622,78 zł składają się: odsetki  1 522,78 zł oraz opłata za użytkowanie karty 100 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi  21 582,78 zł.

Karta kredytowa MasterCard Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015 roku - 10,00%
RRSO: 11,09%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu zostało wyliczone przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 6 550 zł zostanie uruchomiony w dniu 26 luty 2016r.  poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 10,00%.   Na całkowity koszt kredytu równy 557,33 zł składają się: odsetki  507,33 zł oraz opłata za użytkowanie karty 50 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 7 107,33 zł.

Karta kredytowa Visa Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015 roku - 10,00%
RRSO: 10,86%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu zostało wyliczone przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 4 980 zł zostanie uruchomiony w dniu 26 luty 2016r.  poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 06 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 10,00%.   Na całkowity koszt kredytu równy 434,33 zł składają się: odsetki  399,33 zł oraz opłata za użytkowanie karty 35 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 5 414,33 zł.

Platynowa karta kredytowa Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015r.  - 10,00%
RRSO: 12,01%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu zostało wyliczone przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 44 190 zł zostanie uruchomiony w dniu 26 luty 2016r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 10 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 10,00%.   Na całkowity koszt kredytu równy 4 072,77zł składają się: odsetki  3 422,77 zł oraz opłata za użytkowanie karty 650 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 48 262,77 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

 1. Umowa o kartę będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia 26 luty 2016r., obie strony umowy wypełnią w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania,
 2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. Bank naliczy odsetki od niespłaconej transakcji bezgotówkowej od dnia rozliczenia transakcji do dnia całkowitej spłaty kredytu,
 5. Klient nie zamówi karty dodatkowej w procesie kredytowym, a karta będzie dostarczona do klienta przesyłką pocztową,
 6. Klient nie ponosi kosztów ubezpieczeń,
 7. Stopa oprocentowania limitu do karty oraz opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy.

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych do dnia 3 marca 2013r.

Złota karta kredytowa VISA 10,00%
Karta kredytowa MasterCard 10,00%
Karta kredytowa VISA 10,00%
Karta kredytowa Visa Classic 10,00%
Platynowa karta kredytowa 10,00%

Limit zadłużenia dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych od dnia 4 marca 2013r.

Limit zadłużenia w koncie RRSO: 11,02%
poniżej 1500 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015r. – 10,00%
od 1500 PLN do 4 999 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015r. – 10,00%
od 5000 PLN do 49 999 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015r. – 10,00%
od 50 000 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 8,25% - na dzień 5 marca 2015r. – 9,75%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym Stopa referencyjna NBP + marża 7,50% - na dzień 5 marca 2015r .– 9,00%

Limit zadłużenia w koncie (Oferta Premium) 

Klient Premium RRSO 2: 10,37%

od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP + marża 8,00% - na dzień 5 marca 2015r – 9,50%

Klient Private Banking RRSO 3: 9,82%

 od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP + marża 7,50% - na dzień 5 marca 2015r. – 9,00%

Klient Wealth Management RRSO 4: 9,27%

Oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP + marża 7,00% - na dzień 5 marca 2015r.– 8,50%

1.    RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 11,02% - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct w wysokości 3 760 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,00%, umowa zawarta w dniu 26.02.2016 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 26-go dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 393,95 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 375,95 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania w wysokości 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 9 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 9 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 4 153,95 zł.
2.    RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 10,37% - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Premium w wysokości 95 250 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,50%, umowa zawarta w dniu 26.02.2016 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 26-go dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 9 408,71 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 9 048,71 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku 30 zł miesięcznie (360 zł w całym okresie kredytowania), opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 104 658,71 zł.
3.    RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 9,82% - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Premium w wysokości 95 250 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,00%, umowa zawarta w dniu 26.02.2016 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 26-go dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 8 932,53 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 8 572,53 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku 30 zł miesięcznie (360zł w całym okresie kredytowania),  opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 104 182,53 zł.
4.    RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 9,27% - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Premium w wysokości 95 250 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,50%, umowa zawarta w dniu 26.02.2015 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 26-go dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 8 456, 29 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 8 096,29 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku 30 zł miesięcznie (360zł w całym okresie kredytowania),  opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 103 706,29 zł.

Limit zadłużenia w KONCIE dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych do dnia 3 marca 2013r.

do 4 999 PLN 10,00%
od 5000 PLN do 49 999 PLN 10,00%
od 50 000 PLN 10,00%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym 10,00%

Pożyczka pieniężna (Klient Indywidualny)

Kwota pożyczki
(bez kredytowanej prowizji)

Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
od 1 000 zł do 20 000 zł 8,99% stopa referencyjna NBP + marża 7,49% na dzień 11 stycznia 2016r. – 8,99%
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
8,59% stopa referencyjna NBP + marża 7,09% na dzień 11 stycznia 2016r. – 8,59%
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
8,29% stopa referencyjna NBP + marża 6,79% na dzień 11 stycznia 2016r. – 8,29%
powyżej 100 000 zł
do 160 000 zł
7,79% stopa referencyjna NBP + marża 6,29% na dzień 11 stycznia 2016r. – 7,79%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP) w wysokości 10 196,24 zł, na dzień 26.02.2016 r. wynosi 20,08%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 9 620 zł, umowę zawartą w dniu 26.02.2016 r.  na okres 42 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,99% w stosunku rocznym, 41 rat w wysokości 283,83zł oraz ostatnia 42 rata w wysokości 283,79 zł, płatnych każdego 26-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 3 499,92 zł składają się: odsetki w wysokości  1 724,58 zł, kredytowana prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 576,24 zł oraz miesięczna składka ubezpieczeniowa w ramach Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver Plus/Bezpieczna Pożyczka Gold Plus w wysokości 28,55 zł (łącznie 1 199,10 zł w całym okresie kredytowania). Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 13 119,92 zł.

Pożyczka pieniężna (Klient Premium)

Kwota pożyczki
​(bez kredytowanej prowizji)
Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
od 1 000 zł do 20 000 zł 7,74% stopa referencyjna NBP + marża 6,24% na dzień 11 stycznia 2016r. – 7,74%
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
7,34% stopa referencyjna NBP + marża 5,84% na dzień 11 stycznia 2016r. – 7,34%
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
7,04% stopa referencyjna NBP + marża 5,54% na dzień 11 stycznia 2016r. – 7,04%
powyżej 100 000 zł
do 250 000 zł
6,54% stopa referencyjna NBP + marża 5,04% na dzień 11 stycznia 2016r. – 6,54%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Premium (wg definicji TOiP) w wysokości 60 424,64 zł, na dzień 26.02.2016 r. wynosi 7,51%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 60 130 zł, umowę zawartą w dniu 26.02.2016 r.  na okres 58 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 7,04% w stosunku rocznym, 57 rat w wysokości 1 232,04 zł oraz ostatnia 58 rata w wysokości 1 232,15 zł, płatnych każdego 26-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 11 328,43 zł składają się: odsetki w wysokości  11 033,79 zł, kredytowana prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 294,64 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 71 458,43 zł.

Pożyczka pieniężna (Klient Private Banking)

Kwota pożyczki ​
(bez kredytowanej prowizji)
Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
od 1 000 zł do 20 000 zł 7,24% stopa referencyjna NBP + marża 5,74% na dzień 11 stycznia 2016r. – 7,24%
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
6,84% stopa referencyjna NBP + marża 5,34% na dzień 11 stycznia 2016r. – 6,84%
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
6,54% stopa referencyjna NBP + marża 5,04% na dzień 11 stycznia 2016r. – 6,54%
powyżej 100 000 zł
do 250 000 zł
6,04% stopa referencyjna NBP + marża 4,54% na dzień 11 stycznia 2016r. – 6,04%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Private Banking (wg definicji TOiP) w wysokości 49 662,16 zł, na dzień 26.02.2016 r. wynosi 7,29%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 49 420 zł, umowę zawartą w dniu 26.02.2016 r.  na okres 58 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,84% w stosunku rocznym, 57 rat w wysokości 1 007,93zł oraz ostatnia 58 rata w wysokości 1 007,98 zł, płatnych każdego 26-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 9 039,99 zł składają się: odsetki w wysokości 8 797,83 zł, kredytowana prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 242,16 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 58 459,99 zł.

Pożyczka pieniężna (Klient Wealth Management)

Kwota pożyczki ​
(bez kredytowanej prowizji)
Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
od 1 000 zł do 20 000 zł 6,99% stopa referencyjna NBP + marża 5,49% na dzień 11 stycznia 2016r. –  6,99%
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
6,59% stopa referencyjna NBP + marża 5,09% na dzień 11 stycznia 2016r. – 6,59%
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
6,29% stopa referencyjna NBP + marża 4,79% na dzień 11 stycznia 2016r. – 6,29%
powyżej 100 000 zł
do 250 000 zł
5,79% stopa referencyjna NBP + marża 4,29% na dzień 11 stycznia 2016r. – 5,79%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Wealth Management (wg definicji TOiP) w wysokości 250 000,00 zł, na dzień 26.02.2016 r. wynosi 5,95%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 250 000 zł, umowę zawartą w dniu 26.02.2016 r.  na okres 54 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 5,79% w stosunku rocznym, 53 raty w wysokości 5 269,73 zł oraz ostatnia 54 rata w wysokości 5 269,47 zł, płatnych każdego 26-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 34 565,16 zł składają się: odsetki w wysokości  34 565,16 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 284 565,16 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujace założenia:

 1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w niniejszej Umowie),
 2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

Kredyt w rachunku brokerskim

Kredyt w rachunku brokerskim Stopa referencyjna NBP + marża 7,75% - na dzień 5 marca 2015r. – 9,25% RRSO : 10,16%*

*RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w rachunku brokerskim w wysokości 286 029 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,25%, umowa zawarta w dniu 26.02.2016 r. na okres do 25.02.2017 r., kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne miesięcznie, każdego ostatniego dnia miesiąca, jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 26 441,99 zł, na który składają się: odsetki w wysokości  25 297,87 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 1 144,12 zł zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 312 470,99 zł.

Pożyczka pieniężna Private Banking

  PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty Grupy ING w Polsce. PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty nie należące Grupy ING w Polsce.
Kwota pożyczki (w PLN) 300 000 - 499 000 WIBOR 3M + marża 4,3% WIBOR 3M + marża 5,3%
Kwota pożyczki (w PLN) 500 000 - 1 499 999 WIBOR 3M + marża 4,0% WIBOR 3M + marża 5,0%
Kwota pożyczki (w PLN) 1 500 000 - 2 999 999 WIBOR 3M + marża 3,5% WIBOR 3M + marża 4,5%
Kwota pożyczki (w PLN) powyżej 3 000 000 WIBOR 3M + marża 2,8% WIBOR 3M + marża 3,8%

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta standardowa

Kredyt hipoteczny 4,24%
RRSO: 4,87%
Kredyt konsolidacyjny 5,74%
RRSO: 6,50%
Pożyczka hipoteczna 6,24%
RRSO: 7,05%

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie: 1,90% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 3800 zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 350 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania ze składką miesięczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku - 19,20 zł; okres spłaty: 30 lat (dla pożyczki hipotecznej 25 lat), spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości).

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "0% prowizji"

Kredyt hipoteczny 4,14%
RRSO: 4,58%
Kredyt konsolidacyjny 5,64%
RRSO: 6,19%
Pożyczka hipoteczna 6,14%
RRSO: 6,72%

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie: 0zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 350 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania ze składką miesięczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku - 19,20 zł; okres spłaty: 30 lat (dla pożyczki hipotecznej 25 lat), spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości). Oferty „0% prowizji” oraz „Niższa marża” skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 13zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek.

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Niższa marża"

Kredyt hipoteczny 3,84%
RRSO: 4,44%
Kredyt konsolidacyjny 5,34%
RRSO: 6,06%
Pożyczka hipoteczna 5,84%
RRSO: 6,62%

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie: 1,90% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 3800 zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 350 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania ze składką miesięczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku - 19,20 zł; okres spłaty: 30 lat (dla pożyczki hipotecznej 25 lat), spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości). Oferty „0% prowizji” oraz „Niższa marża” skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 13zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek.

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Mieszkaj bez kompromisów"

Mieszkaj bez kompromisów - 0% prowizji 3,84%
RRSO: 4,71%

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie: 0zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 350 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania ze składką miesięczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku - 19,20 zł; ubezpieczenie na życie – składka miesięczna jak niżej; okres spłaty: 30 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości).  
Oferta „Mieszkaj bez Kompromisów” skierowana jest do osób, które spełnią warunki określone w Regulaminie oferty,  w tym posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie oraz podpiszą umowę ubezpieczenia ochronnego "Opcja ŻYCIE Plus" lub Bezpieczny Kredyt STANDARD Plus (ubezpieczenia ochronne oferowane przez odpowiednio Nationale-Nederlanden TU na Życie S.A. oraz TU EUROPA S.A. i TU EUROPA na  Życie S.A.). Opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 13zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*. Składka miesięczna za ubezpieczenie ochronne wynosi odpowiednio 0,035% i 0,055% kwoty salda kredytu - na potrzeby wyliczenia RRSO przyjęto koszt ubezpieczenia na życie Opcja Życie Plus tj. 0,035% kwoty salda kredytu. 
Klient zobowiązany jest do korzystania z produktów, których zakup uprawnia do uzyskania preferencji cenowych w ramach „Mieszkaj bez Kompromisów” przez okres min. 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. W przypadku niedotrzymania ww. zobowiązań  w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, Bank ma prawo do podwyższenia marży na warunkach określonych w Regulaminie oferty „Mieszkaj bez Kompromisów”
* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP

Mieszkaj bez kompromisów - Niższa marża 3,63%
RRSO: 4,67%

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł;  prowizję za udzielenie: 1,89% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 3780 zł; opłatę za weryfikację wartości zabezpieczenia: 350 zł; w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania ze składką miesięczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku - 19,20 zł; ubezpieczenie na życie – składka miesięczna jak niżej; okres spłaty: 30 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości).  
Oferta „Mieszkaj bez Kompromisów” skierowana jest do osób, które spełnią warunki określone w Regulaminie oferty,  w tym posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie oraz podpiszą umowę ubezpieczenia ochronnego "Opcja ŻYCIE Plus" lub Bezpieczny Kredyt STANDARD Plus (ubezpieczenia ochronne oferowane przez odpowiednio ING TU na Życie S.A. oraz TU EUROPA S.A. i TU EUROPA na  Życie S.A.). Opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 13zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*. Składka miesięczna za ubezpieczenie ochronne wynosi odpowiednio 0,035% i 0,055% kwoty salda kredytu - na potrzeby wyliczenia RRSO przyjęto koszt ubezpieczenia na życie Opcja Życie Plus tj. 0,035% kwoty salda kredytu. 
Klient zobowiązany jest do korzystania z produktów, których zakup uprawnia do uzyskania preferencji cenowych w ramach „Mieszkaj bez Kompromisów” przez okres min. 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. W przypadku niedotrzymania ww. zobowiązań  w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, Bank ma prawo do podwyższenia marży na warunkach określonych w Regulaminie oferty „Mieszkaj bez Kompromisów”
* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

ING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezesa Zarządu Banku nr Fin/24/2006 z dnia 15 lutego 2006 r., odsetki podwyższone od zadłużenia przeterminowanego ustalane i naliczane są według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, stanowiącej czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP).

W przypadku zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP wysokość stopy procentowej odsetek podwyższonych ulega automatycznej zmianie tak, iż zawsze wynosi czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP.

Stopa lombardowa jest stopa referencyjną ogłaszaną w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.

Informacja o wysokości odsetek podwyższonychW związku z decyzją Rady Polityki Pieniężnej o zmiany stopy kredytu lombardowego zmieniła się wysokość odsetek podwyższonych - pobieranych przez Bank od zadłużenia przeterminowanego. 
Z dniem 5 marca 2015 odsetki podwyższone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym wynoszą 10%.

 

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Informacja o zmianie wysokości stopy referencyjnej

Informacja o zmianie wysokości stopy referencyjnej ING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4.03.2015r. wysokość stopy referencyjnej uległa obniżeniu o 0,50 pp. i na dzień 5 marca 2015 r. wynosi 1,50% w skali rocznej.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami Umów oraz Aneksów do umów o pożyczkę / Umów oraz Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie/ Umów oraz Aneksów do umów o wydanie karty kredytowej zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A., które przewidują zmianę wysokości oprocentowania wskutek zmiany stopy referencyjnej obniżeniu ulega wysokość zmiennej stopy procentowej o 0,50 pp., tj. o wysokość, o którą zmieniła się stopa referencyjna.

 

Rachunki osobiste

Rachunki osobiste
Rachunek osobisty w PLN
Konto z Lwem (Direct, Klasyczne, Komfort, Student) 0,00%
Rachunek osobisty w EUR 0,00%
Rachunek osobisty w USD 0,00%