Grupowe ubezpieczenie oferowane wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A. do Otwartego Konta Oszczędnościowego oraz do wszystkich kont osobistych w ING Banku Śląskim. W przypadku wystąpienia hospitalizacji wypłacane są świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości zgodnej z wybranym wariantem.

  • Możliwość wykupienia w pakiecie ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania
  • Wysokość opłaty miesięcznej 6 zł, w pakiecie z ubezpieczeniem na wypadek poważnego zachorowania łączna opłata wynosi 11 zł
  • Ubezpieczenie w przypadku hospitalizacji
  • Formalności ograniczone do minimum

Wysokość świadczeń

  Zakres Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia
Hospitalizacja Hospitalizacja rozumiana jest jako pobyt w szpitalu z powodu choroby lub nieszczęśliwego wypadku. 1. Z tytułu hospitalizacji odpowiedzialność Ubezpieczyciela polega na wypłacie świadczeń ubezpieczeniowych w wysokości 50 zł/dzień począwszy od 4-go dnia hospitalizacji, nie więcej jednak niż za 90 dni w każdych kolejnych 12 okresach odpowiedzialności w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
    2. Po ukończeniu przez Ubezpieczonego 65 lat, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci dzienne świadczenia ubezpieczeniowe w wysokości 50% sumy ubezpieczenia.

Jak skorzystać?

Masz już OKO lub konto osobiste w ING z dostępem do ING BankOnLine?

Przystąp do ubezpieczenia logując się do systemu bankowości internetowej:

lub odwiedź najbliższy oddział Banku

Nie posiadasz jeszcze konta z dostępem do ING BankOnLine?

Otwórz konto

Jeśli masz już konto, ale nie posiadasz jeszcze dostępu do systemu bankowości internetowej załóż ING BankOnLine

Dokumenty

Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji oferujemy wraz Towarzystwem Ubezpieczeń Europa S.A.

  • Warunki ubezpieczenia obowiązujące dla ubezpieczeń zawartych od 17.12.2012. - Pobierz PDF
  • Warunki ubezpieczenia obowiązujące dla ubezpieczeń zawartych do 16.12.2012 zawierające między innymi ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. - Pobierz PDF

Zobacz pełną tabelę opłat i prowizji

Jak zgłosić szkodę?

Zawiadomienie o zajściu Zdarzenia Ubezpieczeniowego / „Wniosek o wypłatę Świadczenia Ubezpieczeniowego” można złożyć:

  • przez internet:

Formularz zgłoszeniowy szkody

  • przez telefon: +48 801 500 300 lub +48 71 36 92 887

(koszt połączenia wg stawek operatorów)

  • pisemnie, na adres:

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. / Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
ul. Gwiaździsta 62
53-413 Wrocław

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia