Grupowe ubezpieczenie oferowane jest wraz z ING Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. Ubezpieczenie zapewnia ochronę i bezpieczeństwo finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych i oferowane jest do wszystkich rodzajów kont osobistych oraz kont oszczędnościowych.

  • Wysokość miesięcznej opłaty w zależności od wariantu ubezpieczenia wynosi 3, 6, 9 lub 21 złotych
  • Bezpieczeństwo finansowe rodziny lub najbliższych na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
  • Możliwość wskazania uposażonego - osoby, która w razie śmierci otrzyma świadczenie
  • Brak oceny medycznej stanu zdrowia osoby przystępującej do ubezpieczenia oraz brak limitu wiekowego
  • Ochrona na całym świecie –  24 godziny na dobę, 365 dni w roku

Wysokość świadczeń

Wysokość sum ubezpieczenia właściwych dla poszczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Miesięczna opłata ubezpieczeniowa 3 zł 6 zł 9 zł 21 zł
Śmierć Ubezpieczonego 100 zł 200 zł 300 zł 300 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 25 000 zł 40 000 zł 80 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu drogowym 10 000 zł 25 000 zł 40 000 zł 120 000 zł
Trwałe inwalidztwo częściowe spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem 10 000 zł 25 000 zł 40 000 zł 80 000 zł
Trwałe inwalidztwo całkowite spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem 10 000 zł 25 000 zł 40 000 zł 80 000 zł

Jak skorzystać z ubezpieczenia dodatkowego?

Masz już konto osobiste lub oszczędnościowe w ING?

Przystąp do ubezpieczenia logując się do ING BankOnLine:

Zaloguj się

Możesz też zamówić ubezpieczenie telefonicznie: 0 801 222 222 (koszt połączenia wg stawek operatora) lub odwiedzić najbliższy oddział Banku

Nie posiadasz jeszcze konta z dostępem do ING BankOnLine?

Otwórz konto

Jeśli masz już konto, ale nie posiadasz jeszcze dostępu do systemu bankowości internetowej załóż ING BankOnLine

Dokumenty

Warunki dodatkowego ubezpieczenia Opcja NW - Pobierz PDF
Warunki darmowego ubezpieczenia Opcja NW do kont Komfort, Premium i Student - Pobierz PDF
zawierające między innymi ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Zobacz pełną tabelę opłat i prowizji

Jak zgłosić szkodę?

Ochrony ubezpieczeniowej udziela ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Pomoc w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego pod numerem Infolinii ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.
+48 801 20 30 40

Uzyskanie informacji dotyczących postepowania w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego można również uzyskać na infolinii Banku
+48 801 222 222

(koszt połączenia wg stawek operatorów)

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu inwalidztwa
Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego