Ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenie na życie (opcje NW (001/D/2011) oraz NW (001/D/2012)), które pozwala posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i rozliczeniowych szybko i bez zbędnych formalności ubezpieczyć się oraz zapewnić bezpieczeństwo finansowe najbliższym na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie prowadzone jest przez ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 
  • wysokie sumy ubezpieczenia przy wyjątkowo niskich opłatach za jego udostępnienie,
  • korzystna opłata zależna od wybranego wariantu ubezpieczenia (dostępne dwa warianty ubezpieczenia)
  • brak oceny medycznej stanu zdrowia osoby przystępującej do ubezpieczenia oraz brak limitu wiekowego
  • opłata za ubezpieczenie pobierana jest automatycznie z rachunku, dzięki czemu nie musisz pamiętać o comiesięcznych płatnościach
  • ochrona obowiązuje na całym świecie 24 godziny na dobę – niezależnie od miejsca pobytu Ubezpieczonego
  • w przypadku wystąpienia trwałego inwalidztwa częściowego bądź całkowitego, Ubezpieczony może przeznaczyć wypłatę świadczenia na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny lub na przejściowe utrzymanie siebie i najbliższych
  • zapewnia bezpieczeństwo finansowe rodziny lub najbliższych na wypadek śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • możliwość wskazania Uposażonego - osoby, która w razie śmierci otrzyma wypłatę świadczenia
 

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia Wariant A

Suma ubezpieczenia Wariant B

Śmierć Ubezpieczonego

100 zł

300 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek Nieszczęśliwego wypadku

10000 zł

40000 zł

Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku w  ruchu drogowym

10000 zł

40000 zł

Trwałe inwalidztwo częściowe wskutek Nieszczęśliwego wypadku

10000 zł

40000 zł

Trwałe inwalidztwo całkowite wskutek Nieszczęśliwego wypadku

10000 zł

40000 zł

 

Szczególne warunki dodatkowego ubezpieczenia Opcja NW
Dotyczy osób, które przystąpiły do ubezpieczenia od dnia 17.12.2012 roku
format: PDF
pobierz 
Szczególne warunki dodatkowego ubezpieczenia Opcja NW
Dotyczy osób, które przystąpiły do ubezpieczenia do dnia 16.12.2012 roku
format: PDF
pobierz
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu inwalidztwa
format: PDF
pobierz
Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego
format: PDF
pobierz
 

Wysokość miesięcznej opłaty zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia i wynosi odpowiednio 3 złote (Wariant A) lub 9 złotych (Wariant B).

 

Ubezpieczenie oferowane jest posiadaczom kont osobistych i oszczędnościowych w ING. W przypadku rachunków wspólnych każdy ze współposiadaczy może odrębnie przystąpić do ubezpieczenia.

Jeśli masz już konto osobiste lub konto oszczędnościowe w ING Banku Śląskim oraz posiadasz system bankowości internetowej zaloguj się do ING BankOnLine  i przystąp do ubezpieczenia.
Jeśli jeszcze nie posiadasz systemu bankowości internetowej załóż ING BankOnLine lub przyjdź do dowolnego oddziału Banku i podpisz deklarację ubezpieczeniową.

Jeśli nie masz jeszcze konta osobistego lub konta oszczędnościowego w ING Banku Śląskim, złóż wniosek przez internet.
Otwórz wybrane przez siebie konto oraz załóż bankowość internetową ING BankOnLine:otwórz konto Do ubezpieczenia będziesz mógł przystąpić logując się do ING BankOnLine lub przychodząc do dowolnego oddziału.

Zobacz konta osobiste w ING

Zobacz konta oszczędnościowe w ING

Znajdź najbliższy oddział ING Banku Śląskiego