Wskazanie uposażonego

Uposażony to osoba wskazana przez Ubezpieczonego, która w razie jego śmierci otrzyma wypłatę świadczenia. W przypadku braku wskazania Uposażonego, świadczenie wypłacane jest członkom rodziny Ubezpieczonego na zasadach określonych w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia (podstawowego lub dodatkowego).

Jak wskazać lub zmienić Uposażonego?

Udaj się do oddziału Banku, w którym prowadzone jest Twoje konto osobiste lub oszczędnościowe. Na miejscu wypełnij formularz podając dane osobowe jednej lub kilku wybranych przez Ciebie osób.

Jeżeli chcesz zmienić dane osobowe lub adresowe wskazanych Uposażonych, postępuj podobnie jak w przypadku wskazania Uposażonego.

Znajdź oddział ING Banku Śląskiego