Utracenie dowodu osobistego, prawa jazdy czy paszportu stanowi poważny problem dla każdego z nas.

Wiąże się to z podjęciem szeregu działań zmierzających do ochrony naszej tożsamości gdyż pozyskane od nas dane mogą zostać wykorzystane np. w celu wyłudzania kredytów, dokonywania zakupów z odroczoną płatnością, kradzieży wypożyczanych przedmiotów, podpisywania umów najmu w celu kradzieży dobytku lub unikania opłat.

Dlatego też, w przypadku kradzieży lub zagubienia ww. dokumentów należy bezzwłocznie:

 • zastrzec dokument
 • powiadomić policję (jeśli doszło do kradzieży)
 • zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument.

Klienci ING Banku Śląskiego mogą zastrzec dokument w naszym Banku w następujący sposób:

 • w systemie bankowości internetowej Moje ING (opcja ‘Dane i Ustawienia’ a następnie ‘Bezpieczeństwo’) – zaloguj się
 • poprzez wizytę w dowolnym Oddziale Banku, gdzie nastąpi telefoniczne połączenie z Infolinią dedykowaną do zastrzegania kart i dokumentów tożsamości - znajdź najbliższy oddział banku
 • poprzez kontakt z serwisem operatorskim HaloŚląski pod numerami telefonów:
  - 800 10 20 30 (telefony stacjonarne)
  - +48 32 205 44 43 (telefony stacjonarne i komórkowe)
 • poprzez kontakt z Infolinię dedykowaną do zastrzeżenia kart i dokumentów tożsamości pod numerem +48 32 357 00 12

Zastrzeżenie dokumentu następuje w czasie rzeczywistym w trakcie rozmowy telefonicznej i jest skuteczne od momentu uzyskania potwierdzenia realizacji  dyspozycji przez konsultanta.
Za zastrzeżenie dokumentu tożsamości Bank nie pobiera żadnych opłat.

UWAGA:

 • Klient/użytkownik serwisu Halo Śląski może dokonać zastrzeżenia jedynie dokumentu tożsamości zarejestrowanego w Banku, który został wydany na jego rzecz.
 • Zastrzeżenie dokumentu tożsamości może być dokonane przez osobę powyżej 13 roku życia.
 • Zastrzeżenie nie może być dokonane przez osobę trzecią, chyba, że wystąpiła istotna i obiektywna przeszkoda uniemożliwiająca wykonanie telefonicznych dyspozycji zastrzeżenia dokumentu tożsamości.

Zgłoszone dokumenty zostaną wprowadzone do ogólnopolskiej bazy - Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, w której uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji. System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby które utraciły swoje dokumenty tożsamości poprzez ograniczenie możliwości ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych.

Zastrzeżenie dokumentu jest realizowane dla klientów ING Banku Śląskiego.

Więcej informacji dotyczących zastrzegania dokumentów tożsamości oraz lista banków przyjmujących zastrzeżenia od osób nie będących klientami naszego Banku dostępne są na stronie internetowej www.dokumentyzastrzezone.pl