Rachunek papierów wartościowych

ING Bank Śląski oferuje usługi powiernicze na podstawie licencji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) od 06.03.1997 r.

Nabywane przez Klientów papiery wartościowe emitowane w Polsce oraz na innych rynkach rejestrowane są na rachunku papierów wartościowych prowadzonym w naszym Banku. Bezpieczeństwo nabywanych przez papierów wartościowych jest zapewnione m.in. poprzez:

  • bezpośrednie uczestnictwo ING Banku w centralnych depozytach papierów wartościowych (takich jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, czy Rejestr Papierów Wartościowych),
  • sieć rachunków ING Banku w międzynarodowych instytucjach depozytowo-rozliczeniowych i bankach zagranicznych,
  • skarbce ING Banku spełniające wymogi bezpieczeństwa NBP.
 
 

Zalety oferty

  • Bezpieczeństwo przechowywanych papierów wartościowych 
  • Szeroka sieć korespondentów 
  • Dobór rozwiązań do indywidualnych potrzeb Klientów
  • Wysoka jakość usług potwierdzona przez nagrody branżowe i certyfikat SAS 70