Kursy walut

Tabela podstawowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,3802 PLN
Sprzedaż
3,6322 PLN
Spread
7,19 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,3802 PLN3,6322 PLN7,19 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
4,0785 PLN
Sprzedaż
4,3827 PLN
Spread
7,19 %
EU1 EUR (EUR)4,0785 PLN4,3827 PLN7,19 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,2228 PLN
Sprzedaż
3,4632 PLN
Spread
7,19 %
USA1 USD (USD)3,2228 PLN3,4632 PLN7,19 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,8264 PLN
Sprzedaż
3,0372 PLN
Spread
7,19 %
Australia1 AUD (AUD)2,8264 PLN3,0372 PLN7,19 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,0852 PLN
Sprzedaż
2,2408 PLN
Spread
7,19 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,0852 PLN2,2408 PLN7,19 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,8742 PLN
Sprzedaż
3,0886 PLN
Spread
7,19 %
Kanada1 CAD (CAD)2,8742 PLN3,0886 PLN7,19 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5265 PLN
Sprzedaż
0,5657 PLN
Spread
7,18 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5265 PLN0,5657 PLN7,18 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1473 PLN
Sprzedaż
0,1583 PLN
Spread
7,20 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1473 PLN0,1583 PLN7,20 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5478 PLN
Sprzedaż
0,5886 PLN
Spread
7,18 %
Dania1 DKK (DKK)0,5478 PLN0,5886 PLN7,18 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,1679 PLN
Sprzedaż
5,5533 PLN
Spread
7,19 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,1679 PLN5,5533 PLN7,19 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,3250 PLN
Sprzedaż
1,4238 PLN
Spread
7,19 %
Węgry100 HUF (HUF)1,3250 PLN1,4238 PLN7,19 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,2678 PLN
Sprzedaż
5,6606 PLN
Spread
7,19 %
Indie100 INR (INR)**5,2678 PLN5,6606 PLN7,19 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
2,9833 PLN
Sprzedaż
3,2059 PLN
Spread
7,19 %
Japonia100 JPY (JPY)2,9833 PLN3,2059 PLN7,19 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4903 PLN
Sprzedaż
0,5269 PLN
Spread
7,20 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4903 PLN0,5269 PLN7,20 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,9226 PLN
Sprzedaż
0,9914 PLN
Spread
7,19 %
Rumunia1 RON (RON)0,9226 PLN0,9914 PLN7,19 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0772 PLN
Sprzedaż
0,0830 PLN
Spread
7,24 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0772 PLN0,0830 PLN7,24 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4440 PLN
Sprzedaż
0,4772 PLN
Spread
7,21 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4440 PLN0,4772 PLN7,21 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,4407 PLN
Sprzedaż
1,5481 PLN
Spread
7,19 %
Turcja1 TRY (TRY)1,4407 PLN1,5481 PLN7,19 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,2938 PLN
Sprzedaż
0,3158 PLN
Spread
7,22 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,2938 PLN0,3158 PLN7,22 %
Pobierz tabelę

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.