Kursy walut

Tabela podstawowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
4,0386 PLN
Sprzedaż
4,3398 PLN
Spread
7,19 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)4,0386 PLN4,3398 PLN7,19 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
4,0637 PLN
Sprzedaż
4,3667 PLN
Spread
7,19 %
EU1 EUR (EUR)4,0637 PLN4,3667 PLN7,19 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,6106 PLN
Sprzedaż
3,8798 PLN
Spread
7,19 %
USA1 USD (USD)3,6106 PLN3,8798 PLN7,19 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,8585 PLN
Sprzedaż
3,0717 PLN
Spread
7,19 %
Australia1 AUD (AUD)2,8585 PLN3,0717 PLN7,19 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,0776 PLN
Sprzedaż
2,2326 PLN
Spread
7,19 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,0776 PLN2,2326 PLN7,19 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,9019 PLN
Sprzedaż
3,1183 PLN
Spread
7,19 %
Kanada1 CAD (CAD)2,9019 PLN3,1183 PLN7,19 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5773 PLN
Sprzedaż
0,6203 PLN
Spread
7,18 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5773 PLN0,6203 PLN7,18 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1464 PLN
Sprzedaż
0,1574 PLN
Spread
7,24 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1464 PLN0,1574 PLN7,24 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5458 PLN
Sprzedaż
0,5866 PLN
Spread
7,21 %
Dania1 DKK (DKK)0,5458 PLN0,5866 PLN7,21 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,4262 PLN
Sprzedaż
5,8308 PLN
Spread
7,19 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,4262 PLN5,8308 PLN7,19 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,3059 PLN
Sprzedaż
1,4033 PLN
Spread
7,19 %
Węgry100 HUF (HUF)1,3059 PLN1,4033 PLN7,19 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,8727 PLN
Sprzedaż
6,3107 PLN
Spread
7,19 %
Indie100 INR (INR)**5,8727 PLN6,3107 PLN7,19 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
3,0532 PLN
Sprzedaż
3,2810 PLN
Spread
7,19 %
Japonia100 JPY (JPY)3,0532 PLN3,2810 PLN7,19 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4649 PLN
Sprzedaż
0,4995 PLN
Spread
7,18 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4649 PLN0,4995 PLN7,18 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,9077 PLN
Sprzedaż
0,9753 PLN
Spread
7,18 %
Rumunia1 RON (RON)0,9077 PLN0,9753 PLN7,18 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0549 PLN
Sprzedaż
0,0589 PLN
Spread
7,03 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0549 PLN0,0589 PLN7,03 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4349 PLN
Sprzedaż
0,4673 PLN
Spread
7,18 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4349 PLN0,4673 PLN7,18 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,5337 PLN
Sprzedaż
1,6481 PLN
Spread
7,19 %
Turcja1 TRY (TRY)1,5337 PLN1,6481 PLN7,19 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,3151 PLN
Sprzedaż
0,3387 PLN
Spread
7,22 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,3151 PLN0,3387 PLN7,22 %
Pobierz tabelę

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.