Kursy walut

Od 15 stycznia 2015 r. do rozliczeń rat kredytów indeksowanych kursem CHF, ING Bank Śląski stosuje średni kurs NBP. Decyzja o stosowaniu tej zasady została przedłużona do końca 2016 roku.

Jednocześnie bank obniża klientom oprocentowanie kredytu indeksowanego kursem CHF o ujemną stawkę LIBOR.

Tabela bezgotówkowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
Kalkulator walutowy
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,8875 PLN
Sprzedaż
4,1279 PLN
Spread
6,00 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,8875 PLN4,1279 PLN6,00 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
4,2759 PLN
Sprzedaż
4,5403 PLN
Spread
6,00 %
EU1 EUR (EUR)4,2759 PLN4,5403 PLN6,00 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,8005 PLN
Sprzedaż
4,0355 PLN
Spread
6,00 %
USA1 USD (USD)3,8005 PLN4,0355 PLN6,00 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,6895 PLN
Sprzedaż
2,8559 PLN
Spread
6,00 %
Australia1 AUD (AUD)2,6895 PLN2,8559 PLN6,00 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,1861 PLN
Sprzedaż
2,3213 PLN
Spread
6,00 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,1861 PLN2,3213 PLN6,00 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,7267 PLN
Sprzedaż
2,8953 PLN
Spread
6,00 %
Kanada1 CAD (CAD)2,7267 PLN2,8953 PLN6,00 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5781 PLN
Sprzedaż
0,6139 PLN
Spread
6,01 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5781 PLN0,6139 PLN6,01 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1581 PLN
Sprzedaż
0,1679 PLN
Spread
6,01 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1581 PLN0,1679 PLN6,01 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5729 PLN
Sprzedaż
0,6083 PLN
Spread
5,99 %
Dania1 DKK (DKK)0,5729 PLN0,6083 PLN5,99 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,4939 PLN
Sprzedaż
5,8337 PLN
Spread
6,00 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,4939 PLN5,8337 PLN6,00 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,3786 PLN
Sprzedaż
1,4638 PLN
Spread
5,99 %
Węgry100 HUF (HUF)1,3786 PLN1,4638 PLN5,99 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,5708 PLN
Sprzedaż
5,9154 PLN
Spread
6,00 %
Indie100 INR (INR)**5,5708 PLN5,9154 PLN6,00 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
3,3676 PLN
Sprzedaż
3,5760 PLN
Spread
6,00 %
Japonia100 JPY (JPY)3,3676 PLN3,5760 PLN6,00 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4418 PLN
Sprzedaż
0,4692 PLN
Spread
6,02 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4418 PLN0,4692 PLN6,02 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,9550 PLN
Sprzedaż
1,0140 PLN
Spread
5,99 %
Rumunia1 RON (RON)0,9550 PLN1,0140 PLN5,99 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0482 PLN
Sprzedaż
0,0512 PLN
Spread
6,04 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0482 PLN0,0512 PLN6,04 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4515 PLN
Sprzedaż
0,4795 PLN
Spread
6,02 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4515 PLN0,4795 PLN6,02 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,2984 PLN
Sprzedaż
1,3788 PLN
Spread
6,01 %
Turcja1 TRY (TRY)1,2984 PLN1,3788 PLN6,01 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,2390 PLN
Sprzedaż
0,2538 PLN
Spread
6,01 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,2390 PLN0,2538 PLN6,01 %

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

Pobierz tabelę

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.