Kursy walut

Tabela podstawowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,4194 PLN
Sprzedaż
3,6744 PLN
Spread
7,19 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,4194 PLN3,6744 PLN7,19 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
4,1166 PLN
Sprzedaż
4,4236 PLN
Spread
7,19 %
EU1 EUR (EUR)4,1166 PLN4,4236 PLN7,19 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,3498 PLN
Sprzedaż
3,5996 PLN
Spread
7,19 %
USA1 USD (USD)3,3498 PLN3,5996 PLN7,19 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,7375 PLN
Sprzedaż
2,9417 PLN
Spread
7,19 %
Australia1 AUD (AUD)2,7375 PLN2,9417 PLN7,19 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,1047 PLN
Sprzedaż
2,2617 PLN
Spread
7,19 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,1047 PLN2,2617 PLN7,19 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,8872 PLN
Sprzedaż
3,1026 PLN
Spread
7,19 %
Kanada1 CAD (CAD)2,8872 PLN3,1026 PLN7,19 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5385 PLN
Sprzedaż
0,5787 PLN
Spread
7,20 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5385 PLN0,5787 PLN7,20 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1490 PLN
Sprzedaż
0,1602 PLN
Spread
7,24 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1490 PLN0,1602 PLN7,24 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5535 PLN
Sprzedaż
0,5947 PLN
Spread
7,18 %
Dania1 DKK (DKK)0,5535 PLN0,5947 PLN7,18 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,2461 PLN
Sprzedaż
5,6373 PLN
Spread
7,19 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,2461 PLN5,6373 PLN7,19 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,3009 PLN
Sprzedaż
1,3979 PLN
Spread
7,19 %
Węgry100 HUF (HUF)1,3009 PLN1,3979 PLN7,19 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,2945 PLN
Sprzedaż
5,6893 PLN
Spread
7,19 %
Indie100 INR (INR)**5,2945 PLN5,6893 PLN7,19 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
2,8114 PLN
Sprzedaż
3,0210 PLN
Spread
7,19 %
Japonia100 JPY (JPY)2,8114 PLN3,0210 PLN7,19 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4571 PLN
Sprzedaż
0,4911 PLN
Spread
7,17 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4571 PLN0,4911 PLN7,17 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,9207 PLN
Sprzedaż
0,9893 PLN
Spread
7,18 %
Rumunia1 RON (RON)0,9207 PLN0,9893 PLN7,18 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0566 PLN
Sprzedaż
0,0608 PLN
Spread
7,16 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0566 PLN0,0608 PLN7,16 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4347 PLN
Sprzedaż
0,4671 PLN
Spread
7,19 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4347 PLN0,4671 PLN7,19 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,4443 PLN
Sprzedaż
1,5521 PLN
Spread
7,20 %
Turcja1 TRY (TRY)1,4443 PLN1,5521 PLN7,20 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,2893 PLN
Sprzedaż
0,3109 PLN
Spread
7,20 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,2893 PLN0,3109 PLN7,20 %
Pobierz tabelę

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.