Zamknij
ING BANK ŚLĄSKI
 
 

Kursy walut

ING Bank Śląski podjął decyzję, że w przypadku klientów spłacających kredyt hipoteczny w CHF będzie stosował do rozliczenia rat średni kurs NBP. Decyzja obowiązuje od 15 stycznia do końca 2015 roku. Bank już od grudnia ub.r. obniża klientom oprocentowanie kredytu w CHF o ujemną stawkę LIBOR (marża jest pomniejszana o ujemną stopę).

Tabela bezgotówkowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
Kalkulator walutowy
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,7711 PLN
Sprzedaż
4,0523 PLN
Spread
7,19 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,7711 PLN4,0523 PLN7,19 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
3,8766 PLN
Sprzedaż
4,1658 PLN
Spread
7,19 %
EU1 EUR (EUR)3,8766 PLN4,1658 PLN7,19 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,6055 PLN
Sprzedaż
3,8745 PLN
Spread
7,19 %
USA1 USD (USD)3,6055 PLN3,8745 PLN7,19 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,8026 PLN
Sprzedaż
3,0116 PLN
Spread
7,19 %
Australia1 AUD (AUD)2,8026 PLN3,0116 PLN7,19 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
1,9820 PLN
Sprzedaż
2,1298 PLN
Spread
7,19 %
Bułgaria1 BGN (BGN)1,9820 PLN2,1298 PLN7,19 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,9670 PLN
Sprzedaż
3,1882 PLN
Spread
7,19 %
Kanada1 CAD (CAD)2,9670 PLN3,1882 PLN7,19 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5817 PLN
Sprzedaż
0,6251 PLN
Spread
7,19 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5817 PLN0,6251 PLN7,19 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1410 PLN
Sprzedaż
0,1516 PLN
Spread
7,25 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1410 PLN0,1516 PLN7,25 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5196 PLN
Sprzedaż
0,5584 PLN
Spread
7,20 %
Dania1 DKK (DKK)0,5196 PLN0,5584 PLN7,20 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,3985 PLN
Sprzedaż
5,8011 PLN
Spread
7,19 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,3985 PLN5,8011 PLN7,19 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,2860 PLN
Sprzedaż
1,3820 PLN
Spread
7,20 %
Węgry100 HUF (HUF)1,2860 PLN1,3820 PLN7,20 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,7761 PLN
Sprzedaż
6,2069 PLN
Spread
7,19 %
Indie100 INR (INR)**5,7761 PLN6,2069 PLN7,19 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
3,0262 PLN
Sprzedaż
3,2518 PLN
Spread
7,19 %
Japonia100 JPY (JPY)3,0262 PLN3,2518 PLN7,19 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4602 PLN
Sprzedaż
0,4946 PLN
Spread
7,21 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4602 PLN0,4946 PLN7,21 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,8775 PLN
Sprzedaż
0,9429 PLN
Spread
7,19 %
Rumunia1 RON (RON)0,8775 PLN0,9429 PLN7,19 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0697 PLN
Sprzedaż
0,0749 PLN
Spread
7,19 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0697 PLN0,0749 PLN7,19 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4168 PLN
Sprzedaż
0,4478 PLN
Spread
7,17 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4168 PLN0,4478 PLN7,17 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,3374 PLN
Sprzedaż
1,4372 PLN
Spread
7,19 %
Turcja1 TRY (TRY)1,3374 PLN1,4372 PLN7,19 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,2993 PLN
Sprzedaż
0,3217 PLN
Spread
7,21 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,2993 PLN0,3217 PLN7,21 %

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

Pobierz tabelę

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.