Kursy walut

ING Bank Śląski podjął decyzję, że w przypadku klientów spłacających kredyt hipoteczny w CHF będzie stosował do rozliczenia rat średni kurs NBP. Decyzja obowiązuje od 15 stycznia do końca 2015 roku. Bank już od grudnia ub.r. obniża klientom oprocentowanie kredytu w CHF o ujemną stawkę LIBOR (marża jest pomniejszana o ujemną stopę).

Tabela bezgotówkowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
Kalkulator walutowy
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,8194 PLN
Sprzedaż
4,0556 PLN
Spread
6,00 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,8194 PLN4,0556 PLN6,00 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
4,1344 PLN
Sprzedaż
4,3902 PLN
Spread
6,00 %
EU1 EUR (EUR)4,1344 PLN4,3902 PLN6,00 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,8861 PLN
Sprzedaż
4,1265 PLN
Spread
6,00 %
USA1 USD (USD)3,8861 PLN4,1265 PLN6,00 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,8073 PLN
Sprzedaż
2,9809 PLN
Spread
6,00 %
Australia1 AUD (AUD)2,8073 PLN2,9809 PLN6,00 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,1138 PLN
Sprzedaż
2,2446 PLN
Spread
6,00 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,1138 PLN2,2446 PLN6,00 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,9136 PLN
Sprzedaż
3,0938 PLN
Spread
6,00 %
Kanada1 CAD (CAD)2,9136 PLN3,0938 PLN6,00 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,6082 PLN
Sprzedaż
0,6458 PLN
Spread
6,00 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,6082 PLN0,6458 PLN6,00 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1530 PLN
Sprzedaż
0,1624 PLN
Spread
5,96 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1530 PLN0,1624 PLN5,96 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5542 PLN
Sprzedaż
0,5884 PLN
Spread
5,99 %
Dania1 DKK (DKK)0,5542 PLN0,5884 PLN5,99 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,8553 PLN
Sprzedaż
6,2175 PLN
Spread
6,00 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,8553 PLN6,2175 PLN6,00 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,3249 PLN
Sprzedaż
1,4069 PLN
Spread
6,00 %
Węgry100 HUF (HUF)1,3249 PLN1,4069 PLN6,00 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,8613 PLN
Sprzedaż
6,2239 PLN
Spread
6,00 %
Indie100 INR (INR)**5,8613 PLN6,2239 PLN6,00 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
3,1698 PLN
Sprzedaż
3,3658 PLN
Spread
6,00 %
Japonia100 JPY (JPY)3,1698 PLN3,3658 PLN6,00 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4495 PLN
Sprzedaż
0,4773 PLN
Spread
6,00 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4495 PLN0,4773 PLN6,00 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,9294 PLN
Sprzedaż
0,9868 PLN
Spread
5,99 %
Rumunia1 RON (RON)0,9294 PLN0,9868 PLN5,99 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0592 PLN
Sprzedaż
0,0628 PLN
Spread
5,90 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0592 PLN0,0628 PLN5,90 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4461 PLN
Sprzedaż
0,4737 PLN
Spread
6,00 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4461 PLN0,4737 PLN6,00 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,3508 PLN
Sprzedaż
1,4344 PLN
Spread
6,00 %
Turcja1 TRY (TRY)1,3508 PLN1,4344 PLN6,00 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,2776 PLN
Sprzedaż
0,2948 PLN
Spread
6,01 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,2776 PLN0,2948 PLN6,01 %

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

Pobierz tabelę

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.