Kursy walut

Od 15 stycznia 2015 r. do rozliczeń rat kredytów indeksowanych kursem CHF, ING Bank Śląski stosuje średni kurs NBP. Decyzja o stosowaniu tej zasady została przedłużona do końca 2016 roku.

Jednocześnie bank obniża klientom oprocentowanie kredytu indeksowanego kursem CHF o ujemną stawkę LIBOR.

Tabela bezgotówkowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
Kalkulator walutowy
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,9247 PLN
Sprzedaż
4,1675 PLN
Spread
6,00 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,9247 PLN4,1675 PLN6,00 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
4,3105 PLN
Sprzedaż
4,5771 PLN
Spread
6,00 %
EU1 EUR (EUR)4,3105 PLN4,5771 PLN6,00 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,8160 PLN
Sprzedaż
4,0520 PLN
Spread
6,00 %
USA1 USD (USD)3,8160 PLN4,0520 PLN6,00 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,6979 PLN
Sprzedaż
2,8647 PLN
Spread
6,00 %
Australia1 AUD (AUD)2,6979 PLN2,8647 PLN6,00 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,2038 PLN
Sprzedaż
2,3402 PLN
Spread
6,00 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,2038 PLN2,3402 PLN6,00 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,7453 PLN
Sprzedaż
2,9151 PLN
Spread
6,00 %
Kanada1 CAD (CAD)2,7453 PLN2,9151 PLN6,00 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5804 PLN
Sprzedaż
0,6164 PLN
Spread
6,02 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5804 PLN0,6164 PLN6,02 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1595 PLN
Sprzedaż
0,1693 PLN
Spread
5,96 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1595 PLN0,1693 PLN5,96 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5775 PLN
Sprzedaż
0,6133 PLN
Spread
6,01 %
Dania1 DKK (DKK)0,5775 PLN0,6133 PLN6,01 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,5270 PLN
Sprzedaż
5,8688 PLN
Spread
6,00 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,5270 PLN5,8688 PLN6,00 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,3814 PLN
Sprzedaż
1,4668 PLN
Spread
6,00 %
Węgry100 HUF (HUF)1,3814 PLN1,4668 PLN6,00 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,6212 PLN
Sprzedaż
5,9689 PLN
Spread
6,00 %
Indie100 INR (INR)**5,6212 PLN5,9689 PLN6,00 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
3,3277 PLN
Sprzedaż
3,5335 PLN
Spread
6,00 %
Japonia100 JPY (JPY)3,3277 PLN3,5335 PLN6,00 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4453 PLN
Sprzedaż
0,4729 PLN
Spread
6,01 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4453 PLN0,4729 PLN6,01 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,9602 PLN
Sprzedaż
1,0196 PLN
Spread
6,00 %
Rumunia1 RON (RON)0,9602 PLN1,0196 PLN6,00 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0480 PLN
Sprzedaż
0,0510 PLN
Spread
6,06 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0480 PLN0,0510 PLN6,06 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4540 PLN
Sprzedaż
0,4820 PLN
Spread
5,98 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4540 PLN0,4820 PLN5,98 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,2996 PLN
Sprzedaż
1,3800 PLN
Spread
6,00 %
Turcja1 TRY (TRY)1,2996 PLN1,3800 PLN6,00 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,2385 PLN
Sprzedaż
0,2533 PLN
Spread
6,02 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,2385 PLN0,2533 PLN6,02 %

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

Pobierz tabelę

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.