Kursy walut

Tabela podstawowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,3725 PLN
Sprzedaż
3,6241 PLN
Spread
7,19 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,3725 PLN3,6241 PLN7,19 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
4,0669 PLN
Sprzedaż
4,3703 PLN
Spread
7,19 %
EU1 EUR (EUR)4,0669 PLN4,3703 PLN7,19 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,2076 PLN
Sprzedaż
3,4468 PLN
Spread
7,19 %
USA1 USD (USD)3,2076 PLN3,4468 PLN7,19 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,8285 PLN
Sprzedaż
3,0395 PLN
Spread
7,19 %
Australia1 AUD (AUD)2,8285 PLN3,0395 PLN7,19 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,0794 PLN
Sprzedaż
2,2344 PLN
Spread
7,19 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,0794 PLN2,2344 PLN7,19 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,8637 PLN
Sprzedaż
3,0773 PLN
Spread
7,19 %
Kanada1 CAD (CAD)2,8637 PLN3,0773 PLN7,19 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5244 PLN
Sprzedaż
0,5636 PLN
Spread
7,21 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5244 PLN0,5636 PLN7,21 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1469 PLN
Sprzedaż
0,1579 PLN
Spread
7,22 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1469 PLN0,1579 PLN7,22 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5462 PLN
Sprzedaż
0,5870 PLN
Spread
7,20 %
Dania1 DKK (DKK)0,5462 PLN0,5870 PLN7,20 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,1532 PLN
Sprzedaż
5,5376 PLN
Spread
7,19 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,1532 PLN5,5376 PLN7,19 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,3200 PLN
Sprzedaż
1,4184 PLN
Spread
7,19 %
Węgry100 HUF (HUF)1,3200 PLN1,4184 PLN7,19 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,2429 PLN
Sprzedaż
5,6339 PLN
Spread
7,19 %
Indie100 INR (INR)**5,2429 PLN5,6339 PLN7,19 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
2,9686 PLN
Sprzedaż
3,1900 PLN
Spread
7,19 %
Japonia100 JPY (JPY)2,9686 PLN3,1900 PLN7,19 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4871 PLN
Sprzedaż
0,5235 PLN
Spread
7,20 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4871 PLN0,5235 PLN7,20 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,9199 PLN
Sprzedaż
0,9885 PLN
Spread
7,19 %
Rumunia1 RON (RON)0,9199 PLN0,9885 PLN7,19 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0765 PLN
Sprzedaż
0,0823 PLN
Spread
7,30 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0765 PLN0,0823 PLN7,30 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4422 PLN
Sprzedaż
0,4752 PLN
Spread
7,19 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4422 PLN0,4752 PLN7,19 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,4355 PLN
Sprzedaż
1,5425 PLN
Spread
7,19 %
Turcja1 TRY (TRY)1,4355 PLN1,5425 PLN7,19 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,2928 PLN
Sprzedaż
0,3146 PLN
Spread
7,18 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,2928 PLN0,3146 PLN7,18 %
Pobierz tabelę

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.