Kursy walut

Od 15 stycznia 2015 r. do rozliczeń rat kredytów indeksowanych kursem CHF, ING Bank Śląski stosuje średni kurs NBP. Decyzja o stosowaniu tej zasady została przedłużona do końca 2016 roku.

Jednocześnie bank obniża klientom oprocentowanie kredytu indeksowanego kursem CHF o ujemną stawkę LIBOR.

Tabela bezgotówkowaTabela gotówkowaKursy średnie NBPTabela DCC

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
Kalkulator walutowy
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,8759 PLN
Sprzedaż
4,1157 PLN
Spread
6,00 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,8759 PLN4,1157 PLN6,00 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
4,2597 PLN
Sprzedaż
4,5231 PLN
Spread
6,00 %
EU1 EUR (EUR)4,2597 PLN4,5231 PLN6,00 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,7251 PLN
Sprzedaż
3,9555 PLN
Spread
6,00 %
USA1 USD (USD)3,7251 PLN3,9555 PLN6,00 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,8434 PLN
Sprzedaż
3,0192 PLN
Spread
6,00 %
Australia1 AUD (AUD)2,8434 PLN3,0192 PLN6,00 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,1778 PLN
Sprzedaż
2,3126 PLN
Spread
6,00 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,1778 PLN2,3126 PLN6,00 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,9784 PLN
Sprzedaż
3,1626 PLN
Spread
6,00 %
Kanada1 CAD (CAD)2,9784 PLN3,1626 PLN6,00 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5748 PLN
Sprzedaż
0,6103 PLN
Spread
5,99 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5748 PLN0,6103 PLN5,99 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1576 PLN
Sprzedaż
0,1673 PLN
Spread
5,97 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1576 PLN0,1673 PLN5,97 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5723 PLN
Sprzedaż
0,6077 PLN
Spread
6,00 %
Dania1 DKK (DKK)0,5723 PLN0,6077 PLN6,00 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,4534 PLN
Sprzedaż
5,7908 PLN
Spread
6,00 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,4534 PLN5,7908 PLN6,00 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,3617 PLN
Sprzedaż
1,4459 PLN
Spread
6,00 %
Węgry100 HUF (HUF)1,3617 PLN1,4459 PLN6,00 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,6178 PLN
Sprzedaż
5,9652 PLN
Spread
6,00 %
Indie100 INR (INR)**5,6178 PLN5,9652 PLN6,00 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
3,4688 PLN
Sprzedaż
3,6834 PLN
Spread
6,00 %
Japonia100 JPY (JPY)3,4688 PLN3,6834 PLN6,00 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4629 PLN
Sprzedaż
0,4915 PLN
Spread
5,99 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4629 PLN0,4915 PLN5,99 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,9515 PLN
Sprzedaż
1,0103 PLN
Spread
5,99 %
Rumunia1 RON (RON)0,9515 PLN1,0103 PLN5,99 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0581 PLN
Sprzedaż
0,0616 PLN
Spread
5,84 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0581 PLN0,0616 PLN5,84 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4657 PLN
Sprzedaż
0,4945 PLN
Spread
6,00 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4657 PLN0,4945 PLN6,00 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,3325 PLN
Sprzedaż
1,4149 PLN
Spread
6,00 %
Turcja1 TRY (TRY)1,3325 PLN1,4149 PLN6,00 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,2630 PLN
Sprzedaż
0,2792 PLN
Spread
5,98 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,2630 PLN0,2792 PLN5,98 %

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

Pobierz tabelę

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.