Kursy walut

Tabela podstawowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,3746 PLN
Sprzedaż
3,6262 PLN
Spread
7,19 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,3746 PLN3,6262 PLN7,19 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
4,0711 PLN
Sprzedaż
4,3747 PLN
Spread
7,19 %
EU1 EUR (EUR)4,0711 PLN4,3747 PLN7,19 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,1935 PLN
Sprzedaż
3,4317 PLN
Spread
7,19 %
USA1 USD (USD)3,1935 PLN3,4317 PLN7,19 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,8144 PLN
Sprzedaż
3,0244 PLN
Spread
7,19 %
Australia1 AUD (AUD)2,8144 PLN3,0244 PLN7,19 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,0815 PLN
Sprzedaż
2,2367 PLN
Spread
7,19 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,0815 PLN2,2367 PLN7,19 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,8455 PLN
Sprzedaż
3,0577 PLN
Spread
7,19 %
Kanada1 CAD (CAD)2,8455 PLN3,0577 PLN7,19 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5217 PLN
Sprzedaż
0,5607 PLN
Spread
7,21 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5217 PLN0,5607 PLN7,21 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1474 PLN
Sprzedaż
0,1584 PLN
Spread
7,19 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1474 PLN0,1584 PLN7,19 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5466 PLN
Sprzedaż
0,5874 PLN
Spread
7,20 %
Dania1 DKK (DKK)0,5466 PLN0,5874 PLN7,20 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,1598 PLN
Sprzedaż
5,5446 PLN
Spread
7,19 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,1598 PLN5,5446 PLN7,19 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,3281 PLN
Sprzedaż
1,4271 PLN
Spread
7,19 %
Węgry100 HUF (HUF)1,3281 PLN1,4271 PLN7,19 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,2241 PLN
Sprzedaż
5,6137 PLN
Spread
7,19 %
Indie100 INR (INR)**5,2241 PLN5,6137 PLN7,19 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
2,9928 PLN
Sprzedaż
3,2160 PLN
Spread
7,19 %
Japonia100 JPY (JPY)2,9928 PLN3,2160 PLN7,19 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4867 PLN
Sprzedaż
0,5229 PLN
Spread
7,17 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4867 PLN0,5229 PLN7,17 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,9214 PLN
Sprzedaż
0,9902 PLN
Spread
7,20 %
Rumunia1 RON (RON)0,9214 PLN0,9902 PLN7,20 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0780 PLN
Sprzedaż
0,0838 PLN
Spread
7,17 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0780 PLN0,0838 PLN7,17 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4424 PLN
Sprzedaż
0,4754 PLN
Spread
7,19 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4424 PLN0,4754 PLN7,19 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,4256 PLN
Sprzedaż
1,5320 PLN
Spread
7,20 %
Turcja1 TRY (TRY)1,4256 PLN1,5320 PLN7,20 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,2908 PLN
Sprzedaż
0,3124 PLN
Spread
7,16 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,2908 PLN0,3124 PLN7,16 %
Pobierz tabelę

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.