Kursy walut

Tabela podstawowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,3527 PLN
Sprzedaż
3,6027 PLN
Spread
7,19 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,3527 PLN3,6027 PLN7,19 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
4,0322 PLN
Sprzedaż
4,3330 PLN
Spread
7,19 %
EU1 EUR (EUR)4,0322 PLN4,3330 PLN7,19 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,2395 PLN
Sprzedaż
3,4811 PLN
Spread
7,19 %
USA1 USD (USD)3,2395 PLN3,4811 PLN7,19 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,7665 PLN
Sprzedaż
2,9729 PLN
Spread
7,19 %
Australia1 AUD (AUD)2,7665 PLN2,9729 PLN7,19 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,0616 PLN
Sprzedaż
2,2154 PLN
Spread
7,19 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,0616 PLN2,2154 PLN7,19 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,8801 PLN
Sprzedaż
3,0949 PLN
Spread
7,19 %
Kanada1 CAD (CAD)2,8801 PLN3,0949 PLN7,19 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5279 PLN
Sprzedaż
0,5673 PLN
Spread
7,20 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5279 PLN0,5673 PLN7,20 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1462 PLN
Sprzedaż
0,1571 PLN
Spread
7,19 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1462 PLN0,1571 PLN7,19 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5420 PLN
Sprzedaż
0,5824 PLN
Spread
7,19 %
Dania1 DKK (DKK)0,5420 PLN0,5824 PLN7,19 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,0822 PLN
Sprzedaż
5,4612 PLN
Spread
7,19 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,0822 PLN5,4612 PLN7,19 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,3164 PLN
Sprzedaż
1,4146 PLN
Spread
7,19 %
Węgry100 HUF (HUF)1,3164 PLN1,4146 PLN7,19 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,2331 PLN
Sprzedaż
5,6233 PLN
Spread
7,19 %
Indie100 INR (INR)**5,2331 PLN5,6233 PLN7,19 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
2,7449 PLN
Sprzedaż
2,9497 PLN
Spread
7,19 %
Japonia100 JPY (JPY)2,7449 PLN2,9497 PLN7,19 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4760 PLN
Sprzedaż
0,5114 PLN
Spread
7,17 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4760 PLN0,5114 PLN7,17 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,9094 PLN
Sprzedaż
0,9772 PLN
Spread
7,19 %
Rumunia1 RON (RON)0,9094 PLN0,9772 PLN7,19 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0710 PLN
Sprzedaż
0,0762 PLN
Spread
7,07 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0710 PLN0,0762 PLN7,07 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4351 PLN
Sprzedaż
0,4675 PLN
Spread
7,18 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4351 PLN0,4675 PLN7,18 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,4570 PLN
Sprzedaż
1,5656 PLN
Spread
7,19 %
Turcja1 TRY (TRY)1,4570 PLN1,5656 PLN7,19 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,2954 PLN
Sprzedaż
0,3174 PLN
Spread
7,18 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,2954 PLN0,3174 PLN7,18 %
Pobierz tabelę

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.