Zamknij
ING BANK ŚLĄSKI
 
 

Kursy walut

ING Bank Śląski podjął decyzję, że w przypadku klientów spłacających kredyt hipoteczny w CHF będzie stosował do rozliczenia rat średni kurs NBP. Decyzja obowiązuje od 15 stycznia do końca 2015 roku. Bank już od grudnia ub.r. obniża klientom oprocentowanie kredytu w CHF o ujemną stawkę LIBOR (marża jest pomniejszana o ujemną stopę).

Tabela podstawowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
Kalkulator walutowy
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,7736 PLN
Sprzedaż
4,0550 PLN
Spread
7,19 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,7736 PLN4,0550 PLN7,19 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
3,9483 PLN
Sprzedaż
4,2427 PLN
Spread
7,19 %
EU1 EUR (EUR)3,9483 PLN4,2427 PLN7,19 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,6296 PLN
Sprzedaż
3,9002 PLN
Spread
7,19 %
USA1 USD (USD)3,6296 PLN3,9002 PLN7,19 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,8231 PLN
Sprzedaż
3,0337 PLN
Spread
7,19 %
Australia1 AUD (AUD)2,8231 PLN3,0337 PLN7,19 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,0186 PLN
Sprzedaż
2,1692 PLN
Spread
7,19 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,0186 PLN2,1692 PLN7,19 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,9018 PLN
Sprzedaż
3,1182 PLN
Spread
7,19 %
Kanada1 CAD (CAD)2,9018 PLN3,1182 PLN7,19 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5840 PLN
Sprzedaż
0,6276 PLN
Spread
7,20 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5840 PLN0,6276 PLN7,20 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1437 PLN
Sprzedaż
0,1545 PLN
Spread
7,24 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1437 PLN0,1545 PLN7,24 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5287 PLN
Sprzedaż
0,5681 PLN
Spread
7,18 %
Dania1 DKK (DKK)0,5287 PLN0,5681 PLN7,18 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,4101 PLN
Sprzedaż
5,8135 PLN
Spread
7,19 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,4101 PLN5,8135 PLN7,19 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,3160 PLN
Sprzedaż
1,4142 PLN
Spread
7,19 %
Węgry100 HUF (HUF)1,3160 PLN1,4142 PLN7,19 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,8076 PLN
Sprzedaż
6,2408 PLN
Spread
7,19 %
Indie100 INR (INR)**5,8076 PLN6,2408 PLN7,19 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
3,0482 PLN
Sprzedaż
3,2756 PLN
Spread
7,19 %
Japonia100 JPY (JPY)3,0482 PLN3,2756 PLN7,19 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4563 PLN
Sprzedaż
0,4903 PLN
Spread
7,18 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4563 PLN0,4903 PLN7,18 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,8927 PLN
Sprzedaż
0,9593 PLN
Spread
7,19 %
Rumunia1 RON (RON)0,8927 PLN0,9593 PLN7,19 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0630 PLN
Sprzedaż
0,0676 PLN
Spread
7,04 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0630 PLN0,0676 PLN7,04 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4239 PLN
Sprzedaż
0,4555 PLN
Spread
7,19 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4239 PLN0,4555 PLN7,19 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,3962 PLN
Sprzedaż
1,5004 PLN
Spread
7,19 %
Turcja1 TRY (TRY)1,3962 PLN1,5004 PLN7,19 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,3031 PLN
Sprzedaż
0,3257 PLN
Spread
7,19 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,3031 PLN0,3257 PLN7,19 %

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

Pobierz tabelę

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.