Kursy walut

Tabela podstawowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,8552 PLN
Sprzedaż
4,1428 PLN
Spread
7,19 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,8552 PLN4,1428 PLN7,19 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
4,0465 PLN
Sprzedaż
4,3483 PLN
Spread
7,19 %
EU1 EUR (EUR)4,0465 PLN4,3483 PLN7,19 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,5762 PLN
Sprzedaż
3,8430 PLN
Spread
7,19 %
USA1 USD (USD)3,5762 PLN3,8430 PLN7,19 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,7701 PLN
Sprzedaż
2,9767 PLN
Spread
7,19 %
Australia1 AUD (AUD)2,7701 PLN2,9767 PLN7,19 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,0689 PLN
Sprzedaż
2,2231 PLN
Spread
7,19 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,0689 PLN2,2231 PLN7,19 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,8051 PLN
Sprzedaż
3,0143 PLN
Spread
7,19 %
Kanada1 CAD (CAD)2,8051 PLN3,0143 PLN7,19 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5722 PLN
Sprzedaż
0,6148 PLN
Spread
7,18 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5722 PLN0,6148 PLN7,18 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1458 PLN
Sprzedaż
0,1566 PLN
Spread
7,14 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1458 PLN0,1566 PLN7,14 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5436 PLN
Sprzedaż
0,5842 PLN
Spread
7,20 %
Dania1 DKK (DKK)0,5436 PLN0,5842 PLN7,20 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,3817 PLN
Sprzedaż
5,7831 PLN
Spread
7,19 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,3817 PLN5,7831 PLN7,19 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,2988 PLN
Sprzedaż
1,3956 PLN
Spread
7,19 %
Węgry100 HUF (HUF)1,2988 PLN1,3956 PLN7,19 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,7666 PLN
Sprzedaż
6,1966 PLN
Spread
7,19 %
Indie100 INR (INR)**5,7666 PLN6,1966 PLN7,19 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
3,0394 PLN
Sprzedaż
3,2660 PLN
Spread
7,19 %
Japonia100 JPY (JPY)3,0394 PLN3,2660 PLN7,19 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4590 PLN
Sprzedaż
0,4932 PLN
Spread
7,18 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4590 PLN0,4932 PLN7,18 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,9110 PLN
Sprzedaż
0,9790 PLN
Spread
7,20 %
Rumunia1 RON (RON)0,9110 PLN0,9790 PLN7,20 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0510 PLN
Sprzedaż
0,0548 PLN
Spread
7,18 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0510 PLN0,0548 PLN7,18 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4334 PLN
Sprzedaż
0,4658 PLN
Spread
7,21 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4334 PLN0,4658 PLN7,21 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,4695 PLN
Sprzedaż
1,5791 PLN
Spread
7,19 %
Turcja1 TRY (TRY)1,4695 PLN1,5791 PLN7,19 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,3080 PLN
Sprzedaż
0,3310 PLN
Spread
7,20 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,3080 PLN0,3310 PLN7,20 %
Pobierz tabelę

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

ING Bank Śląski podjął decyzję, że w przypadku klientów spłacających kredyt hipoteczny w CHF będzie stosował do rozliczenia rat średni kurs NBP. Decyzja obowiązuje od 15 stycznia do końca 2015 roku. Bank już od grudnia ub.r. obniża klientom oprocentowanie kredytu w CHF o ujemną stawkę LIBOR (marża jest pomniejszana o ujemną stopę).

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.