Kursy walut

Tabela podstawowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,4117 PLN
Sprzedaż
3,6661 PLN
Spread
7,19 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,4117 PLN3,6661 PLN7,19 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
4,1091 PLN
Sprzedaż
4,4155 PLN
Spread
7,19 %
EU1 EUR (EUR)4,1091 PLN4,4155 PLN7,19 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,3458 PLN
Sprzedaż
3,5954 PLN
Spread
7,19 %
USA1 USD (USD)3,3458 PLN3,5954 PLN7,19 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,7356 PLN
Sprzedaż
2,9396 PLN
Spread
7,19 %
Australia1 AUD (AUD)2,7356 PLN2,9396 PLN7,19 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,1009 PLN
Sprzedaż
2,2575 PLN
Spread
7,19 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,1009 PLN2,2575 PLN7,19 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,8859 PLN
Sprzedaż
3,1011 PLN
Spread
7,19 %
Kanada1 CAD (CAD)2,8859 PLN3,1011 PLN7,19 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5379 PLN
Sprzedaż
0,5781 PLN
Spread
7,20 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5379 PLN0,5781 PLN7,20 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1487 PLN
Sprzedaż
0,1597 PLN
Spread
7,13 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1487 PLN0,1597 PLN7,13 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5523 PLN
Sprzedaż
0,5935 PLN
Spread
7,19 %
Dania1 DKK (DKK)0,5523 PLN0,5935 PLN7,19 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,2318 PLN
Sprzedaż
5,6220 PLN
Spread
7,19 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,2318 PLN5,6220 PLN7,19 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,2999 PLN
Sprzedaż
1,3969 PLN
Spread
7,19 %
Węgry100 HUF (HUF)1,2999 PLN1,3969 PLN7,19 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,2883 PLN
Sprzedaż
5,6827 PLN
Spread
7,19 %
Indie100 INR (INR)**5,2883 PLN5,6827 PLN7,19 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
2,8049 PLN
Sprzedaż
3,0141 PLN
Spread
7,19 %
Japonia100 JPY (JPY)2,8049 PLN3,0141 PLN7,19 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4563 PLN
Sprzedaż
0,4903 PLN
Spread
7,18 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4563 PLN0,4903 PLN7,18 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,9182 PLN
Sprzedaż
0,9866 PLN
Spread
7,18 %
Rumunia1 RON (RON)0,9182 PLN0,9866 PLN7,18 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0560 PLN
Sprzedaż
0,0602 PLN
Spread
7,23 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0560 PLN0,0602 PLN7,23 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4337 PLN
Sprzedaż
0,4661 PLN
Spread
7,20 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4337 PLN0,4661 PLN7,20 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,4400 PLN
Sprzedaż
1,5474 PLN
Spread
7,19 %
Turcja1 TRY (TRY)1,4400 PLN1,5474 PLN7,19 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,2882 PLN
Sprzedaż
0,3096 PLN
Spread
7,16 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,2882 PLN0,3096 PLN7,16 %
Pobierz tabelę

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.