Kursy walut

Tabela podstawowaTabela gotówkowaKursy średnie NBP

Błędy walidacji formularza

Na dzień
Numer tabeli
1 CHF (CHF), Szwajcaria
Kupno
3,3762 PLN
Sprzedaż
3,6280 PLN
Spread
7,19 %
Szwajcaria1 CHF (CHF)3,3762 PLN3,6280 PLN7,19 %
1 EUR (EUR), EU
Kupno
4,0730 PLN
Sprzedaż
4,3768 PLN
Spread
7,19 %
EU1 EUR (EUR)4,0730 PLN4,3768 PLN7,19 %
1 USD (USD), USA
Kupno
3,1921 PLN
Sprzedaż
3,4301 PLN
Spread
7,19 %
USA1 USD (USD)3,1921 PLN3,4301 PLN7,19 %
1 AUD (AUD), Australia
Kupno
2,8029 PLN
Sprzedaż
3,0119 PLN
Spread
7,19 %
Australia1 AUD (AUD)2,8029 PLN3,0119 PLN7,19 %
1 BGN (BGN), Bułgaria
Kupno
2,0824 PLN
Sprzedaż
2,2378 PLN
Spread
7,19 %
Bułgaria1 BGN (BGN)2,0824 PLN2,2378 PLN7,19 %
1 CAD (CAD), Kanada
Kupno
2,8316 PLN
Sprzedaż
3,0428 PLN
Spread
7,19 %
Kanada1 CAD (CAD)2,8316 PLN3,0428 PLN7,19 %
1 CNY (CNY)*, Chiny
Kupno
0,5213 PLN
Sprzedaż
0,5601 PLN
Spread
7,18 %
Chiny1 CNY (CNY)*0,5213 PLN0,5601 PLN7,18 %
1 CZK (CZK), Czechy
Kupno
0,1478 PLN
Sprzedaż
0,1588 PLN
Spread
7,18 %
Czechy1 CZK (CZK)0,1478 PLN0,1588 PLN7,18 %
1 DKK (DKK), Dania
Kupno
0,5469 PLN
Sprzedaż
0,5877 PLN
Spread
7,19 %
Dania1 DKK (DKK)0,5469 PLN0,5877 PLN7,19 %
1 GBP (GBP), W. Brytania
Kupno
5,1511 PLN
Sprzedaż
5,5353 PLN
Spread
7,19 %
W. Brytania1 GBP (GBP)5,1511 PLN5,5353 PLN7,19 %
100 HUF (HUF), Węgry
Kupno
1,3285 PLN
Sprzedaż
1,4275 PLN
Spread
7,18 %
Węgry100 HUF (HUF)1,3285 PLN1,4275 PLN7,18 %
100 INR (INR)**, Indie
Kupno
5,2089 PLN
Sprzedaż
5,5973 PLN
Spread
7,19 %
Indie100 INR (INR)**5,2089 PLN5,5973 PLN7,19 %
100 JPY (JPY), Japonia
Kupno
2,9853 PLN
Sprzedaż
3,2079 PLN
Spread
7,19 %
Japonia100 JPY (JPY)2,9853 PLN3,2079 PLN7,19 %
1 NOK (NOK), Norwegia
Kupno
0,4851 PLN
Sprzedaż
0,5213 PLN
Spread
7,19 %
Norwegia1 NOK (NOK)0,4851 PLN0,5213 PLN7,19 %
1 RON (RON), Rumunia
Kupno
0,9221 PLN
Sprzedaż
0,9909 PLN
Spread
7,19 %
Rumunia1 RON (RON)0,9221 PLN0,9909 PLN7,19 %
1 RUB (RUB), Rosja
Kupno
0,0778 PLN
Sprzedaż
0,0836 PLN
Spread
7,19 %
Rosja1 RUB (RUB)0,0778 PLN0,0836 PLN7,19 %
1 SEK (SEK), Szwecja
Kupno
0,4431 PLN
Sprzedaż
0,4761 PLN
Spread
7,18 %
Szwecja1 SEK (SEK)0,4431 PLN0,4761 PLN7,18 %
1 TRY (TRY), Turcja
Kupno
1,4204 PLN
Sprzedaż
1,5264 PLN
Spread
7,19 %
Turcja1 TRY (TRY)1,4204 PLN1,5264 PLN7,19 %
1 ZAR (ZAR), RPA
Kupno
0,2892 PLN
Sprzedaż
0,3108 PLN
Spread
7,20 %
RPA1 ZAR (ZAR)0,2892 PLN0,3108 PLN7,20 %
Pobierz tabelę

Spread - różnica (wyrażona w procentach) pomiędzy kursem sprzedaży a kursem zakupu waluty obcej ogłaszanym przez Bank w tabeli kursów walut (spread = (kurs sprzedazy waluty - kurs kupna waluty) / [0,5*(kurs sprzedazy waluty+ kurs kupna waluty)] *100%).

W przypadku, gdy w danej parze walutowej walutą niebazową jest waluta inna niż PLN, kurs tabelowy dla tej pary ustalany jest przez stosunek odpowiednich kursów waluty bazowej i waluty niebazowej z tabeli bezgotówkowej do PLN.

ING Bank oferuje Państwu możliwość negocjowania kursu dla kwot powyżej 10 000 EUR (lub równowartości w innej walucie), co pozwala na osiągnięcie korzystniejszego niż tabelowy kursu wymiany walutowej.

* Transakcje bezgotówkowe sprzedaży / kupna CNY dostępne są jedynie dla Klientów Korporacyjnych

** Możliwa jest jedynie sprzedaż INR Klientom Korporacyjnym w transakcjach bezgotówkowych. Kurs kupna podany jest wyłącznie dla celów informacyjnych.

KLAUZULA OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Tabela kursów walut ING Banku Śląskiego S.A. umieszczona na serwisie internetowym jest przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty zakupu bądź sprzedaży jakiejkolwiek waluty. ING Bank Śląski S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych w powyższej tabeli kursów.