Informacje o ING Banku Śląskim S.A.

Informacje o ING Banku Śląskim S.A.

 
 

ING Bank Śląski S.A. został utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 roku w sprawie utworzenia ING Banku Śląskiego w Katowicach (Dz.U. Nr 21, poz. 141 z 1988 r.).

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
40-086 Katowice
ul. Sokolska 34
NIP 634-013-54-75
REGON 271514909

ING Bank Śląski S.A. jest spółką zależną on ING Bank N.V., który posiada 75% udziału w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego oraz 75% udziałów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Adres podmiotu dominującego:

ING Bank N.V.
Amstelveenseweg 500
1081 KL Amsterdam
Holandia

Niniejszym informujemy, ze Klienci ING Banku Śląskiego S.A. mogą kontaktować się z Bankiem w języku polskim.
Wszelkie dokumenty i informacje będą sporządzane i przekazywane w języku polskim.

Informacja na temat zarządzania reklamacjami/skargami w ING Banku Śląskim:

Reklamację można składać wykorzystując formularz internetowy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią ING Banku Śląskiego S.A. pod numerem telefonu 800 163 012 (dla telefonów stacjonarnych) oraz 32 357 00 62 (dla telefonów komórkowych i zagranicznych).