O Banku

 

Zasadniczym celem ING Banku Śląskiego, wynikającym z jego strategii, jest rozwijanie i umacnianie pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta.

Czynnikami wspierającymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z Grupą ING, stosowanie nowoczesnej technologii, rozbudowa kanałów dystrybucji i świadczenie wysokiej jakości usług. Strategia rozwoju bankowości detalicznej zakłada świadczenie zintegrowanych usług finansowych, doskonalenie sprzedaży wiązanej i konserwatywne podejście do ryzyka. Klienci ING Banku Śląskiego mają dostęp do usług Banku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

ING Bank Śląski

ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Infolinia: 801 222 222

SWIFT: INGBPLPW

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer rejestru: KRS 0000005459
NIP: 634-013-54-75
Kapitał zakładowy: 130 100 000 zł
Kapitał wpłacony: 130 100 000 zł

 
OddziałyBankomatyWpłatomaty
WalutyFundusze
2013-05-21KupnoSprzedaż
CHF3,25493,4563
EUR4,05984,3110
USD3,14953,3443