O Programie

Proces rekrutacji do programu prowadzimy dwa razy do roku: wiosną i na jesieni. Zamieszczamy wtedy informację o rozpoczęciu procesu wraz z linkiem do systemu rekrutacyjnego

Jesteś nastawiony na ROZWÓJ i zdobywanie wiedzy?

Nie wyobrażasz sobie pracy bez WSPÓŁPRACY z innymi?

Masz INNOWACYJNE pomysły na nowoczesną bankowość?

SPRAWDŹ ING International Talent Programme:

 • Zaplanowana ścieżka zawodowa dająca możliwość szybkiego zdobywania wiedzy, doświadczeń
  i nowych umiejętności
 • Zróżnicowane projekty stwarzające możliwość współpracy z innymi i uczenia się od ekspertów
 • Międzynarodowe szkolenia zapewniające intensywną naukę i dostęp do know-how
 • Rozwój umiejętności zarówno miękkich jak i wiedzy specjalistycznych
 • Praca pełna wyzwań oraz codzienne zdobywanie wiedzy o banku i jego funkcjonowaniu 
1

Unikalny charakter programu

Lokalnie dopasowany program rozwojowy połączony jest z międzynarodową ścieżką szkoleniową. W trakcie całego programu weźmiesz udział – razem z uczestnikami programu IITP z innych krajów - w cyklu corocznych szkoleń w Amsterdamie. Szkolenia pozwolą Ci zrozumieć podstawy działania naszej firmy i branży bankowej oraz pogłębić wiedzę na temat strategii ING, produktów, które oferujemy i wyzwań, które przed nami stoją.

2

Ciekawe projekty

Projekty dla każdego z uczestników dobierane są indywidualnie dlatego przebieg programu dla poszczególnych uczestników może wyglądać nieco inaczej. Ścieżka każdego uczestnika jest unikalna. Historie różnych uczestników tego programu znajdziesz w sekcji Uczestnicy oraz na naszej stronie globalnej (ING International Talent Programme). Możesz dowiedzieć się, jakie projekty prowadzili, czego się nauczyli i dlaczego warto do nas aplikować.

3

Różnorodne obszary, w których można pracować

Uczestnicy programu mają możliwość rotacji i późniejszej pracy w takich obszarach, jak: bankowość detaliczna, w tym segment przedsiębiorców i private banking, bankowość małych i średnich przedsiębiorstw, operacje bankowe, zarządzanie ryzykiem (detalicznym, korporacyjnym lub rynkowym) czy obszary wsparcia (audyt, HR, ryzyko niefinansowe), IT. Szczegółowe informacje o poszczególnych obszarach znajdziesz w sekcji Obszary pracy.

Przebieg programu

I ROK II ROK III ROK
Będziesz poznawał bank jako całość - zapoznasz się z różnymi działaniami i obszarami. Aby to osiągnąć, poprowadzisz 3-4 krótkie projekty w różnych obszarach banku. Pogłębisz swoją wiedzę w docelowym obszarze. Poprowadzisz dwa półroczne projekty w wybranych jednostkach. Możesz też zrealizować projekt za granicą. Pierwsza praca na całym stanowisku.
W trakcie Panelu dyskusyjnego z udziałem członków Zarządu określisz najbardziej interesujący Cię obszar dalszego rozwoju będący wypadkową Twoich potrzeb i zainteresowań oraz możliwości dostępnych w banku. Drugi rok powinien Cię dobrze przygotować do rozpoczęcia swojej pierwszej pracy na stałym stanowisku w trzecim roku programu.  

Dla kogo?

 • Kończysz studia lub jesteś absolwentem z maksymalnie 2-letnim doświadczeniem?
 • Lubisz pracować z innymi, aktywnie działałeś w Samorządzie Studenckim, a może założyłeś/założyłaś własną organizację czy firmę?
 • Uważasz, że jesteś osobą niezależną, potrafiącą przejąć inicjatywę i wziąć na siebie odpowiedzialność?
 • Mówiśz płynnie po polsku i angielsku?
 • Realizujesz swoje pasje, uprawiasz wymagający sport, albo doskonalisz grę na intrumencie muzycznym?
 • Jesteś pełen zapału do nauki, skoncentrowany na samodoskonaleniu się oraz otwarty na nowe doświadczenia i wyzwania?

Odpowiedziałeś/aś "TAK" na powyższe pytania? Aplikuj do ING International Talent Programme

Uczestnicy

Proces rekrutacji

Na stronie ING International Talent Programme zarejestruj się w systemie i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Koniecznie załącz swoje CV w wersji polskiej i angielskiej a w liście motywacyjnym opisz:

 • dokonania z okresu studiów: działalność w organizacjach studenckich lub społecznych, stypendia na innych uczelniach, organizacja i udział w konkursach, konferencjach, projektach badawczych, osiągnięcia naukowe, sportowe itp.
 • swoje pasje i zainteresowania;
 • dlaczego chcesz pracować w ING Banku Śląskim;
 • dlaczego wybrałaś/wybrałeś ING International Talent Programme;

Projekty w ramach ING International Talent Programme są realizowane w Warszawie oraz w Katowicach. Oznacza to, iż podczas pierwszych 2 lat pracy należy wykazać elastyczność w kwestii miejsca zamieszkania. Po zakończeniu rotacji (pracy przy projektach) i przejściu na stanowisko liniowe, praca jest wykonywana – w zależności od wybranego obszaru specjalizacji – w jednej z tych dwóch lokalizacji. Ścieżka IT dostępna jest jedynie w Katowicach. W formularzu zgłoszeniowym zaznacz, czy jesteś gotowy po zakończeniu programu pracować w Warszawie, w Katowicach bądź w obu miastach. 

Etapy rekrutacji do Programu

 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

  Pierwszym źródłem informacji na temat kandydatów jest dla nas formularz zgłoszeniowy, który stanowi podstawę do przejścia do kolejnego etapu rekrutacji. Do formularza dołącz także swoje CV w wersji polskiej i angielskiej. Selekcjonując zgłoszenia  zwracamy uwagę na to, czy doświadczenia i plany zawodowe kandydatów są zgodne z preferowanym profilem kandydata do programu. Bierzemy pod uwagę także jakość wypełnienia formularza. Wypełniając formularz zwróć zatem szczególną uwagę na część poświęconą motywacji do uczestnictwa w programie, a także uzasadnij dlaczego uważasz, że posiadasz kompetencje i umiejętności, których oczekujemy od idealnego kandydata.

 • Rozwiązywanie testów zgłoszeniowych

  Podczas drugiego etapu prosimy kandydatów o wypełnienie on-line trzech testów: jeden z nich sprawdza umiejętność analizy danych liczbowych,  drugi – umiejętność rozumienia tekstu i wyciągania wniosków, a trzeci - logicznego myślenia.

 • Rozmowa kwalifikacyjna

  Na tym etapie kandydat spotyka się z przedstawicielem obszaru HR oraz - zazwyczaj - aktualnym uczestnikiem programu. Na kilka dni przed rozmową kandydat zostanie poproszony o wypełnienie on-line kwestionariusza osobowości. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej pytamy przede wszystkim o doświadczenia kandydata i o jego plany zawodowe. Oczekujemy, aby potrafił opowiedzieć o swoich dokonaniach z okresu studiów. Chcemy usłyszeć, dlaczego zajął się danym przedsięwzięciem, czego się dzięki temu nauczył, jakie napotkał problemy i jakie wyciągnął z nich wnioski na przyszłość. Poznając przeszłe doświadczenia i zachowania sprawdzamy, na ile odpowiadają one profilowi kompetencyjnemu jakiego poszukujemy.

 • Assessment Centre

  Assessment Centre składa się z pogłębionego wywiadu z konsultantem HR oraz ćwiczenia indywidualnego, którego scenariusz oparty jest na realnej sytuacji biznesowej. Zachowanie kandydatów jest oceniane pod kątem umiejętności i kompetencji kluczowych dla programu IITP.  Wyniki assessment centre są omawiane z kandydatem w trakcie telefonicznej sesji informacji zwrotnej.

 • Panel dyskusyjny

  Panel to etap, który przebiega w języku angielskim. Kandydat zgłasza się na to spotkanie z przygotowaną, na zadany przez nas temat, prezentacją i wygłasza ją przed członkami Zarządu i menedżerami wyższego szczebla. Dalsza część spotkania przypomina rozmowę rekrutacyjną. Od samego kandydata zależy czy uda mu się przekonać do siebie zgromadzonych i uzasadnić dlaczego jest właściwą osobą, aby dołączyć.


Korzyści dla uczestników

Dobre perspektywy na rozwój kariery

 • Start ścieżki zawodowej w sposób zaplanowany
 • Możliwość objęcia odpowiedzialnego stanowiska w przyszłości

Liderzy wspierający w rozwoju

 • opiekun ze strony HR
 • mentor


Praca pełna wyzwań

 • zdobywanie różnorodnych doświadczeń dzięki pracy w zróżnicowanych projektach i zespołach
 • odpowiedzialność za powierzone zadania
 • zdobywanie nowych umiejętności


Szkolenia i rozwój

 • szkolenia międzynarodowe i lokalne
 • zdobywanie wiedzy zarówno specjalistycznej (szkolenia specjalistyczne) jak i rozwój kompetencji miękkich

Pytania i odpowiedzi

 • Kto może aplikować?

  Studenci i studentki ostatniego roku studiów magisterskich oraz absolwenci z doświadczeniem zawodowym nieprzekraczającym dwóch lat. Z chwilą rozpoczęcia programu powinno się mieć już ukończone studia. Studentów młodszych lat zapraszamy do udziału w Praktyce z Lwem.

 • Czy ta oferta dotyczy tylko studentów i absolwentów kierunków ekonomicznych?

  Nie, kładziemy nacisk raczej na osobowość niż na wykształcenie. Poszukujemy osób, które mają potencjał do rozwoju w różnych obszarach naszej firmy – od bankowości detalicznej czy korporacyjnej, zarządzanie procesami, operacje, do obszaru HR czy marketingu. Dla absolwentów kierunków informatycznych przygotowaliśmy w ramach programu ścieżkę IT. Oczekujemy jednak, że kandydaci będą zainteresowani zagadnieniami ekonomicznymi i zorientowani w procesach zachodzących w gospodarce.

  Studentów / absolwentów kierunków informatycznych lub technicznych, których bardziej interesuje rozwój na scieżce eksperckiej niż menedżerskiej zapraszamy także do zapoznania się z ofertą programu stażowego ChallengING IT.

 • Ukończyłem/am studia kilka lat temu, zdobyłem/am również doświadczenie zawodowe. Czy mogę aplikować na ING International Talent Programme?

  Program jest przeznaczony dla studentów ostatniego roku studiów i absolwentów z doświadczeniem zawodowym poniżej dwóch lat. Pozostałe osoby zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

 • Kiedy można przesyłać aplikacje na ING International Talent Programme?

  Rekrutację przeprowadzamy dwa razy w roku, najczęściej wiosną i jesienią. Wówczas na stronie globalnej IITP pojawi się oferta pracy w ramach programu w Polsce. O dokładnym terminie będziemy informować na tej stronie internetowej oraz poprzez nasze działania promocyjne w mediach i na uczelniach.

 • Czego ING oczekuje od kandydatów na program?

  Nie oczekujemy doświadczenia w pracy zawodowej czy też wszechstronnej wiedzy merytorycznej z zakresu rynku usług finansowych. Szukamy osób, które w czasie studiów podejmowały się wielu różnych zadań i aktywności: działały w kołach naukowych lub organizacjach studenckich, wyjeżdżały na stypendia bądź praktyki zagraniczne, uprawiały różne sporty, brały udział w konferencjach, warsztatach organizowanych przez uczelnie czy firmy. Tego typu aktywności rozwijają w młodych ludziach umiejętność pracy w zespole, przedsiębiorczość, inicjatywę, uczą, jak odnajdywać się w sytuacjach nowych, nieznanych czy stresujących. A takich właśnie umiejętności oczekujemy.

 • Jakie języki trzeba znać?

  Nasi kandydaci muszą się płynnie posługiwać językiem polskim oraz angielskim. Tym niemniej znajomość innych języków jest miło widziana.

 • Jakie dokumenty należy przesłać?

  Aplikowanie do programu odbywa się poprzez rejestrację i wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie globalnej IITP. Kandydatów prosimy o szczegółowe wypełnienie wszystkich sekcji formularza, gdyż stanowi on dla nas podstawowe źródło informacji o kandydatach. Do zgłoszenia prosimy także o dołączenie CV w języku polskim i angielskim.

 • Jak należy przygotować się do rekrutacji do ING International Talent Programme?

  Najważniejsze jest gruntowne przemyślenie swojej motywacji, zrozumienie specyfiki naszego biznesu i samego programu. Kandydat, który nie zastanowił się, czego w pracy najbardziej potrzebuje, co lubi, a czego na pewno chciałby uniknąć, ryzykuje stratę czasu i rozczarowanie związane ze staraniami o stanowisko, które do niego nie pasuje.

  Wypełniając formularz warto dobrze uzasadnić, że posiada się kompetencje i umiejętności, których oczekujemy od idealnego kandydata.

  Przed rozmową rekrutacyjną należy przygotować się tak, aby potrafić opowiedzieć o swoich dokonaniach z okresu studiów. Chcemy usłyszeć, dlaczego Kandydat zajął się danym przedsięwzięciem, czego się dzięki temu nauczył, jakie napotkał problemy i jakie wyciągnął z nich wnioski na przyszłość.

  Podczas Assessment Centre zachowanie Kandydata jest oceniane pod kątem umiejętności i kompetencji kluczowych dla programu IITP. Wyniki assessment centre są omawiane z Kandydatem w trakcie telefonicznej sesji informacji zwrotnej.

  Na panel Kandydat zgłasza się z przygotowaną, na zadany przez nas temat, prezentacją i wygłasza ją przed członkami Zarządu i menedżerami wyższego szczebla. Dalsza część spotkania przypomina rozmowę rekrutacyjną. Od samego kandydata zależy czy uda mu się przekonać do siebie zgromadzonych i uzasadnić dlaczego jest właściwą osobą, aby dołączyć do programu.

 • Czy po niepomyślnym wyniku jednego z etapów można ponownie ubiegać się o udział w programie?

  Niestety, nie przewidujemy możliwości ponowienia testów analitycznych, rozmowy kwalifikacyjnej, Assessment Center ani panelu. Wszystkich naszych kandydatów zapraszamy jednak do interesowania się innymi rekrutacjami w ING. Najlepszych spośród tych, którzy jednak nie zakwalifikują się do programu, sami rekomendujemy na odpowiednie do ich kwalifikacji, umiejętności i preferencji wolne stanowiska w naszej firmie.

 • Jaka jest forma zatrudnienia uczestnika programu?

  Nowy uczestnik jest zatrudniany na umowę o pracę na okres próbny, a następnie, jeśli wszystko idzie zgodnie z planem, na czas nieokreślony.

Jeśli nie znalazłeś/łaś odpowiedzi na nurtujące Cię pytanie dotyczące ING International Talent Programme, możesz zadać je nam wysyłając maila na adres iitp@ingbank.pl

Szukasz lepszej pracy?zobacz kogo szukamyi aplikuj do ING Banku Śląskiego

Zobacz także