Inne praktyki

Poza programem Praktyka z Lwem, umożliwiamy studentom odbycie praktyk studenckich, realizowanych w ramach programu studiów (skierowanie z uczelni) oraz innych form praktyk organizowanych przez instytucje, których celem jest wspieranie rozwoju zawodowego studentów.

Jeśli jesteś zainteresowany odbyciem praktyki, załóż swój profil kandydata w systemie rekrutacyjnym i zaznacz swoje preferencje co do miejsca odbywania praktyk.

Załóż profil kandydata