Władze


Zarząd ING Banku Śląskiego S.A.

 


Małgorzata Kołakowska
Prezes Zarządu Banku

zobacz profil 

 Mirosław Boda
Wiceprezes Zarządu Banku

zobacz profil Michał Bolesławski
Wiceprezes Zarządu Banku

zobacz profil Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu Banku

zobacz profil 

 Ignacio Juliá Vilar
Wiceprezes Zarządu Banku

zobacz profil  Justyna Kesler
Wiceprezes Zarządu Banku

zobacz profil Oscar Swan
Wiceprezes Zarządu Banku

zobacz profil 

 

Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A.

Antoni Reczek
Przewodniczący RN (Członek Niezależny)

Brunon Bartkiewicz
Wiceprzewodniczący RN

Aleksander Galos
Sekretarz RN (Członek Niezależny)

Roland Boekhout
Członek RN

Nicolaas Cornelis Jue
Członek RN

Ad Kas
Członek RN

Aleksander Kutela
Członek RN (Członek Niezależny)

 

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej
ING Banku Śląskiego S.A. w latach 2012-2014

Zgodnie z  "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW" ING Bank Śląski S.A. zamieszcza informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Banku w okresie ostatnich dwóch lat.

W latach 2012-2014 udział kobiet i mężczyzn w wyżej wymienionych organach statutowych Banku przedstawia się następująco:  

Zarząd Banku

 

31-12-2012

31-12-2013

10-04-2014

 

l. osób

%

l. osób

%

l. osób

%

Kobiety

2

33

3

43

3

43

Mężczyźni

4

67

4

57

4

57

Razem

6

100

7

100

7

100

 

Rada Nadzorcza

 

31-12-2012

31-12-2013

10-04-2014

 

l. osób

%

l. osób

%

l. osób

%

Kobiety

1

14

1

14

-

-

Mężczyźni

6

86

6

86

7

100

Razem

7

100

7

100

7

100