Ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenie na życie (opcja NW (001/D/2009)), które pozwala wszystkim posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i rozliczeniowych szybko i bez zbędnych formalności ubezpieczyć się oraz zapewnić bezpieczeństwo finansowe najbliższym na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie prowadzone jest przez ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 
 • unikalność – oferta została przygotowana specjalnie dla Klientów ING Banku Śląskiego i nie jest dostępna na rynku w takiej formie
 • elastyczność - dostępne są 4 warianty ubezpieczenia, w każdej chwili możesz zmienić wybrany wariant na inny
 • atrakcyjność – korzystna opłata zależna od wybranego wariantu ubezpieczenia
 • wygoda – nie oceniamy Twojego stanu zdrowia, dzięki czemu nie musisz dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów ani badań medycznych
 • prostota - opłata za ubezpieczenie pobierana jest automatycznie z Twojego rachunku, dzięki czemu nie musisz pamiętać o comiesięcznych płatnościach
 • zabezpieczenie finansowe - otrzymane świadczenie możesz przeznaczyć na rehabilitację, leczenie lub na przejściowe utrzymanie siebie i najbliższych
 • ochrona na całym świecie - 24 godziny na dobę, 365 dni w roku
 • przystępny i wygodny sposób zgłaszania zdarzeń ubezpieczeniowych i wniosków o wypłatę świadczenia na numer infolinii 801 222 222 (z telefonów stacjonarnych) lub (32) 357 00 69 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych); opłata za połączenie wg stawek operatora
 • możliwość wskazania Uposażonego– osoby, która w razie Twojej śmierci otrzyma wypłatę świadczenia
  Zobacz jak wskazać  Uposażonego
 

Zakres ubezpieczenia

 

Wysokość sum ubezpieczenia w zł

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Wariant 4 (rozszerzony)

Wariant A

Wariant B

Klasyfikacja wg daty przystąpienia do ubezpieczenia

do dnia
16.12.2012 roku

od dnia
17.12.2012 roku

Śmierć Ubezpieczonego 100 200 300 300 100 300
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 25 000 40 000 80 000 10 000 40 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym 10 000 25 000 40 000 120 000 10 000 40 000
Trwałe częściowe inwalidztwo wskutek NW 10 000 25 000 40 000 80 000 10 000 40 000
Trwałe całkowite inwalidztwo wskutek NW 10 000 25 000 40 000 80 000 10 000 40 000
Wysokość opłaty za udostępnienie ubezpieczenia 3 6 9 21 3 9

 

Szczególne warunki dodatkowego ubezpieczenia Opcja NW
Dotyczy osób, które przystąpiły do ubezpieczenia do dnia 16.12.2012 roku
format: PDF
pobierz
Szczególne warunki dodatkowego ubezpieczenia Opcja NW
Dotyczy osób, które przystąpiły do ubezpieczenia od dnia 17.12.2012 roku
format: PDF
pobierz