Ubezpieczenie podstawowe

Bezpłatne podstawowe ubezpieczenie na życie (opcja NW (001/2009)) zapewniające ochronę w szczególności na wypadek zdarzeń zaszłych wskutek nieszczęśliwych wypadków.

Ubezpieczeniem automatycznie objęci są posiadacze oraz współposiadacze:

 • Konta Komfort,
 • Konta VIP,
 • Konta Student (otwartych do 28 marca 2005 r.).

Ubezpieczenie prowadzone jest przez ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

 
 • bezpłatna ochrona rozpoczynająca się automatycznie w dniu następnym po dniu podpisania umowy o prowadzenie konta
 • ochrona na całym świecie –  24 godziny na dobę, 365 dni w roku
 • przystępny i wygodny sposób zgłaszania zdarzeń ubezpieczeniowych i wniosków o wypłatę świadczenia na numer infolinii 801 222 222 (z telefonów stacjonarnych) lub (32) 357 00 69
  (z telefonów stacjonarnych i komórkowych); opłata za połączenie wg stawek operatora
 • możliwość wskazania Uposażonego – osoby, która w razie Twojej śmierci otrzyma wypłatę świadczenia
  Zobacz jak wskazać Uposażonego
 

Zakres ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia w zł

  Konto Student
(otwarte do dnia 28.03.2005 r.)
Konto Komfort Konto VIP
Śmierć Ubezpieczonego 100 100 100
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 5 000 10 000 20 000
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku w ruchu drogowym 5 000 10 000 30 000
Trwałe inwalidztwo częściowe spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem 5 000 10 000 20 000
Trwałe inwalidztwo całkowite spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem 5 000 10 000 20 000


Dodatkowo:

 • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony oraz podniesienie wysokości sum ubezpieczenia poprzez skorzystanie z ubezpieczenia dodatkowego „OPCJA NW” 001/D/2009
Szczególne warunki podstawowego ubezpieczenia Opcja NW
format: PDF, rozmiar: 115KB
pobierz