ING BusinessOnLine

Nowoczesny system bankowości internetowej stworzony specjalnie na potrzeby firm. Zapewnia łatwy i wygodny dostęp do rachunków bankowych i możliwość sprawnej realizacji zleceń wykonywanych na co dzień w każdej firmie.

 

Charakterystyka produktu

Podejmując współpracę z ING Bankiem Śląskim, będą Państwo korzystać z jednego z najnowocześniejszych na rynku systemów bankowości internetowej dla firm i instytucji – ING BusinessOnLine. Jest to wszechstronne narzędzie zapewniające dostęp do rachunków bankowych oraz umożliwiające realizację zleceń wykonywanych na co dzień w każdej organizacji.

System ING BusinessOnLine wyróżnia łatwość korzystania, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz elastyczna konfiguracja.

Więcej o systemie 
 

 

Funkcje i zalety systemu

System ING BusinessOnLine oferuje następujące funkcje i korzyści w zakresie zarządzania środkami finansowymi gmin, powiatów, województw oraz zarządzanych przez nich jednostek organizacyjnych – spółek z udziałem jednostki samorządowej, szkół, instytucji kultury, zakładów i jednostek budżetowych:

 • dostęp do rachunków w wielu walutach oraz wyciągi w formacie PDF lub CSV,
 • integracja z systemami finansowo-księgowymi wykorzystywanymi w jednostce samorządowej oraz umożliwienie zlecania płatności w sposób masowy, dzięki funkcji importu i eksportu plików, a także automatyzacja eksportowania tych plików,
 • tworzenie raportów z operacji na rachunkach,
 • wykorzystanie baz danych upraszczających definiowanie operacji (wprowadzanie danych do bazy w wyniku importu plików lub ręcznie),
 • obsługa płatności wychodzących za pomocą dedykowanych formatów przelewów:
  • krajowego,
  • europejskiego (przelew zagraniczny z obniżoną prowizją),
  • walutowego,
  • wewnętrznego (pomiędzy rachunkami jednostki),
  • ZUS,
  • podatkowego;
 • definiowanie zleceń stałych oraz przelewów wzorcowych,
 • możliwość składania wniosków elektronicznych dotyczących kart, kredytów i zarządzania gotówką,
 • obsługa kart obciążeniowych, debetowych i przedpłaconych, przeznaczonych zarówno dla pracowników jednostki samorządowej, jak i dla podmiotów zewnętrznych – beneficjentów świadczeń bezgotówkowych,
 • obsługa gotówkowa – w szczególności zlecenia wypłaty gotówki w oddziale, np. dla osób korzystających z zasiłków społecznych, beneficjentów świadczeń gotówkowych itp.,
 • system identyfikacji masowych płatności umożliwiający przydzielanie indywidualnych (wirtualnych) rachunków bankowych wierzycielom jednostki oraz polecenie zapłaty, szczególnie przydatne przy pobieraniu opłat, np. z tytułu podatków lokalnych,
 • wygodne zarządzanie finansami poszczególnych jednostek organizacyjnych samorządu dzięki funkcjonalności holdingu – użytkownik może mieć jednocześnie dostęp do rachunków wielu jednostek,
 • lokowanie nadwyżek finansowych na lokatach zakładanych samodzielnie w systemie,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa systemu dzięki zastosowaniu – jako jeden z nielicznych banków – podwójnego uwierzytelniania SSL, zaawansowanym standardom kryptograficznym oraz innym zabezpieczeniom,
 • zaawansowane możliwości definiowania uprawnień do systemu dla pracowników jednostki samorządowej, na które składają się:
  • budowa grup i schematów akceptacji, które muszą być spełnione, aby wysłać zlecenie,
  • funkcja superużytkownika, który pełni funkcje nadrzędne wobec innych użytkowników,
  • ograniczenia dostępu wg kryterium IP oraz czasu dostępności (np. tylko komputer w gminie,tylko w godzinach pracy urzędu),
  • lista beneficjentów specjalnych, umożliwiająca zdefiniowanie zaufanej grupy beneficjentów,w stosunku do których nie obowiązują limity kwotowe przelewów,
  • dostęp do bazy i opcji importu w trybie odczytu (np. główny księgowy Jednostki dodajekontrahentów do bazy pozostali użytkownicy wysyłający płatności mogą wybierać tylkokontrahentów wprowadzonych, tzn. zatwierdzonych, przez osoby decyzyjne);
 • dodatkowe ułatwienia dla użytkowników:
  • powiadomienia SMS o transakcjach, logowaniu, saldzie – umożliwiają lepszą kontrolę nad operacjami prowadzonymi w systemie,
  • autouzupełnianie, znane m.in. z wyszukiwarki Google – wystarczy wpisać jedną literę a system podpowie kontrahentów z bazy,
  • wskazywanie przez opis i podświetlenie niewypełnionych lub błędnie wypełnionych pól – ułatwia poruszanie się po systemie.