Wyniki finansowe

Podstawowe dane finansowe

Kalendarium

Nadchodzące wydarzenia

3.11.2016 Raport za III kwartał 2016
2.02.2017 Raport za IV kwartał 2016
31.03.2017 Raport roczny za 2016
Zobacz archiwum

 

Notowania akcji ING Bank Śląski S.A.

Dywidenda

Historia wypłaty dywidendy

    Stopa dywidendy (%)

    Dywidenda na akcję (PLN)

Uwaga: Dane sprzed splitu akcji w listopadzie 2011 roku (1:10) doprowadzone do porównywalności.
Stopa dywidendy na dzień prawa do dywidendy.

Zobacz więcej

Zobacz więcej
Rok
 
Zysk netto jednostkowy (mln PLN) Zysk netto skonsolidowany (mln PLN) Dywidenda za rok (mln PLN) Stopa wypłaty dywidendy jednostkowa (%) Stopa wypłaty dywidendy skonsolidowana (%) Dywidenda na akcję (PLN) Dzień dywidendy Kurs akcji na dzień dywidendy (PLN) Stopa dywidendy (%) Dzień wypłaty dywidendy
2015 1 140,0 1 127,0 559,4 49,1% 49,6% 4,30 20.4.2016 121,80 3,5% 5.5.2016
2014 1 067,9 1 040,7 520,4 48,7% 50,0% 4,00 20.4.2015 143,95 2,8% 5.5.2015
2013 920,1 961,5 572,4 62,2% 59,5% 4,40 14.5.2014 129,60 3,4% 3.6.2014
2012 757,8 832,3 - - - - - - - -
2011 903,6 880,1 - - - - - - - -
2010 702,3 753,1 195,2 27,8% 25,9% 1,50 22.6.2011 85,50 1,8% 1.7.2011
2009 582,2 595,1 - - - - - - - -
2008 455,6 445,4 - - - - - - - -
2007 610,2 630,7 152,2 24,9% 24,1% 1,17 14.5.2008 53,10 2,2% 2.6.2008
2006 540,6 591,4 363,0 67,1% 61,4% 2,79 24.5.2007 87,00 3,2% 11.6.2007
2005 506,8 549,5 357,8 70,6% 65,1% 2,75 18.5.2006 64,50 4,3% 5.6.2006
2004 366,3 399,0 266,7 72,8% 66,8% 2,05 24.6.2005 43,70 4,7% 11.7.2005
2003 28,7 30,6 10,4 36,3% 34,0% 0,08 16.6.2004 37,40 0,2% 1.7.2004
2002 154,0 141,1 31,2 20,3% 22,1% 0,24 16.6.2003 30,95 0,8% 3.7.2003
2001 97,3 100,3 19,5 20,1% 19,5% 0,15 14.5.2002 38,50 0,4% 3.6.2002
2000 138,3 150,9 27,8 20,1% 18,4% 0,30 10.7.2001 26,95 1,1% 3.9.2001

Dane sprzed splitu akcji w listopadzie 2011 roku (1:10) doprowadzone do porównywalności

Akcjonariat

Kapitał akcyjny ING Banku Śląskiego wynosi 130 100 000 zł i dzieli się na 92 600 000 akcji zwykłych serii A i 37 500 000 akcji zwykłych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Jedna akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

 75,00%
    ING Bank N. V.
    97 575 000 akcji

 6,05%
     Aviva Otwarty Fundusz
     Emerytalny Aviva BZ WBK
     7 870 000 akcji

 18,95%
     Pozostali inwestorzy giełdowi
     24 655 000 akcji

Na podstawie listy akcjonariuszy zarejestrowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ING Banku Śląskiego S.A. w dniu 31 marca 2016 roku.

Analitycy

Przedstawiony konsensus rynkowy opracowany został na podstawie raportów niezależnych analityków giełdowych monitorujących wyniki finansowe i biznesowe  ING Banku Śląskiego S.A. oraz wydających rekomendacje dla akcji banku.

Wszystkie zaprezentowane poniżej szacunki i rekomendacje nie stanowią prognoz ani opinii Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

Rekomendacje

Konsensus rynkowy

(Średnia prognoz analityków giełdowych)

mln PLN 2016 2017 2018
Zysk netto 1 041 1 147 1 267
liczba prognoz 15 15 11

Ostatnia aktualizacja: 29.07.2016

Ratingi

Fitch Ratings
(rating pełny)
Moody's Investors Service
(rating na podstawie publicznych informacji)
Rating podmiotu (Long-term IDR): A Długookresowy rating depozytów: A3
Perspektywa ratingu podmiotu: Stabilna Krótkookresowy rating depozytów: P-2
Rating krótkoterminowy (Short-term IDR): F1 Ocena indywidualna (BCA): baa3
Viability Rating: bbb+ Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted BCA): baa2
Rating wsparcia: 1 Perspektywa ratingu: Stabilna
  Ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa: A2 (cr) / P-1 (cr)

Zobacz więcej

Kontakt dla Inwestorów

Biuro Relacji Inwestorskich

Iza Rokicka

e-mail:
Iza.Rokicka@ingbank.pl
investor@ingbank.pl

tel.: +48 (22) 820 44 16
fax.: +48 (22) 602 09 97

Adres:
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, Polska

Zobacz więcej

Zobacz także