Emerytura z ING

15 mar 2017

ING IKE oparte jest na funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners TFI S.A. Klient może inwestować w fundusze o zróżnicowanym poziome zysków i ryzyka i nie zapłaci podatku od zysków kapitałowych na koniec inwestycji. 

Dla klientów, którzy nie wiedzą jaki fundusz wybrać przygotowano fundusze NN Perspektywa SFIO. To 6 strategii inwestycyjnych (subfunduszy) o różnym horyzoncie inwestycyjnym dopasowanych do wieku klienta i przybliżonej daty wypłaty gromadzonych środków. Natomiast dla osób, które znają się już na inwestowaniu do wyboru są aż 17 fundusze. Są tu zarówno fundusze bezpieczne jak i bardziej ryzykowne, inwestujące w Polsce oraz na całym świecie. 

W ING IKE nie trzeba deklarować żadnej regularnej kwoty do wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata to 50 zł – później klient wpłaca ile chce i kiedy. W ramach IKE można swobodnie przemieszczać środki pomiędzy dostępnymi funduszami nie płacąc podatku Belki i nie ponosząc żadnych opłat manipulacyjnych. 

Za zakup funduszy bank nie pobiera żadnych opłat. Bezpłatne jest również otwarcie, prowadzenie, zamiana, konwersja a także wpłata i wypłata. 

Sprawdź teraz, jaka będzie twoja emerytura

Zobacz także