Nowe subfundusze PZU i Union Investment

28 sie 2017

Uprzejmie informujemy, że od 28 sierpnia 2017 r. Bank wprowadza do oferty 4 nowe subfunduszy zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU oraz Union Investment:

  • PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,
  • PZU Telekomunikacja Media Technologia,
  • PZU Dłużny Aktywny,
  • UniAktywny Pieniężny – dostępny w ofercie Premium, Private Banking i Wealth Management.

Zobacz także