Istnieje wiele technologii uwierzytelniania, jednak najprostszym i najtańszym rozwiązaniem jest silne hasło.
To właśnie hasło jest najczęstszym sposobem autoryzacji w procesie logowania do bankowości elektronicznej.

Jak stworzyć silne hasło?

 1. Wybierz zdanie, które łatwo zapamiętasz, np. Bardzo lubię czerwone smażone pomidory. Będzie to podstawa do zbudowania silnego hasła.
 2. Utwórz nowe, pozbawione znaczenia słowo z dwóch pierwszych liter każdego wyrazu ze zdania powyżej: baluczsmpo.
 3. Zwiększ siłę hasła dodając wielkie i małe litery oraz cyfry, np. BaLuczsmP0.
 4. Zastąp część liter i cyfr znakami specjalnymi, np. B@Lucz$mP0.

Powyższy przykład jest tylko jedną z metod, jakie można wykorzystać do stworzenia silnego hasła.

Cechy silnego hasła

Bezpieczne hasło to tzw. hasło silne, które:

 • ma co najmniej 10 znaków,
 • zawiera kombinację cyfr, wielkich i małych liter oraz symboli (np. #%^&@),
 • jest dla Ciebie łatwe do zapamiętania, lecz  trudne do odgadnięcia przez inne osoby,
 • nie zawiera wyrazów z logicznymi zamiennikami liter, np. „mojeh@sło”,
 • nie zawiera całego wyrazu słownikowego,
 • różni się znacznie od poprzednich haseł,
 • nie zawiera powtórzeń znaków (np. 111111111), sekwencji (np. abcdefgh), ani ciągów znaków występujących obok siebie na klawiaturze (np. QWERTY).

Warunki bezpiecznego hasła

 • Nie stosuj tego samego hasła do różnych systemów.
 • Hasło powinno różnić się od nazwy użytkownika.
 • Hasło nie może składać się z takich danych, jak imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, znane wyrazy, znana fraza, itp.
 • Nikomu nie ujawniaj swojego hasła.
 • Zmieniaj hasło co kilka miesięcy.
 • Nie przechowuj hasła online, na komputerze czy kartce.
 • Nigdy nie podawaj hasła w sposób zdalny, np. przez telefon albo e-mail – nie ma sytuacji, w której byłoby to uzasadnione.
 • Nigdy nie wpisuj hasła, gdy korzystasz z nieznanych Ci komputerów (np. w kawiarniach internetowych, kioskach multimedialnych).