• Przelewy

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile


  ING BankOnLine
  w wersji lajt

  Przelewy na rachunki własne oraz do dowolnego odbiorcy

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  Przelewy dowolne w trybie realizacji standardowym, Express ELIXIR lub SORBNET

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  przelewy w trybie standardowym

  dostępne

  przelewy w trybie standardowym

  Przelew w PLN na rachunki ZUS, US oraz innych organów podatkowych

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  Przelewy walutowe oraz europejskie

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  Przelew własny z przewalutowaniem

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  Przelewy na rachunek ING Securities

  brak

  brak

  dostępne

  brak

  brak

  Zakładanie i zarządzanie stałymi zleceniami

  dostępne

  dodatkowo edycja poszczególnych transakcji w ramach stałego zlecenia poprzez możliwość odwołania pojedynczej płatności lub przywrócenia wcześniej odwołanej bez konieczności usuwania stałego zlecenia

  dostępne

  dodatkowo edycja poszczególnych transakcji w ramach stałego zlecenia poprzez możliwość odwołania pojedynczej płatności lub przywrócenia wcześniej odwołanej bez konieczności usuwania stałego zlecenia

  dostępne

  brak

  brak

  Intuicyjna wyszukiwarka oraz sugerowanie odpowiedzi już po wpisaniu trzech znaków

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  brak

  Doładowanie telefonu komórkowego

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  Zlecanie i zarządzanie stałymi doładowaniami telefonów

  brak

  brak

  dostępne

  brak

  brak

  Tworzenie i wysyłanie paczek przelewów

  brak

  brak

  dostępne

  brak

  brak

  Zapisywanie i wysyłanie przelewów wzorcowych oraz do zdefiniowanych odbiorców

  dostępne

  jedna lista, na której można zapisać częstych odbiorców płatności. Składają się na nią przelewy wzorcowe - walutowe i w PLN oraz odbiorcy zapisani w ING BankOnLine

  dostępne

  jedna lista, na której można zapisać częstych odbiorców płatności. Składają się na nią przelewy wzorcowe - walutowe i w PLN oraz odbiorcy zapisani w ING BankOnLine

  dostępne

  dostępne

  możliwość tylko wysłania

  dostępne

  możliwość tylko wysłania

  Polecenie zapłaty

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Moje faktury

  brak

  brak

  dostępne

  brak

  brak

  Płatność przez internet za pomocą usługi Płać z ING

  dostępne

  brak

  dostępne

  dostępne tylko dla klientów, którzy korzystają wyłącznie z ING BankOnLine, np. Wspólnoty mieszkaniowe.

  brak

  brak

  Przelew na telefon

  dostępne

  dostępne

  brak

  dostępne

  brak

 • Zarządzanie finansami

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile


  ING BankOnLine
  w wersji lajt

  Możliwość założenia, edycji i usunięcia budżetu (miesięcznego limitu wydatków)

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  brak

  Analiza wydatków i przychodów
  /Finansometr

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Możliwość zmiany i podziału kategorii transakcji

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Prezentowanie regularnych transakcji

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  brak

  Monitorowanie przyszłych płatności

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  brak

  Trener finansowy

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  brak

 • Historia

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile


  ING BankOnLine
  w wersji lajt

  Historia transakcji dla ROR, rachunku oszczędnościowego oraz dla karty przedpłaconej, wirtualnej i kredytowej

  dostępne

  dodatkowo historia karty debetowej

  dostępne

  dodatkowo historia karty debetowej

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  Historia zbiorcza – połączona historia wszystkich ROR, oszczędnościowych, karty przedpłaconej i wirtualnej, do których Użytkownik posiada uprawnienia

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  brak

  Informacje o saldzie na kontach

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  Saldo dostępne po każdej transakcji

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  brak

  Podgląd transakcji oczekujących / odroczonych i blokad

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  Pobranie listy transakcji w formacie PDF

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  brak

  Pobranie listy transakcji w formacie CSV

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Potwierdzenie transakcji do pobrania w formacie PDF

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  z wyjątkiem telefonów BlackBerry

  brak

  Wyciągi do rachunku oraz zestawienia transakcji dla karty kredytowej do pobrania w formacie PDF

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Przegląd historii transakcji w formie kalendarza

  brak

  brak

  brak

  brak

  brak

  Dla wybranych transakcji możliwość:
  - zapisania Płatnika/ Odbiorcy jako odbiorcy,
  - wykonania ponownie transakcji, założenia stałego zlecenia, zwrócenia transakcji,
  - zmiany i podziału kategorii transakcji

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  wykonanie ponowne przelewu

  brak

 • Rachunki bieżące

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile


  ING BankOnLine
  w wersji lajt

  Otwarcie Konta Direct lub Konta Komfort w PLN z kartą Visa zbliżeniowa oraz Naklejką Zbliżak Visa

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Otwarcie Konta w Euro, USD i GBP

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

 • Oszczędności

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile


  ING BankOnLine
  w wersji lajt

  Otwarcie rachunku oszczędnościowego

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  Otwarcie lokaty terminowej

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Otwarcie i zmiana ustawień Smart Saver

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Otwarcie i zmiana ustawień Dream Saver

  brak

  brak

  dostępne

  brak

  brak

  Otwarcie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

  brak

  brak

  dostępne

  brak

  brak

  Możliwość ustalania własnych celów oszczędnościowych, edycji celu, wykonywania transakcji z/na cel, przeglądu historii celu, zmiany zdjęcia na inne w ramach udostępnionego katalogu zdjęć dla danej kategorii, zakończenia celu

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  brak

 • Karty

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile


  ING BankOnLine
  w wersji lajt

  Zamówienie nowych kart płatniczych (do konta, kredytowych oraz wirtualnych)

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  tylko Visa NFC

  brak

  Zamówienie Mojej Karty ING z własnym wizerunkiem

  brak

  brak

  dostępne

  brak

  brak

  Przelewy z karty kredytowej

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Spłata zadłużenia karty kredytowej

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  Zmiana limitów dla transakcji kartami

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Zlecenie lub rezygnacja z usługi automatycznej spłaty karty

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Nadanie PIN i aktywacja karty

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  Podgląd informacji o karcie kredytowej (wykonane transakcje oraz szczegóły cyklu rozliczeniowego)

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  historia transakcji z ostatnich 3 miesiący oraz szczegóły ostatniego cyklu rozliczeniowego

  dostępne

  transakcje bieżące oraz szczegóły cyklu rozliczeniowego

  Zastrzeżenie karty w przypadku jej kradzieży lub zgubienia

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  Ubezpieczenia do kart

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

 • Kredyty i pożyczki

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile


  ING BankOnLine
  w wersji lajt

  Wzięcie pożyczki, karty kredytowej i limitu zadłużenia w koncie przez internet lub kontakt w sprawie kredytu

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Podgląd harmonogramu i historii spłat kredytu

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Realizacja spłaty lub nadpłaty pożyczki/kredytu

  brak

  brak

  dostępne

  brak

  brak

 • Inwestycje

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile


  ING BankOnLine
  w wersji lajt

  Kupno i zarządzanie inwestycjami

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Badanie profilu inwestycyjnego

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Badanie profilu inwestycyjnego

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Moduł maklerski

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

 • Inne

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile


  ING BankOnLine
  w wersji lajt

  Zarządzanie rachunkami – nadawanie im nazw, zmiana ustawień

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Możliwość pobrania umów zawartych w Moje ING i zapisania własnych dokumentów (nie dotyczy umów kredytowych)

  dostępne

  umowy depozytowe zawarte w Moje ING

  dostępne

  umowy depozytowe zawarte w Moje ING

  dostępne

  umowy kredytowe

  brak

  brak

  Umówienie spotkania / prośba o kontakt przez Bank

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Zarządzanie i zakładanie usługi Serwis SMS

  brak

  brak

  dostępne

  brak

  brak

  Ustawienia powiadomień SMS o realizacji transakcji

  brak

  brak

  dostępne

  brak

  brak

  Zmiana pakietu SMS

  brak

  brak

  dostępne

  brak

  brak

  Możliwość personalizacji wskaźnika stanu rachunku przed zalogowaniem

  brak

  dostępne

  brak

  brak

  brak

  Zakładanie i zarządzanie powiadomieniami PUSH

  brak

  dostępne

  iOS, Android

  brak

  dostępne

  iOS, Android

  brak

  Moje rabaty - pobieranie kodów rabatowych

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  brak

  Możliwość wysyłania numeru rachunku

  brak

  dostępne

  dostępne smsem i mailem

  brak

  dostępne

  dostępne smsem i mailem, z wyjątkiem telefonów z systemem BlackBerry 10

  brak

  Możliwość wysyłania potwierdzenia transakcji, TOiP, zaświadczeń i wyciągów w formie PDF na dowolny adres mailowy

  brak

  dostępne

  brak

  brak

  brak

  Podgląd i wysyłanie wiadomości do Banku

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  Logowanie odciskiem palca 

  brak

  dostępne

  iOS 9 i wyżej, Android 6.0 i wyżej

  brak

  dostępne

  iOS

  brak

  Możliwość zablokowania dostępu do systemu bankowości internetowej/mobilnej lub podglądu wybranych rachunków w systemie

  dostępne

  dostępne

  dostępne

  brak

  dostępne

  możliwość zablokowania dostępu do systemu

  Zmiana danych użytkownika oraz podgląd rejestru ostatnich operacji

  dostępne

  sprawdzenie ostatnich udanych i nieudanych logowań do systemu oraz adresów IP, z jakich było wykonane

  dostępne

  sprawdzenie ostatnich udanych i nieudanych logowań do systemu oraz adresów IP, z jakich było wykonane

  dostępne

  brak

  dostępne

  sprawdzenie ostatnich udanych i nieudanych logowań do systemu oraz adresów IP, z jakich było wykonane

  Możliwość wybrania pierwszego ekranu w aplikacji

  brak

  brak

  brak

  brak

  brak

  Ustawienia graficznego paska stanu rachunku

  brak

  brak

  brak

  dostępne

  brak

  Paragony: dodawanie zdjęć z galerii telefonu 

  brak

  dostępne

  brak

  dostępne

  brak

  Paragony: przechowywanie zdjęć paragonów

  dostępne

  w Moich dokumentach

  dostępne

  w Moich dokumentach

  brak

  dostępne

  w aplikacji

  brak

  Podziel wydatki: wysyłanie rozliczeń za wspólne wydatki

  brak

  brak

  brak

  dostępne

  brak

  Platforma Mobilna BLIK

  dostępne

  informacje o BLIK, wyłączenie BLIKA, zmiana rachunku i limitów BLIK, numer telefonu do przelewów BLIK

  dostępne

  aktywacja BLIKA, informacje o BLIK, transakcja BLIK, wyłączenie BLIKA, zmiana rachunku i limitów BLIK, numer telefonu do przelewów BLIK, zapamiętane sklepy internetowe oraz transakcje bez kodu BLIK w Internecie w zapamiętanych sklepach, wyłączenie skrótu BLIK przed zalogowaniem

  dostępne

  informacja o BLIK, wyłączenie BLIKA, zmiana rachunku i limitów BLIK, hasło do czeków BLIK, numer telefonu do przelewów BLIK, wyłącz/włącz opcję Aktywacji

  dostępne

  aktywacja BLIKA, transakcja BLIK, czek BLIK, przelew BLIK, wyłaczanie skrótu przed zalogowaniem

  brak

  Konfiguracja strony startowej

  dostępne

  Zarządzanie wyświetlaniem kwot, kont i produktów:
  -możliwość ukryć konta, do których jesteś pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym oraz fundusze o rejestrach zerowych;
  -możliwość ukrycia wszystkich rachunków bieżących i oszczędnościowych lokat, pożyczek;
  -możliwość ukrycia wszystkich kwot z sekcji „Dzisiaj”

  dostępne

  Zarządzanie wyświetlaniem kwot, kont i produktów:
  -możliwość ukryć konta, do których jesteś pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym oraz fundusze o rejestrach zerowych;
  -możliwość ukrycia wszystkich rachunków bieżących i oszczędnościowych lokat, pożyczek;
  -możliwość ukrycia wszystkich kwot z sekcji „Dzisiaj”

  dostępne

  -ustawienie 12 ikon na stronie głównej w dogodnej konfiguracji
  -wybór preferowanych skrótów do najczęściej używanych funkcji dzięki opcji Ulubione

  brak

  brak

  Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  brak

  Zastrzeżenie dokumentu tożsamości

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  brak

  Zawieranie umowy ramowej online

  dostępne

  dostępne

  brak

  brak

  brak

Zobacz także