• Przelewy

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile

  Przelewy na rachunki własne oraz do dowolnego odbiorcy

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  Przelewy dowolne w trybie realizacji standardowym, Express ELIXIR lub SORBNET

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  przelewy w trybie standardowym

  Przelew w PLN na rachunki ZUS, US oraz innych organów podatkowych

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  Przelewy walutowe oraz europejskie

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  Przelew własny z przewalutowaniem

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  Przelewy na rachunek ING Securities

  Nie

  Nie

  Tak

  Nie

  Zakładanie i zarządzanie stałymi zleceniami

  Tak

  dodatkowo edycja poszczególnych transakcji w ramach stałego zlecenia poprzez możliwość odwołania pojedynczej płatności lub przywrócenia wcześniej odwołanej bez konieczności usuwania stałego zlecenia

  Tak

  dodatkowo edycja poszczególnych transakcji w ramach stałego zlecenia poprzez możliwość odwołania pojedynczej płatności lub przywrócenia wcześniej odwołanej bez konieczności usuwania stałego zlecenia

  Tak

  Nie

  Intuicyjna wyszukiwarka oraz sugerowanie odpowiedzi już po wpisaniu trzech znaków

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

  Doładowanie telefonu komórkowego

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  Zlecanie i zarządzanie stałymi doładowaniami telefonów

  Nie

  Nie

  Tak

  Nie

  Tworzenie i wysyłanie paczek przelewów

  Nie

  Nie

  Tak

  Nie

  Zapisywanie i wysyłanie przelewów wzorcowych oraz do zdefiniowanych odbiorców

  Tak

  jedna lista, na której można zapisać częstych odbiorców płatności. Składają się na nią przelewy wzorcowe - walutowe i w PLN oraz odbiorcy zapisani w ING BankOnLine

  Tak

  jedna lista, na której można zapisać częstych odbiorców płatności. Składają się na nią przelewy wzorcowe - walutowe i w PLN oraz odbiorcy zapisani w ING BankOnLine

  Tak

  Tak

  możliwość tylko wysłania

  Polecenie zapłaty

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Moje faktury

  Nie

  Nie

  Tak

  Nie

  Płatność przez internet za pomocą usługi Płać z ING

  Tak

  Nie

  Tak

  dostępne tylko dla klientów, którzy korzystają wyłącznie z ING BankOnLine, np. Wspólnoty mieszkaniowe.

  Nie

  Przelew na telefon

  Tak

  Tak

  Nie

  Tak

 • Zarządzanie finansami

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile

  Możliwość założenia, edycji i usunięcia budżetu (miesięcznego limitu wydatków)

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

  Analiza wydatków i przychodów
  /Finansometr

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Możliwość zmiany i podziału kategorii transakcji

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Prezentowanie regularnych transakcji

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

  Monitorowanie przyszłych płatności

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

  Trener finansowy

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

 • Historia

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile

  Historia transakcji dla ROR, rachunku oszczędnościowego oraz dla karty przedpłaconej, wirtualnej i kredytowej

  Tak

  dodatkowo historia karty debetowej

  Tak

  dodatkowo historia karty debetowej

  Tak

  Tak

  Historia zbiorcza – połączona historia wszystkich ROR, oszczędnościowych, karty przedpłaconej i wirtualnej, do których Użytkownik posiada uprawnienia

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

  Informacje o saldzie na kontach

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  Saldo dostępne po każdej transakcji

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

  Podgląd transakcji oczekujących / odroczonych i blokad

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  Pobranie listy transakcji w formacie PDF

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

  Pobranie listy transakcji w formacie CSV

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Potwierdzenie transakcji do pobrania w formacie PDF

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  z wyjątkiem telefonów BlackBerry

  Wyciągi do rachunku oraz zestawienia transakcji dla karty kredytowej do pobrania w formacie PDF

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Przegląd historii transakcji w formie kalendarza

  Nie

  Nie

  Nie

  Nie

  Dla wybranych transakcji możliwość:
  - zapisania Płatnika/ Odbiorcy jako odbiorcy,
  - wykonania ponownie transakcji, założenia stałego zlecenia, zwrócenia transakcji,
  - zmiany i podziału kategorii transakcji

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  wykonanie ponowne przelewu

 • Rachunki bieżące

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile

  Otwarcie Konta Direct lub Konta Komfort w PLN z kartą Visa zbliżeniowa oraz Naklejką Zbliżak Visa

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Otwarcie Konta w Euro, USD i GBP

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

 • Oszczędności

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile

  Otwarcie rachunku oszczędnościowego

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  Otwarcie lokaty terminowej

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Otwarcie i zmiana ustawień Smart Saver

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Otwarcie i zmiana ustawień Dream Saver

  Nie

  Nie

  Tak

  Nie

  Otwarcie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

  Nie

  Nie

  Tak

  Nie

  Możliwość ustalania własnych celów oszczędnościowych, edycji celu, wykonywania transakcji z/na cel, przeglądu historii celu, zmiany zdjęcia na inne w ramach udostępnionego katalogu zdjęć dla danej kategorii, zakończenia celu

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

 • Karty

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile

  Zamówienie nowych kart płatniczych (do konta, kredytowych oraz wirtualnych)

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  tylko Visa NFC

  Zamówienie Mojej Karty ING z własnym wizerunkiem

  Nie

  Nie

  Tak

  Nie

  Przelewy z karty kredytowej

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Spłata zadłużenia karty kredytowej

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  Zmiana limitów dla transakcji kartami

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Zlecenie lub rezygnacja z usługi automatycznej spłaty karty

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Nadanie PIN i aktywacja karty

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  Podgląd informacji o karcie kredytowej (wykonane transakcje oraz szczegóły cyklu rozliczeniowego)

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  historia transakcji z ostatnich 3 miesiący oraz szczegóły ostatniego cyklu rozliczeniowego

  Zastrzeżenie karty w przypadku jej kradzieży lub zgubienia

  Tak

  Tak

  Tak

  Tak

  Ubezpieczenia do kart

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

 • Kredyty i pożyczki

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile

  Wzięcie pożyczki, karty kredytowej i limitu zadłużenia w koncie przez internet lub kontakt w sprawie kredytu

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Podgląd harmonogramu i historii spłat kredytu

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Realizacja spłaty lub nadpłaty pożyczki/kredytu

  Nie

  Nie

  Tak

  Nie

 • Inwestycje

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile

  Kupno i zarządzanie inwestycjami

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Badanie profilu inwestycyjnego

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Badanie profilu inwestycyjnego

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Moduł maklerski

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

 • Inne

  Systemy


  Moje ING


  Moje ING mobile


  System transakcyjny
  ING BankOnLine


  Aplikacja
  ING BankMobile

  Zarządzanie rachunkami – nadawanie im nazw, zmiana ustawień

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Możliwość pobrania umów zawartych w Moje ING i zapisania własnych dokumentów (nie dotyczy umów kredytowych)

  Tak

  umowy depozytowe zawarte w Moje ING

  Tak

  umowy depozytowe zawarte w Moje ING

  Tak

  umowy kredytowe

  Nie

  Umówienie spotkania / prośba o kontakt przez Bank

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Zarządzanie i zakładanie usługi Serwis SMS

  Nie

  Nie

  Tak

  Nie

  Ustawienia powiadomień SMS o realizacji transakcji

  Nie

  Nie

  Tak

  Nie

  Zmiana pakietu SMS

  Nie

  Nie

  Tak

  Nie

  Możliwość personalizacji wskaźnika stanu rachunku przed zalogowaniem

  Nie

  Tak

  Nie

  Nie

  Zakładanie i zarządzanie powiadomieniami PUSH

  Nie

  Tak

  iOS, Android

  Nie

  Tak

  iOS, Android

  Moje rabaty - pobieranie kodów rabatowych

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

  Możliwość wysyłania numeru rachunku

  Nie

  Tak

  dostępne smsem i mailem

  Nie

  Tak

  dostępne smsem i mailem, z wyjątkiem telefonów z systemem BlackBerry 10

  Możliwość wysyłania potwierdzenia transakcji, TOiP, zaświadczeń i wyciągów w formie PDF na dowolny adres mailowy

  Nie

  Tak

  Nie

  Nie

  Podgląd i wysyłanie wiadomości do Banku

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Logowanie odciskiem palca 

  Nie

  Tak

  iOS 9 i wyżej, Android 6.0 i wyżej

  Nie

  Tak

  iOS

  Możliwość zablokowania dostępu do systemu bankowości internetowej/mobilnej lub podglądu wybranych rachunków w systemie

  Tak

  Tak

  Tak

  Nie

  Zmiana danych użytkownika oraz podgląd rejestru ostatnich operacji

  Tak

  sprawdzenie ostatnich udanych i nieudanych logowań do systemu oraz adresów IP, z jakich było wykonane

  Tak

  sprawdzenie ostatnich udanych i nieudanych logowań do systemu oraz adresów IP, z jakich było wykonane

  Tak

  Nie

  Możliwość wybrania pierwszego ekranu w aplikacji

  Nie

  Nie

  Nie

  Nie

  Ustawienia graficznego paska stanu rachunku

  Nie

  Nie

  Nie

  Tak

  Paragony: dodawanie zdjęć z galerii telefonu 

  Nie

  Tak

  Nie

  Tak

  Paragony: przechowywanie zdjęć paragonów

  Tak

  w Moich dokumentach

  Tak

  w Moich dokumentach

  Nie

  Tak

  w aplikacji

  Podziel wydatki: wysyłanie rozliczeń za wspólne wydatki

  Nie

  Nie

  Nie

  Tak

  Platforma Mobilna BLIK

  Tak

  informacje o BLIK, wyłączenie BLIKA, zmiana rachunku i limitów BLIK, numer telefonu do przelewów BLIK

  Tak

  aktywacja BLIKA, informacje o BLIK, transakcja BLIK, wyłączenie BLIKA, zmiana rachunku i limitów BLIK, numer telefonu do przelewów BLIK, zapamiętane sklepy internetowe oraz transakcje bez kodu BLIK w Internecie w zapamiętanych sklepach, wyłączenie skrótu BLIK przed zalogowaniem

  Tak

  informacja o BLIK, wyłączenie BLIKA, zmiana rachunku i limitów BLIK, hasło do czeków BLIK, numer telefonu do przelewów BLIK, wyłącz/włącz opcję Aktywacji

  Tak

  aktywacja BLIKA, transakcja BLIK, czek BLIK, przelew BLIK, wyłaczanie skrótu przed zalogowaniem

  Konfiguracja strony startowej

  Tak

  Zarządzanie wyświetlaniem kwot, kont i produktów:
  -możliwość ukryć konta, do których jesteś pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym oraz fundusze o rejestrach zerowych;
  -możliwość ukrycia wszystkich rachunków bieżących i oszczędnościowych lokat, pożyczek;
  -możliwość ukrycia wszystkich kwot z sekcji „Dzisiaj”

  Tak

  Zarządzanie wyświetlaniem kwot, kont i produktów:
  -możliwość ukryć konta, do których jesteś pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym oraz fundusze o rejestrach zerowych;
  -możliwość ukrycia wszystkich rachunków bieżących i oszczędnościowych lokat, pożyczek;
  -możliwość ukrycia wszystkich kwot z sekcji „Dzisiaj”

  Tak

  -ustawienie 12 ikon na stronie głównej w dogodnej konfiguracji
  -wybór preferowanych skrótów do najczęściej używanych funkcji dzięki opcji Ulubione

  Nie

  Udzielenie/odwołanie pełnomocnictwa

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

  Zastrzeżenie dokumentu tożsamości

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

  Zawieranie umowy ramowej online

  Tak

  Tak

  Nie

  Nie

Zobacz także