• Polecenie przelewu

 • Polecenie przelewu z odroczoną datą płatności

 • Stałe zlecenia

 • Zlecenia dot. funduszy inwestycyjnych i IKE Kapitał z Lwem

 • Otwarcie lokaty

 • Założenie Konta z Lwem, konta oszczędnościowego, ROR w walutach obcych

 • Zamknięcie lokaty, konta oszczędnościowego

 • Inne dyspozycje

Polecenie przelewu

Typ przelewu

Godzina graniczna
Przelewy zlecone po tej godz. są realizowane w następnym dniu roboczym

Moment realizacji
 • przelew wewnętrzny w PLN, który nie wymaga przewalutowania, z bieżącą datą realizacji na rachunki1 klientów prowadzone w Banku, w tym Przelew na telefon
 • przelew krajowy (w PLN na rachunek w innym banku w kraju) złożony jako przelew Express ELIXIR
brak
(tryb 24/7)
w czasie rzeczywistym w dniu złożenia zlecenia
 • przelew walutowy
do godz. 14:30 w tym samym dniu, od poniedziałku do piątku
 • przelew wewnętrzny w walucie obcej na rachunki prowadzone w Banku, z przewalutowaniem i bez przewalutowania
 • przelew wewnętrzny w PLN na rachunki prowadzone w Banku, z przewalutowaniem
do godz. 18:00 w tym samym dniu, od poniedziałku do piątku
 • przelew wewnętrzny w PLN, który nie wymaga przewalutowania, z bieżącą datą realizacji, o ile nie jest realizowany w czasie rzeczywistym
 • przelew krajowy, (w PLN na rachunek w innym banku w kraju), w tym Przelew na telefon
 • przelew w ciężar karty kredytowej
 • przelew wewnętrzny realizowany w Kantorze, który wymaga przewalutowania
do godz. 20:00 w tym samym dniu, od poniedziałku do soboty

Polecenie przelewu z odroczoną datą płatności

Realizowane są stosownie do wskazanej przez Klienta daty płatności. 

 • w przypadku daty płatności przypadającej na dzień wolny od pracy - realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym, 
 • w przypadku dyspozycji anulowania polecenia przelewu z odroczoną datą płatności - dyspozycja taka powinna być złożona do godz. 23:59 dnia poprzedzającego datę realizacji płatności.

Stałe zlecenia

Realizacja transakcji płatniczej w ramach stałego zlecenia następuje zgodnie z trybem określonym w regulaminie właściwym dla rachunku obciążanego.

Zlecenia dot. funduszy inwestycyjnych i IKE Kapitał z Lwem

Godzina graniczna Moment realizacji
do godz. 19:15 od poniedziałku do piątku przekazywane są przez Bank do funduszy inwestycyjnych w tym samym dniu.
po godz. 19:15 od poniedziałku do piątku przekazywane są przez Bank do funduszy inwestycyjnych w najbliższym dniu roboczym.
w sobotę oraz dni wolne od pracy przekazywane są przez Bank do funduszy inwestycyjnych w najbliższym dniu roboczym.

Zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN oraz ING Konto Funduszowe SFIO, złożone poprzez system bankowości internetowej, stanowi Wpłatę Bezpośrednią w rozumieniu Statutów tych funduszy. Przelew na nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym Wpłata Bezpośrednia w przypadku Funduszy NN oraz ING Konto Funduszowe, realizowana w ramach procesu nabycia funduszy poprzez system bankowości internetowej, jest poleceniem przelewu na rachunek funduszu i jest realizowany zgodnie z obowiązującymi w ING Banku Śląskim S.A. zasadami realizacji zleceń płatniczych.

Otwarcie lokaty

Godzina graniczna Moment realizacji
do godz. 20:00 od poniedziałku do soboty realizowane są w tym samym dniu
po godz. 20:00 od poniedziałku do soboty realizowane są w najbliższym dniu roboczym
dni wolne od pracy

realizowane są w najbliższym dniu roboczym

Założenie Konta z Lwem, konta oszczędnościowego, ROR w walutach obcych

Realizowane są stosownie do możliwości technicznych systemu informatycznego Banku, jednak nie później niż w trzecim dniu roboczym, licząc od daty złożenia dyspozycji.

Zamknięcie lokaty, konta oszczędnościowego

Godzina graniczna Moment realizacji
do godz. 17:00 od poniedziałku do piątku realizowane są w tym samym dniu
po godz. 17:00 od poniedziałku do piątku realizowane są w najbliższym dniu roboczym
w sobotę oraz w dni wolne od pracy

realizowane są w najbliższym dniu roboczym

Inne dyspozycje

Realizowane są stosownie do możliwości technicznych systemu informatycznego Banku, jednak nie później niż w trzecim dniu roboczym licząc od daty złożenia dyspozycji.

Zobacz także

1Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych oraz w Ogólnych warunkach wydawania i użytkowania kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. dla klientów indywidualnych. KONTO Z LWEM lub Otwarte Konto Oszczędnościowe w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych