Tryb realizacji zleceń płatniczych oraz innych dyspozycji składanych przez system bankowości internetowej.

Godzina graniczna przyjmowania
zleceń płatniczych / dyspozycji

Moment realizacji
zlecenia płatniczego / dyspozycji

POLECENIE PRZELEWU
realizacja polecenia przelewu (wychodzącego) oznacza obciążenie rachunku
 • brak (tryb 24/7)

  Dotyczy: 
 • przelew wewnętrzny w PLN, niewymagający przewalutowania, z bieżącą datą realizacji na rachunki* klientów prowadzone w Banku, w tym Przelew na telefon,
 • przelew krajowy (w PLN na rachunek w innym banku w kraju) złożony jako przelew Express ELIXIR.
 • realizowane są w tym samym dniu (zlecenie realizowane w czasie rzeczywistym w dniu złożenia zlecenia).
 • do godz. 14:30 od poniedziałku do piątku

  Dotyczy: 
 • przelew walutowy.
 • realizowane są w tym samym dniu.
 • do godz. 18:00 od poniedziałku do piątku

  Dotyczy:
 • przelew wewnętrzny w walucie obcej na rachunki prowadzone w Banku, z przewalutowaniem i bez przewalutowania,
 • przelew wewnętrzny w PLN na rachunki prowadzone w Banku, z przewalutowaniem.
 • do godz. 20:00 od poniedziałku do soboty

  Dotyczy: 
 • przelew wewnętrzny w PLN, niewymagający przewalutowania, z bieżącą datą realizacji, o ile nie jest realizowany w czasie rzeczywistym, 
 • przelew krajowy, (w PLN na rachunek w innym banku w kraju), w tym Przelew na telefon, 
 • przelew w ciężar karty kredytowej.
 • po godz. 14:30 od poniedziałku do piątku
 • w sobotę oraz dni wolne od pracy

  Dotyczy: 
 • przelew walutowy.
 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym.
 • po godz. 18:00 od poniedziałku do piątku
 • w sobotę oraz dni wolne od pracy

  Dotyczy: 
 • przelew wewnętrzny w walucie obcej na rachunki prowadzone w Banku, z przewalutowaniem i bez przewalutowania, 
 • przelew wewnętrzny w PLN na rachunki prowadzone w Banku, z przewalutowaniem.
 • po godz. 20:00 od poniedziałku do soboty
 • w dni wolne od pracy

  Dotyczy:

 • przelew wewnętrzny w PLN, niewymagający przewalutowania, z bieżącą datą realizacji, o ile nie jest realizowany w czasie rzeczywistym, w tym Przelew na telefon,
 • przelew krajowy, (w PLN na rachunek w innym banku w kraju), 
 • przelew w ciężar karty kredytowej.
POLECENIA PRZELEWU Z ODROCZONĄ DATĄ PŁATNOŚCI

Realizowane są stosownie do wskazanej przez Klienta daty płatności. 

 • w przypadku daty płatności przypadającej na dzień wolny od pracy - realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym, 
 • w przypadku dyspozycji anulowania polecenia przelewu z odroczoną datą płatności - dyspozycja taka powinna być złożona najpóźniej do godz. 20.00 ostatniego dnia roboczego oraz w sobotę poprzedzające datę realizacji płatności.
STAŁE ZLECENIA

Realizacja transakcji płatniczej w ramach stałego zlecenia następuje zgodnie z trybem określonym w regulaminie właściwym dla rachunku obciążanego.

DYSPOZYCJE I ZLECENIA DOTYCZĄCE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I IKE KAPITAŁ Z LWEM
 • do godz. 19:15 od poniedziałku do piątku
 • przekazywane są przez Bank do funduszy inwestycyjnych w tym samym dniu.
 • po godz. 19:15 od poniedziałku do piątku
 • w sobotę oraz dni wolne od pracy
 • przekazywane są przez Bank do funduszy inwestycyjnych w najbliższym dniu roboczym.

Zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN oraz ING Konto Funduszowe SFIO, złożone poprzez system bankowości internetowej, stanowi Wpłatę Bezpośrednią w rozumieniu Statutów tych funduszy.
Przelew na nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym Wpłata Bezpośrednia w przypadku Funduszy NN oraz ING Konto Funduszowe, realizowana w ramach procesu nabycia funduszy poprzez system bankowości internetowej, jest poleceniem przelewu na rachunek funduszu i jest realizowany zgodnie z obowiązującymi w ING Banku Śląskim S.A. zasadami realizacji zleceń płatniczych.

OTWARCIE LOKATY
 • do godz. 20:00 od poniedziałku do soboty
 • realizowane są w tym samym dniu
 • po godz. 20:00 od poniedziałku do soboty
 • dni wolne od pracy
 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym
ZAŁOŻENIE KONTA Z LWEM, OTWARTEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO, RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO–ROZLICZENIOWEGO W WALUTACH OBCYCH

Realizowane są stosownie do możliwości technicznych systemu informatycznego Banku, jednak nie później niż w trzecim dniu roboczym, licząc od daty złożenia dyspozycji.

ZAMKNIĘCIE RACHUNKU LOKATY, ZAMKNIĘCIE RACHUNKU OTWARTEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO
 • do godz. 17:00 od poniedziałku do piątku
 • realizowane są w tym samym dniu
 • po godz. 17:00 od poniedziałku do piątku
 • w sobotę oraz dni wolne od pracy
 • realizowane są w najbliższym dniu roboczym
INNE DYSPOZYCJE, NP: WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU DLA PRZEDSIĘBIORCY Z JEDNOOSOBOWĄ REPREZENTACJĄ

Realizowane są stosownie do możliwości technicznych systemu informatycznego Banku, jednak nie później niż w trzecim dniu roboczym licząc od daty złożenia dyspozycji.

1Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych oraz w Ogólnych warunkach wydawania i użytkowania kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. dla klientów indywidualnych. KONTO Z LWEM lub Otwarte Konto Oszczędnościowe w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych
2Elixir – czyli Elektroniczna Izba Rozliczeniowa to system rozliczeń międzybankowych realizujący zlecenia płatnicze, w tym polecenia przelewu pomiędzy rachunkami w bankach w Polsce.