• Polecenie przelewu

 • Polecenie przelewu z odroczoną datą płatności

 • Stałe zlecenia

 • Zlecenia dot. funduszy inwestycyjnych otwartych oraz IKE ING

 • Otwarcie lokaty

 • Założenie Konta z Lwem, konta oszczędnościowego, ROR w walutach obcych

 • Zamknięcie lokaty, konta oszczędnościowego

 • Inne dyspozycje

Polecenie przelewu

Typ przelewu

Godzina graniczna
Przelewy zlecone po tej godz. są realizowane w następnym dniu roboczym

Moment realizacji
 • przelew wewnętrzny w PLN, który nie wymaga przewalutowania, z bieżącą datą realizacji na rachunki1 klientów prowadzone w Banku, w tym Przelew na telefon
 • przelew krajowy (w PLN na rachunek w innym banku w kraju) złożony jako przelew Express ELIXIR
brak
(tryb 24/7)
w czasie rzeczywistym w dniu złożenia zlecenia
 • przelew walutowy
do godz. 14:30 w tym samym dniu, od poniedziałku do piątku
 • przelew wewnętrzny w walucie obcej na rachunki prowadzone w Banku, z przewalutowaniem i bez przewalutowania
 • przelew wewnętrzny w PLN na rachunki prowadzone w Banku, z przewalutowaniem
do godz. 18:00 w tym samym dniu, od poniedziałku do piątku
 • przelew wewnętrzny w PLN, który nie wymaga przewalutowania, z bieżącą datą realizacji, o ile nie jest realizowany w czasie rzeczywistym
 • przelew krajowy, (w PLN na rachunek w innym banku w kraju), w tym Przelew na telefon
 • przelew w ciężar karty kredytowej
 • przelew wewnętrzny realizowany w Kantorze, który wymaga przewalutowania
do godz. 20:00 w tym samym dniu, od poniedziałku do soboty

Polecenie przelewu z odroczoną datą płatności

Realizowane są stosownie do wskazanej przez Klienta daty płatności. 

 • w przypadku daty płatności przypadającej na dzień wolny od pracy - realizacja nastąpi w najbliższym dniu roboczym, 
 • w przypadku dyspozycji anulowania polecenia przelewu z odroczoną datą płatności - dyspozycja taka powinna być złożona do godz. 23:59 dnia poprzedzającego datę realizacji płatności.

Stałe zlecenia

Kiedy zrealizujemy płatność w ramach stałego zlecenia
 
W dniu wskazanym do obciążenia konta w ramach stałego zlecenia, podejmujemy próby obciążenia konta wskazaną w zleceniu kwotą.
 
Jeżeli wskazanym dniem nie jest dzień roboczy (z wyłączeniem soboty), takie próby wykonamy w najbliższym dniu roboczym.
 
Jeżeli dzień wskazany do obciążenia konta w ramach stałego zlecenia przypada na sobotę, podejmujemy próby obciążenia konta wskazaną w zleceniu kwotą tak, jak w dni robocze. 
 
Ostatniej próby w dniu wskazanym do obciążenia konta dokonujemy o godz. 14.00. Jeżeli w chwili wykonywania transakcji, po ostatniej próbie obciążenia konta, nie ma nim wystarczających środków na jej realizację, nie wykonamy jej. Jako powód odmowy podamy brak wystarczających środków. 
Taką płatność w bieżącym cyklu będziesz mógł uregulować samodzielnie np. przelewem. 
 
Sytuacje wyjątkowe
 
 • Jeżeli wskazany przez ciebie dzień do obciążenia konta w ramach stałego zlecenia przypada 29., 30. lub 31. dnia miesiąca to transakcję wykonamy zgodnie ze zleceniem z zastrzeżeniem, że w miesiącu lutym wykonamy ją 28., a w latach przestępnych 29 lutego danego roku, a w pozostałych miesiącach, w których nie występuje 31. dzień miesiąca - ostatniego dnia miesiąca. Zapewnij odpowiednią kwotę na koncie najpóźniej do godziny 14:00. 
 • Jeżeli składasz stałe zlecenie przez system bankowości internetowej to pamiętaj, aby w chwili składania takiego zlecenia przyjmowanego i wykonywanego w tym samym dniu, zapewnić środki na koncie wystarczające na wykonanie transakcji w ramach tego zlecenia.

 

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych

Zlecenia dot. funduszy inwestycyjnych otwartych oraz IKE ING

Godzina graniczna Moment realizacji
zlecenia przyjęte w systemie banku w dniu roboczym między godziną 9.00 a 19.15 przekazywane są przez bank do funduszy w tym samym dniu o godz. 19.15
zlecenia przyjęte w systemie banku między godziną 19.15 w dniu roboczym D a 9.00 następnego dnia roboczego (dzień D+1) przekazywane są przez bank do funduszy o godz. 9.00 w dniu D+1
zlecenia przyjęte w systemie banku w sobotę i w dniu wolnym od pracy przekazywane są przez bank do funduszy o godz. 9.00 następnego dnia roboczego, przypadającego po dniu wolnym od pracy 
 

Zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN oraz ING Konto Funduszowe SFIO, złożone poprzez system bankowości internetowej, stanowi Wpłatę Bezpośrednią w rozumieniu Statutów tych funduszy. Przelew na nabycie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym Wpłata Bezpośrednia w przypadku Funduszy NN oraz ING Konto Funduszowe, realizowana w ramach procesu nabycia funduszy poprzez system bankowości internetowej, jest poleceniem przelewu na rachunek funduszu i jest realizowany zgodnie z obowiązującymi w ING Banku Śląskim S.A. zasadami realizacji zleceń płatniczych.

Otwarcie lokaty

Godzina graniczna Moment realizacji
do godz. 20:00 od poniedziałku do soboty realizowane są w tym samym dniu
po godz. 20:00 od poniedziałku do soboty realizowane są w najbliższym dniu roboczym
dni wolne od pracy

realizowane są w najbliższym dniu roboczym

Założenie Konta z Lwem, konta oszczędnościowego, ROR w walutach obcych

Realizowane są stosownie do możliwości technicznych systemu informatycznego Banku, jednak nie później niż w trzecim dniu roboczym, licząc od daty złożenia dyspozycji.

Zamknięcie lokaty, konta oszczędnościowego

Godzina graniczna Moment realizacji
do godz. 17:00 od poniedziałku do piątku realizowane są w tym samym dniu
po godz. 17:00 od poniedziałku do piątku realizowane są w najbliższym dniu roboczym
w sobotę oraz w dni wolne od pracy

realizowane są w najbliższym dniu roboczym

Inne dyspozycje

Realizowane są stosownie do możliwości technicznych systemu informatycznego Banku, jednak nie później niż w trzecim dniu roboczym licząc od daty złożenia dyspozycji.

Zobacz także

1Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych oraz w Ogólnych warunkach wydawania i użytkowania kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. dla klientów indywidualnych. KONTO Z LWEM lub Otwarte Konto Oszczędnościowe w rozumieniu Regulaminu świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych