Zależy Ci na czasie? W systemie bankowości internetowej możesz zrobić przelew natychmiastowy, który zostanie zrealizowany poprzez system Express Elixir w czasie rzeczywistym.

Przelew Express Elixir jest realizowany w trybie ciągłym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Jego realizacja jest możliwa po spełnieniu kilku warunków:

  • kwota przelewu nie przekracza 100 000 PLN,
  • rachunek odbiorcy jest prowadzony w banku, który przystąpił do rozliczeń z Krajową Izbą Rozliczeniową w ramach realizacji przelewów Express Elixir,
  • bank odbiorcy jest aktywny (dostępny) w momencie złożenia przelewu do realizacji (nie występują czasowe niedostępności),
  • rachunek, z którego realizowany jest przelew został udostępniony do realizacji przelewów Express Elixir,
  • bank odbiorcy akceptuje przelew do realizacji w tym trybie.

Zlecenia realizowane są wyłącznie w PLN na rachunek w innych bankach krajowych i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych (US) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jak złożyć dyspozycję przelewu Express Elixir?

 

Podczas wprowadzania danych przelewu do kwoty 100 000 PLN, w systemie Moje ING przejdź do "Wykonaj transakcję", wybierz "Przelew zwykły" a następnie w polu "Czas realizacji" wybierz "Ekspresowy".

Jeśli korzystasz z systemu ING Bank Online w funkcji „Przelew w PLN” sekcja „Przelew dowolny” w polu wyboru ”Tryb realizacji” należy zaznaczyć opcję Express Elixir.

W przypadku, gdy szczegóły wprowadzonego zlecenia spełniają kryteria wymienione powyżej, zlecenie płatnicze zostanie przyjęte do realizacji w trybie Express Elixir, bezpośrednio po jego złożeniu. Informacja nt. statusu realizacji zlecenia jest dostępna w zakładce „Lista przelewów Express Elixir”.

 
 

Opłaty

Za wykonanie przelewu za pośrednictwem systemu Express Elixir, Bank pobiera opłatę zgodną z Tabelą Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. w wysokości odpowiednio: 5 PLN dla Klienta Indywidualnego oraz 10 PLN dla Przedsiębiorcy.

Informacje dodatkowe


Dodatkowe informacje o systemie Express Elixir można uzyskać na stronie Krajowej Izby Rozliczeniowej pod adresem: http://www.expresselixir.pl/

Aktualną listę banków, które są uczestnikami systemu Express Elixir znajdziesz na: 
http://www.expresselixir.pl/tabela-dostepnosci