W systemie bankowości internetowej możesz złożyć dyspozycję przelewu pilnego, który zostanie zrealizowany poprzez system SORBNET w czasie rzeczywistym.

Godziną graniczną realizacji zleceń płatniczych w systemie SORBNET jest godzina 14:30 (dni robocze).

Przelewy złożone do realizacji poprzez system SORBNET:

  • w dni robocze do godziny granicznej są wysyłane do innego banku bezpośrednio po złożeniu dyspozycji;
  • w dni robocze po godzinie granicznej oraz w dni wolne od pracy są wysyłane do innego banku w najbliższy dzień roboczy.

Zlecenia SORBNET realizowane są wyłącznie w walucie PLN i nie obejmują przelewów na rachunki Urzędów Skarbowych (US) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Jak złożyć dyspozycję przelewu SORBNET?


Podczas wprowadzania danych przelewu (do kwoty 1 mln PLN) w systemie Moje ING przejdź do "Wykonaj transakcję", wybierz "Przelew zwykły" a następnie w polu "Czas realizacji" wybierz "Priorytetowy".

Jeśli korzystasz z systemu ING Bank Online w funkcji „Przelew w PLN” sekcja „Przelew dowolny” w polu wyboru ”Tryb realizacji” należy zaznaczyć opcję SORBNET.

Przelewy środków powyżej kwoty 1 mln PLN są automatycznie kierowane do realizacji poprzez system SORBNET, niezależnie od wskazanego Trybu realizacji.

Opłaty

Za przelew SORBNET pobierane są, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A., następujące opłaty dodatkowe:

  • za przelew do kwoty 1 mln zł opłatę w wysokości 35,00 PLN,
  • za przelew w kwocie powyżej kwoty 1 mln w wysokości 10,00 PLN