Inwestuj wygodnie


0 zł prowizji1 przy zakupie funduszy w Moim ING oraz w ramach Regularnego Inwestowania


Możesz zacząć inwestować od 50 zł


Kupujesz, sprzedajesz i sprawdzasz wynik inwestycji w internecie


Wybierasz spośród ponad 100 funduszy inwestujących w Polsce i za granicą

Dlaczego warto kupować fundusze inwestycyjne u nas?

1

Planujesz wpłacać drobne kwoty co miesiąc

fundusze inwestycyjne

Planujesz wpłacać drobne kwoty co miesiąc?

Możesz ustawić regularne inwestowanie i co miesiąc kupować nowe jednostki wybranego funduszu. Nie musisz zastanawiać się, kiedy to robić wystarczy, że określisz kwotę i konto, z którego mamy ją pobierać, a reszta wydarzy się sama.

Więcej

2

Dbasz o utrzymanie komfortowego poziomu ryzyka?

fundusze inwestycyjne

Dbasz o utrzymanie akceptowalnego przez Ciebie poziomu ryzyka?

Możesz podzielić pieniądze między różne fundusze i stworzyć własne pakiety funduszy dopasowane do twojego apetytu na zyski i ryzyko. Ich łączny wynik możesz śledzić w Moim ING.

Więcej

3

Chcesz otrzymać wsparcie Trenera Finansowego?

fundusze inwestycyjne

Chcesz otrzymać wsparcie Trenera Finansowego?

Trener Finansowy to aplikacja, która pomoże zbudować Twój optymalny portfel funduszy inwestycyjnych. Znajdziesz ją w Moim ING.

Więcej

Jak kupić?

Jeśli jesteś naszym klientem

Kup fundusze w bankowości internetowej.

Kup fundusze

Jeśli jeszcze nie masz umowy ramowej o korzystanie z bankowości elektronicznej i umowy pośrednictwa, przed kupnem funduszy poprosimy Cię o ich podpisanie.

 

Jeśli jeszcze nie jesteś
naszym klientem

Zostaw numer, umówimy Cię na spotkanie w oddziale.

Zostaw numer, oddzwonimy

 

Rodzaje funduszy

Pieniężne Obligacji Stabilnego wzrostu Zrównoważone Akcyjne Pozostałe

Fundusze inwestycyjne o najniższym poziomie ryzyka, których celem jest ochrona realnej wartości zainwestowanych środków. Aktywa funduszy lokowane są w krótko terminowe papiery dłużne, takie jak bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, czy obligacje o terminie zapadalności do 1 roku. Stanowią one konkurencję do depozytów bankowych, przy czym ich zaletą jest wysoka płynność inwestycji umożliwiająca natychmiastowe wycofanie środków bez utraty uzyskanych korzyści. Wartości tytułów uczestnictwa powinny nieznacznie wzrastać w każdym dniu wyceny.

Stopa zwrotu za 12 miesięcy
bardzo niski
stopień ryzyka
3.22 %
najlepszy w grupie
1.94 %
średnia dla grupy
0.23 %
najgorszy w grupie

Średnia stopa zwrotu funduszy pieniężnych w odniesieniu do pozostałych typów funduszy (obliczona na podstawie stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych dostępnych w ING Banku Śląskim).

3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Źródło: Analizy Online
Kategorie funduszy zgodne z rekomendacją banku.

Sprawdź naszą ofertę funduszy inwestycyjnych

Tabela opłat i prowizji

Przy realizacji przelewów środków na nabycie tytułów uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem ING Banku Śląskiego pobierane są opłaty:

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze inwestycyjne mogą być niezgodne lub częściowo zgodne z Twoją wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami: Prospektem informacyjnym Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego wybranym funduszem, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów, Informacjami dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz ostatnie zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym. Znajdziesz je na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie internetowej banku www.ingbank.pl.

Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ingbank.pl/fio

 

Promocja „0 zł za zakup funduszy w Moim ING” obowiązuje od 1 lutego 2018 r. do odwołania.