Inwestuj wygodnie


Możesz zacząć inwestować od 50 zł


Kupujesz, sprzedajesz i sprawdzasz wynik inwestycji w internecie


Wybierasz spośród 100 funduszy inwestujących w Polsce i za granicą

Dlaczego warto kupować fundusze inwestycyjne u nas?

1

Planujesz wpłacać drobne kwoty co miesiąc

Planujesz wpłacać drobne kwoty co miesiąc?

Możesz ustawić regularne inwestowanie i co miesiąc kupować nowe jednostki wybranego funduszu. Nie musisz zastanawiać się, kiedy to robić wystarczy, że określisz kwotę i konto, z którego mamy ją pobierać, a reszta wydarzy się sama.

Więcej

2

Dbasz o utrzymanie komfortowego poziomu ryzyka?

Dbasz o utrzymanie akceptowalnego przez Ciebie poziomu ryzyka?

Możesz podzielić pieniądze między różne fundusze i stworzyć własne pakiety funduszy dopasowane do twojego apetytu na zyski i ryzyko. Ich łączny wynik możesz śledzić w Moim ING.

Więcej

3

Chcesz otrzymać wsparcie Trenera Finansowego?

Chcesz otrzymać wsparcie Trenera Finansowego?

Trener Finansowy to aplikacja, która pomoże zbudować Twój optymalny portfel funduszy inwestycyjnych. Znajdziesz ją w Moim ING.

Więcej

Wsparcie ekspertów

Gdy tylko poczujesz taką potrzebę, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów.
Możesz wybrać kontakt telefoniczny lub skorzystać z gotowych, opracowanych przez nich
materiałów informacyjnych i poradników.

Jak kupić?

Jeśli jesteś naszym klientem

Kup fundusze w bankowości internetowej.

Kup fundusze

Jeśli jeszcze nie masz umowy ramowej o korzystanie z bankowości elektronicznej i umowy pośrednictwa, przed kupnem funduszy poprosimy Cię o ich podpisanie.

 

Jeśli jeszcze nie jesteś
naszym klientem

Zostaw numer, umówimy Cię na spotkanie w oddziale.

Zostaw numer, oddzwonimy

 

Rodzaje funduszy

PieniężneObligacjiStabilnego wzrostuZrównoważoneAkcyjnePozostałe

Fundusze inwestycyjne o najniższym poziomie ryzyka, których celem jest ochrona realnej wartości zainwestowanych środków. Aktywa funduszy lokowane są w krótko terminowe papiery dłużne, takie jak bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, czy obligacje o terminie zapadalności do 1 roku. Stanowią one konkurencję do depozytów bankowych, przy czym ich zaletą jest wysoka płynność inwestycji umożliwiająca natychmiastowe wycofanie środków bez utraty uzyskanych korzyści. Wartości tytułów uczestnictwa powinny nieznacznie wzrastać w każdym dniu wyceny.

Stopa zwrotu za 12 miesięcy
bardzo niski
stopień ryzyka
4.13 %
najlepszy w grupie
2.63 %
średnia dla grupy
1.10 %
najgorszy w grupie

Średnia stopa zwrotu funduszy pieniężnych w odniesieniu do pozostałych typów funduszy (obliczona na podstawie stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych dostępnych w ING Banku Śląskim).

3 miesiące6 miesięcy12 miesięcy

Źródło: Analizy Online
Kategorie funduszy zgodne z rekomendacją banku.

Sprawdź naszą ofertę funduszy inwestycyjnych

Tabela opłat i prowizji

Przy realizacji przelewów środków na nabycie tytułów uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem ING Banku Śląskiego pobierane są opłaty:

Informacje o ryzyku

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszy mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. 

Ważne informacje
Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibach oraz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie internetowej banku.

Zasady opodatkowania
Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z póź. zm.). Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości. Więcej
Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz dokonanie profilowania inwestycyjnego.