Dlaczego warto inwestować regularnie?

Image


Duże kwoty biorą się z małychwystarczy odkładać np. 100 zł, 150 zł lub więcej i poprzez regularne inwestycje zbudować pokaźny kapitał

Image


Ograniczasz ryzykokiedy ceny spadają, za tę samą kwotę kupujesz więcej. Kiedy ceny rosną – zarabiasz.

Image


Automatycznie inwestujesznie musisz zastanawiać się, kiedy to robić. Po prostu ustawiasz Regularne inwestowanie, określasz kwotę i konto, z którego mamy ją pobierać, a reszta dzieje się sama

Dobre na początek: Konto Funduszowe

Zastanawiasz się, jak inwestować regularnie? Rozważ Konto Funduszowe.

  • Do wyboru masz trzy pakiety funduszy. Fundusze do każdego pakietu wybierają nasi eksperci. Biorą pod uwagę aktualną sytuację rynkową.
  • Określasz poziom ryzyka i potencjalnych zysków. Nie musisz znać się na inwestowaniu i finansach, żeby pomnażać pieniądze.

Pakiety funduszy do wyboru

Zacznij inwestować regularnie 

Otwórz Konto funduszowe

Jak ustawić regularne inwestowanie?

Zdecyduj, jak chcesz pomnażać pieniądze i wybierz Regularne inwestowanie

Określ kwotę, częstotliwość i datę rozpoczęcia wpłat

Potwierdź i gotowe

 

Zaloguj się do bankowości internetowej

Ustaw regularne inwestowanie

Co sie stanie, jeśli na wybranym koncie będzie za mało pieniędzy?

Jeśli na Twoim koncie jest za mało pieniędzy, dyspozycja nie zostanie zrealizowana. Kolejną próbę podejmiemy za miesiąc. Regularne inwestowanie możesz odwołać w każdej chwili.

Zacznij już teraz inwestować regularnie

Jesteś już naszym klientem?

Zaloguj się do bankowości internetowej, kup fundusz lub otwórz Konto Funduszowe i ustaw regularne inwestowanie.

Zaloguj się

Nie jesteś jeszcze naszym klientem?

Załóż Otwarte Konto Oszczędnościowe przez internet. Po jego uruchomieniu zaloguj się do bankowości internetowej, otwórz zakładkę Inwestycje w Ofercie ING i przejdź na stronę regularnego inwestowania.

Otwórz konto oszczędnościowe

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz opisy czynników ryzyka zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibach oraz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie internetowej banku.
Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem banku, konieczne jest podpisanie w oddziale ING Banku Śląskiego umowy pośrednictwa oraz dokonanie profilowania inwestycyjnego. Ten materiał ma charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu przepisów prawa.