Warianty konta

Konto maklerskie elastyczne

Dla osób inwestujących sporadycznie

Najczęściej
wybierane
Opłata miesięczna 0zł
Prowizja od zleceń przez internet 0,30%(min. 3zł)
Dostęp do notowań (1 oferta) 0zł
Dostęp do aplikacji Notowania 4 Max
Umożliwia zaawansowane analizy wykresów
Nie

Chcesz korzystać z konta maklerskiego za 0 zł?

Otwórz je teraz w bankowości internetowej

Konto maklerskie aktywne

Opłacalne, jeśli inwestujesz przeciętnie 10 000 zł miesięcznie

Opłata miesięczna 10zł
Prowizja od zleceń przez internet 0,19%(min. 3zł)
Dostęp do notowań (1 oferta) 0zł
Dostęp do aplikacji Notowania 4 Max
Umożliwia zaawansowane analizy wykresów
Tak

Aby korzystać z konta w wariancie aktywnym otwórz konto elastyczne, a następnie zmień wariant na aktywny w bankowości internetowej.

Wygodny dostęp

Inwestuj w Moim ING

Możesz kupować i sprzedawać akcje bezpośrednio w Moim ING. Wystarczy, że się zalogujesz i przejdziesz do zakładki Moduł Makler.  
 

Więcej

Kupuj i sprzedawaj akcje mobilnie

Aplikacja ING Makler Mobile daje Ci możliwość inwestowania na giełdzie za pośrednictwem smartfona. Robisz transakcje, analizujesz notowania i sprawdzasz swój portfel gdziekolwiek jesteś.

Więcej

Inwestowanie z ING

Tomasz Jaroszek - dziennikarz finansowy, przedsiębiorca i inwestor giełdowy, autor bloga Doradca.tv

Akademia Inwestowania ING

Im więcej wiesz o inwestowaniu, tym bardziej Twoje decyzje inwestycyjne są zgodne z Twoim poziomem akceptacji ryzyka oraz preferowanym stylem inwestowania.

 

Zobacz część 1 - Pierwsze kroki w inwestowaniu

Zobacz część 2 - Tworzenie własnej strategii 

Zobacz część 3 - Sposoby ograniczania ryzyka

 

Wsparcie i edukacja

Wspieramy Cię na wiele sposobów - zupełnie za darmo. Pomagamy odpowiedzieć na pytanie jakie akcje kupić, w co warto inwestować i dlaczego?

 


Analizy naszych ekspertów

Spotkania online z ekspertami

Edukacja giełdowa

 

Produkty dodatkowe


Jak otworzyć Konto Maklerskie?Jeśli jesteś naszym Klientem
 

 

Otwórz je w bankowości internetowej w wariancie elastycznym

Otwórz konto maklerskie terazJeśli nie jesteś naszym Klientem
 

 

Otworzysz je w oddziale. Umówimy Cię na spotkanie

Zostaw numer, oddzwonimyMasz akcje na koncie w innym biurze maklerskim?

 

Możesz w prosty sposób przenieść swoje akcje do ING

Zobacz jak

Masz pytania? Zadzwoń: 801 127 3012 lub 32 357 00 322
Infolinia biura maklerskiego jest dostępna w dni robocze od 8:00 do 18:00

Infolinia ogólna: 32 357 00 202
Infolinia ogólna ING Banku Śląskiego jest dostępna całą dobę, 7 dni w tygodniu

Koszt połączenia wg stawek operatorów
 

Jak zmienić obecne biuro maklerskie na ING?

1

Załóż konto maklerskie w ING

Zacznij od założenia konta maklerskiego w ING, aby mogły na nie trafić Twoje akcje. 

2

Złóż dyspozycję

Złóż dyspozycję przeniesienia akcji w Twoim obecnym biurze maklerskim. Jest to standardowa procedura na rynku. Dyspozycja może wiązać się z opłatami. Sprawdzisz je w tabeli opłat Twojego obecnego biura.

3

Oczekuj na transfer akcji

Czas przeniesienia akcji to kilka dni. Zależy od daty rozpoczęcia transferu w Twoim obecnym biurze.

4

Pamiętaj!

Przeniesienie akcji z obecnego biura nie powoduje automatycznego zamknięcia konta maklerskiego w tym biurze. Pamiętaj, że otwarte konto może generować niepotrzebne opłaty.

Ważne informacje
Ta strona została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w  rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.).
Z wyłączeniem klientow, którzy zawarli z Biurem Maklerskim umowę o świadczenie usług maklerskich w zakresie doradztwa inwestycyjnego, Biuro Maklerskie nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji, co do zawarcia takich transakcji. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko, podejmując niezależne, autonomiczne decyzje dotyczące zawierania transakcji oraz dotyczące faktu, czy dana transakcja jest dla Klienta odpowiednia lub właściwa, w oparciu o własny osąd lub na podstawie niezależnej profesjonalnej porady. Przedstawione na niniejszej stronie usługi obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowany kapitał.

1 Informacja na podstawie danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
(http://www.kdpw.pl/pl/kdpw_stream/statystyki/Strony/RachPap.aspx; dostępne po rejestracji).
Porównanie ilości otwartych kont maklerskich na koniec 2016 i 2017 roku.