Skorzystaj z kredytu

Image


Łatwy dostęp

Pieniądze dostępne w formie wygodnej linii kredytowej

Image


Elastyczne kwoty

Możesz pożyczyć od 10 000 zł nawet do 1 000 000 zł

Image


Wyselekcjonowane spółki

Możesz kupować akcje z listy spółek wyselekcjonowanych przez naszych ekspertów

Szczegóły kredytu

Kredyt w rachunku brokerskim

Kwota kredytu od 10 000 zł do 1 000 000 mln zł
Okres kredytowania Do 12 miesięcy
Oprocentowanie Stopa referencyjna NBP + marża 7,75% - na dzień 5 marca 2015r. – 9,25%
RRSO 10,11%1
Zabezpieczenie Blokada oraz pełnomocnictwo dla banku do dysponowania Kontem maklerskim

Dodatkowe informacje

Zabezpieczenie

W okresie trwania umowy o kredyt, kredytobiorca zobowiązany jest do utrzymywania zabezpieczenia na Koncie Maklerskim kwocie co najmniej 130% wykorzystanego kredytu. W skład tego zabezpieczania wchodzą m.in. akcje spółek znajdujące się na Liście instrumentów finansowych, które stanowią zabezpieczenie kredytu.

Możesz także wykorzystać kredyt na zakupu instrumentów spoza listy tworzonej przez ekspertów ING. Wystarczy, że suma zabezpieczenia po ich wykorzystaniu będzie stanowić co najmniej 130% uruchomionego kredytu. Instrumenty finansowe, które nie znajdującą się na Liście nie są uwzględniane przy wyliczaniu sumy zabezpieczenia. 

Limit dla udziałowców i osób zarządzających

Wprowadzamy szczególne zasady zakupu akcji z kredytu dla klientów, którzy posiadają min 5% akcji danej spółki lub zasiadają w zarządzie lub radzie nadzorczej (tzw. insiders) takiej spółki. Tacy klienci, dla spółek bez określonego limitu (1 mln zł), będą mogli nabywać z kredytu akcje tych spółek w maksymalnej wysokości 3 mln zł. Weryfikacja odbywać się będzie na podstawie oświadczenia klienta złożonego we wniosku o kredyt zweryfikowanego z obowiązującą Listą instrumentów finansowych, które mogą stanowić zabezpieczenie kredytu.

Dochody współmałżonków 

Przy liczeniu zdolności kredytowej można uwzględnić również dochody współmałżonka.

 

 

Jak skorzystać?

Złóż wiosek o kredyt w rachunku brokerskim w oddziale banku. Jest ich ponad 400.

Znajdź najbliższy

Masz pytania? Zadzwoń na infolinię: 801 127 3012

Dokumenty

1RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w rachunku brokerskim w wysokości 767 232 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,25%, umowa zawarta w dniu 20.02.2017 r. na okres do 19.02.2018 r., kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne miesięcznie, każdego ostatniego dnia miesiąca, jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 73 843,46 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 70 774,53 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 3 068,93 zł zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 841 075,46 zł.

2 Koszt połączeń wg. stawek operatora