Inwestuj. Na każdym urządzeniu

Bez względu na to, jakiego urządzenia używasz - telefonu, tabletu czy komputera - możesz inwestować tak samo wygodnie. Nasz system prezentuje się świetnie na każdym ekranie.

Możesz także korzystać z aplikacji mobilnej - zbudowanej specjalnie dla inwestorów korzystających z telefonów.
Poznaj ją

 

Twoje centrum inwestycyjne

Inwestuj. Wygodnie i przejrzyście

W Moje ING od razu widzisz podsumowanie tego, co najważniejsze: jakie masz papiery, jak kształtują się kursy akcji i jaki jest status twoich zleceń.

Możesz dostosować system do wlasnych potrzeb. Wystarczy, że stworzysz pulpit zawierający te funkcje, których najczęściej używasz, ustawione w najwygodniejszy dla Ciebie sposób.

Inwestuj. Według własnej strategii

Chcesz przede wszystkim kupować akcje w ramach ofert pierwotnych?
W naszym systemie możesz zapisywać się na akcje firm debiutujących na warszawskiej giełdzie.

Masz zamiar sprawdzić bardziej zaawansowaną strategię? Możesz uruchomić dodatki do konta maklerskiego, takie jak odroczona płatność OTP Trader lub zainwestować w kontrakty terminowe czy certyfikaty ING Turbo.

Inwestuj. Na bazie faktów

W naszej bankowości internetowej sprawdzisz w czasie rzeczywistym notowania akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych.

Dowiesz się, co się dzieje na rynku i jakie są na ten temat opinie analityków ING.

Znajdziesz narzędzia do prowadzenia analizy giełdowej, a także wykonasz analizę techniczną wybranych przez siebie papierów.

Zacznij korzystać

Nie jesteś jeszcze klientem?

Zostań nim.
 

Znajdź najbliższy oddział

Jesteś już naszym klientem?

Otwórz najlepsze konto maklerskie na rynku

Otwórz konto maklerskie

Masz już nasze konto maklerskie?

Sprawdź, jak działa moduł maklerski w naszej bankowości internetowej

Zaloguj się

Nasze nagrody

Najlepsze w Polsce

Konto Maklerskie Aktywne zajęło I miejsce w rankingu Pulsu Biznesu1

Nr 1 w Polsce

Konto Maklerskie Elastyczne zajęło I miejsce w rankingu Comperia2

Pytania i odpowiedzi

 • Ustawienie własnej listy spółek (Ulubione) w ,,Notowaniach”.

  Aby ustawić listę ulubionych spółek:

  1. możesz wejść w zakładkę „Rynek”, 
  2. następnie z rozwiniętej listy wybierz „Notowania”,
  3. potem z rozwijanej listy po lewej stronie wybierz grupę papierów, która Cię interesuje. 

  Aby dodać papier do listy ,,Ulubionych” zaznacz gwiazdkę znajdującą się z lewej strony danego papieru. Pomarańczowa gwiazdka oznacza, że dany papier znajduje się już na Twojej liście ulubionych i wystarczy ją odznaczyć, żeby usunąć papier z listy ulubionych.

  Do listy ulubionych możesz również dodawać papiery z Pulpitu.

  Jeśli masz na swoim pulpicie widget Notowania w polu szukania papieru, wpisz nazwę papieru, który chcesz dodać. Następnie wybierz go z listy podpowiedzi.

  Kiedy klikniesz na dany papier, system doda go do Twojej listy ulubionych. Jeśli chcesz usunąć jeden z papierów z listy ulubionych, po prostu kliknij w gwiazdkę znajdującą się po jego lewej stronie.

 • Zmiana ilości ofert w notowaniach

  Standardowo w koncie elastycznym jest dostępna bezpłatnie jedna najlepsza oferta sprzedaży i jedna najlepsza oferta kupna. Dostęp do 5 najlepszych ofert kupna i sprzedaży lub do pełnego arkusza ofert (wyłącznie w koncie aktywnym) jest możliwy za dodatkową opłatą − jeśli nie masz określonego minimalnego obrotu z poprzedniego miesiąca. Aby otrzymać dostęp, musisz złożyć wniosek o zmianę wariantu notowań.

  Wniosek możesz złożyć w Maklerze:

  1. kliknij w zakładkę „Rynek”,
  2. z rozwiniętej listy wybierz „Wnioski”,
  3. z dostępnych wniosków wybierz „Liczba ofert w notowaniach” klikając na przyporządkowany mu przycisk „Aktywuj”,
  4. pojawi się okienko z wniosku, w którym możesz wybrać nowy wariant notowań,
  5. po wyborze nowego wariantu wyświetlą się warunki, które musisz spełnić, żeby móc skorzystać z oferty,
  6. jeśli je spełniasz i akceptujesz ewentualne koszty, które mogą się z tym wiązać, to kliknij „Kontynuuj”.
 • W notowaniach oferty kupna nazwane jako ,,Sprzedaj”, oferty sprzedaży jako „Kup”

  W aplikacji Makler oferty są prezentowane w następujący sposób:

  Kolumna „Kup” – dotyczy wystawionych przez innych uczestników rynku ofert sprzedaży z ceną, po jakiej możesz kupić pokazaną tam liczbę papierów. Kolumna „Sprzedaj” – dotyczy wystawionych przez innych uczestników rynku ofert kupna określonej ilości twoich papierów z ceną, po jakiej możesz sprzedać pokazaną tam liczbę papierów.

 • Jak złożyć zlecenie
  1. Kliknij w zakładkę „Zlecenia”.
  2. Z rozwiniętej listy wybierz „złóż zlecenie”. Zostanie otwarty arkusz „Nowe zlecenie”.
  3. W polu Wyszukaj papier wpisz nazwę papieru, który Cię interesuje (nazwa pojawi się w liście podpowiedzi).
  4. Zobaczysz arkusz pełnego zlecenia, w którym musisz określić parametry zlecenia.

  Dostępne parametry:

  • Kup/Sprzedaj – określasz, czy chcesz dany papier kupić (KUP), czy sprzedać (SPRZEDAJ)

  Opcjonalnie (jedno z dwóch):

  • Ilość – określasz jaka konkretna ilość papierów Cię interesuje (wartość zlecenia zostanie wyliczona przez pomnożenie ilości i ceny plus prowizja od zlecenia).
  • Wartość – określasz za jaką sumę pieniędzy zamierzasz nabyć papiery (ilość papierów zostanie dopasowana do ilości możliwych do zakupu papierów po określonej cenie wraz z prowizją od zlecenia, żeby suma kosztów nie przekroczyła określonej przez Ciebie wartości).

  Następnie:

  • Limit ceny – jest to cena po jakiej zamierzasz kupić lub sprzedać dane papiery.
  • Termin ważności – jest to data, w ramach której do końca ostatniej sesji na giełdzie Twoje zlecenia będą czekać ze zrealizowaniem, aż zostaną spełnione wszystkie parametry Twojego zlecenia.

  Po naciśnięciu „Więcej opcji” pojawi się więcej możliwych do ustawienia parametrów.

  Dostępne parametry :

  • Typ zlecenia
   • Z limitem – ustawiasz limit ceny, której nie przekroczy Twoje zlecenie. Gdy sprzedajesz – transakcja sprzedaży zostanie zrealizowana po cenie nie niższej niż określiłeś w polu „limit ceny”.
   • Gdy kupujesz - transakcja zakupu zostanie zrealizowana po cenie nie wyższej niż określiłeś w polu „limit ceny”.
  • PKC - to zlecenie po każdej cenie. Zlecenie, którego realizacja następuje natychmiast po wprowadzeniu do systemu giełdowego. Jest realizowane w całości po najlepszej bądź najlepszych przeciwnych ofertach znajdujących się w danej chwili w karnecie.

  Po więcej informacji na temat zleceń (takich jak PEG lub PCR) i typów ważności zleceń zapraszamy tutaj

 • Jak zabezpieczyć swoje zlecenie (Stop Loss / Stop Limit)

  Swoje papiery możesz zabezpieczyć przez złożenie zleceń typu:

  • Stop Loss - Jest zleceniem ograniczającym stratę lub zabezpieczającym wypracowany zysk dla zakupionych papierów. Po spadku kursu do wskazanego przez Ciebie poziomu, automatycznie zostaje aktywowane zlecenie z limitem PKC.
  • Stop limit - Jest zleceniem ograniczającym stratę lub zabezpieczającym wypracowany zysk dla zakupionych papierów. Po spadku kursu do wskazanego przez Ciebie poziomu, automatycznie zostaje aktywowane zlecenie z limitem ceny.

  Po więcej informacji zapraszamy tutaj.

 • Modyfikowanie i anulowanie zleceń – instrukcja postępowania

  Aby anulować lub modyfikować wysłane na rynek zlecenie:

  1. kliknij w zakładkę ”Zlecenia” ,
  2. wybierz z rozwiniętej listy „Przegląd zleceń”.
  3. Następnie z „Zlecenia bieżące” wybierz zlecenie, które chcesz anulować lub modyfikować i kliknij w nie lewym przyciskiem myszki. Zostanie rozwinięty arkusz ze szczegółowymi parametrami Twojego zlecenia. Na samym dole arkusza znajdziesz opcję zarówno modyfikacji i anulowania.

   

 • Brak możliwości przelewu środków bezpośrednio po sprzedaży (konieczne oczekiwanie na rozliczenie D+2)

  Środki ze sprzedaży Twoich papierów, zostaną Ci udostępnione po dwóch dniach roboczych od dnia zawarcia transakcji. Wynika to z regulacji izby rozliczającej transakcje na giełdzie (Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) obowiązujących wszystkie domy maklerskie w Polsce. 

 • Przelew pieniędzy na lub z konta maklerskiego

  Aby zrobić przelew pieniędzy, musisz najpierw zalogować się do Mojego ING (na stronie internetowej www.ingbank.pl lub w aplikacji mobilnej Moje ING). Następnie wybrać bąbel „Giełda” z listy ,,Dzisiaj” lub rozwinąć listę „Moje finanse” i z kolumny ,,Giełda” wybrać konto maklerskie. Na tym koncie w kolumnie po prawej stronie zobaczysz opcje wpłaty lub wypłaty pieniędzy z konta maklerskiego. Opcja wypłaty pojawi się dopiero, gdy na Twoim koncie maklerskim będą dostępne pieniądze.
   

  Środki ze sprzedaży Twoich papierów, zostaną Ci udostępnione po dwóch dniach roboczych od dnia zawarcia transakcji. Wynika to z regulacji izby rozliczającej transakcje na giełdzie (Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych) obowiązujących wszystkie domy maklerskie w Polsce.

 • Jak ustawić Pulpit

  Aby ustawić swój własny pulpit w aplikacji Makler:
  W aplikacji przejdź do zakładki Pulpit i wybierz u góry z prawej strony opcję „Edytuj Pulpit”.
  Zostanie rozwinięta lista dostępnych rodzajów widgetów. W prawym górnym rogu znajdziesz informacje, ile z nich jest dostępnych. 

  Jeśli wyczerpiesz liczbę widgetów , przedstawiająca go ikona zaznaczy się w systemie na szaro. 
  Aby stworzyć nowy widget, musisz usunąć jeden z już umieszczonych na pulpicie.
  Aby usunąć widget z Pulpitu, naciśnij krzyżyk w prawym górnym rogu danego widgetu (w opcji „Edytuj Pulpit”). 
  Dostępne rodzaje widgetów :

  • Nowe zlecenie – pozwala w szybki sposób znaleźć interesujący nas papier i wykonać zlecenie według ustawień podstawowych lub zaawansowanych.
  • Stan konta – wyświetla dostępne środki do zainwestowania, obecne blokady pod zlecenia, posiadane papiery wraz z ich wartością i wynikiem oraz notowania tych papierów.
  • Spółka – pokazuje zmianę na akcjach spółki na danej sesji i ostatnią zrealizowaną transakcję. Widoczna jest również aktualna oferta sprzedaży, kupna i dzienny (mały) wykres liniowy zmiany cen na akcjach. Dostępne są również wszystkie szczegóły odnośnie notowań spółki w danej sesji.
  • Notowania – pokazuje aktualne notowania ulubionych spółek. Widget można ustawić w trybie: uproszczonym (z kursami i zmianami na ulubionych spółkach) lub normalnym (dodatkowo wyświetlana jest najlepsza aktualna oferta sprzedaży i kupna). Klikając w jedno z nich automatycznie wypełni się formatka zlecenia.
  • Zlecenia bieżące – wyświetla przegląd twoich bieżących zleceń zamieszczonych na rynku.
  • Statystyka – pokazane jest po 10 spółek, które w danej sesji odnotowały największy procentowy wzrost, spadek lub największe obroty na swoich akcjach.
  • Moje transakcje – wyświetla ostanie wykonane na twoim rachunku transakcje.
  • Wykres – pokazuje wykres zmiany na akcjach wybranej spółki w oparciu o zawarte na rynku transakcje. Dostępny jest tryb normalny lub uproszczony. Tryb uproszczony wyświetla mniejszy wykres (liniowy lub świeczkowy) dziennej zmiany na akcjach z możliwością wyświetlania wolumenu. Tryb normalny dodatkowo pozwala zmienić typ okresu wyświetlanego z dziennego na roczny i przedstawia wynik na większym wykresie.
  • Jedna oferta – przedstawia najlepszą aktualnie na rynku ofertę kupna i sprzedaży wybranej spółki. Wyświetlana jest również zmiana na akcjach danej spółki w trwającej sesji jak i ostatnia wykonana na rynku transakcja. Klikając w nią automatycznie wypełni się formatka zlecenia
  • Indeksy – prezentowane są kursy zmiany w danej sesji na indeksach : WIG, WIG20, WIG30, mWIG40, sWIG80. W dolnej części widgetu jest prezentowany dzienny wykres liniowy wybranego indeksu. Można wybrać wyświetlany na wykresie indeks przez kliknięcie w niego. 
  • Transakcje na papierze – wyświetla na bieżąco zawierane transakcje na wybranym papierze.

  Jeśli wyczerpiesz liczbę widgetów , przedstawiająca go ikona zaznaczy się w systemie na szaro. 
  Aby stworzyć nowy widget, musisz usunąć jeden z już umieszczonych na pulpicie.
  Aby usunąć widget z Pulpitu, naciśnij krzyżyk w prawym górnym rogu danego widgetu (w opcji „Edytuj Pulpit”). 
  Dostępne rodzaje widgetów :
  - Nowe zlecenie – pozwala w szybki sposób znaleźć interesujący nas papier i wykonać zlecenie według ustawień podstawowych lub zaawansowanych.
  - Stan konta – wyświetla dostępne środki do zainwestowania, obecne blokady pod zlecenia, posiadane papiery wraz z ich wartością i wynikiem oraz notowania tych papierów.
  - Spółka – pokazuje zmianę na akcjach spółki na danej sesji i ostatnią zrealizowaną transakcję. Widoczna jest również aktualna oferta sprzedaży, kupna i dzienny (mały) wykres liniowy zmiany cen na akcjach. Dostępne są również wszystkie szczegóły odnośnie notowań spółki w danej sesji.
  - Notowania – pokazuje aktualne notowania ulubionych spółek. Widget można ustawić w trybie: uproszczonym (z kursami i zmianami na ulubionych spółkach) lub normalnym (dodatkowo wyświetlana jest najlepsza aktualna oferta sprzedaży i kupna). Klikając w jedno z nich automatycznie wypełni się formatka zlecenia.
  - Zlecenia bieżące – wyświetla przegląd twoich bieżących zleceń zamieszczonych na rynku.
  - Statystyka – pokazane jest po 10 spółek, które w danej sesji odnotowały największy procentowy wzrost, spadek lub największe obroty na swoich akcjach.
  - Moje transakcje – wyświetla ostanie wykonane na twoim rachunku transakcje.
  - Wykres – pokazuje wykres zmiany na akcjach wybranej spółki w oparciu o zawarte na rynku transakcje. Dostępny jest tryb normalny lub uproszczony. Tryb uproszczony wyświetla mniejszy wykres (liniowy lub świeczkowy) dziennej zmiany na akcjach z możliwością wyświetlania wolumenu. Tryb normalny dodatkowo pozwala zmienić typ okresu wyświetlanego z dziennego na roczny i przedstawia wynik na większym wykresie.
  - Jedna oferta – przedstawia najlepszą aktualnie na rynku ofertę kupna i sprzedaży wybranej spółki. Wyświetlana jest również zmiana na akcjach danej spółki w trwającej sesji jak i ostatnia wykonana na rynku transakcja. Klikając w nią automatycznie wypełni się formatka zlecenia
  - Indeksy – prezentowane są kursy zmiany w danej sesji na indeksach : WIG, WIG20, WIG30, mWIG40, sWIG80. W dolnej części widgetu jest prezentowany dzienny wykres liniowy wybranego indeksu. Można wybrać wyświetlany na wykresie indeks przez kliknięcie w niego. 
  - Transakcje na papierze – wyświetla na bieżąco zawierane transakcje na wybranym papierze.

  Widgety

  Rozmiary poszczególnych rodzajów widgetów są z góry określone. Można jedynie zmieniać wysokość następujących widgetów : Nowe zlecenie, Stan konta, Notowania, Moje transakcje, Transakcje na papierze. Poszczególne widgety przy włączonej edycji Pulpitu możesz dowolnie rozstawić po całym pulpicie. Wystarczy kliknąć na dany widget i przesunąć w wybrane miejsce. Możesz też dopasować automatycznie przez wciśnięcie u góry z prawej strony opcje „Rozsuń widgety”.

  Dodatkowo możesz chwycić papier wartościowy z danego widgetu i przerzucić go na inny – żeby skorzystać z jego funkcji. Jeśli najeżdżając kursorem myszki na dany papier w jednym z widgetów, pojawia Ci się łapka zamiast kursora, to znaczy, że możesz podnieść ten papier. W załączonym przykładzie podnieśliśmy papier „INGBSK”, a widgety, do których możemy go przerzucić, podświetliły się na żółto.

 • Dostęp do „Notowania Mobilne 3” lub „Notowania 4MAX”

  Nie oferujemy już dostępu do aplikacji „Notowania Mobilne 3”.

  Na urządzenia mobilne udostępniamy aplikację „ING Makler Mobile” mającą dostęp do notowań w czasie rzeczywistym z możliwością składania zleceń.

  Jeśli masz konto Aktywne możesz skorzystać na komputerze/laptopie z aplikacji „Notowania 4Max”, dzięki której możesz śledzić notowania papierów wartościowych i przeprowadzać analizę wykresów − w czasie rzeczywistym.

  Na tej stronie znajdziesz wskazówki skąd ściągnąć aplikację i jak uzyskać o niej dostęp.

 • Zawieszanie się aplikacji (lub inne problemy z wydajnością)

  Może to być kwestia przeglądarki, której używasz. Rekomendujemy używanie przeglądarki Chrome. Jeśli problemy występują, wyczyścić cookies i historię w przeglądarce.

  Jeżeli wyrzuca Cię od razu po zalogowaniu się do aplikacji Makler, odblokuj „Cookies obce” w Twojej przeglądarce.

  W przeglądarce Chrome:

  1. wejdź w ustawienia i wybierz „Pokaż ustawienia zaawansowane”,
  2. następnie w rubryce „Prywatność i bezpieczeństwo” wejdź w „Ustawienia treści”,
  3. w rubryce „Pliki cookie” upewnij się, że „Blokuj pliki cookie innych firm” jest wyłączone (suwak jest szary). Jeśli jest włączone to kliknij na suwak z prawej strony aby wyłączyć tą funkcję.

 • W jaki sposób mogę otrzymać dostęp do aplikacji ING Makler Mobile?

  Jeśli masz zainstalowaną aplikację ING Makler Mobile, musisz zweryfikować swoje dane, aby otrzymać dostęp. Aby to zrobić, zaloguj się do Moje ING i przejdź do aplikacji Makler.

  Kliknij w link u góry strony „Makler”.

  Następnie w aplikacji Makler wejdź w ustawienia i wybierz zakładkę Makler Mobile. Zostaną wyświetlone informacje podstawowe (twój login do aplikacji Makler Mobile) oraz możliwość nadania swojego PIN-u.

  Zapisz wprowadzone zmiany, a następnie wykorzystaj login i podany przez Ciebie PIN do logowania się w aplikacji „Makler Mobile

  Zaloguj się do Mojego ING

Zobacz także

Ważne informacje
Ta strona została przygotowana przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
Biuro Maklerskie nie świadczy doradztwa w związku z jakimikolwiek transakcjami zawieranymi przez Klienta, ani nie udziela jakichkolwiek porad inwestycyjnych lub rekomendacji, co do zawarcia takich transakcji. Klient zawierając jakąkolwiek transakcję działa na własny rachunek oraz na własne ryzyko, podejmując niezależne, autonomiczne decyzje dotyczące zawierania transakcji oraz dotyczące faktu, czy dana transakcja jest dla Klienta odpowiednia lub właściwa, w oparciu o własny osąd lub na podstawie niezależnej profesjonalnej porady. Przedstawione na niniejszej stronie usługi obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału, a nawet poniesienia straty przekraczającej zainwestowany kapitał.

1 Ranking kont maklerskich z dnia 07.02.2017  r. realizowany przez Puls Biznesu
2 Ranking kont maklerskich z dnia 05.10.2016 r. realizowany przez Comperia.pl