Jak to działa?

Pakiet możesz założyć w naszej bankowości internetowej. Wystarczy, że wpłacisz 4 000 zł (2 000 zł na lokatę i 2 000 zł na fundusz).

Połowa wpłaty na Lokatę 2%

  • Czas trwania: 3 miesiące
  • Oprocentowanie: 2% w skali roku
  • Minimalna wpłata: 2000 zł

Połowa wpłaty na fundusz inwestycyjny

  • Czas trwania: 12 miesięcy
  • Zysk: zależny od wyników funduszu
  • Minimalna wpłata: 2000 zł

Do wyboru masz 4 fundusze

NN Lokacyjny Plus

100% obligacje

Stopień ryzyka: niski

Zysk z ostatnich 12 miesięcy (na 17.08.2017): 2,39%

Notowania i dokumenty

NN Stabilnego Wzrostu

70% obligacje

Stopień ryzyka: średni

Zysk z ostatnich 12 miesięcy (na 17.08.2017): 8,33%

Notowania i dokumenty

NN Zrównoważony

50% obligacje

Stopień ryzyka: średni

Zysk z ostatnich 12 miesięcy (na 17.08.2017): 13,96%

Notowania i dokumenty

NN Akcji

Stopień ryzyka: wysoki

Zysk z ostatnich 12 miesięcy (na 17.08.2017): 26,19%

Notowania i dokumenty

Nie wiesz który wybrać? Porównaj fundusze

Jak założyć Lokatę z Funduszem?

Lokatę z Funduszem mogą założyć właściciele konta osobistego lub
konta oszczędnościowego w ING Banku Śląskim.

Przez internet

Jeżeli jesteś już naszym klientem, zaloguj się do systemu bankowości internetowej

Zaloguj się

Lokatę z Funduszem założysz w bankowości internetowej, jeśli masz podpisaną umowę ramową lub umowę pośrednictwa. Sprawdź, jak je zawrzeć.

Skontaktuj się z doradcą

Jeżeli nie jesteś jeszcze naszym klientem, zostaw swój numer telefonu

Zostaw numer, oddzwonimy

W oddziale banku

Mamy ich ponad 400

Znajdź najbliższy oddział

 

Zarabiaj w najlepszym banku

 

Informacje o ryzyku

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości jednostek uczestnictwa Funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej, a indywidualna stopa zwrotu z inwestycji uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Dotychczasowe wyniki Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym.

Ważne informacje
Szczegółowe informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, celu i polityce inwestycyjnej, zasadach realizacji zleceń oraz o opłatach, kosztach i ryzykach związanych z uczestnictwem w funduszach zawarte są w Prospektach Informacyjnych Funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dostępnych w siedzibach oraz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w placówkach i na stronie internetowej banku. 
Zasady opodatkowania
Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z póź. zm.). Więcej
Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz dokonanie profilowania inwestycyjnego.

1 ING Bank Śląski zajął pierwsze miejsce w rankingu „Najlepszy Bank 2016” w konkursie organizowanym przez Gazetę Bankową, czerwiec 2016 r. Więcej na stronie Gazety Bankowej.
2 ING Bank Śląski otrzymał tytuł Złotego Banku za najwyższą jakość obsługi we wszystkich kanałach kontaktu z klientem - w oddziałach bankowych, internecie, mobile'u i call centre. Nagroda została przyznana na podstawie wyników badania „tajemniczy klient” przeprowadzonego w pierwszym kwartale 2016 roku. Organizatorami rankingu są Puls Biznesu i Bankier.pl, partnerami merytorycznymi - TNS Polska i Obserwatorium.biz. Bank zajął również pierwsze miejsce w kategorii najlepszy bank w social mediach oraz wyróżnienie za dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa internetowego. Więcej o plebiscycie na www.zlotybankier.pl
3 W Polskim Programie Jakości Obsługi, liderzy w poszczególnych branżach zostają wyłonieni na podstawie ocen i opinii zgłaszanych przez klientów, przez cały rok, za pośrednictwem portalu www.jakoscobslugi.pl lub aplikacji mobilnej. Wyróżnienia Gwiazda Jakości Obsługi 2016 otrzymały te firmy, które w opiniach konsumentów wykazują najwyższą dbałość o obsługę klienta oraz zyskały ich pozytywne rekomendacje na kolejny rok. Wyniki opublikowane 16.03.2016 r..