Wsparcie specjalnie dla Ciebie

0 zł za wsparcie Trenera Finansowego 

Możesz zrezygnować kiedy chcesz, tak po prostu

Otrzymujesz konkretną, dopasowaną do Ciebie propozycję

To Ty decydujesz, czy chcesz skorzystać z Trenera Finansowego i otrzymanych propozycji

Różne cele, różne sposoby

Buduj swoje oszczędności

Chcesz oszczędzać a nie masz na to pomysłu? Trener Finansowy podpowie Ci, co zrobić, żeby każdego miesiąca coś ci zostawało. Wskaże sposoby na odkładanie przy okazji, mimochodem, bez wielkich wyrzeczeń. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok. Bo dobrze jest wiedzieć czego się chce, a jeszcze lepiej zacząć to robić.

Przejdź do trenera      Zobacz jak to działa

Zostań mistrzem pomnażania

Masz już oszczędności? Świetnie. Trener Finansowy pomoże Ci znaleźć sposób na pomnożenie już posiadanych pieniędzy. Pokaże Ci, ile potrzebujesz, żeby rzeczywiście zabezpieczyć Twoją przyszłość i co zrobić, żeby zebrać odpowiednią kwotę.

Przejdź do trenera      Zobacz jak to działa

Czerp zyski z posiadanych pieniędzy

Jeśli masz już spore oszczędności, pomyśl o tym, jak pomnażać je efektywnie. Trener Finansowy pokaże Ci jak zrobić to w sposób rozsądny. Podpowie, ile przeznaczyć na oszczędności a ile zainwestować. Pomoże zbudować optymalny w Twojej sytuacji portfel funduszy inwestycyjnych.

Przejdź do trenera      Zobacz jak to działa

Jak działa Trener Finansowy?

1

Analizujesz Twoją sytuację finansową

Zobaczysz dokładnie, jakie są Twoje wpływy, wydatki i oszczędności w ostatnich 6 miesiącach. 

2

Widzisz konkretne, indywidualne propozycje

Dowiesz się, ile pieniędzy możesz zaoszczędzić i jak zebrać ich więcej. A jeśli zdecydujesz się na inwestycje, wskażemy Ci, które grupy funduszy wybrać. 

3

Realizujesz swoje plany

W Moim ING sprawdzisz, jak przyrastają Twoje oszczędności lub jaki zysk przynoszą Twoje inwestycje. 

Zacznij korzystać

Jeśli jesteś naszym klientem

skorzystaj z Trenera finansowego w Moim ING

Zaloguj się

Jeśli nie jesteś naszym klientem

otwórz konto osobiste. Trenera finansowego znajdziesz w Moim ING

Otwórz konto

Zobacz także

Inwestowanie w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obarczone jest ryzykiem inwestycyjnym włącznie z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszu mogą ulegać wahaniom w zależności od sytuacji rynkowej. Przed dokonaniem inwestycji należy zapoznać się z aktualnym Prospektem informacyjnym ING Konto Funduszowe Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym oraz z ostatnim zaudytowanym rocznym sprawozdaniem finansowym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym. Prospekt informacyjny funduszu zawiera szczegółowe informacje o celu i polityce inwestycyjnej funduszu, zasadach realizacji zleceń oraz o opłatach, kosztach i ryzykach związanych z uczestnictwem w funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszy wydzielonych w ramach ING Konto Funduszowe SFIO nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie są objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym. Zyski osiągnięte z inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz.U. 00.14.176 z póź. zm.).