SMS z przypomnieniem

Przed terminem spłaty karty dostajesz bezpłatnie SMS-a przypominającego o zbliżającej się spłacie zadłużenia wraz z:

  • datą spłaty,
  • wymaganą kwotą minimalnej spłaty,
  • całkowitą kwotą spłaty.

Powiadomienie SMS wysyłamy na 5 dni kalendarzowych przed upływem terminu spłaty zadłużenia. Usługę uruchamiamy na wskazany przez Ciebie numer telefonu.

Jak uruchomić usługę?

Wystarczy, że złożysz dyspozycję uruchomienia usługi - możesz to zrobić na kilka sposobów: