Kalkulator kredytowy

Sprawdź swoją ratę

Błędy walidacji formularza

Wartość nieruchomości:
Wartość kredytu:
Okres spłaty:lat
Sposób spłaty kredytu:

Oblicz ratę

OfertaRozwiń opisyZwiń opisyRata miesięcznaProwizjaOproc.Oprocentowanie

Jesteś zainteresowany kredytem?

Umów się z doradcą

Ze względu na funkcjonalność powyższego kalkulatora informacja dotycząca RRSO odnosi się do przykładowej kwoty kredytu 200 000 zł. Informacje ważne na dzień: 28.04.2017.  
                           
Mieszkaj bez kompromisów 

1 Oszczędność, w ramach oferty "Mieszkaj bez kompromisów" wariant niższa marża, dla której RRSO wynosi 4,50% (oprocentowanie kredytu 3,50% w tym: 6M WIBOR 1,81% oraz marża Banku 1,69%; prowizję za udzielenie: 1,69% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 220 000 zł prowizja wyniesie: 3718 zł), wyliczona w porównaniu z ofertą "Standardową", dla której RRSO wynosi 4,85%. Do obliczenia oferty „Standardowej” przyjęto: oprocentowanie kredytu 3,81% (6M WIBOR 1,81% oraz marża Banku 2 %); prowizję za udzielenie: 1,90% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 220 000 zł prowizja wyniesie: 4180 zł. Pozostałe warunki przyjęto do wyliczeń jak dla oferty „Mieszkaj bez kompromisów” z pominięciem wymogu: posiadania konta, przelewu wpływów 2 000zł miesięcznie i skorzystania z oferty ubezpieczenia spłaty kredytu. Zapoznaj się z Regulaminem oferty "Mieszkaj bez kompromisów".
Oszczędność, w ramach oferty "Mieszkaj bez kompromisów" wariant bez prowizji, dla której RRSO wynosi 4,57% (oprocentowanie kredytu 3,71% w tym: 6M WIBOR 1,81% oraz marża Banku 1,90%; przy kwocie kredytu 220 000 zł wyliczona w porównaniu z ofertą "Standardową", dla której RRSO wynosi 4,99%. Do obliczenia oferty „Standardowej” przyjęto: oprocentowanie kredytu 4,11% (6M WIBOR 1,81% oraz marża Banku 2,3%); Pozostałe warunki przyjęto do wyliczeń jak dla oferty „Mieszkaj bez kompromisów” z pominięciem wymogu: posiadania konta, przelewu wpływów 2 000zł miesięcznie i skorzystania z oferty ubezpieczenia spłaty kredytu. Zapoznaj się z Regulaminem oferty "Mieszkaj bez kompromisów".

RRSO dla oferty 'Mieszkaj bez kompromisów - 0% prowizji' wynosi 4,57%. Do obliczenia przyjęto: oprocentowanie kredytu 3,71% (6M WIBOR 1,81% oraz marża Banku 1,90%); prowizję za udzielenie: 0zł;                                                   RRSO dla oferty 'Mieszkaj bez kompromisów - Niższa marża' wynosi 4,50%. Do obliczenia przyjęto: oprocentowanie kredytu 3,50% (6M WIBOR 1,81% oraz marża Banku 1,69%); prowizję za udzielenie: 1,69% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 3380 zł;                                                                            
Do obliczenia ww. RRSO dla ofert "Mieszkaj bez kompromisów – 0% prowizji" oraz "Mieszkaj bez kompromisów – Niższa marża" przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł, oprocentowanie kredytu dla danej oferty jak wyżej, przy czym w okresie 6 mies. od podpisania umowy przyjęto oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; prowizję za udzielenie kredytu - zgodnie z ofertą jak wyżej, opłatę za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank: 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie); ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania ze składką miesięczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku: 19,20 zł; ubezpieczenie spłaty kredytu – składka miesięczna jak niżej; okres spłaty: 30 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości).                                                                            
"Oferta „Mieszkaj bez Kompromisów"" skierowana jest do osób, które spełnią warunki określone w Regulaminie, w tym posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie oraz podpiszą za pośrednictwem banku umowę ubezpieczenia spłaty kredytu  Opcja ŻYCIE Plus lub Bezpieczny Kredyt STANDARD Plus (ubezpieczenie spłaty kredytu oferowane przez odpowiednio Nationale-Nederlanden TU na Życie S.A. oraz TU EUROPA S.A. i TU EUROPA na Życie S.A.). Opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 13zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*. Składka miesięczna za ubezpieczenie spłaty kredytu  wynosi odpowiednio 0,035% i 0,055% kwoty salda kredytu - na potrzeby wyliczenia RRSO przyjęto koszt ubezpieczenia spłaty kredytu Opcja Życie Plus tj. 0,035% kwoty salda kredytu. Preferencja cenowa uzyskana w ramach oferty „Mieszkaj bez Kompromisów"" zostanie utrzymana: 
1) Jeśli Klient będzie zapewniał wpływy w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na ww. rachunek w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt,
2) W całym okresie, w którym Klient będzie posiadał ubezpieczenie spłaty kredytu.
Bank monitoruje wypełnianie przez Klienta powyższych zobowiązań. W przypadku ich niedotrzymania Bank ma prawo do podwyższenia marży na warunkach określonych w umowie kredytowej zawartej przez Klienta.

* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP
                                                                            
Oferty Standardowa, „0% prowizji”, "Niższa marża”                                                                            
RRSO dla oferty Standardowej wynosi 4,94%. Do obliczenia przyjęto: oprocentowanie kredytu 4,31% (6M WIBOR 1,81% oraz marża Banku 2,50%); prowizję za udzielenie: 1,90% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 3800 zł;                                                                            
RRSO dla oferty '0% prowizji' wynosi 4,65%. Do obliczenia przyjęto: oprocentowanie kredytu 4,21% (6M WIBOR 1,81% oraz marża Banku 2,40%) prowizję za udzielenie: 0zł;                                                                            
RRSO dla oferty 'Niższa marża' wynosi 4,51%. Do obliczenia przyjęto: oprocentowanie kredytu 3,91% (6M WIBOR 1,81% oraz marża Banku 2,10%); prowizję za udzielenie: 1,90% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 3800 zł;                                                                            
Do obliczenia ww. RRSO dla ofert Standardowej, „0% prowizji” oraz „Niższa marża” przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł, oprocentowanie kredytu dla danej oferty jak wyżej, przy czym w okresie 6 mies. od podpisania umowy przyjęto oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; prowizję za udzielenie kredytu - zgodnie z ofertą jak wyżej, opłatę za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank: 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie); ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania ze składką miesięczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku: 19,20 zł; okres spłaty: 30 lat, spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości).                                                                            
"Oferty „0% prowizji"" oraz „Niższa marża"" skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 13zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek. 
* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP                                                            
Ww. oferty nie łączą się. Aktualne informacje odnośnie RRSO dla ofert standardowej, "0% prowizji", "Niższa marża" i „Mieszkaj bez Kompromisów” dostępne są na www.ingbank.pl. Udzielenie kredytu oraz jego warunki uzależnione będą od wyniku oceny zdolności kredytowej oraz proponowanego zabezpieczenia. Bank zastrzega sobie również prawo do rezygnacji z zawarcia umowy.                                            
ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Informacje aktualne na dzień: 28.04.2017. Dodatkowe informacje: www.ingbank.pl , Infolinia 801 111 888 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku.                                                                
Powyższa treść nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny.   

Bank monitoruje wypełnianie przez Klienta powyższych zobowiązań. W przypadku ich niedotrzymania Bank ma prawo do podwyższenia marży na warunkach określonych w umowie kredytowej zawartej przez Klienta.
                                                                            
* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP