Proces kredytowy

Z nami możesz załatwić kredyt hipoteczny bez wychodzenia z domu. Kontaktujemy się z Tobą telefonicznie, dokumenty wysyłasz nam online, a do oddziału przychodzisz tylko raz - aby podpisać umowę. Zobacz, jakie to proste:

Zostaw numer, oddzwonimy 

Wyliczymy Twoją zdolność kredytową i pomożemy wybrać ofertę. Skontaktuj się z nami.
 

Pomożemy Ci wypełnić wniosek

Przygotujemy też dla Ciebie listę potrzebnych dokumentów. Wszystkie dokumenty przesyłasz nam online.
 

Wszystkie formalności załatwimy telefonicznie i online

Będziemy się z Tobą na bieżąco kontaktować. Powiadomimy Cię o decyzji kredytowej i przekażemy Ci informacje, których będziesz potrzebować, żeby podjąć decyzję o kredycie. Przygotujemy i prześlemy Ci wzór umowy.
 

Podpisujemy umowę kredytową

Dopiero teraz umawiamy się i spotykamy w oddziale banku. 
Będziemy Cię także wspierać w formalnościach, które musisz spełnić po podpisaniu umowy - sprawdź nasze wskazówki.
 

Uruchamiamy dla Ciebie kredyt

Wygodnie obsługujesz kredyt w systemie bankowości Moje ING, a potrzebne informacje na jego temat sprawdzasz tutaj.
 

Masz pytania?

Zostaw numer, oddzwonimy

Skontaktuj się z nami

Wymagane dokumenty

 • Dokumenty ogólne

  • Wniosek o kredyt hipoteczny Pobierz wzór
  • Dane Wnioskodawców/Poręczycieli Pobierz wzór
  • Dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • Dokumenty dotyczące nieruchomości

  Wykaz wymaganych dokumentów uzależniony jest od celu, w jakim zaciągany jest kredyt.

  Kupuję nowe dom lub mieszkanie

  W przypadku zakupu mieszkania:

  • Odpis z księgi wieczystej lokalu mieszkalnego lub odpis księgi wieczystej nieruchomości z której będzie wyodrębniony
  • Akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa - jeśli występują
  • Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do użytkowania dla budynku, w którym jest zlokalizowany lokal
  • Dokumenty rejestrowe zbywcy (Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
  • Promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości - w przypadku obciążenia nieruchomości Dewelopera/Spółdzielni Mieszkaniowej hipoteką

  W przypadku zakupu domu jednorodzinnego:

  • Odpis z księgi wieczystej domu lub odpis wieczysty nieruchomości, z której ma być wyodrębniony
  • Akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa - jeśli występują
  • Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia przez właściwy urząd bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych
  • Promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości - w przypadku obciążenia nieruchomości Dewelopera/Spółdzielni Mieszkaniowej hipoteką
  Kupuję używane mieszkanie lub dom

  W przypadku zakupu mieszkania:

  • Odpis z księgi wieczystej / Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych)
  • Akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa - jeśli występują
  • Umowa/y darowizny - jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
  • W przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką

  W przypadku zakupu domu jednorodzinnego:

  • Odpis z księgi wieczystej
  • Akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa - jeśli występują
  • Dokument potwierdzający posadowienie zabudowań na działce: Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami lub Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub Potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót
  • Umowa/y darowizny - jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
  • W przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką

  Zakup mieszkania  i jego remont, modernizacja lub przebudowa:

  • Odpis z księgi wieczystej / Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych)
  • Akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa - jeśli występują
  • Umowa/y darowizny - jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
  • W przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką
  • Kosztorys pobierz wzór
  • Umowy z wykonawcą - jeśli występują

  Zakup domu jednorodzinnego  i jego remont, modernizacja lub przebudowa:

  • Odpis z księgi wieczystej
  • Akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa - jeśli występują
  • Dokument potwierdzający posadowienie zabudowań na działce: Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami lub Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub Potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót
  • Umowa/y darowizny - jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
  • W przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką
  • Kosztorys pobierz wzór
  • Umowy z wykonawcą - jeśli występują

  W przypadku, gdy prace remontowe wymagają pozwolenia na budowę: 

  • Decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna)
  • Plan zagospodarowania działki - stanowi część zatwierdzonej dokumentacji projektowej
  • Projekt budowlany - do wglądu

  Chcę przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo w prawo własności:

  • Umowa określająca warunki przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa
  • Odpis z Księgi Wieczystej nieruchomosci gruntowej - w przypadku przekształcenia w prawo odrębnej własności
  Buduję dom

  W przypadku budowy mieszkania lub domu przez dewelopera/spółdzielnię:

  • Odpis z księgi wieczystej dla Nieruchomości lub odpis z księgi wieczystej nieruchomości, z której będzie wyodrębniona Nieruchomość
  • Umowa z Deweloperem lub Spółdzielnią Mieszkaniową, ważne pełnomocnictwa - jeśli występują
   Decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna)
  • Dokumenty rejestrowe zbywcy (Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)
  • Promesa banku o bezciężarowym wyodrębnieniu nieruchomości - w przypadku obciążenia nieruchomości Dewelopera/Spółdzielni Mieszkaniowej hipoteką

  W przypadku budowy domu jednorodzinnego – system gospodarczy:

  • Odpis z księgi wieczystej
  • Umowa/y darowizny - jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
  • Decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna)
  • Plan zagospodarowania działki - stanowi część zatwierdzonej dokumentacji projektowej
  • Dziennik budowy - do wglądu (jeśli pozwolenie na budowę jest starsze niż 2 lata)
  • Umowy z wykonawcą (jeśli występują)
  • Projekt budowlany - do wglądu
  • Kosztorys pobierz wzór
  Remontuję mieszkanie lub dom

  W przypadku remontu, rozbudowy, modernizacji lub przebudowy domu:

  • Odpis z księgi wieczystej
  • Dokument potwierdzający posadowienie zabudowań na działce: Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionymi zabudowaniami lub Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub Potwierdzenie przyjęcia bez zastrzeżeń zgłoszenia o zakończeniu robót
  • Umowa/y darowizny - jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
  • Kosztorys pobierz wzór
  • Umowy z wykonawcą - jeśli występują

  W przypadku, gdy prace remontowe wymagają pozwolenia na budowę:

  • Decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna)
  • Dziennik budowy - do wglądu (jeśli pozwolenie na budowę jest starsze niż 2 lata)
  • Plan zagospodarowania działki - stanowi część zatwierdzonej dokumentacji projektowej
  • Projekt budowlany - do wglądu

  W przypadku remontu, rozbudowy, modernizacji lub przebudowy mieszkania:

  • Odpis z księgi wieczystej / Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie (dla praw spółdzielczych)
  • Umowa/y darowizny - jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
  • Kosztorys pobierz wzór
  • Umowy z wykonawcą - jeśli występują
  Kupuję działkę

  W przypadku zakupu działki gruntu:

  • Odpis z Księgi Wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości lub odpis z Księgi Wieczystej nieruchomości, z której Nieruchomość będzie wyodrębniona (wraz z prawomocną decyzją podziałową jeśli podział nieujawniony w Księdze Wieczystej)
  • Akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa - jeśli występują
  • Umowa/y darowizny - jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
  • W przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką
  • Dokument potwierdzający przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną tj. Informacja/zaświadczenie o przeznaczeniu w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu potwierdzająca możliwość realizacji na działce zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
  • Wypis z ewidencji gruntów i kopia mapy ewidencyjnej.

  W przypadku nabycia Nieruchomości będącej w budowie i dokończenia budowy:

  • Odpis z księgi wieczystej
  • Akt notarialny sprzedaży lub umowa przedwstępna sprzedaży, ważne pełnomocnictwa - jeśli występują
  • Umowa/y darowizny - jeśli była/y podstawą nabycia nieruchomości
  • W przypadku obciążenia nieruchomości zbywcy hipoteką - informacja z banku kredytującego o wysokości salda do spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką
  • Decyzja o pozwoleniu na budowę (ostateczna)
  • Plan zagospodarowania działki - stanowi część zatwierdzonej dokumentacji projektowej
  • Dziennik budowy - do wglądu (jeśli pozwolenie na budowę jest starsze niż 2 lata)
  • Umowy z wykonawcą (jeśli występują)
  • Projekt budowlany - do wglądu
  • Kosztorys pobierz wzór
 • Dokumenty do weryfikacji zdolności kredytowej

  Wykaz wymaganych dokumentów uzależniony jest od celu, w jakim zaciągany jest kredyt.

  Umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór, stosunek służbowy
  • Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór lub
  • Oświadczenie o dochodach (jeśli posiadasz rachunek w ING Banku Śląskim na który od 6 miesięcy wpływają regularnie Twoje dochody) - pobierz wzór

  W przypadku zmiany pracodawcy w ostatnich 3 m-cach oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy dostarczyć także:

  • Umowę o pracę z poprzednim pracodawcą lub Świadectwo pracy od poprzedniego pracodawcy
  • Aktualną umowę o pracę
  Działalność gospodarcza
  • Formularz dla osób prowadzących działalność gospodarczą - pobierz wzór
  • Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • REGON
  • NIP
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami lub potwierdzenia zapłaty (wyciągi z konta lub dowody wpłat) podatku za ostatnie 6 miesiecy
  • Zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz ZUS lub potwierdzenia zapłaty (wyciągi z konta lub dowody wpłat) składek za ostatnie 6 miesiecy
  • Informacja dotycząca zobowiązań firmowych wnioskodawcy - pobierz wzór

  W jaki sposób rozliczasz się z Urzędem Skarbowym?

  Działalność gospodarcza – pełna księgowość:

  dla wniosków składanych w miesiącu styczniu lub lutym:

  • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
  • Zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych (jeśli dotyczy)
  • Zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych (leasing operacyjny) w przypadku obciążeń leasingowych obsługiwanych krócej niż 12 miesięcy za ubiegły rok (jeśli dotyczy)

  dla wniosków składanych w miesiącach od marca do grudnia:

  • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
  • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za miesiące bieżącego roku (od początku roku do ostatniego rozliczonego miesiąca)
  • Rachunek Zysków i Strat z podsumowaniem danych za analogiczne miesiące poprzedniego roku
  • Zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych (jeśli dotyczy)
  • Zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych (jeśli dotyczy)


  UWAGA: ww. zestawienia sporządzane dla potrzeb obliczenia podatku dochodowego powinny być potwierdzone przez właściciela, księgową lub biuro rachunkowe prowadzące rachunkowość firmy

  Działalność gospodarcza – księga przychodów i rozchodów zasady ogólne oraz uproszczona forma wpłaty zaliczek

  dla wniosków składanych w miesiącu styczniu lub lutym:

  • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony PKPiR z podsumowaniem danych za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
  • Zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych (jeśli dotyczy)
  • Zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych (jeśli dotyczy)

  dla wniosków składanych w miesiącach od marca do grudnia:

  • PIT 36 wraz z załącznikiem PIT-B lub, gdy nie został jeszcze złożony KPKiR z podsumowaniem danych za miesiące od 01 stycznia do 31 grudnia ubiegłego roku
  • Zestawienie danych finansowych za bieżący okres  (PKPiR do wglądu Doradcy)
  • Zestawienie danych finansowych za analogiczny okres poprzedniego roku na podstawie książki przychodów i rozchodów (PKPiR do wglądu Doradcy)
  • Zestawienie ewidencji środków trwałych i stawek amortyzacyjnych (jeśli dotyczy)
  • Zestawienie zaksięgowanych kosztów leasingowych (jeśli dotyczy)

  Działalność gospodarcza – ryczałt podatkowy

  • Deklaracja podatkowa za ubiegły rok PIT-28 lub gdy nie została jeszcze złożona zestawienie na podstawie ewidencji przychodów za dany okres (ewidencja do wglądu Doradcy)
  • Zestawienie przychodów za bieżący okres na podstawie ewidencji przychodów (ewidencja do wglądu Doradcy)

  Działalność gospodarcza – karta podatkowa

  • Aktualna decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego
  Działalność wykonywana osobiście, (umowy zlecenia, umowy o dzieło)
  • Oświadczenie o dochodach z umów cywilnoprawnych (jeśli posiadasz rachunek w ING Banku Śląskim na który od 6 miesięcy wpływają regularnie Twoje dochody) - pobierz wzór lub
  • Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór lub
  • Deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok podatkowy lub inne dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów z ostatnich 12 miesięcy (umowy wraz z dowodami potwierdzającymi otrzymanie zapłaty)
  Emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne
  • Dokument potwierdzający prawo do świadczenia np. decyzja o przyznaniu / waloryzacji renty lub emerytury
  • Dokument wskazujący okres na jaki została przyznana renta
  • Dokument potwierdzający wypłatę świadczenia za ostatni okres (np. ostatni odcinek renty lub emerytury, wyciąg z konta)
  Kontrakt menedżerski, sportowy
  • Umowa / kontrakt,
  • Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór lub
  • Oświadczenie o dochodach (jeśli posiadasz rachunek w ING Banku Śląskim, na który od 6 miesięcy wpływają regularnie Twoje dochody) - pobierz wzó
  Inne (najem, dzierżawa)

  W przypadku dochodów osiąganych z tytułu wynajmu nieruchomości:

  • Deklaracja podatkowa za ostatni rok podatkowy
  • Oświadczenie o dochodach -  pobierz wzór
  • Aktualne umowy najmu wraz z aneksami i załącznikam
  Dochody z tytułu posiedzeń Zarządu i/lub Rady Nadzorczej
  • Umowa spółki wraz z aneksami i załącznikami
  • Uchwała zgromadzenia wspólników
  • Deklaracja podatkowa za ostatni rok podatkowy
  • Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów - pobierz wzór - potwierdzające wysokość osiąganego dochodu w roku bieżącym
  Marynarze
  • Książeczka żeglarska - kopie stron z danymi osobowymi oraz wpisanymi datami zamustrowania i wymustrowania z okresu ostatnich 12 miesięcy
  • Umowy o pracę (kontrakty) z ostatnich 12 miesięcy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłeg
  Dochody z tytułu dywidendy
  • Uchwała zgromadzenia wspólników / akcjonariuszy w sprawie podziału i wypłaty zysków
  • Zaświadczenie potwierdzajace wysokość wypłaconej dywydendy lub wyciag z konta potwierdzający wpływ wypłaconej dywidendy
  Dochody z tytułu wykonywania zawodu syndyka (nieprowadzącego działalności gospodarczej)
  • Deklaracja podatkowa za ostatnie 2 lata
  • Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu w ostatnich 24 miesiącach: postanowienia sądu informujące o powołaniu danej osoby na funkcję syndyka masy upadłościowej w danym postępowaniu
  • Odpis postanowienia sądu o przyznanym wynagrodzeniu

 

Na skróty

Kalkulator kredytowy
Ile wyniesie Twoja rata oraz zdolność kredytowa – na jaką kwotę możesz sobie pozwolić.
Sprawdź

Oferty i oprocentowanie
Sprawdź, z jakich wariantów kredytu hipotecznego możesz skorzystać.
Sprawdź

Informacje ogólne
Dotyczące umowy o kredyt hipoteczny. Zobacz, co warto wiedzieć.
Sprawdź

Poradniki kredytowe