Regulacje

MIFID i umowa pośrednictwa
Informacje na temat dyrektywy w sprawie rynków finansowych oraz umowy pośrednictwa.

Klasyfikacja klientów w rozumieniu ustawy
Zasady klasyfikacji klientów przed rozpoczęciem świadczenia usług inwestycyjnych.

Badanie profilu inwestycyjnego klienta
Informacje na temat zasad przeprowadzania badania profilu inwestycyjnego klienta.

Polityka w zakresie przeciwdziałania konfliktom interesów
Zasady przeciwdziałania konfliktom interesów oraz postępowania w przypadku jego powstania.

Reklamacje/skargi w ING Banku Śląskim S.A.
Informacje na temat sposobu składania reklamacji.

Istota instrumentów finansowych oraz ryzyka
Opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty.

Podstawowe informacje o ING Banku Śląskim S.A.

Nazwa banku

ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice

Dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Bankiem

Klient może kontaktować się z Bankiem:

  • osobiście w dowolnym oddziale banku
  • poprzez system bankowości internetowej
  • dzwoniąc na infolinię 801 222 222, +48 (32) 357 00 69

Języki, w których Klient może kontaktować się z Bankiem i w jakich Bank świadczy usługi

Klient może kontaktować się z Bankiem w języku polskim. Bank świadczy usługi w języku polskim. Wybrane informacje lub dokumenty Bank może przekazywać Klientom dodatkowo w języku angielskim.

Zezwolenie posiadane przez Bank

Bank świadczy usługi maklerskie na podstawie i w zakresie art. 70 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).