Pożycz nawet 250 000 zł na realizacje dowolnych planów. Skorzystaj z propozycji dla ludzi, którzy mają duży apetyt na życie i wiedzą, że za więcej płacą mniej. Weź pożyczkę gotówkową w oddziale lub za pośrednictwem bankowości internetowej Moje ING. Realizuj plany prosto i szybko.

 • Dogodne oprocentowanieDla klientów korzystających z oferty Premium, Private Banking oraz Wealth Management – do 250 000 zł na specjalnych warunkach cenowych
 • Minimum formalnościRealizujesz dowolne plany bez poręczycieli i zabezpieczeń majątkowych
 • Pożyczasz prosto i szybkoWystarczy jedna wizyta w banku, żeby otrzymać pożyczkę. Umów się na spotkanie z doradcą w oddziale - znajdź oddział
 • Pożyczasz przez internetDo 60 000 zł pożyczasz nie ruszając się sprzed ekranu – składasz wniosek w systemie bankowości internetowej - złóż wniosek online
 • Spłacasz na swoich warunkachWybierasz wygodny dla Ciebie dzień spłaty. Samemu wyznaczasz okres kredytowania. Na spłatę masz nawet 8 lat
 • Możliwość ubezpieczenia spłaty pożyczki Skorzystaj z ochrony spłaty
  pożyczki gotówkowej
  . Nie musisz martwić się o spłatę w przypadku choroby czy utraty pracy. 

Oblicz ratę pożyczki

Ile chcesz pożyczyć?
Na jak długo?
 
RATA MIESIĘCZNA: 1
Miesięczna składka ubezpieczeniowa:
 
Oprocentowanie:
Prowizja: 2 lub dla stałych klientów3
Weź pożyczkę online
W bankowości internetowej można złożyć wniosek o maksymalną kwotę 60 000 zł.
lub
 • Oprocentowanie

  Oprocentowanie wynosi od 6,54% do 7,74%.

  Do 36 miesięcznych rat obowiązuje oprocentowanie stałe - jego wysokość nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania.

  Powyżej 37 miesięcznych rat obowiązuje oprocentowanie zmienne, które może się zmienić w okresie kredytowania.

  Rozwiń szczegóły

 • Opłaty i prowizje

  0% prowizji za udzielenie pożyczki dla Klientów objętych ofertą Premium, Private Banking lub Wealth Management

  Udostępnienie ubezpieczenia w ramach Programu ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka

  Rozwiń szczegóły

 • Wymagane dokumenty

  Akceptujemy różne źródła dochodów.

  Nie musisz dostarczać żadnych dokumentów potwierdzających dochód, jeżeli od minimum 3 miesięcy na Twoje Konto w ING Banku Śląskim regularnie wpływają dochody.

  Jeżeli nie spełniasz wymienionego powyżej warunku, prosimy o dostarczenie do Oddziału Banku dokumentów potwierdzających dochód w zależności od jego źródła.

  Rozwiń szczegóły

Kwota pożyczki od 1 000 zł
do 20 000 zł
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
powyżej 100 000 zł
do 250 000 zł
Stopa stała 7,74% 7,34% 7,04% 6,54%
Stopa zmienna stopa referencyjna NBP + marża 6,24% na dzień 11 stycznia 2016r.: 7,74% stopa referencyjna NBP + marża 5,84% na dzień 11 stycznia 2016r.: 7,34% stopa referencyjna NBP + marża 5,54% na dzień 11 stycznia 2016r.: 7,04% stopa referencyjna NBP + marża 5,04% na dzień 11 stycznia 2016r.: 6,54%

 

Kwota pożyczki od 1 000 zł
do 20 000 zł
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
powyżej 100 000 zł
do 250 000 zł
Pozostały klient, pożyczka bez ubezpieczenia, poza online* 4,99% 1,99% 1,49% 0,99%

Pozostały klient, pożyczka z ubezpieczeniem, poza online*/
Stały klient lub wniosek złożony online*, pożyczka bez ubezpieczenia

3,99% 0,99% 0,49% 0%
Stały klient lub  wniosek złożony online*, pożyczka z ubezpieczeniem 2,99% 0% 0% 0%

Miesięczna opłata z tytułu udostępnienia ubezpieczenia w ramach Programu ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Silver lub Bezpieczna Pożyczka Gold kwota netto udzielonej pożyczki x 0,28%

 

Umowa o pracę (czas określony i nieokreślony), Stosunek służbowy, Służby mundurowe, Zatrudnienie na podstawie wyboru i powołania / mianowania
 • PIT 11 lub PIT40 w okresie od 1 stycznia do 31 maja lub
 • Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz) lub
 • Wyciągi z obcego banku potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu za ostatnie 3 miesiące
Emerytura, Renta, Zasiłek/Świadczenie przedemerytalne (w tym emerytura i renta zagraniczna - tylko w przypadku, gdy świadczenia te wpływają regularnie na rachunek w ING Banku Śląskim S.A. od minimum 6 miesięcy lub na rachunek w innym banku na terytorium RP i zostaną potwierdzone 6-miesięcznymi wyciągami z tego rachunku)
 • Dokument potwierdzający prawo do świadczenia – np. decyzja o przyznaniu/waloryzacji emerytury/renty, świadczenia/zasiłku przedemerytalnego (w przypadku renty wskazująca również okres przyznania świadczenia) oraz dokument potwierdzający wypłatę świadczenia -ostatni odcinek renty lub emerytury, zasiłku/świadczenia przedemerytalnego lub
 • Zaświadczenie z ZUS/KRUS o wysokości wypłacanego świadczenia zawierające imię,  nazwisko, adres, kwotę, ewentualne tytuły wykonawcze (w przypadku renty wskazujące również okres przyznania świadczenia) lub
 • Wyciągi z obcego banku potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu
Kontrakt menedżerski
 • PIT 11 lub PIT40 w okresie od 1 stycznia do 31 maja lub
 • Umowa/kontrakt oraz Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz), jeżeli z wpływów na rachunek lub ww. dokumentu nie wynika  wysokość dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Kontrakt marynarski (w tym kontrakt zagraniczny - tylko w przypadku, gdy dochody z tego tytułu wpływają regularnie na rachunek w ING Banku Śląskiem S.A od minimum 6 miesięcy lub na rachunek w innym banku na terytorium RP, i zostaną potwierdzone 6- miesięcznymi wyciągami z tego rachunku).
 • Książeczka żeglarska - kopie stron z danymi osobowymi oraz wpisanymi datami zamustrowania i wymustrowania z okresu ostatnich 24  miesięcy oraz Umowa o pracę (kontrakty) z ostatnich 24 miesięcy przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego (jeżeli dokument nie jest w języku polskim) lub inny dokument potwierdzający wysokość uzyskiwania dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 6 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu
Kontrakt za wyjątkiem menedżerskiego i marynarskiego np.: sportowy, żołnierski
 • Umowa/kontrakt – np. umowa o kontrakt sportowy, kontrakt na pełnienie służby terminowej, umowa o zarządzanie oraz  Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz), jeżeli z wpływów na rachunek lub ww. dokumentu nie wynika  wysokość dochodu lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 3 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Działalność wykonywana osobiście - niewymagająca prowadzenia działalności gospodarczej (umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, artyści, itp.)
 • Deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok podatkowy oraz wystawione przez Zleceniodawcę Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz) lub inne dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodów w roku bieżącym (np. umowa, z której wynika okres jej obowiązywania wraz z dowodem otrzymywania wynagrodzenia np. ostatni wyciąg z rachunku, na który wpływa ww. wynagrodzenie) lub
 • Wyciągi z obcego banku za ostatnich 12 miesięcy potwierdzające wpływy na rachunek z tytułu osiąganego dochodu.
Najem, dzierżawa
 • Deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok podatkowy oraz aktualne umowy najmu/dzierżawy wraz z aneksami.
Duchowni
 • Zaświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów netto z ostatnich 3 miesięcy wystawione przez bezpośredniego przełożonego - Zaświadczenie o źródle i wysokości miesięcznych dochodów (pobierz formularz).
Działalność gospodarcza

Klienci korzystający z usług Premium i prowadzący działalność gospodarczą mogą dokumentować dochód w sposób uproszczony. Wystarczą:

 • Deklaracja podatkowa za ostatni zakończony rok podatkowy (bez danych finansowych za bieżące m-ce) lub
 • Zaświadczenie o dochodzie (w oparciu o dane za ostatni zakończony rok podatkowy) przygotowany przez podmiot gospodarczy świadczący usługi związane z prowadzeniem księgowości / rozliczeń podatkowych lub przez osobę, która zawodowo zajmuje się prowadzeniem księgowości w firmie np. Główny Księgowy (wyłącza się możliwość wystawienia zaświadczenia przez samego klienta lub osoby niezajmujące się prowadzeniem finansów zawodowo)
 • Dokumenty rejestrowe firmy: wpis do KRS/odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu numeru statystycznego REGON, decyzja o nadaniu NIP.

UWAGA! Nie ma konieczności składania dokumentów rejestrowych w przypadku gdy: rachunek bieżący firmy jest prowadzony w Banku ING wystarczające jest złożenie przez klienta oświadczenia o aktualności ww. dokumentów lub/i klient prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub s.c., a doradca zweryfikuje bazę prowadzenie przez klienta działalności w bazie CEIDG (www.ceidg.gov.pl)

UWAGA! Nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczeń o niezaleganiu z ZUS i US.

Potrzebujesz pożyczki?Skontaktuj sięOddzwonimy, doradzimy.

Poradniki kredytowe

1. RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Premium (wg definicji TOiP w wysokości 100 360,00 zł, na dzień 20.02.2017 r. wynosi 6,74 %. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 100 360,00 zł, umowę zawartą w dniu 20.02.2017 r; na okres 69 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,54 % w stosunku rocznym, 68 rat w wysokości 1 748,68 zł oraz ostatnia 69 rata w wysokości 1 748,69 zł, płatnych każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 20 298,93 zł składają się: odsetki w wysokości 20 298,93 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 120 658,93 zł.

RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w  Ofercie Private Banking (wg definicji TOiP) w wysokości 99 550,00 zł, na dzień 20.02.2017 r. wynosi 6,74%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 99 550,00 zł, umowę zawartą w dniu 20.02.2017 r.  na okres 49 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,54% w stosunku rocznym, 48 rat w wysokości 2 319,98 zł oraz ostatnia 49 rata w wysokości 2 320,08 zł, płatnych każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 14 129,12 zł składają się: odsetki w wysokości  14 129,12 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 113 679,12 zł.

RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Wealth Management (wg definicji TOiP) w wysokości 122 400,00 zł, na dzień 20.02.2017 r. wynosi 5,95%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 122 400 zł, umowę zawartą w dniu 20.02.2017 r.  na okres 67 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 5,79% w stosunku rocznym, 66 raty w wysokości 2 142,06 zł oraz ostatnia 67 rata w wysokości 2 142,40 zł, płatnych każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 21 118,36 zł składają się: odsetki w wysokości  21 118,36 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 143 518,36 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w Umowie),
2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

2.Prowizja wyliczona dla pożyczki wnioskowanej przez internet. Sprawdź wysokość prowizji dla pożyczki wnioskowanej w oddziale Wyświetl szczegóły

3. Klient Stały - Klient terminowo regulujący wszelkie dotychczasowe zobowiązania wobec ING Banku Śląskiego, którego rachunki nie są obciążone tytułami wykonawczymi i egzekucyjnymi oraz posiadający w ING Banku Śląskim: KONTO PREMIUM lub od minimum 3 miesięcy inny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy pod warunkiem, że na rachunek regularnie od 3 miesięcy wpływają środki z tytułu uzyskiwanego dochodu.