Prezentowane stopy procentowe obowiązują w stosunku rocznym (p.a.)

 • Rachunki oszczędnościowe i lokaty

 • Kredyty, Karty kredytowe, Pożyczki

 • Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

 • Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

 • Rachunki osobiste

Rachunki oszczędnościowe i lokaty

Oprocentowanie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Banku prezentujemy poniżej.

Rachunki oszczędnościowe w PLN
Lokaty w PLN
Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych
Lokaty w walutach obcych

Sprawdź oprocentowanie produktów wycofanych z oferty Banku

Rachunki oszczędnościowe w PLN

 

Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus w PLN

 
dla nowych środków, objętych ofertą specjalną zgodnie
Regulaminem oferty specjalnej "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus"
  2,00%
dla pozostałych środków, niespełniających warunków Regulaminu oferty specjalnej "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus"   0,70%

Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN

 
Oprocentowanie w ramach oferty "Bonus na start"  poniżej 100 000 zł 2,00%
Oprocentowanie standardowe   0,70%

Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN

 
poniżej 100 000 zł   0,50%
od 100 000 do 199 999,99 zł   0,80%
od 200 000 do 499 999,99 zł   0,90%
od 500 000 zł do 999 999,99 zł   1,00%
od 1 000 000 zł   1,10%

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w PLN

0,70%

Smart Saver o zmiennej stopie procentowej w PLN

 
do 5 000 zł   2,00%
powyżej 5 000 zł   0,70%

Lokaty w PLN

 
Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego  
3 miesiące od 1 000 zł 0,50%
6 miesięcy od 1 000 zł 0,75%
12 miesięcy od 1 000 zł 1,00%
24 miesiące od 1 000 zł 1,00%
Lokata w ramach Pakietu Fundusz z Lokatą o stałej stopie procentowej w PLN  
Lokata w Pakiecie Fundusz z Lokatą 3m   2,00%
Lokata w Pakiecie Fundusz z Lokatą 3m VIP   2,50%

Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych

 
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w EUR   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w USD   0,10%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w GBP   0,25%
Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium o zmiennej stopie procentowej w EUR  
poniżej 25 000 EUR   0,01%
od 25 000 EUR   0,05%

Lokaty w walutach obcych

 

Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej w EUR

 
12 miesięcy od 500 EUR 0,10%
24 miesiące od 500 EUR 0,10%

Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej w USD

 
12 miesięcy od 500 USD 0,20%
24 miesiące od 500 USD 0,30%

 

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych

(lokaty standardowe, lokaty niestandardowe) wypłacanych przed upływem okresu umownego
 
dla lokat prowadzonych w PLN   0,00%
dla lokat prowadzonych w EUR   0,00%
dla lokat prowadzonych w USD   0,00%

Kredyty, Karty kredytowe, Pożyczki

Kredyty / Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych od dnia 4 marca 2013r.

Złota karta kredytowa VISA Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015 roku -10,00%
RRSO: 10,74%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu zostało wyliczone przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 21 004 zł zostanie uruchomiony w dniu 20 luty 2017r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 6 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 10,00%.   Na całkowity koszt kredytu równy 1 733,01 zł składają się: odsetki  1 633,01 zł oraz opłata za użytkowanie karty 100 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi  22 737,01 zł.

Karta kredytowa MasterCard Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015 roku - 10,00%
RRSO: 11,01%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu zostało wyliczone przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 6 201 zł zostanie uruchomiony w dniu 20 luty 2017r.  poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 26 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 10,00%.   Na całkowity koszt kredytu równy 512,80 zł składają się: odsetki  462,80 zł oraz opłata za użytkowanie karty 50 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 6 713,80 zł.

Karta kredytowa Visa Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015 roku - 10,00%
RRSO: 10,74%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu zostało wyliczone przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 5 266 zł zostanie uruchomiony w dniu 20 luty 2017r.  poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 26 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 10,00%.   Na całkowity koszt kredytu równy 448,42 zł składają się: odsetki  413,42 zł oraz opłata za użytkowanie karty 35 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 5 714,42 zł.

Platynowa karta kredytowa Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015r.  - 10,00%
RRSO: 11,38%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu zostało wyliczone przy założeniu, że limit kredytowy w kwocie 59 575 zł zostanie uruchomiony w dniu 20 luty 2017r. poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 26 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 10,00%.   Na całkowity koszt kredytu równy 5 096,23 zł składają się: odsetki  4 446,23 zł oraz opłata za użytkowanie karty 650 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty. Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 64 671,23 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

 1. Umowa o kartę będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia 20 luty 2017r., obie strony umowy wypełnią w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania,
 2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. Bank naliczy odsetki od niespłaconej transakcji bezgotówkowej od dnia rozliczenia transakcji do dnia całkowitej spłaty kredytu,
 5. Klient nie zamówi karty dodatkowej w procesie kredytowym, a karta będzie dostarczona do klienta przesyłką pocztową,
 6. Klient nie ponosi kosztów ubezpieczeń,
 7. Stopa oprocentowania limitu do karty oraz opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy.

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych do dnia 3 marca 2013r.

Złota karta kredytowa VISA 10,00%
Karta kredytowa MasterCard 10,00%
Karta kredytowa VISA 10,00%
Karta kredytowa Visa Classic 10,00%
Platynowa karta kredytowa 10,00%

Limit zadłużenia dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych od dnia 4 marca 2013r.

Limiz zadłużenia w koncie  RRSO 1: 10,95%
poniżej 1500 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015r. – 10,00%
od 1500 PLN do 4 999 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015r. – 10,00%
od 5000 PLN do 49 999 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 8,50% - na dzień 5 marca 2015r. – 10,00%
od 50 000 PLN Stopa referencyjna NBP + marża 8,25% - na dzień 5 marca 2015r. – 9,75%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym Stopa referencyjna NBP + marża 7,50% - na dzień 5 marca 2015r .– 9,00%

1. RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 10,95% - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct w wysokości 4 120,00 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,00%, umowa zawarta w dniu 20.02.2017 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 20-go dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 428,85 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 410,85 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania w wysokości 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 9 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 9 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłati Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 4 548,85 zł.

Limit zadłużenia w koncie (Oferta Premium) 

Klient Premium RRSO 2: 10,31% 

od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP + marża 8,00% - na dzień 5 marca 2015r – 9,50%

2. RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 10,31% - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Premium w wysokości 104 130 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,50%, umowa zawarta w dniu 20.02.2017 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 20-go dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 10 225,24 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 9 865,24 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku 30 zł miesięcznie (360 zł w całym okresie kredytowania), opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 114 355,24 zł.

Klient Private Banking RRSO 3: 9,76%

 od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP + marża 7,50% - na dzień 5 marca 2015r. – 9,00%

3. RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 9,76% - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Premium w wysokości 104 130 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,00%, umowa zawarta w dniu 20.02.2017 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 20-go dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 9706,02 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 9 346,02 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku 30 zł miesięcznie (360zł w całym okresie kredytowania), opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 113 836,02 zł.

Klient Wealth Management RRSO 4: 9,22%

Oferta z ubezpieczeniem i bez ubezpieczenia od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP + marża 7,00% - na dzień 5 marca 2015r.– 8,50%

4. RRSO dla reprezentatywnego przykładu wynosi 9,22% - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Premium w wysokości 104 130 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,50%, umowa zawarta w dniu 20.02.2017 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 20-go dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 9 186,76 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 8 826,76 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku 30 zł miesięcznie (360zł w całym okresie kredytowania), opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 113 316,76 zł.

Limit zadłużenia w KONCIE dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych do dnia 3 marca 2013r.

do 4 999 PLN 10,00%
od 5000 PLN do 49 999 PLN 10,00%
od 50 000 PLN 10,00%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym 10,00%

Pożyczka pieniężna (Klient Indywidualny)

Kwota pożyczki
(bez kredytowanej prowizji)

Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
od 1 000 zł do 20 000 zł 8,99% / 10% stopa referencyjna NBP + marża 7,49% na dzień 11 stycznia 2016r. – 8,99%
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
8,59%  stopa referencyjna NBP + marża 7,09% na dzień 11 stycznia 2016r. – 8,59%
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
8,29%  stopa referencyjna NBP + marża 6,79% na dzień 11 stycznia 2016r. – 8,29%
powyżej 100 000 zł
do 160 000 zł
7,79%  stopa referencyjna NBP + marża 6,29% na dzień 11 stycznia 2016r. – 7,79%

Wysokość oprocentowania ustalana stosownie do wyniku analizy zdolności kredytowej klienta i oceny ryzyka kredytowego banku.

RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP) w wysokości 10 418,82 zł, na dzień 20.02.2017 r. wynosi 19,77%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 9 830,00 zł, umowę zawartą w dniu 20.02.2017 r.  na okres 45 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,99% w stosunku rocznym, 44 rat w wysokości 273,52 zł oraz ostatnia 45 rata w wysokości 273,44 zł, płatnych każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 3 790,97 zł składają się: odsetki w wysokości  1 889,50 zł, kredytowana prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 588,82 zł oraz miesięczna składka ubezpieczeniowa w ramach Ubezpieczenia na życie do pożyczek gotówkowych ,,Pakiet Srebrny”/,,Pakiet Złoty” w wysokości 29,17 zł (łącznie 1 312,65 zł w całym okresie kredytowania). Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 13 620,97 zł.
 

Pożyczka pieniężna (Klient Premium)

Kwota pożyczki
​(bez kredytowanej prowizji)
Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
od 1 000 zł do 20 000 zł 7,74% stopa referencyjna NBP + marża 6,24% na dzień 11 stycznia 2016r. – 7,74%
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
7,34% stopa referencyjna NBP + marża 5,84% na dzień 11 stycznia 2016r. – 7,34%
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
7,04% stopa referencyjna NBP + marża 5,54% na dzień 11 stycznia 2016r. – 7,04%
powyżej 100 000 zł
do 250 000 zł
6,54% stopa referencyjna NBP + marża 5,04% na dzień 11 stycznia 2016r. – 6,54%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Premium (wg definicji TOiP) w wysokości 100 360,00 zł, na dzień 20.02.2017 r. wynosi 6,74 %. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki
w wysokości 100 360,00 zł, umowę zawartą w dniu 20.02.2017 r.  na okres 69 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,54 % w stosunku rocznym, 68 rat w wysokości 1 748,68 zł oraz ostatnia 69 rata w wysokości 1 748,69 zł, płatnych każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 20 298,93 zł składają się: odsetki w wysokości  20 298,93 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 120 658,93 zł.

Pożyczka pieniężna (Klient Private Banking)

Kwota pożyczki ​
(bez kredytowanej prowizji)
Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
od 1 000 zł do 20 000 zł 7,24% stopa referencyjna NBP + marża 5,74% na dzień 11 stycznia 2016r. – 7,24%
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
6,84% stopa referencyjna NBP + marża 5,34% na dzień 11 stycznia 2016r. – 6,84%
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
6,54% stopa referencyjna NBP + marża 5,04% na dzień 11 stycznia 2016r. – 6,54%
powyżej 100 000 zł
do 250 000 zł
6,04% stopa referencyjna NBP + marża 4,54% na dzień 11 stycznia 2016r. – 6,04%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Premium (wg definicji TOiP) w wysokości 100 360,00 zł, na dzień 20.02.2017 r. wynosi 6,74 %. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 100 360,00 zł, umowę zawartą w dniu 20.02.2017 r.  na okres 69 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 6,54 % w stosunku rocznym, 68 rat w wysokości 1 748,68 zł oraz ostatnia 69 rata w wysokości 1 748,69 zł, płatnych każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 20 298,93 zł składają się: odsetki w wysokości  20 298,93 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 120 658,93 zł.

Pożyczka pieniężna (Klient Wealth Management)

Kwota pożyczki ​
(bez kredytowanej prowizji)
Stopa stała (do 36 miesięcznych rat) Stopa zmienna (od 37 do 96 miesięcznych rat)
od 1 000 zł do 20 000 zł 6,99% stopa referencyjna NBP + marża 5,49% na dzień 11 stycznia 2016r. –  6,99%
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
6,59% stopa referencyjna NBP + marża 5,09% na dzień 11 stycznia 2016r. – 6,59%
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
6,29% stopa referencyjna NBP + marża 4,79% na dzień 11 stycznia 2016r. – 6,29%
powyżej 100 000 zł
do 250 000 zł
5,79% stopa referencyjna NBP + marża 4,29% na dzień 11 stycznia 2016r. – 5,79%

RRSO dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Wealth Management (wg definicji TOiP) w wysokości 122 400,00 zł, na dzień 20.02.2017 r. wynosi 5,95%. Do obliczenia przyjęto: całkowitą kwotę pożyczki w wysokości 122 400 zł, umowę zawartą w dniu 20.02.2017 r.  na okres 67 miesięcznych rat, oprocentowanie zmienne w wysokości 5,79% w stosunku rocznym, 66 raty w wysokości 2 142,06 zł oraz ostatnia 67 rata w wysokości 2 142,40 zł, płatnych każdego 20-go dnia miesiąca. Na całkowity koszt pożyczki w wysokości 21 118,36 zł składają się: odsetki w wysokości  21 118,36 zł, prowizja za udzielenie pożyczki w wysokości 0zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę wynosi 143 518,36 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujace założenia:

 1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w niniejszej Umowie),
 2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

Kredyt w rachunku brokerskim

Kredyt w rachunku brokerskim Stopa referencyjna NBP + marża 7,75% - na dzień 5 marca 2015r. – 9,25%  RRSO : 10,11%*

*RRSO zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu w rachunku brokerskim w wysokości 767 232 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,25%, umowa zawarta w dniu 20.02.2017 r. na okres do 19.02.2018 r., kredyt w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne miesięcznie, każdego ostatniego dnia miesiąca, jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 73 843,46 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 70 774,53 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 3 068,93 zł zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 841 075,46 zł.

Pożyczka pieniężna Private Banking

  PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty Grupy ING w Polsce. PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty nie należące Grupy ING w Polsce.
Kwota pożyczki (w PLN) 300 000 - 499 000 WIBOR 3M + marża 4,3% WIBOR 3M + marża 5,3%
Kwota pożyczki (w PLN) 500 000 - 1 499 999 WIBOR 3M + marża 4,0% WIBOR 3M + marża 5,0%
Kwota pożyczki (w PLN) 1 500 000 - 2 999 999 WIBOR 3M + marża 3,5% WIBOR 3M + marża 4,5%
Kwota pożyczki (w PLN) powyżej 3 000 000 WIBOR 3M + marża 2,8% WIBOR 3M + marża 3,8%

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta standardowa

Kredyt hipoteczny 4,31%
RRSO: 4,94%
Kredyt konsolidacyjny 5,81%
RRSO: 6,57%
Pożyczka hipoteczna 6,31%
RRSO: 7,12%

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie: 1,90% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 3800 zł; opłatę za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank: 420 zł ( dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie); w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania ze składką miesięczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku - 19,20 zł; okres spłaty: 30 lat (dla pożyczki hipotecznej 25 lat), spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości).  

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "0% prowizji"

Kredyt hipoteczny 4,21%
RRSO: 4,65%
Kredyt konsolidacyjny 5,71%
RRSO: 6,26%
Pożyczka hipoteczna 6,21%
RRSO: 6,78%

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie: 0zł;  opłatę za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank: 420 zł ( dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie); w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania ze składką miesięczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku - 19,20 zł; okres spłaty: 30 lat (dla pożyczki hipotecznej 25 lat), spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości). Oferty „0% prowizji” oraz „Niższa marża” skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 13zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek.
* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP    

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Niższa marża"

Kredyt hipoteczny 3,91%
RRSO: 4,51%
Kredyt konsolidacyjny 5,41%
RRSO: 6,13%
Pożyczka hipoteczna 5,91%
RRSO: 6,69%

Do obliczenia RRSO przyjęto: kwotę kredytu 200 000 zł; prowizję za udzielenie: 1,90% kwoty kredytu, tj. przy kwocie kredytu 200 000 zł prowizja wyniesie: 3800 zł;  opłatę za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank: 420 zł ( dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie); w okresie 6 mies. od podpisania umowy oprocentowanie z marżą podwyższoną o 0,3 p.p. z tyt. tymczasowego zabezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki; ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych liczone za cały okres kredytowania ze składką miesięczną wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku - 19,20 zł; okres spłaty: 30 lat (dla pożyczki hipotecznej 25 lat), spłatę rat w równej wysokości; LTV: do 80%; PCC i opłaty sądowe za ustanowienie oraz wykreślenie hipoteki - łącznie: 319 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości).  Oferty „0% prowizji” oraz „Niższa marża” skierowane są do osób, które posiadają lub założą konto osobiste w ING Banku Śląskim S.A przed podpisaniem umowy o kredyt oraz posiadają lub zadeklarują wpływy na ten rachunek w wysokości min. 2000 zł miesięcznie (opłata za prowadzenie rachunku od 0zł do 13zł/mies. - na potrzeby wyliczenia RRSO jako koszty prowadzenia rachunku przyjęto opłatę za prowadzenie rachunku Direct tj. 0zł*). Bank w okresie 3 lat od daty zawarcia umowy o kredyt, ma prawo do podwyższenia marży o 0,4 p.p. w stosunku rocznym, w przypadku niewykonania przez Kredytobiorcę zobowiązania polegającego na zapewnieniu wpływu w wysokości min. 2000 zł miesięcznie na w/w rachunek.
* inne koszty związane z rachunkiem wskazane są w TOiP

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

Zasady naliczania odsetek od zaległych zobowiązań – dla Klienta Indywidualnego

Zasady naliczania odsetek podwyższonych: 

Produkt

Data podpisania umowy lub aneksu

Wysokość odsetek podwyższonych

Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem limitu zadłużenia w koncie
1 stycznia 2016 lub później 14% dla wszystkich produktów 
= 2 x (stopa referencyjna NBP 1,5% + 5,5 pkt proc.)
Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem limitu zadłużenia w koncie
31 grudnia 2015 lub wcześniej

10% dla produktów złotówkowych 
= 4 x stopa lombardowa NBP 2,5%

5% dla produktów w obcych walutach 
= 2 x stopa lombardowa NBP 2,5%

Dla rachunków otwartych od 14 listopada 2016
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Limit zadłużenia w koncie
14 listopada 2016 lub później 14% dla wszystkich produktów
= 2 x (stopa referencyjna NBP 1,5% + 5,5 pkt proc.)
Dla rachunków otwartych przed 14 listopada 2016
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Limit zadłużenia w koncie

Rachunki oszczędnościowe
bez względu na datę

10% dla produktów złotówkowych
= 4 x stopa lombardowa NBP 2,5%

5% dla produktów w obcych walutach
= 2 x stopa lombardowa NBP 2,5%

Odsetki podwyższone obliczamy według zmiennej stropy procentowej w stosunku rocznym.

Odsetki podwyższone (karne) w tej chwili nie mogą przekroczyć odsetek maksymalnych za opóźnienie, które wynoszą :

14% 
= 2 x (stopa referencyjna NBP 1,5% + 5,5 pkt proc.)

Co dalej
Jeśli zmienią się stopy NBP (lombardowa lub referencyjna), automatycznie zmienią się też odsetki podwyższone.

Obecne stopy NBP
Wszystkie stopy procentowe NBP znajdują się w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.

Podstawa prawna
Kodeks cywilny i Zarządzenie Prezesa Zarządu Banku nr Fin/55/2016 

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Informacja o zmianie wysokości stopy referencyjnej

Informacja o zmianie wysokości stopy referencyjnej ING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4.03.2015r. wysokość stopy referencyjnej uległa obniżeniu o 0,50 pp. i na dzień 5 marca 2015 r. wynosi 1,50% w skali rocznej.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami Umów oraz Aneksów do umów o pożyczkę / Umów oraz Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie/ Umów oraz Aneksów do umów o wydanie karty kredytowej zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A., które przewidują zmianę wysokości oprocentowania wskutek zmiany stopy referencyjnej obniżeniu ulega wysokość zmiennej stopy procentowej o 0,50 pp., tj. o wysokość, o którą zmieniła się stopa referencyjna.

 

Rachunki osobiste

Rachunki osobiste
Rachunek osobisty w PLN
Konto z Lwem (Direct, Klasyczne, Komfort, Student) 0,00%
Rachunek osobisty w EUR 0,00%
Rachunek osobisty w USD 0,00%