Ochrona danych osobowych

ING Bank Śląski S.A. (Bank) przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Zapoznaj się ze szczegółami w Oświadczeniu o ochronie prywatności ING Banku Śląskiego S.A. 

Dane osobowe potencjalnych klientów, klientów, kontrahentów oraz dostawców Banku przetwarzane są w zbiorach danych, które prowadzone są przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Jawny Rejestr Zbiorów Danych 

Informacji dotyczących Jawnego Rejestru Zbiorów Danych udziela Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Adres do korespondencji:
Lilianna Rother-Obrączka
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
E: abi@ingbank.pl