Ochrona danych osobowych

ING Bank Śląski S.A. (Bank) przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Szczegóły:

Oświadczenie o ochronie prywatności ING Banku Śląskiego S.A.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych klientów

Klauzula informacyjna dotycząca reprezentantów, pełnomocników i dostawców zabezpieczeń

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych kontrahentów (stron cywilno-prawnych)

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. czynności, o których mowa w art. 6a ust.1 i 7 w związku z art. 111 b ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.)

Wykaz insourcerów

Adres do korespondencji:
Lilianna Rother-Obrączka
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
E: abi@ingbank.pl