Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

niniejsza polityka prywatności ustala zasady jakimi kieruje się ING Bank Śląski S.A. przetwarzając Państwa dane oraz chroniąc informacje dostarczone nam przez Państwa za pośrednictwem niniejszej witryny i ma zastosowanie jedynie do przetwarzaniaa danych osobowych pozyskanych na podstawie formularza kontaktu z Doradcą (dalej formularz).

Informacje szczegółowe

ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086) przy ul. Sokolskiej 34 (dalej Bank) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, iż jest administratorem podanych przez Państwa danych osobowych. Wypełnienie formularza oznacza przesłanie zawartych w formularzu danych osobowych do Banku.

Dane uzyskane na podstawie formularza będą przetwarzane przez Bank jedynie do czasu realizacji złożonego przez Państwa wniosku, tj. jednorazowej prezentacji usług oferowanych przez Bank. Niezależnie od powyższego, Bank może przetwarzać Państwa dane osobowe, o ile podstawa do ich przetwarzania wynika z umów zawartych z Bankiem (czynności prawnych), oświadczeń złożonych Bankowi lub z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Informujemy, że Bank może przekazać dane osobowe uzyskane na podstawie formularza wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub zgodnie z Państwa upoważnieniem/zgodą.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne i warunkuje realizację przez Bank złożonego przez Państwa wniosku. Jednocześnie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do przetwarzanych przez Bank Państwa danych osobowych oraz do ich poprawiania w przypadku, gdy nie są one aktualne lub zgodne ze stanem rzeczywistym, jak również prawo do odwołania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych uzyskanych przez Bank na podstawie formularza.

W celu zmodyfikowania lub wycofania zgody na przetwarzanie przez Bank podanych w formularzu danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem mailowym: rezygnacja@ingbank.pl