Dlaczego warto?

Zabezpieczenie finansowe

Pozwoli spłacić zadłużenie na rachunku karty kredytowej.

Szeroki zakres ochrony

Na wypadek m.in. poważnej choroby lub utraty pracy.

Minimum formalności

Do załatwienia ze specjalistą w najbliższym oddziale.

Co obejmuje ochrona?

Wartość zadłużenia na rachunku karty kredytowej w dniu zajścia zdarzenia (nawet do 200 000 zł).

W jakich sytuacjach otrzymasz wsparcie

 • Jeśli stracisz pracę lub zdolność do pracy
 • Jeśli wskutek nieszczęśliwego wypadku trafisz do szpitala
 • Jeśli poważnie zachorujesz
 • Jeśli Cię zabraknie – Twoi bliscy nie będą musieli się martwić spłatą zadłużenia

Ile wynosi składka?

Składka ubezpieczenia jest pobierana co miesiąc i wynosi 0,45% wartości salda zadłużenia w ostatnim dniu cyklu rozliczenia karty.
Przykład:
Cykl rozliczeniowy Twojej karty kończy się 26 dnia każdego miesiąca.
26 lipca saldo Twojego zadłużenia to – 5 000 zł.
Wysokość Twojej składki w lipcu wyniosłaby 0,45% x 5 000, czyli 22,50 zł.

Jak skorzystać?

Interesujesz się pakietem "Spłata na bank Plus"?

Zapraszamy do najbliższego oddziału banku.

Znajdź najbliższy oddział

 • Pełnomocnictwo

 • Dokumenty

 • Jak zgłosić szkodę

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. z jest upoważniony, na podstawie udzielonych pełnomocnictw, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.
Pobierz PDF

Dokumenty

Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia podejmij po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentacją ubezpieczeniową, przede wszystkim z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, w których znajdują się szczegółowe informacje o ubezpieczeniu.


Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pobierz PDF
Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia Pobierz PDF
Regulamin programu "Zabezpieczenie na wypadek utraty pracy" Pobierz PDF

W Karcie Informacyjnej oraz Karcie Produktu Ubezpieczeniowego zawarte są najważniejsze informacje o ubezpieczeniu na życie „Spłata na bank”. Karta Informacyjna oraz Karta Produktu Ubezpieczeniowego nie są elementami umowy ubezpieczenia ani materiałami marketingowymi.

Karta Informacyjna Pobierz PDF
Karta Produktu Ubezpieczeniowego Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę

Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • Za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl
 • Pisemnie na adres:
  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  Departament Wypłaty Świadczeń
  ul. Topiel 12
  00-342 Warszawa
  AXA
  ul. E. Plater 53
  00-113 Warszawa
  Budynek WFC

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem: 801 20 30 40 (dla tel. stacjonarnych), 22 522 71 24 (dla tel. komórkowych)

 

Dokumenty niezbędne do zgłoszenia roszczenia

Śmierć niezależnie od przyczyny pobierz wniosek Utrata pracy pobierz wniosek
Niezdolność do samodzielnego życia
Niezdolność do pracy
Poważne zachorowanie
pobierz wniosek


Czasowa niezdolność do pracy

pobierz wniosek
    Hospitalizacja NW pobierz wniosek