Zdarzenia objęte ubezpieczeniem

Zakres ubezpieczenia Pakiet Srebrny Pakiet Złoty
zgon ubezpieczonego X X
poważne zachorowanie ubezpieczonego V X
hospitalizacja X X
całkowita niezdolność do pracy X V
zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku V V
utrata stałego źródła dochodu wraz z ubezpieczeniem opłat eksploatacyjnych X V
czasowa niezdolność do pracy ubezpieczonego X V

Weź pożyczkę z ubezpieczeniem:

Złóż wniosek przez system bankowości    lub Zostaw numer, oddzwonimy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Karta Informacyjna i Postanowienia dodatkowe

Zanim zadecydujesz o zawarciu umowy ubezpieczenia przeczytaj dokumentację ubezpieczeniową. Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Pakiet Srebrny Pobierz PDF
Pakiet Złoty Pobierz PDF

Przeczytaj także dokumenty dotyczące Pakietu Srebrnego:
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Pobierz PDF
Regulamin programu Pobierz PDF

Najważniejsze informacje o wariantach ubezpieczenia odnajdziesz w Kartach Informacyjnych. Karta Informacyjna nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym.
Pakiet Srebrny Pobierz PDF
Pakiet Złoty Pobierz PDF 

Materiał informacyjny umożliwiający porównanie produktów ubezpieczeniowych: 
Pobierz

Składka ubezpieczeniowa

Składkę pobieramy automatycznie co miesiąc, w tym samym dniu co ratę. Wysokość składki zależy od kwoty udzielonej pożyczki. Składkę ubezpieczeniową obliczamy w następujący sposób:

  Składka ubezpieczenia
jeden pożyczkobiorca 0,28 % x kwota pożyczki


dwóch pożyczkobiorców

0,28 % x (1/2 x kwota pożyczki)

Jeśli chcesz sprawdzić wysokość swojej raty oraz kwotę ubezpieczenia - oblicz je w kalkulatorze pożyczki gotówkowej.

Jak skorzystać?

Chcesz wziąć pożyczkę i masz dostęp do bankowości internetowej? Weź pożyczkę szybko i wygodnie:

Złóż wniosek

Chcesz kupić pożyczkę z ubezpieczeniem?

Zostaw numer, oddzwonimy 

Pełnomocnictwo

ING Bank Śląski S.A. jest upoważniony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.

Pakiet Srebrny i Pakiet Złoty Pobierz PDF

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę możesz zgłosić bezpośrednio do Towarzystwa Ubezpieczeń, zaraz po wystąpieniu zdarzenia ubezpieczeniowego:

 • za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl
 • pisemnie lub osobiście u ubezpieczyciela:
  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpiecz    eń na Życie S.A.
  Departament Wypłaty Świadczeń
  ul. Topiel 12
  00-342 Warszawa
  AXA
  ul. E. Plater 53
  00-113 Warszawa
  Budynek WFC
 • telefonicznie na nr 801 20 30 40 (dla telefonów stacjonarnych) lub 22 522 71 24 (dla telefonów komórkowych)

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia:
Pakiet Srebrny
:
Czasowa niezdolność do pracy Pobierz PDF
Niezdolność do pracy Pobierz PDF
Utrata pracy Pobierz PDF
Hospitalizacja wskutek nieszczęśliwego wypadku Pobierz PDF
Śmierć osoby objętej ubezpieczeniem Pobierz PDF

Pakiet Złoty:
Poważne zachorowanie lub Hospitalizacja wskutek nieszczęśliwego wypadku Pobierz PDF
Śmierć osoby objętej ubezpieczeniem Pobierz PDF

Wniosek o wskazanie lub zmianę uposażonego Pobierz PDF